Extra informatie

Checklist: aangifte inkomstenbelasting

Hoe kun je de belastingaangifte het beste aanpakken? Waar moet je op letten? Met deze handige tips en checklist haal je het maximale uit je aangifte inkomstenbelasting over 2015 en kun je wellicht belastingteruggave verwachten.

1. Aangiftemap  

Leg (tijdens) het jaar een aangiftemap aan. Dat kan natuurlijk ook een schoenendoos zijn. Stop daarin alles waarvan je denkt dat het nodig is bij het doen van de aangifte.

2. Is aangifte doen verplicht voor mij?

Twijfel je of je überhaupt wel verplicht bent om aangifte te doen? Je komt er vanzelf achter als je de aangifte invult. Als na het invullen blijkt dat je meer belasting moet betalen dan €45, dan is aangifte doen verplicht. En als je een uitnodiging hebt ontvangen om aangifte te doen, ben je ook verplicht deze in te sturen. De uitnodiging verstuurt de Belastingdienst in januari en februari. Je ontvangt deze brief dit jaar op papier en in je digitale berichtenbox op mijn.overheid.nl.

3. Ga online om aangifte te doen

Checklist-aangifte2Let op: de aangifte is niet vanaf 1 januari, maar pas vanaf 1 maart beschikbaar. 

Ga naar Mijn Belastingdienst om online aangifte te doen. Je kunt dit jaar geen aangifteprogramma meer downloaden om offline op je computer aangifte te doen. Je kunt trouwens wel nog steeds aangifte doen op een papieren biljet en ook aangifte doen met een app is mogelijk, maar dat raadt de Consumentenbond allebei af.

4. Aangifte aanvullen en controleren

De vooraf ingevulde aangifte is dit jaar standaard en niet meer optioneel. Alleen als je aangifte doet op papier, kun je alles handmatig invullen.

De Consumentenbond raadt aan om de vooraf ingevulde gegevens gewoon te gebruiken. Ook al zullen er dit jaar weer best wat fouten worden gevonden. Wie die gegevens goed controleert en zo nodig aanpast of aanvult, loopt minder kans op een verkeerde aangifte dan wie alles handmatig invoert. 

  • Checklist-aangifte1Onthoud dat de Belastingdienst niet alles van je weet en dat je zelf verantwoordelijk blijft voor het juist invullen van je aangifte. Je kunt bijvoorbeeld een boete krijgen als je een ontbrekende spaarrekening niet toevoegt. Of als je een te laag vooringevuld loon niet verandert in het bedrag dat wél op je loonstrook staat. Vergelijk de vooraf ingevulde gegevens daarom met de informatie uit je eigen aangiftemap
  • Let extra goed op als je bezwaar hebt gemaakt tegen de WOZ-waarde van je huis. De waarde wordt dan nogal eens verkeerd of zelfs helemaal niet ingevuld. En of de hypotheekrente helemaal aftrekbaar is, kan de Belastingdienst niet weten. Dat moet je zelf aangeven.
  • Alleen controleren is vaak niet voldoende. Als je de gegevens van de Belastingdienst niet aanvult, loop je namelijk al snel belastingvoordeel mis. Zo moet je het zelf aangeven als je recht hebt op een aftrekpost door hoge zorgkosten of giften aan het goede doel. En natuurlijk kan het zijn dat je geld hebt geleend van familie voor je huis. Deze lening en de betaalde rente zijn dan mogelijk niet meegenomen in de vooraf ingevulde gegevens. Vul in deze gevallen altijd de gegevens aan. Anders loop je renteaftrek mis.

5. Oude aangifte als leidraad

Pak de aangifte van vorig jaar erbij. Dat is meestal een goede indicatie van hoe de aangifte er dit jaar uit moet zien.

6. Check de (nieuwe) regels

Controleer of de wetswijzigingen sinds 1 januari 2015 invloed hebben op je eigen aangifte. Gebruik de helptekst van het aangifteprogramma als je tijdens het invullen van de aangifte meer informatie nodig hebt. Je kunt ook de Belastinggids 2016 van de Consumentenbond aanschaffen en raadplegen voor hulp bij je aangifte inkomstenbelasting.

