Vraag & antwoord

Vraag:
Ik had een Postbank koopsompolis die uitbetaald is. Hoe weet ik dat het een woekerpolis is? vr.gr. Y.L
Gevraagd door yvonne , 22-10-'14, 09:55 uur
Antwoorden:
Een woekerpolis is primair een polis waarvan de waarde-opbouw voor een groot deel geabsorbeerd wordt door kosten-onttrekking door de verzekeraar. In uw geval ging het om een koopsompolis waarbij er vermoedelijk alleen flink wat aanloopkosten in rekening zijn gebracht. Op onze website en op internet staan allerlei lijsten en checks om te controleren of u inderdaad een woekerpolis had en of u nog aanspraak kunt maken op compensatie.

Beantwoord door Reactie Consumentenbond, 24-10-'14, 11:57 uur

Vraag:
Deze maand is mijn lijfrente uitgekeerd door Aegon. Ze hebben het als een woekerpolis aangemerkt en mij een compensatie gegeven. Moeten ze nu, na de uitkering een overzicht geven van hoe het uitgekeerde bedrag is samengesteld?
Gevraagd door Ruud van Pagee, 19-10-'14, 16:35 uur
Antwoorden:
Ja, u kunt om een kostenoverzicht vragen.

Beantwoord door Reactie Consumentenbond, 21-10-'14, 13:48 uur

Vraag:
Heb ik mogelijk een woekerpolis ? Het gaat hier om een ABN Amro meegroeiverzekering met begindatum 01-06-1999 in afwachting, Teus Klop
Gevraagd door heer T. Klop, 15-10-'14, 12:28 uur
Antwoorden:
U heeft een woekerpolis als de verzekeraar per jaar zoveel kosten van de waarde van uw polis inhoudt dat er bijna geen sprake meer is van een reële waarde-opbouw. Als het goed is krijgt u elk jaar een waarde-overzicht met daarop de recente poliswaarde en de in rekening gebrachte kosten. Het is goed om die papieren er eens bij te pakken en te kijken wat de situatie inzake uw polis is. Bovendien speelt ook een rol of het al dan niet om een beleggingspolis gaat; bij beleggen worden er meer kosten in rekening gebracht. Verder kunnen ingebouwde overlijdensrisico-verzekeringen (ORV) een flinke aanslag doen op de kapitaalsaanwas. Op onze website staat een heel dossier over "woekerpolissen".

