Extra informatie

Studieschuld en hypotheek

Minder lenen

Een studieschuld vermindert het bedrag dat je mag lenen. Wel telt deze schuld minder zwaar mee dan gewone leningen. Bij het berekenen van de maandlasten van iemand met een studieschuld wordt nu 0,75% van de oorspronkelijke lening berekend in plaats van 2% bij de overige leningen.

Studievoorschot

Vanaf 1 september 2015 verdwijnt de basisbeurs voor bachelor- en masterstudenten. Kinderen van ouders die minder dan €46.000 verdienen, houden wel recht op een aanvullende beurs. Voor de overige bachelor- en masterstudenten die vanaf 1 september 2015 voor het eerst studiefinanciering krijgen wordt de basisbeurs vervangen door een studievoorschot, een lening bij de overheid.

Studieschuld telt straks minder zwaar mee

Over de terugbetaling van het geld mogen zij maximaal 420 maandtermijnen verspreid over maximaal 40 jaar doen. Omdat je in het nieuwe systeem veel langer over de terugbetaling mag doen dan in het oude systeem (was 15 jaar), ben je per maand een stuk minder kwijt aan de terugbetaling van de studieschuld. Om die reden gaat de bijtelling van de studieschuld omlaag van 0,75% naar 0,45%.

Extra aflossen loont

De hypotheekverstrekker gaat bij de berekening altijd uit van de oorspronkelijke studieschuld. Alleen als je extra aflost mag de geldgever uitgaan van de oorspronkelijke studieschuld minus het extra afgeloste bedrag.

Rekenvoorbeelden

Onderstaande rekenvoorbeelden laten zien wat het effect van de studiefinanciering is op de hoogte van de hypotheek die je kunt krijgen. In de voorbeelden geldt: hypotheekrente is 4%, rentevast periode is 10 jaar, looptijd 30 jaar, normen 2015.

Eenverdieners: alleenstaande met een bruto jaarinkomen van €40.000 en een studieschuld van €24.000. Opties:

  1. Geen studieschuld: de maximale hypotheek bedraagt €174.551.
  2. 2%-norm van de schuld: de kredietlasten zijn €480 per maand, de maximale hypotheek is €74.010.
  3. 0,75%-norm van de schuld: de kredietlasten zijn €180 per maand, de maximale hypotheek is €136.848.
  4. 0,45%-norm van de schuld: de kredietlasten zijn €108 per maand, de maximale hypotheek is €151.929.

Met de 0,75%-norm is de maximale hypotheek in het voorbeeld €62.838 hoger dan met de een gewone lening van dezelfde grootte. In het nieuwe stelsel van studiefinanciering gaat dit verschil omhoog naar €77.919.

Tweeverdieners: samen een bruto jaarinkomen van €75.000 (€40.000 en €35.000) en een studieschuld van €48.000. Opties:

  1. Geen studieschuld: de maximale hypotheek bedraagt €327.283.
  2. 2%-norm van de schuld: de kredietlasten zijn €960 per maand, de maximale hypotheek is €126.200.
  3. 0,75%-norm van de schuld: de kredietlasten zijn €360 per maand, de maximale hypotheek is €251.877.
  4. 0,45%-norm van de schuld: de kredietlasten zijn €216 per maand, de maximale hypotheek is €282.040.

Met de 0,75%-norm is de maximale hypotheek in het voorbeeld €125.677 hoger dan met de een gewone lening van dezelfde grootte. In het nieuwe stelsel van studiefinanciering gaat dit verschil omhoog naar €155.840.

Deel bericht via:

Doe mee

Samen weten we meer en maken we slimmere keuzes

Laatst gestelde vraag
Ik heb voor € 200000 samen met mijn partner een hypotheek. De relatie is stukgelopen. Wij gaan dus een beroep doen op de NHG. Mag ik ook eigen geld op mijn privé-rekening hebben? Zo ja, hoeveel? Heeft...
mevrouw A. Volkers
Beantwoord door
HEINRICH JESSE,
/tests/afbeeldingen/4174484/internetpanelconsumentenbond.jpg Help mee met onze tests

Dankzij ons internetpanel brengen we haarscherp de kwaliteit van producten en diensten in kaart.
Doe ook mee!