Vraag & antwoord

Vraag:
Ik heb een rendement-roulette certificaat en een cash-click certificaat, beiden van koerskompas. Vallen deze ook onder de compensatieregeling?
Gevraagd door van gelder, 12-09-'14, 13:41 uur
Vraag:
Kan je je aansluiten bij meerdere belangenorganisaties inzake woekerpolissen?
Gevraagd door Myriam Willems, 18-08-'14, 23:56 uur
Antwoorden:
Het staat u vrij om u bij welke "woekerpolisclaim-stichting" dan ook aan te sluiten. Sommige organisaties richten zich op een specifieke verzekeraar. Heeft u polissen bij meerdere verzekeraars dan is het niet onlogisch om ook bij meerdere claim-organisaties aansluiting te zoeken. Op onze website is een dossier gemaakt over de woekerpolis-affaire met daarin veel informatie over de diverse belangen-verenigingen.

Beantwoord door Reactie Consumentenbond, 21-08-'14, 16:00 uur

Vraag:
Ik heb een belegingsverzekering bij de ABN Amro, als levensverzekering afgesloten aan de hypotheek.Deze loopt 15 jaar. Na 3 jaar wisselde ik van hypotheek. Niets blijft over van de waarde en de aangekoppelde overleidingsdekking zijn ze blijven innen. Wat te doen?
Gevraagd door J.R. Sneek, 9-07-'14, 23:56 uur
Antwoorden:
Zonder inzage in de persoonlijke en financiele situatie van iemand is het niet mogelijk om op een verantwoorde wijze te adviseren. Wij raden u dan ook aan om contact op te nemen met een (onafhankelijk) financieel adviseur voor het juiste advies.

