Wat is consumentenkoop?

Er is sprake van een consumentenkoop als je als consument iets koopt bij een verkoper, bijvoorbeeld een winkel. Deze consumentenkoop is een mondelinge of schriftelijke afspraak tussen jou en de verkoper die voor allebei rechten en plichten met zich meebrengt.

Je moet bijvoorbeeld de afgesproken prijs betalen en de verkoper moet een deugdelijk product leveren. Dat wil zeggen, een product dat gedurende een bepaalde tijd aan alle eisen voldoet die je aan daaraan bij normaal gebruik mag stellen. En aan bijzondere eisen als dit bij de koop is vastgelegd.

Over garantie bestaan veel misverstanden. Eigenlijk betekent garantie geven dat de verkoper of fabrikant in staat voor de kwaliteit van een product. Maar het wettelijke recht op een deugdelijk product geldt altijd, ook na de garantieperiode. Vaak staan in de garantievoorwaarden allerlei uitsluitingen.