7. Fiscale partner?

Checklist-aangifte3Als je een fiscale partner hebt, kun je soms veel belasting besparen door een aantal posten slim toe te delen aan 1 van de 2 partners. Bij het invullen van de persoonlijke gegevens doe je er goed aan te kiezen voor het samen doen van aangifte met hetzelfde aangifteprogramma. Je kunt dan in het scherm 'verdeling' uitproberen hoe je samen zo min mogelijk belasting betaalt, zonder dat je je in alle lastige regels daarvoor hoeft te verdiepen. Als je de aangifte allebei apart invult is het een stuk lastiger te achterhalen welke verdeling het meest lucratief is.

Ging je in 2015 samenwonen, trouwde je of heb je dat jaar je partner verloren? Je krijgt dan vaak de vraag 'Wilt u met uw partner héél 2015 fiscale partners zijn?' Check in die situatie de voor- en nadelen van partnerschap vóórdat je die vraag beantwoordt. Soms betaal je duizenden euro's meer belasting als je die vraag met 'ja' beantwoordt. Terwijl je ook 'nee' mag kiezen. Je kunt het aangifteprogramma tweemaal invullen: eenmaal wel als partners, eenmaal niet als partners. Uiteindelijk kies je de meest voordelige en die stuur je in.

Je kunt sinds dit jaar ook als ondernemer samen met je fiscaal partner aangifte doen via Mijn Belastingdienst. Het maakt dan niet uit of je partner ook ondernemer is.

8. Aangiftehulp bij specifieke situaties

Ben je een jongere, bijna gepensioneerd, gepensioneerd, net gescheiden of een huizenbezitter?  Kijk dan hieronder om te zien waar je extra op moet letten.

Het afwikkelen van de aangifte inkomstenbelasting voor iemand die is overleden, kan soms lastig zijn. Ook daarbij helpen we je op weg.

9. Hulp inschakelen

Checklist-aangifte4Kom je er echt niet uit, of bevind je je in een bijzondere situatie, schakel dan hulp in. Dat kan gratis bij de Belastingdienst, bij belastingwinkels en bij veel ouderen- en vakbonden. De gratis service geldt wel alleen voor leden van die bonden. Het komt ook voor dat er een kleine bijdrage wordt gevraagd (bijvoorbeeld aan niet-leden). Let erop bij belastingwinkels dat zij vaak alleen mensen uit de eigen stad of regio met een bescheiden inkomen helpen. 

Je kunt ook een betaalde professional inschakelen. Aangiftehulp is zeker aan te raden als je in 2015 een nieuw huis kocht, gescheiden bent of een onderneming hebt. In die situaties kun je trouwens het best zo snel mogelijk een adviseur raadplegen en niet eerst de aangifteperiode afwachten.

10. Vergelijk de aangifte met die van vorig jaar

Ben je klaar met het invullen van de aangifte, vergelijk hem dan met die van vorig jaar. Bij ongewijzigde omstandigheden zal daar meestal ongeveer hetzelfde uit komen. Zo niet, probeer dan te achterhalen waar de verschillen vandaan komen. Misschien heb je een fout gemaakt.

Als je meer moet bijbetalen of minder terugkrijgt dan anders, kan dat dit jaar ook komen doordat:

Controleer vooral ook de verdeling tussen partners goed voordat je de aangifte verzendt. Als je nog ergens in de aangifte iets gewijzigd hebt, kan het zijn dat nadien een andere verdeling beter is.

11. Stuur bij voorkeur vóór 5 april in

Checklist-aangifte5De aangifte moet vóór 1 mei worden ingestuurd, maar het is beter om hem vóór 5 april in te sturen. Zijn beide data niet haalbaar, vraag dan uitstel aan tot 1 september.

Bij aangiftes die de Belastingdienst voor 5 april ontvangt, krijg je voor 1 juli 2016 bericht van de fiscus. Doe je tussen 31 maart en 1 mei aangifte, dan is er geen garantie dat je voor 1 juli bericht krijgt.

