Vraag & antwoord

Vraag:
Mijn broer heeft Meegroeihypotheek van ABNAMRO bank, heeft nadrukkelijk gezegd bij het afsluiten dat die geen beleggings hypotheek wil en mensen van de bank beweren dat het een spaarhypotheek is maar ik zag deze hypotheek op de lijst van woekerpolissen?
Gevraagd door mevrouw V. Pralica, 7-03-'14, 13:44 uur
Beantwoord deze vraag
Log in
Alleen leden van de Consumentenbond kunnen vragen stellen en beantwoorden. Word nu lid
Antwoorden:
De ABN Amro meegroeihypotheek kent twee varianten: beleggen en sparen. De lijst op de website van het Kifid is een lijst met beleggingsverzekeringen. De beleggingsvariant van de meegroeihypotheek hoort daar ook bij. De spaarhyhpotheek zal geen woekerpolis zijn omdat het eindkapitaal is gegarandeerd.

Beantwoord door Reactie Consumentenbond, 14-03-'14, 09:30 uur

Vraag:
In 1997 heb ik een ABN AMRO Groei Polis afgesloten, met overlijdensdekking, duur van 15 jaar, gigantische prognoses tussen de 6.50% en 8.50%. Vorig jaar 2012 is het spaargeld uitgekeerd, ontvangen totaal net 1% rente. Is dit ook een woekerpolis? staat niet op de lijst.
Gevraagd door mevrouw M.G. van den Hout, 2-12-'13, 12:44 uur
Beantwoord deze vraag
Log in
Alleen leden van de Consumentenbond kunnen vragen stellen en beantwoorden. Word nu lid
Antwoorden:
Een woekerpolis is een beleggingsverzekering waarbij de verzekeraar dusdanig hoge kosten aftrekt van de inleg, dat de uiteindelijke opbrengst (veel) lager is dan voorgespiegeld, of lager dan de verzekeringnemer had mogen verwachten. Het gaat om alle kosten die door de verzekeraar op jaarbasis in rekening worden gebracht. Uitgezonderd zijn de eventuele premie voor extra dekking bij overlijden of een premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. De totale kosten mogen niet meer bedragen dan 2,5% van de beleggingswaarde op jaarbasis. Voor de kosten die in het verleden in rekening zijn gebracht geldt een hoger maximum: 3,5%. Het jaarlijkse waardeoverzicht van uw verzekeraar kan u wellicht helderheid verschaffen. Op het jaaroverzicht is te zien wat uw verzekeraar op jaarbasis aan kosten inhoudt. Komt u er niet uit, neem dan contact op met uw verzekeraar of tussenpersoon.

Beantwoord door Reactie Consumentenbond, 3-12-'13, 14:10 uur

Vraag:
Ik heb enkele woekerpolissen aangemeld bij de stichting ConsumentenClaim. Is het daarnaast mogelijk en zinvol om deze polissen ook nog aan te melden bij de stichting Woekerpolisclaim?
Gevraagd door heer H.A. Janssen, 14-11-'13, 15:20 uur
Beantwoord deze vraag
Log in
Alleen leden van de Consumentenbond kunnen vragen stellen en beantwoorden. Word nu lid
Antwoorden:
Helaas kunnen wij hier geen uitingen over doen. Wij raden u aan om de voorwaarden van de Stichting waar u reeds aangemeld bent goed na te lezen. Het lijkt ons wel gangbaar dat - indien er succes wordt behaald- dat u eenmalig van de verzekeraar een claim uitgekeerd krijgt.

