icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Alle artikelen

Artikelen binnen Geef jouw ziekenhuisrekening door

De kosten van ziekenhuiszorg: dbc's en overige zorgproducten

Ziekenhuizen werken met dbc's om de kosten van zorg in rekening te brengen. Wat is zo'n dbc precies? Hoe komen de kosten tot stand? 

Fauve Panis

Fauve Panis , Expert Voeding & Gezondheid Bijgewerkt op:11 september 2018

Artikel klopt ziekenhuis rekening nog

Wat zijn dbc's?

Ziekenhuizen brengen zorg in rekening via zogeheten diagnose-behandelcombinaties, ofwel dbc’s. Een dbc beschrijft het gehele behandeltraject, vanaf de diagnose van de specialist tot en met eventuele ziekenhuisbehandeling en bijbehorende nacontrole(s). Een dbc bestaat dus uit alle activiteiten van een ziekenhuis en medisch specialist die het gevolg zijn van een bepaalde zorgvraag. Welke dbc-code op jouw behandeling van toepassing is, wordt bepaald door welke diagnose is vastgesteld in combinatie met de geleverde zorg (uitgedrukt in zogenaamde ‘zorgactiviteiten’).

Elke dbc heeft een eigen ‘gemiddeld’ tarief, dat door zorgverzekeraars en ziekenhuizen samen bepaald is. Voor sommige behandelingen geldt wel een maximumtarief. Dat maximum stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vast. De gemiddelde prijs voor een dbc is ook de prijs die het ziekenhuis in rekening brengt en die jouw verzekeraar aan jou zal doorberekenen wanneer er nog ruimte is in je eigen risico.

Meer lezen over ziekenhuisrekeningen en hoe het dbc-systeem werkt? Lees dan het artikel 'Stop de prijzenloterij' (pdf) over ziekenhuisrekeningen uit de Gezondgids.

Overige zorgproducten

Naast de dbc’s zijn er in de medisch specialistische zorg ook andere prestaties die het ziekenhuis in rekening kan brengen. Die vallen onder de zogenaamde ‘overige zorgproducten’. Dit zijn vaak enkelvoudige behandelingen, waar geen zorgtraject aan verbonden wordt. Je kunt dan denken aan diagnostiek op verzoek van de huisarts (bijvoorbeeld het maken van een echo of foto) of kaakchirurgie. Deze prestaties kennen allemaal een specifieke code waar ze aan herkend kunnen worden.

Tenslotte zijn er binnen de categorie van ‘overige zorgproducten’ een aantal prestaties die naast een dbc mogen worden afgerekend. Dit zijn bijvoorbeeld ligdagen op de Intensive Care (IC) of dure geneesmiddelen. Omdat de prijs van deze zorg zo hoog is, zou het niet realistisch zijn dit in de gemiddelde prijzen van de dbc’s mee te nemen. Die zouden daardoor gemiddeld veel te hoog worden, zeker omdat niet iedere patiënt bij die behandeling gebruik maakt van een IC of dure geneesmiddelen. Ook voor overige zorgproducten – net als voor dbc’s – worden prijsafspraken tussen verzekeraars en aanbieders gemaakt. En ook deze kennen unieke codes.

Al met al zijn er verschillende scenario’s mogelijk op het moment dat ziekenhuiszorg bij je in rekening wordt gebracht:

  • Je hebt vanwege een behandeltraject in het ziekenhuis een dbc-code.
  • Je vindt geen dbc(-code) op je rekening maar alleen een overig zorgproduct, inclusief bijbehorende code. Dit is bijvoorbeeld het geval als je bij de kaakchirurg bent geweest of alleen maar diagnostiek op verzoek van de huisarts hebt gehad.
  • Je hebt naast je dbc een extra kostenpost op je rekening, zoals ligdagen IC of dure geneesmiddelen. Deze worden apart in rekening gebracht met een eigen code. Let op: dit geldt alleen voor een aantal daartoe aangewezen (vaak hele dure) geneesmiddelen. Reguliere geneesmiddelen horen gewoon bij een behandeltraject en zijn meegenomen in het tarief van een dbc en mogen dus niet apart in rekening worden gebracht.

Liever een filmpje bekijken over de route van ziekenhuisbezoek tot rekening? Bekijk dan de uitlegvideo van de NZa.

Welke informatie krijg ik vooraf?

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn verplicht om consumenten bepaalde informatie te geven wanneer zij zorg nodig hebben. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over de behandeling, de hoogte van de vergoeding en een indicatie van de kosten.