Beantwoord door Reactie Consumentenbond, 14-07-'14, 13:48 uur

Naar boven
Vraag:
kan in de extra informatie niets vinden omtrent PENSIOEN WOEKER ROOF POLISSEN
Gevraagd door heer P. Groenewegen, 19-05-'14, 15:46 uur
Vraag:
woekerpolis was eind mei afgelopen na 20 jaar, ( Aegon Koersplan ) kan ik alsnog claimen. Geen verlies geleden iets meer gekregen dan de inzet van de 20 jaren
Gevraagd door heer P. Veltman, 19-05-'14, 08:12 uur
Vraag:
is er ook iets bekend over Pensioenroofwoeker polis
Gevraagd door heer P. Groenewegen, 18-05-'14, 15:29 uur
Naar boven
Vraag:
Mijn broer heeft Meegroeihypotheek van ABNAMRO bank, heeft nadrukkelijk gezegd bij het afsluiten dat die geen beleggings hypotheek wil en mensen van de bank beweren dat het een spaarhypotheek is maar ik zag deze hypotheek op de lijst van woekerpolissen?
Gevraagd door mevrouw V. Pralica, 7-03-'14, 13:44 uur
Vraag:
In 1997 heb ik een ABN AMRO Groei Polis afgesloten, met overlijdensdekking, duur van 15 jaar, gigantische prognoses tussen de 6.50% en 8.50%. Vorig jaar 2012 is het spaargeld uitgekeerd, ontvangen totaal net 1% rente. Is dit ook een woekerpolis? staat niet op de lijst.
Gevraagd door mevrouw M.G. van den Hout, 2-12-'13, 12:44 uur
Vraag:
Ik heb enkele woekerpolissen aangemeld bij de stichting ConsumentenClaim. Is het daarnaast mogelijk en zinvol om deze polissen ook nog aan te melden bij de stichting Woekerpolisclaim?
Gevraagd door heer H.A. Janssen, 14-11-'13, 15:20 uur
Naar boven
Vraag:
Wij hebben 2x een koersplanregeling afgesloten. Een polis is vorig jaar uitbetaald en de volgende loopt af in 2017.'Nu zijn wij niet aangesloten bij de stichting koersplan de weg kwijt. Kunnen wij nu via de consumentenbond aanspraak maken op de teveel betaalde premie?
Gevraagd door mevrouw H.M. Wolbers, 16-10-'13, 23:06 uur
Vraag:
Eerder dit jaar heb ik een beursspaarplan afgekocht. Kan ik nu nog aanspraak maken op eenoverzicht van de kosten / aansprakelijk stellen voor eventuele schade?
Gevraagd door heer H.J.P. Jansen, 7-10-'13, 22:21 uur
Vraag:
Ik heb jaren geleden een polis afgesloten bij spaarbeleg.Bij beëindiging werd mij meegedeeld dat ik niets meer over had,en de uitkering dus nihil was. Valt dit nu ook onder een woekerpolis en is het nog mogelijk om alsnog mijn ingelegde geld terug te krijgen.?
Gevraagd door heer C. Soeters, 24-09-'13, 12:00 uur
Naar boven
Vraag:
Van Nationale Nederlanden ontving Ik half december een bericht over vergoeding van een polis. De desbetreffende formulieren opgestuurd ,vele telefoontjes en vele beloftes .Tot op heden is nnog niets binnen.. . . Graag uw advies. . F.G. van Schie
Gevraagd door heer F.G. van Schie, 27-05-'13, 16:09 uur
Vraag:
Ik heb in 1995 een bijspijkerpensioen afgesloten bij Delta Lloyd met een looptijd van 17 jaar. Sinds december is deze polis premievrij. Ik heb aangegeven niet accoord te gaan met de hoogte van het uit te keren kapitaal . Hoe verder ?
Gevraagd door heer J.G.F. Aantjes, 21-01-'13, 11:14 uur
Vraag:
ik heb in de jaren 80 een levensverzekering afgesloten bij UAP Provedentia. Momenteel in beheer bij REAAL. Is er kans dat deze verkering een woekerpolis is?
Gevraagd door heer P. van Gogh, 17-01-'13, 23:31 uur
Naar boven
Vraag:
In 1995 heb ik bij Nationale Nederlanden een *40-R FLEX* lijfrentekapitaalverzekering met overlijdensrisicoverzekering afgesloten. In de lijst van Kifid heb ik het product *Flexiplan Beleggingskoopsom aangetroffen. Heb ik met een woekerpolis te maken?
Gevraagd door heer E.J.M. Looijschelder, 1-01-'13, 14:21 uur
Vraag:
Ik heb in 1994 een Koersplan (Aegon) afgesloten (looptijd 20 jaar) en zag deze als woekerpolis voorbijkomen. De Stichting ‘KoersPlan de weg kwijt’ procedeert hierover al jaren tegen Aegon. Zou U mij zou adviseren me bij deze Stichting aan te melden? G Wanten
Gevraagd door heer G. Wanten, 10-12-'12, 21:50 uur
Vraag:
Ik wil dat de door mijn verzekeraar aangeboden compensatie wordt overgemaakt op mijn girorekening. Mijn verzekeraar weigert dat en wil de compensatie toevoegen aan de waarde van mijn premievrij gemaakte beleggingsverzekering. Wat kan ik doen?
Gevraagd door heer C.A.E. Dickmann, 15-11-'12, 15:36 uur
Naar boven
Vraag:
Heb ik een woekerpolis? Ik heb in 1987 een levensverzekering afgesloten bij Nederlanden 1870. Deze maatschappij is later overgenomen door Generali.
Gevraagd door heer E Kalfsbeek, 19-10-'12, 21:30 uur
Vraag:
Net als in de Geldgids van nov. wij een Variabel InvesteringsPlan van ASR en hebben nu een Vermogen GarantEigenHuis aangeraden gekregen. Kunt u ons inhoudelijke argumenten tegen deze omzetting geven of nog belangrijker: wat is een beter alternatief?
Gevraagd door heer E.M. Bos, 19-10-'12, 15:32 uur