Dit heeft de volgende 2 nadelen:

  • Als je geld terugkrijgt, staat dit bedrag dan niet gegarandeerd uiterlijk in de eerste helft van juli op je rekening. De fiscus vergoedt daarbij geen rente.
  • Als je belasting moet bijbetalen, moet je rente betalen als je na 5 april aangifte deed en de Belastingdienst pas na 1 juli een aanslag oplegt. De fiscus berekent 4% rente (op jaarbasis). Die gaat lopen op 1 juli en stopt pas 6 weken na de datum die op de aanslag staat.

12. Sla 'm op

Bewaar een print van de aangifte of sla een pdf op je computer of een usb-stick op. Volgend jaar komt hij weer van pas én sommige belastingvoordelen kun je later alleen claimen als je nog (zéér) oude belastingaangiftes kunt laten zien. 

Checklist-aangifte6De Belastingdienst heeft ons geïnformeerd dat de aangifte over 2015 nog 5 jaar kan worden ingezien op Mijn Belastingdienst tot 31 januari 2021. Na afloop van die periode ben je wellicht op je eigen administratie aangewezen om belastingvoordeel in de wacht te slepen dat je alleen kunt krijgen op basis van oude aangiftes.

13. Méér voordeel bij de Belastingdienst

Controleer meteen na het verzenden van je aangifte of je misschien recht hebt op een toeslag. Een proefberekening is zo gemaakt en je bent nu ook nog op tijd om een aantal toeslagen over 2015 en 2016 in de wacht te slepen. Ten minste als je er recht op had, maar je ze tot nu toe niet hebt aangevraagd. 

Had je de afgelopen jaren sterk wisselende inkomsten? Soms kun je dan honderden tot duizenden euro's belasting terugkrijgen van de Belastingdienst. Maar alleen als je er om vraagt. Check op de website berekenhet.nl of dat voor jou geldt. Zo ja, stuur een print van de berekening van berekenhet.nl naar dit adres bij de belastingdienst.

Wil je volgend jaar minder belasting betalen, dan kun je alvast lezen wat je daar nu al aan kunt doen. Gedurende het jaar kun je meer doen om te besparen dan op het moment van invullen van de belastingaangifte zelf.

14. Foutje ontdekt na verzenden?

Ontdek je na verzenden van de aangifte dat je een fout hebt gemaakt? Die is eenvoudig te herstellen zolang de fiscus nog geen definitieve aanslag heeft opgelegd. Je kunt de aangifte opnieuw openen, aanpassen, ondertekenen en nogmaals insturen op Mijn Belastingdienst. De fiscus gaat dan aan de slag met de laatst ingediende aangifte.

Nadat de aanslag over 2015 is opgelegd, heb je nog tot en met 2020 mogelijkheden om een vermindering te krijgen waar je recht op had, maar die je over het hoofd hebt gezien. Op dezelfde manier kun je voor aanslagen uit eerdere jaren tot 5 jaar na het jaar waarover de aanslag gaat verminderingen vragen.

Andersom: ontdek je dat je te weinig belasting hebt aangegeven en zit dat je niet lekker? Dan kun je de fout vrijwillig verbeteren, zolang hij nog niet is ontdekt door de fiscus.

15. Nog iets extra’s te verdienen?

Nadat je je aangifte hebt ingeleverd en zelfs al nadat je een definitieve aanslag hebt ontvangen, kun je soms nog belastinggeld terugkrijgen. Af en toe maakt de staatssecretaris van Financiën goedkeurend beleid bekend, waar jij misschien ook voordeel uit kunt halen. Het gaat om praktijksituaties waarin de Belastingdienst burgers gunstiger gaat behandelen. Deze gunst geldt dan soms ook nog voor het verleden, maar je profiteert er alleen van als je zelf aan de bel trekt.

Lees welke goedkeuringen de staatssecretaris het afgelopen jaar heeft bekendgemaakt waarvan je met terugwerkende kracht (tot 2011!) kunt profiteren en check of je daar voordeel uit kunt halen.

Meer fiscale checklists:

Deel bericht via: