Extra informatie

Aanvullende zorgverzekering

verzekeringEen aanvullende zorgverzekering is een verzekering die je kunt afsluiten bovenop de basisverzekering. De basisverzekering vergoedt namelijk niet alles. Als je hoge ziektekosten hebt of verwacht, is een aanvullende zorgverzekering handig. Je kunt je bijvoorbeeld extra verzekeren voor tandartszorg, zorg in het buitenland, orthodontie voor kinderen, bezoek aan kuuroorden en allerlei therapieën.

Aanvullende zorgverzekering: nodig of niet?

Mensen die gezond zijn en weinig tot geen zorg nodig hebben, hebben geen aanvullende zorgverzekering nodig. In de basisverzekering wordt immers alle noodzakelijke zorg vergoed.

Het is je eigen keuze hoeveel zekerheid je wenst en wat je daarvoor wilt betalen. Als je veel sport en het risico op blessures groot is, kan een verzekering voor fysiotherapie handig zijn. Als je kinderen hebt die misschien een beugel moeten, dan is het verstandig een aanvullende verzekering voor orthodontie te nemen. Reken van tevoren uit of de kosten van bijvoorbeeld de fysiotherapeut opwegen tegen de premie die je in een jaar betaalt.

Bij twijfel kun je ook het geld - dat je uitspaart door geen aanvullende zorgverzekering te nemen - opzij zetten voor het geval je toch aanvullende zorg nodig hebt.

Aanvullende verzekering voor tandartskosten

De meest afgesloten aanvullende verzekering is de tandartsverzekering. Toch is een tandartsverzekering lang niet altijd nodig. Zeker bij een gezond gebit loont verzekeren bijna nooit. Wanneer is een aanvullende tandartsverzekering wel een goed idee en welke haken en ogen zitten eraan?

Lees verder

Aanvullende verzekering voor fysiotherapie

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, zit fysiotherapie niet in de basisverzekering. Wel kunt u zich ervoor verzekeren via een aanvullende verzekering.

Lees verder

Aanvullende zorgverzekering voor zorg in het buitenland

Met de basisverzekering heb je wereldwijd recht op onvoorziene nood(zakelijke) zorg. Maar als de kosten voor zorg in het buiteland duurder zijn dan in Nederland, moet je die hogere kosten zelf bijbetalen. Met een reisverzekering of een aanvullende zorgverzekering met buitenlanddekking kun je je hiervoor verzekeren.

Aanvullende verzekering voor zwangerschap en geboorte

Wie zwanger wil worden doet er goed aan eens naar de eigen zorgverzekering te kijken. Welke kosten rond de zwangerschap en bevalling worden vergoed en waarvoor is het misschien verstandig om je bij te verzekeren?

Lees verder

Aanvullende verzekering voor brillen/lenzen

De aanschaf van een nieuwe bril lijkt te worden vergoed door de zorgverzekering, maar vaak betaalt u hem uit eigen zak. Hoe zit het precies?

Lees verder

Aanvullende verzekering voor hoortoestellen

Hoortoestellen worden voor 75% vergoed vanuit de basisverzekering. Voor de vergoeding van de overige 25% kun je een aanvullende verzekering afsluiten. We hebben een overzicht gemaakt van de goedkoopste aanvullende pakketten waarmee je een vergoeding krijgt voor de aanschaf van hoortoestellen. 

Aanvullende verzekering voor mantelzorgers

Mantelzorgers zorgen vrijwillig voor een chronisch ziek of hulpbehoevend familielid of een bekende. Maar mantelzorgers kunnen zelf ook ziek worden of vakantieplannen hebben. Het inschakelen van vervangende mantelzorg moet je vaak zelf betalen, maar je kunt ook een aanvullende verzekering afsluiten die deze kosten dekt.

Lees verder

Aanvullende zorgverzekering afsluiten

Alle ziektekostenverzekeraars bieden aanvullende zorgverzekeringen. Vaak kun je kiezen uit meerdere pakketten. Consumenten mogen zelf weten bij welke zorgverzekeraar ze een zorgverzekering afsluiten.