Beantwoord door Reactie Consumentenbond, 21-10-'14, 10:09 uur

Naar boven
Vraag:
naar wie stuur ik een sluitingsbrief , die je overigens niet meer bij verpolis kan downloaden
Gevraagd door g nieuwkoop, 8-10-'14, 13:20 uur
Vraag:
Ik heb in 2007 een beleggingsverz dedign kapitaalplan eigen woning afgesloten. Tot op heden is nirt het gewenste resultaat behaalt. Per jaar betaal ik ruim 500,00 aan kosten. Wat kan ik doen?
Gevraagd door Erwin, 7-10-'14, 06:47 uur
Vraag:
Ik wil een gespecificeerde berekeningen van mijn 40-R Flex met recht op aandeel in de winst vanaf 01-05-1995 opvragen. Het gaat om welke kosten zijn er gemaakt voor deze polis tot nu toe. vraag: Moet Nationale Nederlanden deze gegevens aan mij geven?
Gevraagd door G W Hoorn, 22-09-'14, 21:26 uur
Naar boven
Vraag:
Wij hadden 4 polissen bij de ASR Van ieder polis hebben we een brief gehad met een compensatie voorstel dat we hebben geaccepteerd. Komen wij nu nog in aanmerking voor een nabetaling
Gevraagd door J.P.A. Schoffelmeijer , 17-09-'14, 18:23 uur
Vraag:
Ik heb een rendement-roulette certificaat en een cash-click certificaat, beiden van koerskompas. Vallen deze ook onder de compensatieregeling?
Gevraagd door van gelder, 12-09-'14, 13:41 uur
Vraag:
Kan je je aansluiten bij meerdere belangenorganisaties inzake woekerpolissen?
Gevraagd door Myriam Willems, 18-08-'14, 23:56 uur
Naar boven
Vraag:
Ik heb een belegingsverzekering bij de ABN Amro, als levensverzekering afgesloten aan de hypotheek.Deze loopt 15 jaar. Na 3 jaar wisselde ik van hypotheek. Niets blijft over van de waarde en de aangekoppelde overleidingsdekking zijn ze blijven innen. Wat te doen?
Gevraagd door J.R. Sneek, 9-07-'14, 23:56 uur
Vraag:
kan in de extra informatie niets vinden omtrent PENSIOEN WOEKER ROOF POLISSEN
Gevraagd door heer P. Groenewegen, 19-05-'14, 15:46 uur
Vraag:
woekerpolis was eind mei afgelopen na 20 jaar, ( Aegon Koersplan ) kan ik alsnog claimen. Geen verlies geleden iets meer gekregen dan de inzet van de 20 jaren
Gevraagd door heer P. Veltman, 19-05-'14, 08:12 uur
Naar boven
Vraag:
is er ook iets bekend over Pensioenroofwoeker polis
Gevraagd door heer P. Groenewegen, 18-05-'14, 15:29 uur
Vraag:
Mijn broer heeft Meegroeihypotheek van ABNAMRO bank, heeft nadrukkelijk gezegd bij het afsluiten dat die geen beleggings hypotheek wil en mensen van de bank beweren dat het een spaarhypotheek is maar ik zag deze hypotheek op de lijst van woekerpolissen?
Gevraagd door mevrouw V. Pralica, 7-03-'14, 13:44 uur
Vraag:
In 1997 heb ik een ABN AMRO Groei Polis afgesloten, met overlijdensdekking, duur van 15 jaar, gigantische prognoses tussen de 6.50% en 8.50%. Vorig jaar 2012 is het spaargeld uitgekeerd, ontvangen totaal net 1% rente. Is dit ook een woekerpolis? staat niet op de lijst.
Gevraagd door mevrouw M.G. van den Hout, 2-12-'13, 12:44 uur
Naar boven
Vraag:
Ik heb enkele woekerpolissen aangemeld bij de stichting ConsumentenClaim. Is het daarnaast mogelijk en zinvol om deze polissen ook nog aan te melden bij de stichting Woekerpolisclaim?
Gevraagd door heer H.A. Janssen, 14-11-'13, 15:20 uur
Vraag:
Wij hebben 2x een koersplanregeling afgesloten. Een polis is vorig jaar uitbetaald en de volgende loopt af in 2017.'Nu zijn wij niet aangesloten bij de stichting koersplan de weg kwijt. Kunnen wij nu via de consumentenbond aanspraak maken op de teveel betaalde premie?
Gevraagd door mevrouw H.M. Wolbers, 16-10-'13, 23:06 uur
Vraag:
Eerder dit jaar heb ik een beursspaarplan afgekocht. Kan ik nu nog aanspraak maken op eenoverzicht van de kosten / aansprakelijk stellen voor eventuele schade?
Gevraagd door heer H.J.P. Jansen, 7-10-'13, 22:21 uur
Naar boven
Vraag:
Ik heb jaren geleden een polis afgesloten bij spaarbeleg.Bij beëindiging werd mij meegedeeld dat ik niets meer over had,en de uitkering dus nihil was. Valt dit nu ook onder een woekerpolis en is het nog mogelijk om alsnog mijn ingelegde geld terug te krijgen.?
Gevraagd door heer C. Soeters, 24-09-'13, 12:00 uur
Vraag:
Van Nationale Nederlanden ontving Ik half december een bericht over vergoeding van een polis. De desbetreffende formulieren opgestuurd ,vele telefoontjes en vele beloftes .Tot op heden is nnog niets binnen.. . . Graag uw advies. . F.G. van Schie
Gevraagd door heer F.G. van Schie, 27-05-'13, 16:09 uur