icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Alle artikelen

Artikelen binnen Digidwang

Waarom wil de belastingdienst de blauwe envelop laten verdwijnen?

Dit is een besparingsmaatregel. Een besparingsmaatregel waarvoor de Wet op de Rijksbelastingen gewijzigd is.

Gepubliceerd op:5 februari 2016


Belasting2De Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) stelt dat overheidsinstanties de keuze moeten bieden tussen digitale communicatie of per post. Op 13 oktober 2015 werd de Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst aangenomen, waardoor de Belastingdienst berichten 'uitsluitend elektronisch verzenden' mag. Staatssecretaris Wiebes verdedigde in de Tweede Kamer dit besluit door te stellen dat 97% van alle aangiftes al digitaal wordt gedaan. Maar in dezelfde toelichting zei hij ook dat 40% van 65 plussers geen gebruik maakt van internet.

Na kritische vragen ging hij akkoord met een overgangsperiode van twee jaar, in plaats van één. Dit liet hij weten op 12 oktober 2015, één dag voor de stemming in de Eerste Kamer. Een tegenstem zou namelijk slecht uitkomen. Want er waren al 'tot €60 miljoen per jaar' aan besparingen ingeboekt. Inderdaad, nog vóór de wetswijziging werd aangenomen.

Tegenstrijdig

Toen er een publiek debat ontstond, tweette Tweede kamerlid Farshad Bashir van de SP dat hij de blauwe envelop wil behouden voor degenen die niet met een computer om kunnen gaan. Henk Krol liet namens zijn partij 50plus woorden van gelijke strekking horen. Sympathiek, maar tijdens de stemming in de Tweede Kamer op 2 juli 2015 stemden beiden vóór de wetswijziging. Het standpunt van de Partij voor de Dieren is zo mogelijk nog verwarrender; Zij stemden vóór in de Tweede Kamer en tegen in de Eerste Kamer. Het CDA daarentegen stemde tégen in de Tweede Kamer en vóor in de Eerste Kamer.

Daarnaast is het ook de vraag of dit beleid past binnen de 'visiebrief digitale overheid 2017'. Het uitgangspunt voor de digitalisering wordt daarin omschreven als 'digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet. Werken aan zelfredzaamheid is een essentiële randvoorwaarde voor het realiseren van de digitale overheid.'

De overheid legt zichzelf in dit document op dat ze alternatieven moet bieden voor burgers die digitale vaardigheden missen. Maar aan zelfstandige ouderen die geen internet hebben, wordt eerst gevraagd of ze hulp uit hun omgeving kunnen krijgen. Het gebruik van internet wordt 'intensief gestimuleerd', zelfredzaamheid blijkbaar minder.

Artikelen binnen Digidwang

Alle artikelen

Artikelen binnen Digidwang