Beantwoord door Reactie Consumentenbond, 18-11-'13, 12:20 uur

Naar boven
Vraag:
Wij hebben 2x een koersplanregeling afgesloten. Een polis is vorig jaar uitbetaald en de volgende loopt af in 2017.'Nu zijn wij niet aangesloten bij de stichting koersplan de weg kwijt. Kunnen wij nu via de consumentenbond aanspraak maken op de teveel betaalde premie?
Gevraagd door mevrouw H.M. Wolbers, 16-10-'13, 23:06 uur
Beantwoord deze vraag
Log in
Alleen leden van de Consumentenbond kunnen vragen stellen en beantwoorden. Word nu lid
Vraag:
Eerder dit jaar heb ik een beursspaarplan afgekocht. Kan ik nu nog aanspraak maken op eenoverzicht van de kosten / aansprakelijk stellen voor eventuele schade?
Gevraagd door heer H.J.P. Jansen, 7-10-'13, 22:21 uur
Beantwoord deze vraag
Log in
Alleen leden van de Consumentenbond kunnen vragen stellen en beantwoorden. Word nu lid
Vraag:
Ik heb jaren geleden een polis afgesloten bij spaarbeleg.Bij beëindiging werd mij meegedeeld dat ik niets meer over had,en de uitkering dus nihil was. Valt dit nu ook onder een woekerpolis en is het nog mogelijk om alsnog mijn ingelegde geld terug te krijgen.?
Gevraagd door heer C. Soeters, 24-09-'13, 12:00 uur
Beantwoord deze vraag
Log in
Alleen leden van de Consumentenbond kunnen vragen stellen en beantwoorden. Word nu lid
Naar boven
Vraag:
Van Nationale Nederlanden ontving Ik half december een bericht over vergoeding van een polis. De desbetreffende formulieren opgestuurd ,vele telefoontjes en vele beloftes .Tot op heden is nnog niets binnen.. . . Graag uw advies. . F.G. van Schie
Gevraagd door heer F.G. van Schie, 27-05-'13, 16:09 uur
Beantwoord deze vraag
Log in
Alleen leden van de Consumentenbond kunnen vragen stellen en beantwoorden. Word nu lid
Vraag:
Ik heb in 1995 een bijspijkerpensioen afgesloten bij Delta Lloyd met een looptijd van 17 jaar. Sinds december is deze polis premievrij. Ik heb aangegeven niet accoord te gaan met de hoogte van het uit te keren kapitaal . Hoe verder ?
Gevraagd door heer J.G.F. Aantjes, 21-01-'13, 11:14 uur
Beantwoord deze vraag
Log in
Alleen leden van de Consumentenbond kunnen vragen stellen en beantwoorden. Word nu lid
Vraag:
ik heb in de jaren 80 een levensverzekering afgesloten bij UAP Provedentia. Momenteel in beheer bij REAAL. Is er kans dat deze verkering een woekerpolis is?
Gevraagd door heer P. van Gogh, 17-01-'13, 23:31 uur
Beantwoord deze vraag
Log in
Alleen leden van de Consumentenbond kunnen vragen stellen en beantwoorden. Word nu lid
Naar boven
Vraag:
In 1995 heb ik bij Nationale Nederlanden een *40-R FLEX* lijfrentekapitaalverzekering met overlijdensrisicoverzekering afgesloten. In de lijst van Kifid heb ik het product *Flexiplan Beleggingskoopsom aangetroffen. Heb ik met een woekerpolis te maken?
Gevraagd door heer E.J.M. Looijschelder, 1-01-'13, 14:21 uur
Beantwoord deze vraag
Log in
Alleen leden van de Consumentenbond kunnen vragen stellen en beantwoorden. Word nu lid
Vraag:
Ik heb in 1994 een Koersplan (Aegon) afgesloten (looptijd 20 jaar) en zag deze als woekerpolis voorbijkomen. De Stichting ‘KoersPlan de weg kwijt’ procedeert hierover al jaren tegen Aegon. Zou U mij zou adviseren me bij deze Stichting aan te melden? G Wanten
Gevraagd door heer G. Wanten, 10-12-'12, 21:50 uur
Beantwoord deze vraag
Log in
Alleen leden van de Consumentenbond kunnen vragen stellen en beantwoorden. Word nu lid
