Extra informatie

Checklist belastingaangifte

Hoe kun je de belastingaangifte het beste aanpakken? Waar moet je op letten? Met deze handige tips en checklist haal je het maximale uit je belastingaangifte over 2014.

1. Aangiftemap  

euromuntLeg (tijdens) het jaar een aangiftemap aan. Dat kan natuurlijk ook een schoenendoos zijn. Stop daarin alles waarvan je denkt dat het nodig is bij het doen van de aangifte.

2. Eindejaarstips

Heb je meer dan €21.000 (alleenstaand) of €42.000 (met partner) aan vermogen? Neem dan tegen het einde van het jaar onze eindejaarstips door. Bij 'vermogen' moet je denken aan spaargeld, aandelen en een vakantiehuisje, maar niet aan het (koop)huis waarin je woont. Op de website van de belastingdienst lees je precies welk vermogen we meetellen en welk vermogen niet. Voor de doorgewinterde bespaarder: als je op internet zoekt op eindejaarstips, vind je er nog veel meer. Zo kun je soms (veel) belasting besparen en toeslagen ontvangen. 

3. Kies een aangiftemethode

Let op: de aangifte is dit jaar niet vanaf 1 januari, maar pas vanaf 1 maart beschikbaar. 

Download het aangifteprogramma of open Mijn Belastingdienst om online aangifte te doen. De optie om online aangifte te doen via 'Mijn Belastingdienst' is dit jaar nieuw.  Je kunt trouwens ook nog steeds aangifte doen op een papieren biljet en ook aangifte doen met een app is mogelijk, maar dat raadt de Consumentenbond allebei af. Dan blijven de volgende opties over:

Er valt in dit opzicht echt iets te kiezen, want er zitten nogal wat verschillen tussen de programma's. De uitkomst van beide programma's is (als je geen fouten maakt bij het invullen) wel gelijk. Check wat het best bij jou past. Je hebt in beide gevallen een DigiD nodig.

4. Is aangifte doen verplicht voor mij? 

Twijfel je of je überhaupt wel verplicht bent om aangifte te doen? Je komt er vanzelf achter als je de aangifte invult. Als er uit de aangifte komt dat je meer moet betalen dan €45, dan is aangifte doen verplicht.

5. Fiscale partner?

Als je een fiscale partner hebt, kun je soms veel belasting besparen door een aantal posten slim toe te delen aan 1 van de 2 partners. Bij het invullen van de persoonlijke gegevens doe je er goed aan te kiezen voor het samen doen van aangifte met hetzelfde aangifteprogramma. Je kunt dan in het scherm 'verdeling' uitproberen hoe je samen zo min mogelijk belasting betaalt, zonder dat je je in alle lastige regels daarvoor hoeft te verdiepen. Als je de aangifte allebei apart invult is het een stuk lastiger te achterhalen welke verdeling het lucratiefst is.

Ging je in 2014 samenwonen, trouwde je of heb je dat jaar je partner verloren? Je krijgt dan vaak de vraag 'Wilt u met uw partner héél 2014 fiscale partners zijn?' Check in die situatie de voor- en nadelen van partnerschap vóórdat je die vraag beantwoordt. Soms betaal je duizenden euro's meer belasting als je die vraag met 'ja' beantwoordt. Terwijl je ook 'nee' mag kiezen. 

6. Aangifte aanvullen en controleren

De vooraf ingevulde aangifte is dit jaar standaard in plaats van optioneel, al kun je nog wel van de vooringevulde gegevens af met een trucje. Een kleine groep mensen wil deze gegevens namelijk liever niet gebruiken.

De Consumentenbond raadt aan om de vooraf ingevulde gegevens wél te gebruiken. Ook al zijn er dit jaar weer best wat fouten in gevonden. Wie die gegevens goed controleert en zo nodig aanpast of aanvult, loopt minder kans op een verkeerde aangifte dan wie alles handmatig invoert. 