Het is ook mogelijk om de basisverzekering en de aanvullende zorgverzekering bij verschillende zorgverzekeraars af te sluiten. Zorgverzekeraars moeten die mogelijkheid bieden, maar mogen wel aanvullende voorwaarden stellen. Zoals het verhogen van de premie of extra acceptatie-eisen stellen. De Consumentenbond is tegen deze verkapte manier van koppelverkoop. 

Acceptatie voor de aanvullende zorgverzekering

klachten_vingerDe aanvullende zorgverzekering valt niet onder de Zorgverzekeringswet. Dat betekent dat zorgverzekeraars zelf mogen bepalen welke aanvullende verzekeringen zij aanbieden en onder welke voorwaarden. Een zorgverzekeraar mag je dus weigeren voor de aanvullende verzekering. Ook kan de zorgverzekeraar voor de aanvullende zorgverzekering een hogere premie vragen als je ouder of chronisch ziek bent.

Het is echter niet verstandig om je ziektegeschiedenis te verzwijgen tegenover de zorgverzekeraar. Je hebt namelijk een wettelijke mededelingsplicht: je mag (delen van) je ziektegeschiedenis dus niet verzwijgen.

In dit overzicht kun je zien welke zorgverzekeraars een medische selectie hanteren en welke verzekeraars je zonder extra vragen accepteren voor de aanvullende (tandarts)verzekeringen.

Toestemming voor een behandeling

Zorgverzekeraars mogen aanvullende voorwaarden aan een behandeling stellen. Dat geldt voor de basisverzekering en de aanvullende zorgverzekering. Eén van deze voorwaarden is dat de verzekerde, voorafgaand aan een behandeling, medicijn of hulpmiddel, toestemming aan de zorgverzekeraar moet vragen.

Heb je eenmaal toestemming van de zorgverzekeraar voor een behandeling, dan blijft die toestemming gelden, ook als je overstapt naar een andere zorgverzekeraar. Voorwaarde is wel dat je nieuwe zorgverzekeraar deze zorg ook vergoedt. Voor zorg uit de aanvullende verzekering hoeft dat dus niet zo te zijn.

Zorg dat je de toestemming op papier hebt en niet alleen mondeling via de telefoon hebt gekregen.

Beperkte vergoeding

pillenKies je voor een aanvullende zorgverzekering, dan wil dat niet zeggen dat de verzekeraar ook alle zorgkosten vergoedt. Meestal gaat het om een maximaal aantal behandelingen of een maximale vergoeding. Heb je meer hulp nodig, dan moet je die alsnog zelf betalen.

Soms is enig rekenwerk nodig om te bepalen of een verandering in de aanvullende zorgverzekering wel of niet gunstig is.  

Lees verder

Aanvullende zorgverzekering opzeggen

Een aanvullende zorgverzekering heeft meestal een looptijd van een jaar. Als je op tijd je premies betaalt, kan de zorgverzekeraar de zorgverzekering niet zomaar opzeggen. 

Enkele verzekeraars, zoals Ditzo en FBTO, hebben de mogelijkheid om de verzekering dagelijks of maandelijks op te zeggen. Bij anderen zorgverzekeraars kan opzeggen gedurende een verzekeringsjaar alleen bij verslechtering van de polisvoorwaarden. Tussentijdse opzegging is coulance van de verzekeraar. Soms geeft een verzekeraar wel toestemming als je het aanvullende pakket wilt uitbreiden.

Meer juridische informatie over je aanvullende verzekering is te lezen bij ons juridisch advies.

Aanvullende zorgverzekeringen vergelijken

Veranderen van zorgverzekering kan meestal alleen aan het einde van het jaar.  Slechts in uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om gedurende het jaar van zorgverzekering te veranderen, bijvoorbeeld als je 18 jaar wordt, uit het buitenland komt of van werkgever verandert. Met onze Zorgvergelijker kun je dan eenvoudig basis- en aanvullende zorgverzekeringen vergelijken en direct zien welke aanvullende zorgverzekering het beste past bij je persoonlijke situatie. Iedereen kan gratis gebruik maken van de Zorgvergelijker en profiteren van de kortingen.

ZorgAlert

Wil je op de hoogte blijven van alle veranderingen op het gebied van zorg en zorgverzekeringen? Meld je dan aan voor de ZorgAlert.

Deel bericht via: