Extra informatie

Toeslagen

Toeslagen zijn tegemoetkomingen in de kosten voor je zorgverzekering, huur of kind. Of je recht hebt op deze toeslagen is afhankelijk van je persoonlijke omstandigheden.

Waarschuwing aanvragen toeslag

De websites:

 • mijntoeslagen.nl
 • zorgtoeslag.nl en
 • huurtoeslag.nl

zijn niet van de Belastingdienst.

Als je via een van deze bovenstaande websites je toeslagen aanvraagt, ontvang je daarna een rekening van maximaal €39,50 van een commercieel bedrijf. Je kunt beter zelf je toeslag rechtstreeks aanvragen bij de Belastingdienst. Zo ingewikkeld is het niet.

Verschillende toeslagen

Toeslagen---Verschillende-toeslagenEr zijn 4 toeslagen:

 • zorgtoeslag
 • huurtoeslag
 • kinderopvangtoeslag
 • kindgebonden budget

Handige check

Check met deze rekenhulp snel op welke toeslagen je recht hebt en hoe hoog de bedragen zijn. En vraag de toeslag waar je recht op hebt - en die je nog niet krijgt - direct aan. Laat geen geld liggen!

Toeslagen aanvragen 

Je vraagt je toeslag aan bij de Belastingdienst.Voor het aanvragen heb je een DigiD nodig. Voldoe je aan de voorwaarden, dan krijg je van de Belastingdienst maandelijks een bedrag op je rekening gestort als bijdrage in je kosten. Alleen het kindgebonden budget hoef je meestal niet zelf aan te vragen, maar krijg je automatisch.

Let op:
De kinderopvangtoeslag moet je aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin je kind voor het eerst naar de opvang gaat. Gaat je kind dus in januari 2016 voor het eerst naar de crèche, vraag dan uiterlijk 30 april de toeslag aan. Wacht niet te lang met aanvragen, anders loop je toeslag mis.  

Tips voor alle toeslagen 

 • Toeslagen---TipsPersoonlijke situatie wijzigt
  Verandert er iets in je persoonlijke situatie? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan de fiscus. Zo voorkom je dat je later een bedrag (mét rente) moet terugbetalen of dat je juist te weinig toeslag krijgt.
 • Toeslag opschorten
  Als je verwacht dat je geen recht meer hebt op een toeslag, kun je die maar beter zo snel mogelijk stopzetten, anders moet je het hele bedrag na afloop van het toeslagjaar terugbetalen. Gebruik daarbij niet de optie 'stopzetten', maar verander bijvoorbeeld je inkomens- of vermogensgegevens zodanig dat je niet meer in aanmerking komt voor de toeslag. Op deze manier krijg je na afloop van het jaar automatisch tóch je toeslag als je daar achteraf voor in aanmerking blijkt te komen. Zet je de toeslag echt stop, dan moet je hem na afloop van het jaar opnieuw aanvragen bij een gewijzigde situatie.
 • Inkomen en vermorgen verlagen
  Voor de zorg- en huurtoeslag en voor het kindgebonden budget geldt een inkomens- en vermogensgrens. Kom je net boven de grens, dan is het slim om je vermogen in box 3 uit te geven aan iets wat een aftrekpost vormt in box 1. Het mes snijdt dan aan 2 kanten. Zowel je inkomen als je vermogen neemt af.

  Neem bijvoorbeeld pensioen. Wie in loondienst werkt, heeft vaak via zijn werkgever een pensioenregeling. Daarnaast wil de fiscus ook meewerken aan het sparen voor de oudedag door extra aftrekmogelijkheden in box 1. Premies voor een lijfrente of inleg op een speciale geblokkeerde lijfrentebankrekening kun je aftrekken van je inkomen. Maar alleen als er een tekort in pensioenopbouw is in (een van) de voorafgaande 7 jaar. Blijkt volgens het rekenprogramma dat je recht hebt op deze aftrek, dan kun je actie ondernemen. Als je een premie voor een lijfrente betaalt aan een verzekeringsmaatschappij of een bedrag stort op een lijfrentespaarrekening of -beleggingsrekening, verlaag je je inkomen. En bovendien verlaagt de betaling je vermogen in box 3.

  Een andere mogelijkheid is het doen van een gift aan een goed doel. Als zo’n goed doel is aangewezen als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), heb je misschien recht op aftrek in box 1. Je moet dan wel meer geven dan 1% van je drempelinkomen. Met het doen van een gift boven dit drempelbedrag wordt je inkomen verlaagd. En bovendien gaat ook je vermogen omlaag.

Huurtoeslag

Wanneer je huur in verhouding tot je inkomen relatief hoog is, kom je misschien in aanmerking voor huurtoeslag. De huur die je betaalt, moet binnen bepaalde grenzen blijven. Deze mag niet te laag zijn en niet te hoog. Hoe hoog precies hangt af van je omstandigheden.

Kinderopvangtoeslag

Wil je werken en gebruik maken van kinderopvang, dan kom je waarschijnlijk in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Hoeveel je krijgt, is afhankelijk van je inkomen en hoeveel kinderen je naar de opvang brengt. Wil je meer weten over de kinderopvangtoeslag?

Kindgebonden budget

Toeslagen - Kindgebonden-budgetJe hebt recht op een kindgebonden budget als je 1 of meer (pleeg-, stief-) kinderen hebt die jonger zijn dan 18 jaar. De hoogte is afhankelijk van je inkomen, het aantal kinderen, hun leeftijd en je vermogen.

Deel bericht via: