icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Maatregelen voor meer concurrentie breedband

Nederlanders hebben te weinig échte keuze uit verschillende aanbieders voor snel internet. In de aanloop naar het Algemeen Overleg Telecom van donderdag 12 november 2015 *) brengen wij dit probleem onder de aandacht van de Tweede Kamer en we vragen om maatregelen te (laten) nemen zodat Nederlandse consumenten meer keuze krijgen voor snel internet.

Gepubliceerd op: 9 november 2015

Geen keuze voor snel breedband

'Ook ik heb internet via Ziggo, maar het is bij lange na niet stabiel. Overstappen naar een andere aanbieder (adsl) is mogelijk, maar dan verlies je heel veel snelheid en een andere (kabel)aanbieder is er gewoon niet hier. Snel internet via glasvezel is er ook niet, omdat er te weinig deelnemers waren in de straat.'

Dit is één van de reacties van consumenten over het gebrek aan keuze voor snel internet. De Consumentenbond krijgt meer van dit soort signalen, waarbij consumenten klagen dat ze niet kunnen kiezen voor een andere aanbieder (met snel internet) of dat zij helemaal geen snel internet ter beschikking hebben. Ook uit onderzoek door Stratix, in opdracht van de Consumentenbond, blijkt dat consumenten in de praktijk nauwelijks échte keuze hebben voor snel internet. De Consumentenbond ziet de oorzaken hiervan in te weinig concurrentie, te gesloten netwerken en het ontbreken van eisen ten aanzien van de 'openheid' voor nieuw te ontwikkelen netwerken.

Eisen aan openheid internetnetwerken

Internet is de basis waarop andere diensten, zoals digitale televisie of diensten als Netflix, worden aangeboden. Daarom kan er pas écht geconcurreerd worden, als geconcurreerd kan worden op deinternetnetwerken en 'derde' aanbieders daar zelf 'aan de knoppen' kunnen zitten.

De Consumentenbond ziet de volgende mogelijkheden en maatregelen om tot meer concurrentie te komen:

1. Onderzoek Harderwijk en Waalre
In de gemeentes Harderwijk en Waalre is er voor consumenten veel keuze voor snel internet. Er moet worden onderzocht waarom het in deze gemeentes wél kan. Met deze evaluaties moeten aanbevelingen worden gedaan voor toekomstige ontwikkelingen elders in Nederland.

Bij een eerste verkenning is ons het volgende opgevallen:

  • In Harderwijk en Waalre zijn het netwerk en de diensten van elkaar gescheidenCAI Harderwijk enKT Waalre zijn netwerkleveranciers en leveren zelf geen diensten.
  • Bovendien hebben deze 2 'stichtingen' laten zien dat het mogelijk is om kabel toegankelijk te maken voor derden: 2 ('derde') aanbieders hebben toegang tot het kabelnetwerk van deze bedrijven.
  • Ook hebben zowel CAI Harderwijk als KT Waalre geïnvesteerd in het glasvezelnetwerk.

De consumentenprijzen van internetpakketten blijken in Harderwijk overigens niet hoger te zijn dan die in andere gemeenten. Blijkbaar zijn de investeringen voor het openstellen van het netwerk niet onoverkomelijk.

2. Toegangsplichten voor netwerken
Het tekort aan concurrentie in het aanbod, vindt zijn oorsprong in gebrek aan échte toegang van 'derden' tot de Nederlandse netwerken, waarbij deze derden ook 'zelf aan de knoppen' zitten. Het grootste deel van de Nederlandse netwerken is nu in handen van 2 bedrijven: KPN en Ziggo. Er moet:

  • toegang voor 'derde aanbieders' komen (en blijven) tot de netwerken van KPN en Ziggo. Daarbij moeten eisen worden gesteld aan (delen van) netwerken die nieuw worden ontwikkeld en aangelegd zodat de netwerken niet zodanig worden uitgerold dat door het opwerpen van technische barrières toekomstige concurrentie wordt bemoeilijkt.
  • échte toegang tot het VDSL netwerk worden geregeld, zodat 'derde aanbieders' zelf 'aan de knoppen' blijven zitten en daardoor écht onderscheidende internetdiensten kunnen leveren. Met het marktanalysebesluit van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) van 1 april 2015 bepaalde de toezichthouder dat onafhankelijke aanbieders hun apparatuur moeten verwijderen uit de straatkasten van KPN. Dit is de verkeerde ontwikkeling, want hiermee zitten 'derde aanbieders' niet meer zelf aan de knoppen.
  • meer stimulering van glasvezel komen. Glasvezel heeft, zowel technisch als economisch, goede mogelijkheden voor toegang aan derden, maar de uitrol van glasvezel is gestagneerd.

3. Andere monitoring
Voor het monitoren van de concurrentie, moet worden uitgegaan van de keuze die consumenten écht hebben. Daarom moet per huishouden of adres gekeken worden hoeveel écht verschillend aanbod van internetsnelheden er wordt geleverd (en niet wat wordt beloofd). Dit is anders dan de methodes van de huidige marktanalyses zoals de Autoriteit Consument en Markt die uitvoert, waarbij Nederland wordt gezien als één gebied waarbij consumenten beschikking hebben over het gehele Nederlandse aanbod. Door deze methode lijkt het aanbod groot, maar wordt voorbij gegaan aan het feit dat in de praktijk consumenten geen of slechts minimale keuzemogelijkheden hebben.

Steun onze de actie

Vind jij ook dat je te weinig keuze hebt en dat er meer concurrentie moet komen voor snel internet? Laat je stem horen en steun de actie!

Lees ook:

*) Update10 november 2015. Het Algemeen Overleg Telecom is verplaatst naar woensdag 18 november 2015.

Artikelen binnen Snel internet