Statuten vereniging Consumentenbond

Lees op deze pagina de statuten van de vereniging Consumentenbond, gevestigd te Den Haag.

De Consumentenbond is al sinds de jaren 50 een vereniging. De belangrijkste regels die binnen een vereniging gelden zijn vastgelegd in de Statuten, zo ook bij de CB. Daarin worden niet alleen de rechten en plichten van de individuele leden beschreven, maar ook de taken en bevoegdheden van de Bondsraad (het ledenparlement), de Raad van Toezicht en de directie van het bondsbureau in Den Haag. Plus nog een aantal andere zaken over onder andere de doelstellingen, de geldmiddelen en de reglementen van de CB.

Deel bericht via:
  • 43

    43 personen vinden dit leuk!

  • 7

    7 personen vinden dit niet leuk!