Extra informatie

Woordenboek

 • #
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Afkopen levenslooptegoed

  In plaats van het tegoed te laten uitkeren als periodieke uitkering, laat u het tegoed in één bedrag - onder aftrek van loonheffing - aan u uitkeren.

 • AOW-franchise

  Bij de berekening van je pensioen houdt je pensioenfonds rekening met de AOW-uitkering die je te zijner tijd krijgt. Dat doen de fondsen aan de hand van een formule; de AOW-franchise. Stel, je verdient gemiddeld €40.000. Bij de berekening van je pensioen gaat je fonds uit van een AOW-franchise van bijvoorbeeld €11.000 (de hoogte van de franchise verschilt per pensioenfonds!). Dan bouw je over een bedrag van €29.000 pensioen op (€40.000-€11.000). Samen met een AOW-uitkering van €11.000 kom je zo uit op een jaarlijks inkomen van €40.000.
 • Arbeidsongeschiktheidspensioen

  Een pensioenuitkering in aanvulling op je WAO -en WIA-uitkering. Deze pensioenuitkering ontvang je vanaf de datum van arbeidsongeschiktheid tot je pensioenleeftijd (meestal je 65e). Een arbeidsongeschiktheidspensioen wordt ook wel invaliditeitspensioen genoemd.

 • Eindloonregeling

  Pensioen naar rato van je laatstverdiende loon.

 • Factor A

  De toename van de waarde van je pensioenaanspraak over het afgelopen kalenderjaar. Deze wordt gebruikt in de formule van de Belastingdienst, waarmee je kunt (laten) berekenen of je een pensioentekort hebt, zodat je de premies voor een lijfrenteverzekering bij uw belastingaangifte kunt aftrekken.

 • Flexpensioen

  Een tijdelijke pensioenuitkering vanaf de datum dat je bent gestopt met
  werken of minder bent gaan werken, tot aan je pensioenleeftijd. Zie ook prepensioen en vroegpensioen.

 • Invaliditeitspensioen

  Een pensioenuitkering in aanvulling op je WAO - WIA-uitkering. Deze pensioenuitkering ontvang je vanaf de datum van arbeidsongeschiktheid tot aan je pensioenleeftijd. Een invaliditeitspensioen wordt ook wel arbeidsongeschiktheidspensioen genoemd.

 • Levensloopregeling

  Werknemers kunnen uit hun brutosalaris een gemaximeerd bedrag sparen voor vervangend inkomen gedurende een periode van onbetaald verlof. Over het vervangend inkomen wordt op de normale wijze loonheffing ingehouden. Het onbetaald verlof mag ook direct voorafgaand aan de ingang van het pensioen worden opgenomen. De levensloopregeling is per 1 januari 2012 afgeschaft. Deelnemers aan de regeling die op 31 december 2011 een saldo van tenminste €3000 hadden staan, kunnen er wel mee doorgaan.

 • Levenslooprekening

  Eén van de twee productmogelijkheden in de levensloopregeling; het te sparen bedrag wordt daarbij gebruikt als storting op een spaarrekening

 • Levensloopverzekering

  Eén van de twee productmogelijkheden in de levensloopregeling; het te sparen bedrag wordt daarbij gebruikt als premiebetaling voor een levensverzekering.

 • Middelloonregeling

  Pensioen naar rato van je gemiddeld verdiende loon.

 • Nabestaandenpensioen

  Nabestaandenpensioen: uitkering die je nabestaanden (partner en kinderen) met onmiddellijke ingang van je pensioenfonds krijgen als je overlijdt.

 • Nabestaandenpensioen op risicobasis

  Uitkering die je nabestaanden met onmiddellijke ingang van een pensioenfonds krijgen als je overlijdt, op voorwaarde dat je op dat moment premie betaalde aan dat fonds. Ga je weg bij dit fonds (je krijgt bijvoorbeeld een nieuwe baan), dan krijgen je nabestaanden bij jouw overlijden niets van dit fonds uitgekeerd.