Vraag:
Ik wil dat de door mijn verzekeraar aangeboden compensatie wordt overgemaakt op mijn girorekening. Mijn verzekeraar weigert dat en wil de compensatie toevoegen aan de waarde van mijn premievrij gemaakte beleggingsverzekering. Wat kan ik doen?
Gevraagd door heer C.A.E. Dickmann, 15-11-'12, 15:36 uur
Beantwoord deze vraag
Log in
Alleen leden van de Consumentenbond kunnen vragen stellen en beantwoorden. Word nu lid
Naar boven
Vraag:
Heb ik een woekerpolis? Ik heb in 1987 een levensverzekering afgesloten bij Nederlanden 1870. Deze maatschappij is later overgenomen door Generali.
Gevraagd door heer E Kalfsbeek, 19-10-'12, 21:30 uur
Beantwoord deze vraag
Log in
Alleen leden van de Consumentenbond kunnen vragen stellen en beantwoorden. Word nu lid
Vraag:
Net als in de Geldgids van nov. wij een Variabel InvesteringsPlan van ASR en hebben nu een Vermogen GarantEigenHuis aangeraden gekregen. Kunt u ons inhoudelijke argumenten tegen deze omzetting geven of nog belangrijker: wat is een beter alternatief?
Gevraagd door heer E.M. Bos, 19-10-'12, 15:32 uur
Beantwoord deze vraag
Log in
Alleen leden van de Consumentenbond kunnen vragen stellen en beantwoorden. Word nu lid
Vraag:
Wij hebben een tiental jaren een AEGON beleggingsverzekering gehad. Inmiddels deze beeindigd. AEGON schrijft dat er geen uitkering wordt gedaan, zonder aantoonbare berekening. Moeten we dit zo maar accepteren? Waar kunnen we terecht? Zijn weij de enigen?
Gevraagd door heer N.J. Rijnhout, 15-10-'12, 21:25 uur
Beantwoord deze vraag
Log in
Alleen leden van de Consumentenbond kunnen vragen stellen en beantwoorden. Word nu lid
Naar boven
Vraag:
Deze website beschrijft: Heb ik een Woekerpolis? Er staat een lijst met maatschappijen en polissen en vervolgens de opmerking dat polissen op de lijst geen woekerpolissen hoeven te zijn.......? hoe kom er nou achter dat ik wel een woekerpolis heb? Groet
Gevraagd door heer D. de Wit, 13-10-'12, 13:06 uur
Beantwoord deze vraag
Log in
Alleen leden van de Consumentenbond kunnen vragen stellen en beantwoorden. Word nu lid
Vraag:
lijst woekerpolisssen
Gevraagd door A.I.F. Vernooy, 12-10-'12, 10:10 uur
Beantwoord deze vraag
Log in
Alleen leden van de Consumentenbond kunnen vragen stellen en beantwoorden. Word nu lid
Vraag:
Ik ben niet thuis met dit soort dingen, ik vraag me af of ik ook een * heb (Avero Achmea/Woonfonds)? Ik probeer al lange tijd mijn spaar/beleg om te zetten, omdat ik hier niks aan heb? Ook zit er een aparte verz. aan die ik er ook vanaf wil hebben, maar dat lukt niet?
Gevraagd door mevrouw T.R.R.A. den Besten, 9-10-'12, 12:47 uur
Beantwoord deze vraag
Log in
Alleen leden van de Consumentenbond kunnen vragen stellen en beantwoorden. Word nu lid
Naar boven
Vraag:
Ik krijg iedere week een mail van een bedrijf dat ik niet kan. ze hebben wel gegevens van mij. dit is de naam van het bedrijf Van
Gevraagd door heer E. Duyckaerts, 27-08-'12, 16:12 uur
Beantwoord deze vraag
Log in
Alleen leden van de Consumentenbond kunnen vragen stellen en beantwoorden. Word nu lid
Vraag:
valt een beleggingsverzekering (woekerpolis) ook onder de spaargarantie. Ik heb er een bij SNS/Reaal en het begint een actueel proble
Gevraagd door heer A.J.M. de Rooij, 14-07-'12, 10:34 uur
Beantwoord deze vraag
Log in
Alleen leden van de Consumentenbond kunnen vragen stellen en beantwoorden. Word nu lid