Wat als mijn behandeling langer duurt dan de dbc-looptijd?

Een ziekenhuisbehandeling kan uit verschillende dbc’s bestaan. Een dbc start op het moment dat je voor de eerste keer een afspraak in het ziekenhuis hebt of onderzoek hebt gehad en loopt maximaal 120 dagen door. Duurt de behandeling langer dan de vastgestelde termijnen, dan kan er aansluitend een nieuwe dbc geopend worden.

De maximale looptijd van een dbc kan 120 dagen zijn. Bij sommige trajecten (bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een operatie) kan de looptijd korter zijn. Als je na het sluiten van de (eerste) dbc terugkomt, bijvoorbeeld voor een controle of omdat de behandeling langer duurt dan deze looptijd, dan wordt er een nieuwe (vervolg-)dbc geopend. Let op: Aanbieders mogen een eerste dbc niet ‘langer’ open laten staan als je net iets later terug moet komen na het afsluiten van de eerste dbc. De termijnen waarop een dbc gesloten moeten worden is landelijk uniform bepaald.

Ziekenhuiszorg valt onder het eigen risico. Je betaalt het eigen risico dat geldt in het jaar dat een (vervolg-)dbc is geopend.

Welke zorgverzekering wordt er aangesproken wanneer ik overstap van zorgverzekeraar bij een lopende behandeling?

Als je overstapt van zorgverzekeraar tijdens een lopende behandeling in het ziekenhuis of de ggz, dan gelden de polisvoorwaarden van de verzekeraar waar je verzekerd was bij aanvang van de diagnose-behandelcombinatie (dbc). Wordt je dbc dus in 2018 geopend en stap je per 2019 over op een andere zorgverzekeraar terwijl je dbc nog open staat, dan wordt het eigen risico van 2018 aangesproken. Eventuele vervolg-dbc's die in 2019 worden geopend, vallen onder de voorwaarden en het eigen risico van de zorgverzekeraar in 2019.

Wat zie ik op mijn betalingsoverzicht van mijn zorgverzekeraar?

Wanneer een verzekerde te maken heeft met een eigen risico dan moet de verzekeraar op een overzicht (digitaal in de 'mijn omgeving' of op papier) de volgende informatie vermelden:

  • de consumentenomschrijving van het dbc-zorgproduct, inclusief de bijbehorende code (dit kan een 6-cijferige declaratiecode en/of een 9-cijferige dbc-zorgproductcode zijn);
  • de consumentenomschrijving van het overige zorgproduct, inclusief de bijbehorende code;
  • de consumentenomschrijving van de zorgactiviteit(en), inclusief de bijbehorende code.

Ik vind een andere code dan de 9-cijferige zorgproductcode in mijn 'mijn omgeving'. Hoe kan dit?

Ziekenhuiszorg wordt via dbc’s en overige zorgproducten gedeclareerd. Een dbc heeft altijd een 9-cijferige zorgproductcode en een 6-cijferige declaratiecode.

Het kan zijn dat je de declaratiecode van een dbc ziet en niet de zorgproductcode. Via de zorgproductenapplicatie van de NZa kun je de zorgproductcode vinden die hoort bij een bepaalde declaratiecode. Let er even op of dan de omschrijving nog klopt met de zorg die je gekregen hebt.

Het kan ook zo zijn dat er geen sprake is van een dbc, maar van een overig zorgproduct. De ‘overige zorgproducten’ kennen geen 9-cijferige code maar wel een eigen unieke 6-cijferige declaratiecode. Deze code moet ook vermeld worden in jouw 'mijn omgeving' en is desgewenst ook in bovenstaande tariefapplicatie terug te vinden. Let op: hier wordt vaak een nul geplaatst voor de code.

Ik kan geen zorgproductcode vinden. Wat nu?

De zorgproductcode van een behandeling vind je bij de detailinformatie over de behandeling in je 'mijn omgeving'. De 'mijn omgeving' is je persoonlijke pagina op de website van de verzekeraar, waar je via inloggen met DigiD toegang tot krijgt. Kijk voor een uitgebreide instructie over het vinden van de zorgproductcode in de 'mijn omgeving' van diverse verzekeraars op Ziekenhuisrekening bij je zorgverzekeraar inzien.

Lees ook:

Artikelen binnen Geef jouw ziekenhuisrekening door

Alle artikelen

Artikelen binnen Geef jouw ziekenhuisrekening door