Onthoud dat de belastingdienst niet alles van je weet en dat je zelf verantwoordelijk blijft voor het juist invullen van je aangifte. Je kunt bijvoorbeeld een boete krijgen als je een ontbrekende spaarrekening niet toevoegt. Of als je een te laag vooringevuld loon niet verandert in het bedrag dat wél op je loonstrook staat. Vergelijk de vooraf ingevulde gegevens daarom met de informatie uit je eigen aangiftemap. 

Let extra goed op als je bezwaar hebt gemaakt tegen de WOZ-waarde van je huis. De waarde wordt dan nogal eens verkeerd of zelfs helemaal niet ingevuld. Of de hypotheekrente helemaal aftrekbaar is, kan de belastingdienst niet weten. Dat moet je zelf aangeven.

Alleen controleren is vaak niet voldoende. Als je de gegevens van de belastingdienst niet aanvult, loop je namelijk al snel belastingvoordeel mis. Zo moet je het zelf aangeven als je recht hebt op een aftrekpost door hoge zorgkosten of giften aan het goede doel. En natuurlijk kan het zijn dat je geld hebt geleend van familie voor je huis. Deze lening is dan mogelijk niet meegenomen in de vooraf ingevulde gegevens. Vul in deze gevallen altijd de gevevens aan. Anders loop je renteaftrek mis.

7. Oude aangifte als leidraad

Pak de aangifte van vorig jaar er bij. Dat is meestal een goede indicatie van hoe de aangifte er dit jaar uit moet zien.

8. Check de (nieuwe) regels

In de helptekst van het aangifteprogramma staat wat er nieuw is in de aangifte over 2014. Controleer of de wetswijzigingen sinds 1 januari 2014  invloed hebben op je eigen aangifte. Gebruik de helptekst ook als je tijdens het invullen van de aangifte meer informatie nodig hebt.

9. Aangiftehulp bij specifieke situaties

Ben je een jongere, bijna gepensioneerd, gepensioneerd, net gescheiden, een gulle gever of een huizenbezitter?  Kijk dan hieronder om te zien waar je extra op moet letten.

Het afwikkelen van de aangifte inkomstenbelasting voor iemand die is overleden, kan soms lastig zijn. Ook daarbij helpen we je op weg.

10. Check controlethema

De belastingdienst kondigt elk jaar in februari of maart aan op welke onderwerpen ze dat jaar extra scherp controleert. Doe daar je voordeel mee en wees extra secuur met het invullen van betreffende onderdelen in de aangifte.

11. Hulp inschakelen

Kom je er echt niet uit, of bevind je je in een bijzondere situatie, schakel dan hulp in. Dat kan gratis bij de belastingdienst, bij veel ouderen- en vakbonden en bij belastingwinkels. De gratis service geldt wel alleen voor leden van die bonden. Het komt ook voor dat er een kleine bijdrage wordt gevraagd (bijvoorbeeld aan niet-leden). Let erop bij belastingwinkels dat zij vaak alleen mensen uit de eigen stad of regio met een bescheiden inkomen helpen. 

Je kunt ook een betaalde professional inschakelen. Aangiftehulp is zeker aan te raden als je in 2014 een nieuw huis kocht, gescheiden bent of een onderneming hebt. In die situaties kun je trouwens het best zo snel mogelijk een adviseur raadplegen en niet eerst de aangifteperiode afwachten. 

12. Vergelijk de aangifte met die van vorig jaar

Ben je klaar met het invullen van de aangifte, vergelijk hem dan met die van vorig jaar. Bij ongewijzigde omstandigheden zal daar meestal ongeveer hetzelfde uit komen. Zo niet, probeer dan te achterhalen waar de verschillen vandaan komen. Misschien heb je een fout gemaakt.

Als je meer moet bijbetalen of minder terugkrijgt dan anders, kan dat dit jaar ook komen doordat:

Controleer vooral ook de verdeling tussen partners goed voordat je de aangifte verzendt. Als je nog ergens in de aangifte iets gewijzigd hebt, kan het zijn dat nadien een andere verdeling beter is.  

