Steeds meer overstappers

5 augustus 2011

Consumenten kiezen vaker voor een andere zorgverzekering. Dit blijkt uit de marktscan zorgverzekeringsmarkt 2011 van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

In 2011 kozen meer dan 900.000 mensen voor een andere zorgverzekeraar. Dit is 5,5 % van het totaal aantal verzekerden. Daarnaast sluiten ook steeds meer mensen een collectieve verzekering af. Dit percentage steeg van 60 % in 2009 naar 66 % in 2011. Het grootste deel, 60 %, heeft een collectief via de werkgever. Consumenten kunnen naast premievoordeel ook nog andere voordelen halen: ze kunnen ook druk uitoefenen op verzekeraars om doelmatig zorg in te kopen en afspraken te maken over goede dienstverlening.

Bron: Nederlandse Zorgautoriteit