Betaalbare Zorg

Campagne Betaalbare zorg afgesloten

De Campagne Betaalbare zorg is beëindigd. In deze campagne heeft de Consumentenbond gepleit voor betaalbare zorg voor iedereen.

Het onderwerp betaalbare zorg en met name de fraude en verspilling in de zorg, is op de kaart gezet. De Consumentenbond door middel van een bundeling van suggesties en meldingen minister Schippers van VWS handvatten gegeven om de zorg betaalbaar te houden. Hierbij is duidelijk gemaakt dat wederom snijden in het pakket niet acceptabel is. Er moeten concrete stappen worden gezet om de verspilling tegen te gaan en de zorg en premies voor consumenten betaalbaar te houden, op een eerlijke manier, dus niet enkele door het verhogen van de premies, het laten stijgen van het eigen risico en  het verkleinen van het pakket.

footer image