Extra informatie

Lijfrente en de belasting

De regelingen voor lijfrentepolissen zijn de laatste jaren vaak veranderd. Fiscaal gezien zijn ze een oerwoud. Dat heeft als gevolg dat je goed moet weten welke regels op je polis van toepassing zijn.

Oud-regime polissen

belastingenvelopPremiepolissen afgesloten vóór 16 oktober 1990 en koopsompolissen (eenmalige storting) van voor 1 januari 1992 zijn zogeheten oud-regime polissen. Met deze polissen heb je meer mogelijkheden dan met polissen die daarna zijn afgesloten. Er zijn allerlei fiscale constructies mogelijk. Je kunt bijvoorbeeld:

  • In één keer contant laten uitkeren, aan jezelf of je partner. Je moet dan direct inkomstenbelasting betalen over de uitkering. 
  • Verlengen, ofwel verschuiven van de einddatum van de polis. Vraag vooraf na of het 'oude regime' blijft gelden, anders vervallen er misschien mogelijkheden.
  • Schenken van de lijfrente-uitkeringen aan bijvoorbeeld kinderen of kleinkinderen.
  • Een direct ingaande lijfrente aankopen.
  • Een combinatie van bovenstaande mogelijkheden.

Strakkere fiscale regels

Polissen afgesloten na deze data vallen onder het nieuwe belastingregime: voor deze polissen gelden veel strakkere fiscale regels. Je mag het kapitaal niet ineens laten uitkeren, of doorschuiven naar bijvoorbeeld de kinderen. Ook is bij ingang van dit regime de hoogte van de aftrek sterk aan banden gelegd. Je kunt deze verlengen of een direct ingaande lijfrente aankopen (laten uitkeren).

De eerste uitkering moet uiterlijk vóór de AOW-datum plus 5 jaar gedaan zijn. Is de polis afgesloten vóór 2006, dan is een overbruggingslijfrente nog mogelijk.

Sinds 1 januari 2014 zijn de regels nog verder aangescherpt. Sindsdien kun je minder aftrekken voor lijfrentes. Wil je weten hoeveel je kunt aftrekken, gebruik dan de rekenhulp lijfrentepremie van de Belastingdienst. Heb je na 2014 nog premies gestort, dan mag je het daarmee opgebouwde kapitaal pas vanaf de AOW-datum laten uitkeren. Het kapitaal dat je hebt opgebouwd vóór 2014 kun je nog vanaf 65-jarige leeftijd laten uitkeren, in plaats van de (inmiddels opgeschoven) AOW-datum.

Gouden handdruk

Vóór 2013 was het mogelijk om ook een ontslagvergoeding/gouden handdruk in een koopsompolis of op een bankspaarrekening te storten. Sinds 1 januari 2014 mag dit niet meer. Je bent nu verplicht de ontslagvergoeding direct te laten uitkeren. De fiscus houdt daar dan ook direct loonheffing op in. Heb je een pensioengat, dan kun je de netto-uitkering vervolgens wel op een bankspaarrekening of in een lijfrenteverzekering storten.

Deel bericht via:

Doe mee

Samen weten we meer en maken we slimmere keuzes

Laatst gestelde vraag
Ik had een éénmanszaak en ga nu mijn bedrijfspand verkopen nu ik 65 ben. Wat kan ik het beste met de opbrengst doen, ook belasting technisch. Ik heb verder alleen AOW
Rens
Beantwoord door
Reactie Consumentenbond,
/tests/afbeeldingen/4174484/internetpanelconsumentenbond.jpg Help mee met onze tests

Dankzij ons internetpanel brengen we haarscherp de kwaliteit van producten en diensten in kaart.
Doe ook mee!