 • Opbouwpercentage

  Per jaar bouw je een deel van je uiteindelijke pensioen op. Doorgaans is dat 1/40 ofwel 1,75% (het jaarlijkse opbouwpercentage). Bij 40 dienstjaren heb je dan 40 x 1,75% = 70% van je (pensioengevend) salaris opgebouwd.

 • Ouderdomspensioen

  Je levenslange pensioen voor jezelf, vanaf je pensioenleeftijd.
 • Partnerpensioen

  Eén van de twee onderdelen van een nabestaandenpensioen. Het partnerpensioen is het pensioen dat je partner krijgt na je overlijden.

 • Pensioenaanspraak

  Je recht op een bruto pensioenuitkering per jaar vanaf een bepaalde leeftijd, meestal je 65e.

 • Pensioenbreuk

  Het stoppen van pensioenopbouw bij je pensioenuitvoerder, vaak direct gevolgd door pensioenopbouw bij een andere pensioenuitvoerder. Pensioenbreuk betekent niet automatisch ook een pensioenverlies of pensioentekort.

 • Pensioendatum

  De datum waarop je pensioenuitvoerder start met levenslange uitkeringen aan ouderdomspensioen. Deze datum valt doorgaans samen met je 65e verjaardag.

 • Pensioengat

  Je pensioenfonds bedoelt hiermee een tekort aan inkomen na pensionering ten opzichte van je huidige salaris. Dit wil echter niet zeggen dat je ook daadwerkelijk geld tekort komt. Daarom noemt de Consumentenbond een pensioengat (of pensioenhiaat) een tekort aan inkomen na pensionering om je wensen te kunnen financieren. Een andere veelgebruikte term voor pensioengat is pensioentekort.

 • Pensioengrondslag

  Dat gedeelte van je salaris waarover je pensioen opbouwt. De pensioengrondslag is je salaris minus de franchise.

 • Pensioenleeftijd

  De leeftijd waarop je pensioenuitvoerder start met levenslange uitkeringen aan ouderdomspensioen. Vaak is dit je 65e.

 • Pensioenoverzicht

  Een (jaarlijks) overzicht van je pensioenfonds, waarop staat aangegeven hoeveel pensioen je hebt opgebouwd en hoeveel je vanaf je 65e krijgt uitgekeerd.

 • Pensioenuitvoerder

  De instantie waarbij voor je pensioen wordt opgebouwd. Je werkgever stort rechtstreeks van je brutosalaris pensioenpremies bij deze pensioenuitvoerder (pensioenfonds of pensioenverzekeraar).

 • Prepensioen

  Een tijdelijke pensioenuitkering, vanaf de datum waarop je bent gestopt met werken of minder bent gaan werken tot aan uw pensioenleeftijd, doorgaans je 65e. Zie ook flexpensioen en vroegpensioen.

 • Verzekerd nabestaandenpensioen

  Een uitkering die je nabestaanden bij jouw overlijden met onmiddellijke ingang krijgen van je (eventueel voormalige) pensioenfonds(en).

 • Vroegpensioen

  Een tijdelijke pensioenuitkering vanaf de datum dat je bent gestopt met werken of minder bent gaan werken tot aan je pensioenleeftijd, doorgaans je 65e. Zie ook flexpensioen en prepensioen.

 • Waardeoverdracht

  Het overhevelen van de pensioenrechten die je hebt opgebouwd bij je vorige pensioenuitvoerder naar de pensioenregeling van je huidige pensioenuitvoerder.

 • Wezenpensioen

  Eén van de twee onderdelen van een nabestaandenpensioen. Het wezenpensioen is het pensioen dat je kinderen krijgen na je overlijden.

Doe mee

Samen weten we meer en maken we slimmere keuzes

Laatst gestelde vraag
Ik kan hier geen vraag meer stellen. Waarom niet?
Consumentenbond
Beantwoord door
Consumentenbond,
/tests/afbeeldingen/4174484/internetpanelconsumentenbond.jpg Help mee met onze tests

Dankzij ons internetpanel brengen we haarscherp de kwaliteit van producten en diensten in kaart.
Doe ook mee!