Extra informatie

Toeslagen

Toeslagen zijn tegemoetkomingen in de kosten voor je zorgverzekering, huur of kind. Of je recht hebt op deze toeslagen is afhankelijk van je persoonlijke omstandigheden.

Er zijn 4 toeslagen:

 • zorgtoeslag
 • huurtoeslag
 • kinderopvangtoeslag
 • kindgebonden budget

Handige rekenhulp

Check met deze rekenhulp snel op welke toeslagen je recht hebt en hoe hoog de bedragen zijn. En vraag de toeslag waar je recht op hebt - en die je nog niet krijgt - direct aan. Laat geen geld liggen!

Zorgtoeslag

De toeslag bedraagt voor een alleenstaande maximaal €78 per maand (in 2015) en voor een stel maximaal €149 per maand.

Inkomen
Het inkomen waarboven alleenstaanden geen recht meer hebben op zorgtoeslag is €26.316. Als je een partner hebt, dan mag jullie inkomen samen maximaal €32.655 zijn.

Vermogen
Hoe laag je inkomen ook is; je krijgt als alleenstaande geen zorgtoeslag bij een vermogen (spaargeld, beleggingen, vakantiehuis, et cetera) groter dan €103.423. Voor partners is het maximum €124.753. Voor AOW'ers ligt die grens soms iets hoger.

Let op:
Als je in aanmerking komt voor zorgtoeslag, moet je dit zelf aanvragen bij de Belastingdienst. Het gaat niet automatisch. Voor het lopende jaar kun je dat op elk moment doen. Zorgtoeslag achteraf aanvragen over het voorgaande jaar kan tot 1 september van het jaar erna. Als je uitstel hebt aangevraagd voor de inkomstenbelasting heb je soms nog iets langer de tijd. De datum is écht 1 september.

Huurtoeslag

Wanneer je huur in verhouding tot je inkomen relatief hoog is, kom je misschien in aanmerking voor huurtoeslag. De huur (kale huurprijs inclusief bepaalde servicekosten) die je betaalt, moet binnen bepaalde grenzen blijven. Deze mag niet te laag zijn en niet te hoog. Hoe hoog precies hangt af van je omstandigheden. 

De fiscus kijkt niet alleen naar de huurprijs, je leeftijd en inkomen, maar ook naar je vermogen. Ook telt het inkomen mee van een eventuele partner - alleen als hij of zij op hetzelfde adres staat ingeschreven - en medebewoners

Wil je weten of je huurtoeslag kunt krijgen? Vul de proefberekening in, dan weet je het direct! Check ook of je vermogen te hoog is om verrassingen te voorkomen.

Let op:
Alleen huurders van een zelfstandige woning, met een eigen keuken, toilet en voordeur, kunnen in aanmerking komen voor huurtoeslag. Wie op kamers woont, heeft er dus meestal geen recht op.

Kom je erachter dat je al lang recht had op huurtoeslag? Je kunt huurtoeslag ook achteraf nog aanvragen. Dat kan tot 1 september van het jaar erna. Als je uitstel hebt aangevraagd voor de inkomstenbelasting, heb je soms nog iets langer de tijd.

Kinderopvangtoeslag

Wil je blijven werken en gebruik maken van kinderopvang, dan kom je mogelijk in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Hoeveel je krijgt, is afhankelijk van je inkomen en het aantal kinderen dat naar de opvang gaat.

Je hebt alleen recht op kinderopvangtoeslag als je werkt, een opleiding volgt of een traject volgt dat de kans op werk vergroot. Als je een partner hebt, geldt daarvoor hetzelfde. De toeslag is alleen bestemd voor de uren die je daaraan kwijt bent.

Je kunt per kind voor maximaal 2760 uur per jaar kinderopvangtoeslag krijgen. Dat is gemiddeld 230 uur per maand. De ene maand mag je eronder zitten, de andere maand erboven. De kinderopvanguren zijn gekoppeld aan de gewerkte uren van de mínst werkende partner.

Op tijd aanvragen
Kinderopvangtoeslag over 2015 kun je maar met 3 maanden terugwerkende kracht aanvragen. Je kunt geen kinderopvangtoeslag meer aanvragen over 2013 en 2014. Soms geldt een uitzondering. Dit is zo als je uitstel hebt gekregen voor de aangifte inkomstenbelasting van dat jaar. Je kunt dan nog toeslag aanvragen tot de datum waarop het uitstel afloopt.
 

Kindgebonden budget

Je hebt recht op een kindgebonden budget als je 1 of meer (pleeg-, stief-) kinderen hebt die jonger zijn dan 18 jaar. De hoogte is afhankelijk van je inkomen, het aantal kinderen, hun leeftijd en je vermogen. Bij een bruto gezinsinkomen tot €19.463 ontvang je de maximale toeslag. Naarmate het inkomen hoger is, wordt het bedrag geleidelijk lager.

Vermogen
Je krijgt geen kindgebonden budget als je vermogen groter is dan €103.423 (alleenstaande) of €124.753 (partners).

Bedragen
Voor 2015 gelden de volgende maximum bedragen:

 • Een gezin met 1 kind krijgt maximaal €10.327 per jaar. Een gezin met meer kinderen krijgt maximaal €1823 (2 kinderen), €2006 (3 kinderen) of €2112 (4 kinderen) per jaar.
 • Voor oudere kinderen geldt nog een verhoging. Voor kinderen van 12 tot en met 15 jaar: €231 per jaar. Voor kinderen van 16 en 17 jaar: €296 per jaar.
 • Voor alleenstaande ouders geldt in 2015 een verhoging van €3050. 

Let op: Doorgaans is aanvragen van deze toeslag niet nodig; de Belastingdienst kan immers zelf zien wie daarvoor in aanmerking komt. Toch raden wij je aan dit zelf in de gaten te houden.

Tips voor alle toeslagen 

 • Persoonlijke situatie wijzigt
  Verandert er iets in je persoonlijke situatie? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan de fiscus. Zo voorkom je dat je later een bedrag (sinds 2013 mét rente) moet terugbetalen of dat je juist te weinig toeslag krijgt.
 • Toeslag stopzetten
  Als je verwacht dat je geen recht meer hebt op een toeslag, kun je die maar beter zo snel mogelijk stopzetten, anders moet je het hele bedrag na afloop van het toeslagjaar terugbetalen. Gebruik daarbij niet de optie 'stopzetten', maar verander bijvoorbeeld je inkomens- of vermogensgegevens zodanig dat je niet meer in aanmerking komt voor de toeslag. Op deze manier krijg je na afloop van het jaar automatisch tóch je toeslag als je daar achteraf voor in aanmerking komt. Zet je de toeslag echt stop, dan moet je hem na afloop van het jaar opnieuw aanvragen bij een gewijzigde situatie.

Deel bericht via: