Extra informatie

Woekerpolis afkopen

In geval van afkoop stop je met je woekerpolis en laat je je poliswaarde uitkeren. Of dat verstandig is hangt af van je persoonlijke omstandigheden en van de soort verzekeringen. Uitkeringen uit (lijf)renteverzekeringen kunnen belast worden, uit kapitaalverzekeringen niet. Wat moet je doen:

  • Vraag de actuele afkoopwaarde van je polis op.
  • Is de polis gekoppeld aan een hypotheek? Vraag dan een adviesgesprek aan om de hypotheek om te zetten in een andere vorm.
  • Vergelijk je overlijdensrisicodekking met andere verzekeringen.
  • Bekijk of de afkoopwaarde belast is: dit geldt alleen als de waarde van je beleggingspolis hoger is dan wat in totaal is ingelegd. Een kapitaalverzekering is niet belast, een lijfrenteverzekering wel!
  • Stuur een opzeggingsbrief en stuitingsbrief.

Flinke afkoopkosten

Kijk goed wat een afkoopnota oplevert. De meeste kosten worden in het begin van de looptijd verrekend. Als dat bij jouw polis niet het geval is, kan de verzekeraar flinke afkoopkosten in rekening brengen. Bovendien is in de meeste regelingen opgenomen dat polissen die binnen 5 jaar na afsluiten zijn afgekocht niet in aanmerking komen voor compensatie. Je hebt dan geen rendement behaald én je zit met de kosten.

Let op bij afkoop lijfrenteverzekering

Afkoop van een lijfrenteverzekering is fiscaal niet toegestaan bij koopsompolissen die na 1 januari 1992 zijn afgesloten. Ook niet voor lijfrentepolissen met premies die zijn afgesloten voor 16 oktober 1990. De lijfrente is aftrekbaar voor de belasting, met als voorwaarde dat het kapitaal tot je 65e moet blijven staan. Ga je toch afkopen, dan betaal je revisierente van 20%. Revisierente kun je via de Belastingdienst berekenen en geldt voor de (achteraf gezien) te weinig betaalde belasting voor lijfrenteregelingen.

Deel bericht via: