icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

De keerzijde van CETA

De Tweede Kamer stemt naar verwachting komende dinsdag over goedkeuring van het Canadees-Europese handelsverdrag CETA. Wij roepen het parlement op om CETA niet goed te keuren, omdat het de positie van consumenten verslechtert.

   Gepubliceerd op:14 februari 2020

CETA

Samenwerken met Canada op het gebied van handel heeft voordelen voor Nederland. Meer handel stimuleert de economie. De handelstarieven worden afgeschaft en als dat wordt doorberekend in de prijzen, profiteren consumenten daarvan. De Consumentenbond is niet tegen een handelsverdrag met Canada, we zijn wel tegen dít handelsverdrag met Canada.

Consumentenbescherming komt in gevaar

Hoewel we altijd streven naar verbeteringen, worden consumenten in Nederland nu relatief goed beschermd. Op het gebied van product- en voedselveiligheid, maar ook als het gaat over garantie of verhaal halen bij slechte producten en diensten. CETA zet deze zorgvuldig opgebouwde consumentenbescherming onder druk.

In ruil voor opbloeiende handel met Canada betalen we mogelijk een hoge prijs. Met CETA in de hand kunnen buitenlandse bedrijven nationale overheden - ook Nederland - namelijk aansprakelijk stellen voor schade die zij lijden door nieuw beleid. Dit loopt dan via een apart tribunaal, het Investment Court System, buiten de gewone rechter om. Deze claimdreiging kan ervoor zorgen dat de Nederlandse regering bij het maken van nieuw beleid meer kijkt naar de belangen van bedrijven en investeerders en minder naar die van consumenten. De overheid kan terughoudender worden bij het verbeteren van consumentenrechten, en dat is niet in jouw belang.

CETA wordt beschouwd als een blauwdruk voor toekomstige handelsverdragen. Ook daarom is het belangrijk dat dit verdrag niet alleen zorgt voor meer handel, maar ook voor bescherming van consumenten en maatschappelijke waarden. Dit pleidooi heb ik afgelopen november in de Tweede Kamer gehouden.

Onze zorgen worden gedeeld

Met onze kritiek op het handelsakkoord staan we niet alleen. Vakbonden, milieuorganisaties, boeren en dierenwelzijnsorganisatie voorzien grote problemen voor de waarborging van maatschappelijke waarden, zoals bescherming van werknemers, het milieu en dierenwelzijn in de veehouderij.

Ook in Brussel wordt onze parlementaire besluitvorming momenteel op de voet gevolgd. Alle EU-lidstaten moeten CETA goedkeuren. Als Nederland tegen zou stemmen, komt het hele verdrag op losse schroeven te staan.

In de Tweede Kamer lijkt zich een voorzichtige meerderheid te onstaan vóór het handelsverdrag, áls de voorwaarden nog wat worden aangepast. Wij zijn daar niet gerust op, want de minister kan geen garantie geven dat deze aanpassingen er komen. Dan moet er opnieuw onderhandeld worden en de uitkomst is onzeker. Mocht de Tweede Kamer CETA inderdaad goedkeuren, dan is daarna de Eerste Kamer nog aan zet. Die heeft een andere stemverhouding. Ook daar zullen we erop aandringen CETA niet goed te keuren.

Lees ook: