icon-menulogo_footerpredssymbol-afradersymbol-bestekoopsymbol-besteuittest
Bespaar gemiddeld €350 op je energierekening.|

Doe mee met ons Energiecollectief.

Energiecollectief icon

Polisjungle

De Consumentenbond strijdt al enkele jaren voor een overzichtelijke zorgverzekeringsmarkt. Een markt waarop consumenten jaarlijks inzicht krijgen in de mogelijkheden en de juiste keuze voor een zorgverzekeringspolis maken.
HIPPO-1200x800

Vooralsnog zien wij nog veel imperfecties op de markt om dit consumentenperspectief waar te maken. In de afgelopen jaren hebben wij ook op deze imperfecties gewezen en opgeroepen om deze voor het nieuwe verzekeringsjaar weg te nemen. Helaas is daar nog onvoldoende sprake van. Daarom roepen wij verzekeraars nog eens op om de door ons gesignaleerde imperfecties voor het zorgverzekeringsjaar 2018 aan te pakken en consumenten een eerlijke keuze te bieden.

Op 4 onderwerpen heeft de Consumentenbond eisen opgesteld:

Afschaffen combinatiepolis

Consumenten hebben moeite met het onderscheid tussen een naturapolis en restitutiepolis. De tussenvorm combinatiepolis maakt het nog minder overzichtelijk. De benaming combinatiepolis moet worden afgeschaft, zodat er met ingang van 2018 alleen naturapolissen en (echte) restitutiepolissen overblijven.

Kloonpolissen

Op de zorgverzekeringsmarkt bestaan veel polissen. Veel polissen binnen zorgverzekeringsconcerns zijn echter geheel of nagenoeg identiek aan elkaar. Deze kunnen wat ons betreft afgeschaft worden zonder dat de keuzemogelijkheden van verzekerden worden beperkt. Sterker nog, consumenten krijgen een beter overzicht en kunnen dus beter kiezen.

In 2018 zijn kloonpolissen in ieder geval duidelijk en gemakkelijk vindbaar. Identieke polissen worden onder dezelfde naam aangeboden, ongeacht de wijze waarop de polis wordt aangeboden (via tussenpersoon, zorgverzekeringvergelijker of als collectiviteit). 

Daarnaast moet in alle uitingen van zorgverzekeraars duidelijk zijn onder welk concern de polis valt. Bovendien wijzen zorgverzekeraars verzekerden erop dat een polis op verschillende manieren en tegen verschillende prijzen wordt aangeboden.

Volledige transparantie zorginkoop

Consumenten worden onvoldoende geïnformeerd over de inhoud van hun polis en het daarbij behorende inkoopbeleid. Vorig jaar hebben zorgverzekeraars de zorgverzekeringskaart op de markt gezet. Dit initiatief verdient aandacht op een aantal onderdelen om het voor de verzekerden nog meer waarde te geven.

Zorgverzekeringskaarten voor de basispolis moeten worden uitgebreid met de aspecten:

Te late contractering

De contractering tussen zorgverzekeraars en zorgverleners is nog steeds niet afgerond op het moment dat verzekerden hun keuze voor een nieuwe verzekering moeten bepalen. Dat is niet alleen zorgverzekeraars te verwijten, maar feit is wel dat consumenten er uiteindelijk de dupe van zijn. Voor de medisch specialistische zorg zijn er al flinke stappen gezet door veel verzekeraars, maar voor de overige zorg is er nog veel te wensen over.

Wij pleiten voor afronding van de contractering per medio november, met duidelijkheid over wie niet gecontracteerd zijn. Iedere wijziging nadien kan namelijk afbreuk doen aan de weloverwogen keuze die consumenten al gemaakt hebben.

 

Kap jij mee in deze Polisjungle? Help ons onze doelstellingen te verwezenlijken en geef je steun aan onze actie!