Extra informatie

Woordenboek

 • #
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Banksparen

  Hierbij spaar je, op een geblokkeerde spaarrekening, vermogen voor het aflossen van je hypotheek. De rentevergoeding over het saldo op de spaarrekening is gelijk aan de hypotheekrente.

  Het bedrag dat je daarop spaart, is vrijgesteld van de vermogensrendementsheffing (1,2%). Je hoeft er dus geen belasting over te betalen. Bankspaarhypotheken zijn vrijwel identiek aan spaarhypotheken als het gaat om de voorwaarden en de opbrengsten.

  Spaar je tenminste 20 jaar voor de aflossing van een hypotheek, dan kun je een groot bedrag (€157000 in 2013, partners samen €314.000) belastingvrij ontvangen om de hypotheekschuld af te lossen. Dit wordt elk jaar verhoogd met een inflatiepercentage. Neem je het geld eerder op of gebruik je het voor iets anders, dan moet je belasting betalen.

  Let op: deze hypotheekvorm is niet meer mogelijk voor starters.

 • Beleggingshypotheek

  Je lost de hypotheek af met de opbrengsten van je beleggingen. Je kunt er een overlijdensdekking aan koppelen, maar dit is niet standaard. De beleggingskosten zijn meestal lager dan bij de beleggingsverzekeringshypotheek. Bovendien worden ze over de gehele looptijd berekend. Over het verworven kapitaal betaal je 1,2% vermogensrendementsheffing.

  Let op: deze hypotheekvorm is niet meer mogelijk voor starters.

 • Beleggingsverzekeringshypotheek

  Hierbij betaal je maandelijks premie voor een kapitaalverzekering. Je bank of verzekeraar belegt dit geld voor je. De winst en het bijbehorende kapitaal dat je opbouwt op die rekening is bij een looptijd van 20 jaar tot een maximum van €154.000 (2012, partners €308.000) vrijgesteld van de vermogensrendementsheffing (dat is 1,2% belasting over je vermogen).

  Je lost de hypotheek af via een kapitaalverzekering (waarvan de premie wordt belegd). Hier zit altijd een vorm van overlijdensrisicodekking ingebakken. Bovendien is er vaak sprake van hoge beleggingskosten.

  Een groot deel van de kosten wordt vaak gedurende de eerste jaren verrekend. De laatste tijd zijn er echter steeds meer producten waarvan de kosten niet meer zo hoog zijn en ook beter gespreid over de looptijd.

  Let op: deze hypotheekvorm is niet meer mogelijk voor starters.

 • Best of Class en flankerend beleid

  Om een einde te maken aan de woekerpolisaffaire en de onzekerheid van consumenten, heeft het Ministerie van Financien november 2011 een tiental punten geformuleerd waaraan verzekeraars moeten voldoen om in aanmerking willen komen voor het predicaat 'Best of Class'. Dit om het vooruitzicht voor klanten met een beleggingsverzekering te verbeteren.

  Volgens het ministerie van Financiën ligt de verantwoordelijkheid bij de verzekeraars en moeten zij 3 stappen zetten:

  1. De klant weet wat hij heeft: via begrijpelijke en bruikbare informatie en gratis advies.
  2. De klant weet wat hij krijgt: de verzekeraar vraagt geen kwijting (afzien van de mogelijkheid om alsnog naar de rechter te stappen) bij uitbetaling van de compensatie en stort de compensatie direct in de polis (dus niet pas achteraf).
  3. De klant is voor de toekomst beter af: overstappen naar goedkopere fondsen of risicodekking is kosteloos.
 • En-bloc clausule

  De verzekeraar heeft door deze clausule in een verzekering het recht tijdens de looptijd van de verzekering de premies en voorwaarden te veranderen van bepaalde groepen ('en-bloc') verzekeringen. In veel verzekeringspolissen is een 'en-bloc' clausule opgenomen.

 • Hefboomwerking

  Bij zogenaamde Universal Life beleggingsverzekeringen kan een zogeheten hefboomwerking optreden. Als bij dit type producten de waarde van de beleggingsverzekering door tegenvallende beleggingsrendementen achterblijft bij de verwachting, zal de premie voor de overlijdensrisicoverzekering toenemen. Daardoor wordt er meer verzekeringspremie aan de inleg onttrokken en neemt de verwachte eindopbrengst af.

 • Universal Life en Unit-linked beleggingsverzekeringen

  Het merendeel van de beleggingsverzekeringen zijn Universal Life producten. Bij dit type verzekering is er een hefboomwerking. Een tegenvallend beursklimaat leidt tot een hogere overlijdensrisicopremie die ten koste gaat van het te verwachten eindresultaat. Je hebt dan hoge kosten en weinig tot geen rendement.

  Dit zijn ingewikkelde verzekeringen wat betreft de verzekeringstechnieken. De onderdelen van de verzekering bestaan uit een spaardeel, beleggingsdeel en een kostendeel. Met de onderdelen wordt op verschillende manieren en momenten gerekend en uitgekeerd.

  Met een Unit-linked verzekering heb je een verzekering die gekoppeld is aan beleggingseenheden (units). Je premie wordt belegd in 'units'. Een 'unit' is een participatie in een beleggingsfonds (van de verzekeraar zelf of van derden). Het opgebouwde kapitaal op enig moment is gelijk aan het aantal units dat je bezit maal de waarde van één unit.

 • Verzekerde

  Diegene op wiens leven de verzekering is afgesloten. Alleen als de verzekerde binnen de looptijd van de verzekering overlijdt vindt er een uitkering plaats.

 • Wabeke norm

  Jan Wolter Wakebe, Ombudsman financiële dienstverlening, geeft in maart 2008 in een aanbeveling aan dat de kosten niet meer dan 2,5% van het belegd vermogen mag bedragen. Ook adviseert hij de verzekeraars alle kosten boven 3,5% van het vermogen met terugwerkende kracht aan de consument te betalen (compensatieregeling).

  Er is veel kritiek geuit op de Wakebe-norm, zowel vanuit de pers als in uitspraken van rechters. Dit heeft als reden dat de kosten op jaarbasis enorm kunnen oplopen, waardoor aan het einde van de looptijd alsnog weinig overblijft van de eerste inleg.

  Een aantal verzekeraars hebben aangegeven de kosten voor lopende beleggingsverzekeringen te verlagen onder deze norm.