Extra informatie

Welke lijfrente-uitkering is het voordeligst?

Je hebt jarenlang gespaard voor je lijfrente, maar welke lijfrente geeft nu de hoogste uitkering?

Wat is een lijfrente-uitkering?

Als je een lijfrente hebt opgebouwd, ben je verplicht een lijfrente-uitkering aan te kopen. Je kunt dus niet in één klap het gespaarde bedrag op je bankrekening laten storten. Tijdens de opbouwfase heb je de premies van het inkomen mogen aftrekken. Tijdens de uitkeringsfase betaal je daarom belasting in box 1 over de uitkering. Meestal laat je de uitkering ingaan na je pensionering. De lijfrente is immers bedoeld als aanvulling op je pensioen. Bovendien houd je nu netto meer over van de uitkering. Na je pensionering val je immers doorgaans in een lager belastingtarief.

Je kunt kiezen uit verschillende opties:

 • Als je nog géén 65 jaar bent, moet de periode tussen de eerste en laatste uitkering ten minste 20 jaar zijn. Daarboven komt het aantal jaren tot je 65ste.
  Een voorbeeld: je bent nu 61 jaar dan moet de uitkering minimaal 24 jaar lopen. 
 • Je bent 65 jaar dan de moet de uitkering minimaal 5 jaar lopen
 • Je moet voor je 70ste verjaardag beginnen met uitkeren 
 • De uitkeringstermijn is een vast bedrag dat je iedere maand, per kwartaal, half jaar of jaar laat uitkeren
 • Meer voor- en nadelen.

Let op de kosten

Sinds de invoering van het provisieverbod - op 1 januari 2013 - brengen banken, verzekeraars of tussenpersonen advies- en distributiekosten rechtstreeks in rekening bij de consument. Je zult voortaan eerst deze advies- en distributiekosten moeten betalen, voordat je je geld krijgt. Dit soort kosten mogen niet meer versleuteld worden in het product. Deze kosten verschillen flink. Aegon rekent €150 aan advieskosten en Nationale Nederlanden €800. Je kunt bij deze aanbieders besparen op deze kosten, omdat ze een lijfrente-uitkering aanbieden zónder advieskosten. Dit heet execution only. Dit bespaart geld, maar je moet wel heel goed weten wat je doet en of je ook wel kiest voor de beste uitkering. Veel aanbieders werken met tussenpersonen en die hebben hun eigen tarief. Tip: Vraag aan diverse tussenpersonen wat ze kosten. We schatten de gemiddelde advies- en distributiekosten op €500 (zie tabel).

Execution only

Aanbieders die zónder advieskosten werken bij een lijfrente-uitkering

 • ABN Amro
 • Aegon (alleen bij banksparen)
 • Nationale Nederlanden
 • Ohra
 • Rabobank (begint er half oktober 2013 mee)
 • ASR start met een proef en SNS Bank denkt erover na

Hogere uitkering bij banksparen

Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat banksparen in de meeste gevallen een hogere uitkering geeft dan een lijfrenteverzekering. We hebben gerekend met een gespaard kapitaal van €50.000 voor een 65-jarige man, die 10 jaar lang een maandelijkse uitkering wil ontvangen. Van de netto-uitkering zijn alle kosten gehaald, behalve de inkomstenbelasting (zie tabel).

 • De bankspaarlijfrente van Centraal Beheer Achmea komt in ons rekenvoorbeeld als beste uit de bus. Na aftrek van alle kosten ontvangt hij iedere maand €475. Dat is €19 meer dan je ontvangt bij de lijfrenteverzekering van Centraal Beheer Achmea..
 • Alleen Allianz kan met zijn lijfrenteverzekering concurreren met bankspaarproducten. 
 • Opvallend is dat het bankspaarproduct van Allianz heel duur is. Je krijgt maar €440 (zie tabel). Dat scheelt iedere maand €35 met Centraal Beheer Achmea.

Als je meer lijfrente hebt gespaard bijvoorbeeld €125.000, dan lopen de verschillen tussen banksparen en een lijfrenteverzekering nog verder op. Als je 10 jaar lang een uitkering ontvangt, krijg je bij een bankspaarlijfrente €10.000 meer. Goed vergelijken loont dus! De beste bankspaarlijfrente (Centraal Beheer Achmea) keert bij een inleg van €125.000 over een periode van 20 jaar ruim €41.000 meer uit dan de slechts scorende lijfrenteverzekering (Aegon).

Waar moet je opletten bij het aankopen van een lijfrente-uitkering?

 • Je bent niet verplicht om een lijfrente-uitkering aan te kopen bij de bank of verzekeraar waar je de lijfrente hebt gespaard.
 • Vraag meerdere offertes aan en vergelijk goed de netto-uitkering.
 • Let op de kosten! Heb je advies nodig of niet? Soms moet je uitkeringskosten betalen. Als je bijvoorbeeld 20 jaar lang iedere maand €2,50 moet betalen, scheelt je dat €600 euro. Overigens zitten deze uitkeringskosten bijna altijd in de uitkering verwerkt.
 • ABN Amro rekent voor het overhevelen van je kapitaal naar een andere aanbieder €150 administratiekosten.

Wat zijn de verschillen tussen een bankspaarproduct en een lijfrenteverzekering?

