Extra informatie

8 tips voor een beter pensioen

1. Zorg voor een goed overzicht

pensioen-strandAls je je oudedagsvoorzieningen wilt optimaliseren, is het allereerst belangrijk een goed inzicht te hebben in hoe je ervoor staat. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl kun je eenvoudig opzoeken hoeveel pensioen je hebt opgebouwd. Je hoeft alleen maar je DigiD-code in te voeren en je krijgt een overzicht op je scherm. De pensioen(richt)leeftijd is verhoogd van 65 naar 67 jaar. Het pensioen van je werkgever dat je vanaf 1 januari 2014 opbouwt, gaat niet in bij 65 maar bij 67 jaar. Wil je toch dat je 'nieuwe' pensioen op je 65e ingaat? Dan wordt de pensioenuitkering lager dan op je pensioenoverzicht staat. De ingangsdatum van je AOW hangt hierbij af van je geboortedatum. Je kunt je AOW-leeftijd berekenen op de site van de Rijksoverheid. 

2. Ga banksparen

Bij banksparen zet je geld op een geblokkeerde spaar- of beleggingsrekening. De premies zijn (onder voorwaarden) aftrekbaar van de inkomstenbelasting, de  uitkeringen zijn belast. Hoeveel fiscaal aftrekbaar is, kun je uitrekenen met de rekenhulp lijfrente van de Belastingdienst.

3. Stort pensioen bij

Bij een aantal pensioenregelingen is het mogelijk om bij te sparen. Je moet in het jaar van storten wel een aantoonbaar pensioengat hebben. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om vrije dagen in te ruilen voor extra pensioen.

Let wel op als jouw pensioenfonds een lage dekkingsgraad heeft. In dat geval kan het zijn dat het door jou bijgestorte bedrag niet volledig is gedekt door het fonds. Vaak worden bijstortingen ondergebracht in een aparte, afgescheiden formule. Informeer van tevoren bij je pensioenfonds of dit het geval is. Verder is de mogelijkheid om pensioen op te bouwen beperkt sinds 2015. Je kunt dan ook minder bijsparen. Bij pensioenfonds Zorg en Welzijn is de mogelijkheid om zelf extra premie in te leggen voor ouderdomspensioen gestopt en pensioenfonds ABP heeft deze mogelijkheid gestaakt.

4. Blijf de levensloopregeling gebruiken

De levensloopregeling is per 1 januari 2012 weliswaar afgeschaft, maar als je er al gebruik van maakte kun je hem nog voortzetten. Als je op 31 december 2011 minimaal €3000 op je levenslooprekening had staan mag je nog tegoed blijven opbouwen. Je kunt dan nog doorsparen tot 31 december 2021. Heb je het tegoed vóór die tijd niet opgenomen, dan komt het tegoed na die datum in één keer vrij.

Met de levensloopregeling kun je een deel van je brutosalaris op een speciale rekening sparen. Dit kun je gebruiken om bijvoorbeeld vlak voor je pensioendatum onbetaald verlof op te nemen, zodat je eerder kunt stoppen met werken. Pas als je het geld opneemt, betaal je loonbelasting.

5. Hou rekening met een lager belastingtarief

Je pensioen is minder 'laag' dan je denkt. Na je 65e betaal je namelijk over het eerste deel van je inkomen minder belasting, waardoor je er netto meer van overhoudt. Dat verschil zit voornamelijk in schijf 1 en 2. Een overzicht:

Belastingpercentages over inkomen uit werk en woning (box 1, 2015)
SchijfBrutoloon per jaar Belasting jonger dan AOW-leeftijd
Belasting ouder dan AOW-leeftijd
1t/m €19.822 36,5%18,6%
2€19.823 - €33.589 42%24,1%
3€33.590 - €57.585 42%42%
4vanaf €57.585 52%52%

6. Verlaag je maandlasten

Heb je nog maar een kleine hypotheek, dan kun je proberen om die af te lossen voordat je met pensioen gaat. Op die manier verlaag je je maandlasten, waardoor je straks meer overhoudt van je pensioeninkomen.

Bovendien zit hier ook nog een fiscaal voordeel aan. Je hoeft een positief saldo van het eigenwoningforfait minus de aftrekbare kosten van de eigen woning niet aan te geven bij de belastingaangifte. 

Het is wel mogelijk dat je een boete moet betalen bij vervroegd aflossen. Raadpleeg hiervoor de voorwaarden van je hypotheek.

7. Werk nog even door: deeltijd pensioen

Langer doorwerken, al dan niet in deeltijd, scheelt aanzienlijk in de opbouw van je pensioeninkomen. Je hebt immers in de eerste jaren minder pensioen nodig, waardoor je pensioenpot langer door kan renderen. Bovendien bouw je in de meeste gevallen nog pensioen op over je arbeidsinkomen.

De werkbonus is een belastingkorting voor mensen met een laag inkomen. Alleen werknemers die op 1 januari 2015 61 jaar of ouder zijn hebben hier recht op.

Voor 2015 zijn de voorwaarden voor de werkbonus:

  • Je bent geboren in 1951, 1952 of 1953;
  • Je hebt in 2015 een arbeidsinkomen van méér dan €17.327 en minder dan €33.694. 

Kijk op de site van de Belastingdienst hoe hoog de werkbonus is.

8. 'Speel' met je pensioen

Pensioenfondsen bieden vaak allerlei keuzemogelijkheden, waardoor je je pensioen kunt optimaliseren. Bouwt je partner bijvoorbeeld zelf voldoende pensioen op, dan kan het aantrekkelijk zijn om het partnerpensioen om te zetten in extra ouderdomspensioen.

Deel bericht via:

Doe mee

Samen weten we meer en maken we slimmere keuzes

Laatst gestelde vraag
Ik kan hier geen vraag meer stellen. Waarom niet?
Consumentenbond
Beantwoord door
Consumentenbond,
/tests/afbeeldingen/4174484/internetpanelconsumentenbond.jpg Help mee met onze tests

Dankzij ons internetpanel brengen we haarscherp de kwaliteit van producten en diensten in kaart.
Doe ook mee!