Extra informatie

8 tips voor een beter pensioen

1. Zorg voor een goed overzicht

pensioen-strandAls je je oudedagsvoorzieningen wilt optimaliseren, is het allereerst belangrijk een goed inzicht te hebben in hoe je ervoor staat. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl kun je eenvoudig opzoeken hoeveel pensioen je hebt opgebouwd. Je hoeft alleen maar je DigiD-code in te voeren en je krijgt een overzicht op je scherm.

2. Ga banksparen

Bij banksparen zet je geld op een geblokkeerde spaar- of beleggingsrekening. Hiervoor gelden grotendeels dezelfde fiscale voordelen als bij een lijfrente. De premies zijn - onder voorwaarden - aftrekbaar van de inkomstenbelasting en te zijner tijd zijn de pensioenuitkeringen belast.

Op de pensioendatum ga je met het gespaarde vermogen naar een bank of een verzekeraar, die het periodiek aan je gaat uitkeren.

3. Stort pensioen bij

Bij een aantal pensioenregelingen is het mogelijk om bij te sparen. Je moet in het jaar van storten wel een aantoonbaar pensioengat hebben. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om vrije dagen in te ruilen voor extra pensioen.

Let wel op als jouw pensioenfonds een lage dekkingsgraad heeft. In dat geval kan het zijn dat het door jou bijgestorte bedrag niet volledig is gedekt door het fonds. Vaak worden bijstortingen ondergebracht in een aparte, afgescheiden formule. Informeer van tevoren bij je pensioenfonds of dit het geval is.

4. Maak nog gebruik van de levensloopregeling

De levensloopregeling is per 1 januari 2012 weliswaar afgeschaft, maar als je er al gebruik van maakte kun je hem nog in grote lijnen voortzetten. Als je op 31december 2011 een positief saldo op je levenslooprekening had, blijf je namelijk recht houden op de levensloopverlofkorting.

Als je op 31 december 2011 minimaal €3000 op je levenslooprekening had staan mag je bovendien nog tegoed blijven opbouwen.

Met de levensloopregeling kun je een deel van je brutosalaris op een speciale rekening sparen. Dit kun je gebruiken om bijvoorbeeld vlak voor je pensioendatum onbetaald verlof op te nemen, zodat je eerder kunt stoppen met werken. Pas als je het geld opneemt, betaal je loonbelasting.

5. Hou rekening met een lager belastingtarief

Je pensioen is minder 'laag' dan je denkt. Na je 65e betaal je namelijk over het eerste deel van je inkomen minder belasting, waardoor je er netto meer van overhoudt. Dat verschil zit voornamelijk in schijf 1 en 2. Een overzicht:

 Belastingpercentages over inkomen uit werk en woning (box 1, 2013)
 Schijf Brutoloon per jaar  Belasting jonger dan 65 jaar
 Belasting ouder dan 65 jaar
 1 t/m €19.645  37% 19,1%
 2 €19.646 - €33.363  42% 24,1%
 3 €33.364 - €55.991  42% 42%
 4 vanaf €55.992  52% 52%

6. Verlaag je maandlasten

Heb je nog maar een kleine hypotheek, dan kun je proberen om die af te lossen voordat je met pensioen gaat.. Op die manier verlaag je je maandlasten, waardoor je straks meer overhoudt van je pensioeninkomen.

Bovendien zit hier ook nog een fiscaal voordeel aan. Sinds 1 januari 2005 is namelijk de Wet Hillen van kracht. Hierdoor hoef je een positief saldo van het eigenwoningforfait minus de aftrekbare kosten van de eigen woning niet aan te geven bij de belastingaangifte. 

Het is wel mogelijk dat je een boete moet betalen bij (vervroegde) aflossing. Raadpleeg hiervoor de voorwaarden van je hypotheek.

7. Werk nog even door: deeltijd pensioen

Langer doorwerken, al dan niet in deeltijd, scheelt aanzienlijk in de opbouw van je pensioeninkomen. Je hebt immers in de eerste jaren minder pensioen nodig, waardoor je pensioenpot langer door kan renderen. Bovendien bouw je in de meeste gevallen nog pensioen op over je arbeidsinkomen.

De overheid stimuleert langer doorwerken sinds 1 januari 2009 met een nieuwe heffingskorting: de doorwerkbonus.

Je krijgt deze als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Je in het betreffende belastingjaar 62 wordt of ouder bent;
  • Je arbeidsinkomsten bedragen meer dan €9295.

Doorwerkbonus 2012

 Leeftijd: Percentage korting: Maximale korting:
 62 jaar 1,5% €719
 63 jaar 6% €2.873
 64 jaar 8,5% €4.070
 65 jaar 2% €958
 66 jaar 2% €958
 67 jaar 1% €479


Let op: je moet de doorwerkbonus bij de aangifte zelf opvoeren, anders loop je hem mis.

Per 1 januari 2013 wordt de doorwerkbonus weer afgeschaft. Hij gaat dan op in een nieuwe 'werkbonus'.

8. 'Speel' met je pensioen

Pensioenfondsen bieden vaak allerlei keuzemogelijkheden, waardoor je je pensioen kunt optimaliseren. Bouwt je partner bijvoorbeeld zelf voldoende pensioen op, dan kan het aantrekkelijk zijn om het partnerpensioen om te zetten in extra ouderdomspensioen.

Deel bericht via:

Doe mee

Samen weten we meer en maken we slimmere keuzes

Kun jij helpen?
mijn beschikbare premie pensioen contract is gesplitst in 2 contracten. de ene is premie vrij gemaakt, loopt door tot ik 65 ben. de andereis een nieuwe die tot mijn 67e loopt en waar nu de stortingen...
rene,
Stel een vraag
/tests/afbeeldingen/4174484/internetpanelconsumentenbond.jpg Help mee met onze tests

Dankzij ons internetpanel brengen we haarscherp de kwaliteit van producten en diensten in kaart.
Doe ook mee!