 • Als je dood gaat, krijgen je erfgenamen bij een bancaire lijfrente-uitkering de resterende uitkering. De uitkering stopt na de zelf gekozen termijn van 5, 10 of 20 jaar.  
 • Bij een lijfrenteverzekering stopt je uitkering direct bij overlijden. Wil je dat het geld naar je erfgenamen gaat, dan moet je je extra verzekeren tegen overlijden. We raden dit echter niet aan. De premie is hoog en het gaat ten koste van je pensioen.
 • Een lijfrenteverzekering kan levenslang uitkeren, dat is gunstig als je 100 wordt!
 • Meer tips over de verschillen.  

Oud-regimepolis

Koopsompolissen die vóór 1 januari 1992 zijn afgesloten of je hebt vóór 17 oktober 1990 alle premie betaald voor je lijfrente (en je hebt na die datum niets meer gestort), dan heb je een oud-regimepolis. De belangrijkste voordelen zijn:

 • De ingangsdatum voor de uitkering is vrij
 • De duur van de uitkering mag korter zijn dan bij banksparen (minimaal 5 jaar)
 • De uitkering kan worden overgedragen aan erfgenamen (partner en kinderen)

Wil je hier gebruik van maken, dan moet je een lijfrente aankopen bij een verzekeraar. Dit geldt namelijk niet voor banksparen.  

Hoeveel krijgt een klant uitgekeerd bij banksparen ?

 Aanbieder Kosten per uitkering Advies- en distributiekosten Netto uitkering per maand

Bankspaarlijfrente €50.000 looptijd 10 jaar

   
Centraal Beheer Extra Pensioen Inkomen  €140 €475
Nationale Nederlanden Aanv. Pensioenuitk. (zonder advies) €80 €472
Delta Lloyd Bank Lijfrente Oogstrekening €1 €500 €471
Aegon Bank Lijfrente Uitkeren (zonder advies)  €200 €468
BLG Wonen Aanvullend Pensioen Uitk.rek  €500 €467
Reaal Bancaire Diensten LijfrenteUitk.Rekening  €500 €467
Regiobank Lijfrentenieren  €500 €467
Rabobank Rabo Toekomst Uitkering €2,50 €310 €466
Aegon Bank Lijfrente Uitkeren  €350 €465
Ohra Bank Direct Ingaande Lijfrenterekening (zonder advies) €1 €205 €465
SNS Bank Lijfrentenieren  €750 €463
ABN Amro Leefrente (zonder advies) €2,20 €120 €460
Nat. Nederlanden Aanvullende Pensioenuitkering  €877 €459
ABN Amro Leefrente €2,20 €600 €453
Allianz Plus Uitkerende Lijfrenterekening  €500 €440

Hoeveel krijgt een klant uitgekeerd bij een lijfrenteverzekering ?

 Aanbieder Kosten per uitkering Advies- en distributiekosten Netto uitkering per maand

Lijfrenteverzekering €50.000 looptijd 10 jaar

   
Allianz Design Direct Ingaande Lijfrente  €500 €462
Centraal Beheer Garantie Inkomen  €140 €456
Interpolis Lijfrenteverzekering €2,50 €310 €449
ABN Amro Lijfrente Garantie Polis (zonder advies)  €175 €447
Aegon Garantie Inkomen  €500 €445
Ohra Direct Ingaande Lijfrenteverzekering (zonder advies) €1 €205 €443
De Goudse Direct Ingaande Lijfrente  €500 €440
Erasmus Leven Lijfrente Inkomens Plan  €500 €440
Nationale Nederlanden Direct Ingaande Lijfrente (zonder advies)  €80 €439
ABN Amro Lijfrente Garantie Polis  €655 €438
Reaal Zuivere Lijfrente  €500 €438
Delta Lloyd Direct Ingaande Rente  €500 €435
Legal & General Legal & General Lijfrente  €500 €434
SNS Bank Garantie Lijfrente  €750 €434
ASR Direct Ingaande Garantielijfrente €2,30 €500 €430
Nationale Nederlanden Direct Ingaande Lijfrente  872 €425

Bron: MoneyView, Consumentenbond peildatum 3 september 2013

Informatie bij de tabel

 • Dit is een rekenvoorbeeld op basis van het profiel van een 65-jarige man die €50.000 heeft opgebouwd bij deze aanbieder. De ranking kan anders uitvallen bij andere leeftijd, looptijd en bedragen.
 • Bij diverse aanbieders is het advies van een tussenpersoon verplicht. We hebben deze kosten voor advies- en distributiekosten geschat op €500. Iedere tussenpersoon mag namelijk zijn eigen tarieven vaststellen.
 • We gaan uit van een netto-uitkering nà verrekening van uitkerings-, distributie en advieskosten en 2,5% inflatie per jaar. De verrekening met de inkomstenbelasting is nog niet gebeurd.
 • Interpolis rekent per kwartaal ook nog €12 administratiekosten, deze zijn verwerkt in de netto-uitkering.
 • Conservatrix weigerde mee te werken aan ons onderzoek.

Deel bericht via:

Doe mee

Samen weten we meer en maken we slimmere keuzes

Laatst gestelde vraag
Wat is het maximum te storten bedrag in een bankspaarproduct voor aanvullen pensioen. Stel ik heb 2.000 Euro aan jaarruimte in 2015 (over 2014) en nog 8.000 Euro aan reserveringsruimte over de afgelopen...
Ben
Beantwoord door
Reactie Consumentenbond,
/tests/afbeeldingen/4174484/internetpanelconsumentenbond.jpg Help mee met onze tests

Dankzij ons internetpanel brengen we haarscherp de kwaliteit van producten en diensten in kaart.
Doe ook mee!