Extra informatie

Hoe bereken ik mijn pensioen?

Wat voor inkomen heb ik na mijn pensioen? In 5 stappen weet je wat je later te besteden hebt. Je pensioengegevens staan in je UPO en op mijnpensioenoverzicht.nl.

UPO

In een uniform pensioenoverzicht (UPO) staat het opgebouwde pensioen. Elke werknemer krijgt jaarlijks een uniform pensioenoverzicht (UPO) van zijn huidige werkgever. Oude werkgevers moeten je elke vijf jaar een UPO sturen. Veel informatie uit het UPO is echter onduidelijk. Wat krijg je maandelijks netto als je (bijvoorbeeld) €20.000 hebt opgebouwd op je 67e? Die informatie vind jeop www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Mijnpensioenoverzicht.nl

Iedere Nederlander kan met zijn of haar DigiD-code inloggen op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Je krijgt dan een totaaloverzicht van je opgebouwde pensioen tot op heden. Daarnaast staat er de AOW-uitkering in. Ook zie je wat je krijgt op je 65e en je 67e als je door blijft werken bij je huidige werkgever, en wat je partner krijgt als je zelf eerder overlijdt. Het pensioen dat je opbouwt bij je werkgever vanaf 1 januari 2014 gaat niet in bij 65 maar bij 67 jaar. Wil je toch dat je 'nieuwe' pensioen ingaat op je 65e? Dan wordt je pensioenuitkering lager dan op je pensioenoverzicht staat.

Schatting

De bedragen op het UPO en mijnpensioenoverzicht.nl geven slechts een schatting van het pensioen. Op de site staan enkel de bedragen die je hebt opgebouwd en die je naar verwachting gaat opbouwen. Met compensatie voor inflatie (indexering) wordt geen rekening gehouden. Als dat tegenvalt is er nog tijd om extra inkomen of vermogen op te bouwen.

Stappenplan pensioen

Hoe krijg je inzicht in je pensioen? 

  • Maak een overzicht van je pensioenrechten. Log in op mijnpensioenoverzicht. Allereerst beantwoord je vragen over gebeurtenissen die je pensioen kunnen beïnvloeden. Daarna krijgt je een overzicht van wat je later jaarlijks bruto en netto krijgt uitgekeerd.
  • Pak je lijfrentepolissen of lijfrentebankspaarproducten erbij. Die kun je gebruiken om je pensioen aan te vullen. Ze staan niet op mijnpensioenoverzicht.nl. Met het opgebouwde eindkapitaal koop je een uitkerende lijfrente aan na pensioendatum. 
  • Het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) heeft de Pensioenschijf-van-vijf op zijn website. Hiermee kun je uitrekenen of je genoeg inkomen en/of spaargeld hebt na je pensioendatum. Hoeveel je nodig hebt, hangt af van je uitgaven als je met pensioen bent. Waarschijnlijk heb je dan minder inkomen nodig doordat je hypotheeklasten lager zijn of je kinderen zijn inmiddels uit huis. 
  • Wie het berekende toekomstige inkomen of vermogen te mager vindt, kan maatregelen nemen.
  • Wie advies wil over de mogelijkheden om extra pensioen op te bouwen, kan terecht bij een onafhankelijk financieel planner. Via de website van de Vereninging Onafhankelijke Financieel Planners (VOFP) kun je een planner vinden in je eigen omgeving. Ook kun je een pensioenadviseur inschakelen; die geeft niet alleen advies maar verkoopt ook producten van banken en verzekeringsmaatschappijen.

Deel bericht via:

Doe mee

Samen weten we meer en maken we slimmere keuzes

Laatst gestelde vraag
Ik kan hier geen vraag meer stellen. Waarom niet?
Consumentenbond
Beantwoord door
Consumentenbond,
/tests/afbeeldingen/4174484/internetpanelconsumentenbond.jpg Help mee met onze tests

Dankzij ons internetpanel brengen we haarscherp de kwaliteit van producten en diensten in kaart.
Doe ook mee!