Extra informatie

Eerder hypotheek aflossen verstandig?

Er zijn verschillende situaties waarin het verstandig is om af te lossen op je hypotheek of om dit juist niet te doen.

Tips bij aflossen

Aflossen met spaargeld

Aflossen op de hypotheek is een serieuze optie als je met je spaargeld boven de vrijstelling in box 3 zit. De spaarrente is momenteel bedroevend laag, er blijft na aftrek van 1,2%  vermogensrendementsheffing maximaal 0,6% rente over. Je kunt je spaargeld dan inzetten als extra aflossing. Bij een belastingtarief van 42% levert dat al voordeel op als de hypotheekrente hoger is dan 1,04%.

Kleine (annuïteiten)hypotheek

Het aflossen van een kleine hypotheek is bijna altijd voordelig. Dit is met name het geval als je hypotheekrente lager is dan je eigenwoningforfait. De hypotheekrente is in dat geval namelijk niet aftrekbaar. Ook levert het aflossen van een oude, kleine annuïteitenhypotheek vrijwel altijd veel geld op.

Tophypotheek

Je hebt meestal een tophypotheek als je meer dan 75% van de executiewaarde van het huis hebt geleend. Aflossen op een tophypotheek is zinvol als hierdoor de renteopslag vervalt. Pas op: sommige banken wachten met de renteverlaging op de renteherzieningsdatum.

Twee andere tips:

  • Vervroegd aflossen levert meer voordeel op als je in een lager belastingtarief valt.
  • Hoe lager je hypotheek en hoe hoger de WOZ-waarde van je huis, hoe voordeliger aflossen is.

Pas op bij aflossen

De overheid rekent over het vermogen in box 3 boven de vrijstelling van €21.330 (partners €42.660, 2015) een fictief rendement van 4%. Dit wordt bij het belastbaar inkomen opgeteld, dat voor veel toeslagen en eigen bijdragen van belang is. Door een hoog eigen vermogen kan het recht op bijvoorbeeld zorgtoeslag geheel vervallen. In 2015 ligt de grens voor het eigen vermogen op €103.423 (partners: €124.753). Als je €1 hoger zit, vervalt het recht op zorgtoeslag. Omdat de eigen woning niet meetelt voor het vermogen, kun je door extra af te lossen misschien onder de vermogensgrens duiken.

Vijf ander vuistregels als je van plan bent af te lossen op je hypotheek:

  • Heb je een spaar- of bankspaarhypotheek? Dan levert extra geld storten in de spaarverzekering of -rekening doorgaans meer voordeel op dan aflossen.
  • Als je in de toekomst groter wil wonen, kan je hypotheekrenteaftrek in gevaar komen door tussentijds af te lossen.
  • Laat spaargeld staan voor voorziene uitgaven, zoals een nieuwe auto over een paar jaar. Je zult dan opnieuw moeten lenen, de rente over dat bedrag is niet fiscaal aftrekbaar.
  • Wees voorzichtig met het aflossen op een beleggingsverzekeringshypotheek. Als de eindopbrengst van deze verzekering hoger is dan je hypotheek, kun je een naheffing krijgen.
  • Vermijd boetes voor vervroegd aflossen door pas aan het einde van de rentevaste periode af te lossen (op de renteherzieningsdatum). Je mag de hele hypotheek dan boetevrij aflossen.

Deel bericht via:

Doe mee

Samen weten we meer en maken we slimmere keuzes

Laatst gestelde vraag
Klopt het dat je met een HY2 BKR notering in het algemeen minder geld zou kunnen lenen en bij de meeste banken meer rente zal moeten betalen omdat ik word gezien als een hoog risico?
Anoniem
Beantwoord door
Reactie Consumentenbond,
/tests/afbeeldingen/4174484/internetpanelconsumentenbond.jpg Help mee met onze tests

Dankzij ons internetpanel brengen we haarscherp de kwaliteit van producten en diensten in kaart.
Doe ook mee!