Vraag & antwoord

Vraag:
Een adviseur vraagt om 3 woekerpolissen voor mij in orde te maken,maar vraagt daar maar liefs 1000,00 euro voor,is toch niet normaal vind ik,wat kan ik doen
Gevraagd door betsy, 20-05-'15, 16:34 uur
Antwoorden:
De Autoriteit Financiële Markten ( AFM) heeft dringend aanbevolen dat tussenpersonen dit "herstel-advies" kosteloos zouden moeten aanbieden. Niettemin is duidelijk dat veel adviseurs het traject om deze polissen te verbeteren aangrijpen om extra omzet te behalen. U kunt eventueel direct contact zoeken met de verzekeringsmaatschappij. Het kan zijn dat zij een oplossing voor u hebben die minder duur is. In elk geval verdient het aanbeveling om te kijken naar de jaarlijkse kosten van de ingebouwde overlijdensrisico-verzekering.

Beantwoord door Reactie Consumentenbond, 26-05-'15, 12:14 uur

Vraag:
Ik had een AMEV ABC-Spaarplan, een 'woekerpolis'. ASR stelt evenwel dat deze beleggingsverzekering niet voor compensatie in aanmerking komt omdat de kosten minder dan de toegestane 2.85% op jaarbasis zouden zijn. Hoe controleer ik dat?
Gevraagd door Bas, 13-05-'15, 15:29 uur
Antwoorden:
Op de website van het KIFID is een lijst geplaatst waarop polissen voorkomen die in de categorie "woekerpolis" zouden kunnen vallen. Ook op de website van ASR zelf kunt u kijken in welke categorie uw polis valt. Sowieso is het niet onverstandig om ASR een "stuitingsbrief" te sturen waarmee u voorkomt dat de mogelijkheid tot claimen binnenkort kan verjaren. Op de website van de stichting Consumenten Claim zijn standaard "stuitingsbrieven" te downloaden.

Beantwoord door Reactie Consumentenbond, 19-05-'15, 08:38 uur

Vraag:
valt delta loyd investmentfonds ook onder de regeling
Gevraagd door fonssteltenpool, 5-05-'15, 11:46 uur
Antwoorden:
Het Delta Lloyd Investment Fund is geen woekerpolis maar een beleggingsfonds van Delta Lloyd. Op zich presteert dit fonds niet slecht. Wel is dit fonds veel gebruikt in beleggingsverzekeringen waar wel degelijk een "woeker-element" in kon zitten. De polissen van het "Nationaal Spaarfonds" vallen in elk geval voor een deel binnen die categorie en daar in werd voornamelijk belegd in het Delta Lloyd investment fund.