13. Stuur bij voorkeur vóór 15 april in

De aangifte moet vóór 1 mei worden ingestuurd, maar het is beter om hem vóór 15 april in te sturen. Zijn beide data niet haalbaar, vraag dan uitstel aan tot 1 september. 1 mei ligt inmiddels achter ons. Heb je geen aangifte gedaan en óók geen uitstel aangevraagd? Dan krijg je gelukkig niet zonder waarschuwing een boete.

Voor aangiftes die de Belastingdienst voor 15 april ontving, gelden de volgende garanties: 

  • Als je geld terugkrijgt, krijg je dat bedrag uiterlijk in de eerste helft van juli op je rekening.
  • Als je moet bijbetalen, krijg je vier maanden extra de tijd om te betalen. En je hoeft geen belastingrente te betalen.

Als je de aangifte tussen 15 april en 1 mei indient, dan kan het zijn dat je pas na 1 juli een aanslag krijgt. In dat geval gelden al de bovenstaande voordelen niet. Dat is vooral zuur als je veel belasting moet bijbetalen. Je moet dan zélfs belastingrente betalen als je de aanslag meteen betaalt. 

Misschien ben je verbaasd over de datum 15 april, omdat je elders las dat het beter is de aangifte in te dienen voor 1 april. Dat komt omdat de Belastingdienst op 23 maart de datum heeft opgeschoven van 1 april naar 15 april.

14. Sla 'm op

Bewaar een print van de aangifte en/of sla hem op op je computer of op een usb-stick. Volgend jaar komt hij weer van pas én sommige belastingvoordelen kun je later alleen claimen als je nog (zéér) oude belastingaangiftes kunt laten zien. 

De Belastingdienst heeft ons geinformeerd dat de aangifte over 2014 nog 3 jaar kan worden ingezien op Mijn Belastingdienst. Komende jaren zal dit uitgebreid worden. Uiteindelijk kun je zelfs 6 jaar tegelijk inzien: het lopende jaar en 5 jaren terug. Na afloop van die periode ben je wellicht op je eigen administratie aangewezen om belastingvoordeel in de wacht te slepen dat je alleen kunt krijgen op basis van oude aangiftes. 

15. Méér voordeel bij de Belastingdienst

Controleer meteen na het verzenden van je aangifte of je misschien recht hebt op een toeslag. Een proefberekening is zo gemaakt en je bent nu ook nog op tijd om een aantal toeslagen over 2014 in de wacht te slepen. Ten minste als je er recht op had, maar je ze tot nu toe niet hebt aangevraagd. 

Had je de afgelopen jaren sterk wisselende inkomsten? Soms kun je dan honderden tot duizenden euro's belasting terugkrijgen van de belastingdienst. Maar alleen als je er om vraagt. Check op de website berekenhet.nl of dat voor jou geldt. Zo ja, stuur een print van de berekening van berekenhet.nl naar dit adres bij de belastingdienst.

Wil je volgend jaar minder belasting betalen, dan kun je nu alvast lezen wat je daar nu al aan kunt doen. Gedurende het jaar kun je meer doen om te besparen dan op het moment van invullen van de belastingaangifte zelf.

16. Foutje ontdekt na verzenden?

Ontdek je na verzenden van de aangifte dat je een fout hebt gemaakt? Die is eenvoudig te herstellen zolang de fiscus nog geen definitieve aanslag heeft opgelegd. Je kunt de aangifte opnieuw openen, aanpassen, ondertekenen en nogmaals insturen. De fiscus gaat dan aan de slag met de laatst ingediende aangifte.

Nadat de aanslag over 2014 is opgelegd, heb je nog tot en met 2019 mogelijkheden om een vermindering te krijgen waar je recht op had, maar die je over het hoofd hebt gezien. Op dezelfde manier kun je voor aanslagen uit eerdere jaren tot 5 jaar na het jaar waarover de aanslag gaat verminderingen vragen.

Andersom: ontdek je dat je te weinig belasting hebt aangegeven en zit dat je niet lekker? Dan kun je de fout vrijwillig verbeteren, zolang hij nog niet is ontdekt door de fiscus.

Meer fiscale checklists:

Deel bericht via: