icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Ban fraude en misleiding uit!

In 2013 formuleerden wij - naar aanleiding van het paardenvleesschandaal - 7 maatregelen tegen Voedselfraude. Een aantal van deze maatregelen is inmiddels in de praktijk gebracht, maar op een aantal andere punten zijn nog grote verbeteringen mogelijk.

Gepubliceerd op: 2 augustus 2016

Verbeter de communicatie richting consumenten​

Consumenten zouden zich op de hoogte moeten kunnen stellen bij welke producten/merken/winkels authenticiteitsproblemen zijn geconstateerd bij controles van de NVWA. Dit is nog niet vastgelegd in overheidsbeleid. Na een WOB-verzoek (Wet openbaarheid van bestuur) en rechtsgang van Foodwatch heeft de rechter bepaald dat bij de paardenvleesaffaire consumenten het recht hadden op deze informatie.

In het overheidsbeleid moet worden vastgelegd dat dit soort informatie standaard en zo spoedig mogelijk openbaar wordt gemaakt, zodat consumenten een schadevergoeding kunnen opeisen.

Draai de desastreuze bezuinigingen op de NVWA met onmiddellijke ingang terug​

De NVWA heeft extra capaciteit gekregen voor onder meer de opsporing van voedselfraude. Toch blijven er zorgen over de NVWA, aangezien de budgetten nog steeds onvoldoende zijn om alle risico’s naar behoren te beheersen.

Zorg voor afschrikwekkende boetes

De mogelijkheden tot het opleggen van afschrikwekkende boetes zijn met de aanpassingen van de Wet Dieren en van de Warenwet sterk verruimd. De maximale boete voor overtredingen van de Warenwet is verhoogd van €4500 naar €810.000.

Noem overtreders bij naam en zet ze op een zwarte lijst

Er is nog geen beleid om dit concreet te maken.

Controle op echtheid van producten en meldplicht voor supermarkten en fabrikanten die gesjoemel constateren​

Met betrekking tot deze maatregel blijkt dat er geen duidelijke eisen zijn voor fabrikanten en detailhandel over wat zij minimaal moeten doen om hun toeleveranciers te controleren. Grote bedrijven hebben mogelijkheden zelf analyses te laten doen. Voor individuele mkb-bedrijven zoals horeca en slagerijen is het moeilijk om hun toeleveranciers zelf te controleren.

Een collectief programma dat deze bedrijven in staat stelt om steekproefsgewijs leveranciers (zoals groothandels) te controleren, zou hiervoor een oplossing zijn. Ook is er nog geen meldplicht bij (vermoedens van) gesjoemel.

Zorg voor transparantere en kortere voedselketens​

Over transparantere en kortere voedselketens wordt regelmatig gesproken, maar er zijn nog geen concrete stappen genomen om te onderzoeken hoe dit het beste in de praktijk kan worden gebracht op zo'n manier dat het voedselfraude helpt te voorkomen.

Verplicht de etikettering van land van herkomst op alle vlees, pluimvee en visproducten​

Tot slot is de Europese regelgeving op het gebied van herkomstetikettering verbeterd. Echter, de vermelding van herkomst van vlees als ingrediënt en van andere belangrijke ingrediënten op het etiket is nog niet geregeld.

Artikelen binnen Voedselfraude