Extra informatie

Lijfrente en de belasting

Oud-regime polissen

belastingenvelopPremiepolissen afgesloten vóór 16 oktober 1990 en 'losse' koopsompolissen van voor 1 januari 1992 zijn zogeheten oud-regime polissen. Met deze polissen heb je grotere vrijheden dan met die van na die tijd. Er zijn allerlei fiscale constructies mogelijk. Je kunt bijvoorbeeld:

  • In één keer contant laten uitkeren, aan jezelf of je partner. De uitkering wordt dan ineens progressief belast.
  • Verlengen, ofwel verschuiven van de einddatum van de polis. Hierbij blijft het oud-regime van kracht.
  • Schenken aan kinderen of kleinkinderen.
  • Een direct ingaande lijfrente aankopen.
  • Een combinatie van bovenstaande mogelijkheden.

Er zijn, speciaal voor oud-regime polishouders, flexibele lijfrentepolissen op de markt. Hierbij wordt het vrijvallende kapitaal in een depot gestort, waar je als verzekerde jaarlijks geld uit kunt onttrekken. Hierdoor kun je optimaal inspelen op je inkomenssituatie in de toekomst.

Strakkere fiscale regels

Polissen afgesloten na deze data vallen onder het nieuwe belastingregime: voor deze polissen gelden veel strakkere fiscale regels. Je mag het kapitaal niet ineens laten uitkeren, of doorschuiven naar de kinderen. Ook is bij ingang van dit regime de hoogte van de aftrek sterk aan banden gelegd. Je kunt deze verlengen of een direct ingaande lijfrente aankopen (laten uitkeren).

  • Polissen vanaf 1 januari 2001 hebben te maken met een verdere beperking van de fiscale aftrekmogelijkheden. Er geldt dat jaar een basisaftrek van ruim 2200 gulden. Daarboven is er alleen aftrek mogelijk voor mensen die de afgelopen 7 jaar de basisaftrek niet hebben benut, of een aantoonbaar pensioentekort hebben.
  • Vanaf 1 januari 2003 worden de fiscale aftrekmogelijkheden nog verder ingekort, dit kan alleen nog voor mensen met een aantoonbaar pensioentekort. De basisaftrek vervalt.
  • Op 1 januari 2008 wordt banksparen geïntroduceerd. Tegelijkertijd is voor fiscaal jaar 2008 de premiegrondslag voor de aftrek van de belasting verlaagd tot maximaal €104.806, en op Prinsjesdag weer verhoogd tot maximaal €153.221. In 2009 is deze grens op maximaal €155.827 gesteld.
  • Sinds 1 januari 2014 kun je minder aftrekken voor lijfrentes. Wil je weten hoeveel je kunt aftrekken, gebruik dan de rekenhulp lijfrentepremie van de Belastingdienst.   

Gouden handdruk

Vóór 2013 was het mogelijk om ook een ontslagvergoeding/gouden handdruk in een koopsompolis te storten. Geld dat je al hebt gestort in een gouden handdrukproduct vóór 15 november 2013 kun je in 2014 in één keer laten uitkeren. Je hoeft dan geen loonbelasting te betalen over het hele bedrag, maar over 80% van de waarde van de gouden handdruk. Of het gunstig is om dit jaar af te kopen of op een later tijdstip in termijnen uit te laten keren, hangt af van je persoonlijke situatie. Wil je hierover advies, zoek dan een adviseur bijvoorbeeld via advieskeuze.nl.

Deel bericht via:

Doe mee

Samen weten we meer en maken we slimmere keuzes

Laatst gestelde vraag
Wat is het maximum te storten bedrag in een bankspaarproduct voor aanvullen pensioen. Stel ik heb 2.000 Euro aan jaarruimte in 2015 (over 2014) en nog 8.000 Euro aan reserveringsruimte over de afgelopen...
Ben
Beantwoord door
Reactie Consumentenbond,
/tests/afbeeldingen/4174484/internetpanelconsumentenbond.jpg Help mee met onze tests

Dankzij ons internetpanel brengen we haarscherp de kwaliteit van producten en diensten in kaart.
Doe ook mee!