Beantwoord door Reactie Consumentenbond, 11-05-'15, 09:39 uur

Naar boven
Vraag:
ik heb een koersplan van aegon 1995. het doel is veraf van bereikt ! is dit een woekerpolis? dank u voor u antwoord !!!
Gevraagd door jok maren, 19-04-'15, 12:18 uur
Vraag:
Volgens intermediair is mijn NN beleggingsverzekering geen woekerpolis "want polis bevat een garantie qua uitkering". Die garantie is echter maar 23% van de premie inleg. Omdat mijn polis geen naam heeft kan ik via de lijst met woekerpolissen geen duidelijkheid krijgen.
Gevraagd door Theo214, 2-04-'15, 09:33 uur
Vraag:
Volgens intermediair is mijn NN beleggingsverzekering geen woekerpolis "want polis bevat een garantie qua uitkering". Die garantie is echter maar 23% van de premie inleg. Omdat mijn polis geen naam heeft kan ik via de lijst met woekerpolissen geen duidelijkheid krijgen.
Gevraagd door Theo214, 2-04-'15, 09:33 uur
Naar boven
Vraag:
Is Reaal Lijfrente Deposito en Reaal Lijfrenteopbouw Rekening een woekerpolis?
Gevraagd door Gerdy Jacobs, 20-03-'15, 12:15 uur
Vraag:
Is Aegon Mixfonds ook een woekerpolis?
Gevraagd door stut, 2-03-'15, 21:55 uur
Vraag:
Ik heb een zogenaamde compagnonsverzekering van RVS sinds1994. Is dit een woekerpolis? Ik zie deze namelijk niet in het rijtje staan, maar het is een levensverzekering met recht op winstdeling.
Gevraagd door Jolanda Wijnands, 18-02-'15, 10:38 uur
Naar boven
Vraag:
Goede middag ,is een vermogens versneller uit 1997 ook een woeker polis
Gevraagd door Annelies Verberne, 17-02-'15, 14:05 uur
Vraag:
Ik heb sinds 1997 een polis bij nationale nederlanden genaamd: 40-R-FLEX MET RECHT OPAANDEEL IN DE WINST is dit een woekerpolis?ik heb al gekeken bij consumentenclaim etc. maar deze word niet met naam genoemd
Gevraagd door heer A. Rutten, 10-02-'15, 08:33 uur
Vraag:
Wij hebben sinds 92 een manvrouw-polis van Nationale Nederlanden. Is dit een woekerpolis? Mvrgr
Gevraagd door M Rooijakkers, 7-02-'15, 21:02 uur
Naar boven
Vraag:
Wij hebben sinds 92 een manvrouw-polis van Nationale Nederlanden. Is dit een woekerpolis? Mvrgr
Gevraagd door M Rooijakkers, 7-02-'15, 21:02 uur
Vraag:
Wij hebben sinds 92 een manvrouw-polis van Nationale Nederlanden. Is dit een woekerpolis? Mvrgr
Gevraagd door M Rooijakkers, 7-02-'15, 21:02 uur
Vraag:
Ik heb onderstaand hersteladvies gekregen voor mijn woekerpolis bij Reaal; We hebben besproken dat we uit de huidige polis de overlijdensdekking gaan halen. Als de polis gekoppeld is aan een hypotheek moet de geldverstrekker daar toestemming voor verlenen. Doen?
Gevraagd door Leo van Gent, 6-02-'15, 15:37 uur
Naar boven
Vraag:
Van mijn lijfrenteverzekering, inleg met koopsom, aangegaan in 2000 weet ik pas sinds 2009 dat deze volgens de 'saldomethode' werkt. Is dat niet rijkelijk laat met aankondigen, had dit niet gewoon bij het aangaan aangegeven moeten worden? Woekerpolis.., geen idee..
Gevraagd door Edwin, 2-02-'15, 23:39 uur
Vraag:
op 22-4-2002 is door mij een koopsom betaald aan de Stad Rotterdam van 24.315,-- euro, met een levenslange uitkering (polis 5.413.729); thans geschiedt de uitkering via "ASR Pensioenen" en ik vraag mij af of dit ook een zgn. woekerpolis is.
Gevraagd door e.w.m. kok-de koning, 27-01-'15, 17:42 uur
Vraag:
Wij hebben 30 jaar geleden een spaarhypotheek afgesloten bij Nationale Nederlanden. Deze is ondanks afgelopen. Op een bedrag van €65k kwamen we €4600 te kort voor de aflossing. €38k was gebaseerd op levenhypotheek. Wat kunnen we hier nog tegen doen?
Gevraagd door Ton Hoevenaars, 25-01-'15, 09:54 uur
Naar boven
Vraag:
ik zou u willen vragen abn amro spaarwinst krediet een woeker polis is
Gevraagd door h.vos, 23-01-'15, 13:41 uur
Vraag:
Mijn woekerpolis bij Delta Lloyd bevat een garantie van 4% rendement en dus krijg ik geen compensatie. Is dit reeel? Bovendien eindigt de polis ruim voor pensioenleeftijd. Ik wil betaling van hoge inkomstenbelasting voorkomen; wat het beste te doen?
Gevraagd door Michel Lepelaar, 9-01-'15, 15:31 uur