icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Ga naar hoofdinhoud

KNVB aan de haal met je gegevens

De KNVB (de Nederlandse voetbalbond) deelt gegevens van al zijn leden met derden voor marketingdoeleinden. De voetbalbond heeft hiervoor toestemming gevraagd via de Algemene Leden Vergadering, in plaats van direct aan de betrokken leden. De KNHB (de Nederlandse hockeybond) sloot het verkopen van gegevens niet uit. Dit blijkt uit een onderzoek naar de privacyvoorwaarden van de grootste sportbonden. Wij stellen vraagtekens bij deze werkwijze.

Gepubliceerd op: 18 december 2018

knvb-amateurvoetbal-persoonsgegevens

Sommige sportbonden delen persoonsgegevens

Het was dit jaar een aantal keer in het nieuws: sportbonden, zoals de KNVB en de tennisbond, verkopen persoonsgegevens van hun leden. De bonden zeiden via de Algemene Ledenvergadering hiervoor toestemming te hebben gekregen.

Wij vinden dit een eigenaardige manier van toestemming vragen en krijgen. Consumenten hebben direct contact met de sportclubs of de sportverenigingen, maar de sportbonden hangen daarboven en staan ver van veel van hun leden af. Als dan blijkt dat die bond gegevens van jou of je kind verkoopt, is dat een onaangename verrassing.

Privacyverklaringen KNVB en KNHB

Wij hebben de privacyverklaringen van de grootste sportbonden bekeken en navraag gedaan over het verkopen van persoonsgegevens van hun leden. Resultaat: de KNVB deelt gegevens met 'partners' en de KNHB had deze mogelijkheid in de privacyverklaring opgenomen:

  • De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) deelt persoonsgegevens met een aantal partners voor ‘voordeelacties’. Volgens hen is er geen individuele toestemming nodig, omdat dit via verschillende vergaderingen (zoals regio- en districtsvergaderingen) is goedgekeurd. De privacyverklaring geeft onder andere NAW-gegevens, geboortedatum, telefoonnummers en e-mailadressen als persoonsgegevens op.
  • De Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) schrijft in de privacyverklaring dat de bond gegevens kan delen, bijvoorbeeld aan sponsors. Als de KNHB dat wil doen, dan zal die toestemming daarvoor via de ledenvergadering worden gevraagd. De hockeybond doet het nog niet, maar sluit het dus niet uit. Na ons aandringen heeft de KNHB zijn privacyverklaring aangepast. Daarbij geeft de hockeybond aan niet zomaar gegevens te delen.

Consumentenbond wil dat bonden hiermee stoppen

Omdat wij de verkoop van persoonsgegevens op deze manier problematisch vinden, hebben we er bij de KNVB op aangedrongen om hiermee te stoppen en bij de KNHB gevraagd om de mogelijkheid van het verkopen van gegevens uit hun beleid te verwijderen. In een eerste reactie laat de KNVB weten dat ze gegevens niet verkopen, maar delen. Maar de bond deelt gegevens dus nog steeds zonder individuele toestemming van de leden. De KNHB laat weten niet van plan te zijn gegevens te delen en de privacyverklaring te hebben aangepast.

Autoriteit Persoonsgegevens doet onderzoek

In de uitzending van Nieuwsuur blijkt dat de Autoriteit Persoonsgegevens de praktijken van de tennisbond onderzoekt, die overigens met het verkopen van gegevens is gestopt. De privacytoezichthouder zegt veel over het onderwerp te worden gebeld. Wij hebben de Autoriteit Persoonsgegevens maandag 17 december over ons onderzoek geïnformeerd.

Niet volgens de wet

Een bedrijf mag volgens de wet om verschillende redenen gegevens verwerken. De tennisbond noemde het ‘gerechtvaardigd belang’ als reden van de verwerking. Maar de verwerking moet in het geval van dit ‘gerechtvaardigd belang’ aantoonbaar noodzakelijk zijn. En zo noodzakelijk voor het werk van de Tennisbond kan het verkopen van persoonsgegevens van de leden niet zijn. De Tennisbond kan bovendien als alternatief ook de contributie van leden met enkele centen verhogen. De reden ‘gerechtvaardigd belang’ is hier dus niet van toepassing.

De KNVB verwijst naar ‘toestemming’ als grondslag. Maar de KNVB vraagt deze toestemming niet direct aan de leden zelf, maar via de ALV met een paar vertegenwoordigers. De Consumentenbond ziet haken en ogen aan het op deze manier vragen van toestemming voor het verkopen van gegevens van zoveel Nederlanders. We vinden deze toestemming niet duidelijk en daarom voldoet deze volgens ons niet aan de wet. De toestemming is bijvoorbeeld niet ‘ondubbelzinnig’ (er is namelijk geen sprake van een duidelijke actieve handeling door de betrokkene) en niet ‘geïnformeerd’ (de betrokkenen zelf worden namelijk helemaal niet geïnformeerd).

Bonden staan ver van de leden af

Mensen die zichzelf of hun kinderen inschrijven bij een sportclub doen dat bij een (vaak) kleine vereniging in hun woonplaats. Het is voor veel mensen niet duidelijk dat de gegevens worden gedeeld met de overkoepelende sportbonden. Dat is ook niet het grootste probleem; sommige gegevens moeten met de bonden worden gedeeld, alleen al voor het maken van bijvoorbeeld spelerskaarten. Voor het delen van gegevens voor dit soort doeleinden geeft de privacywet ook mogelijkheden. 

Maar de leden kunnen (en hoeven) niet te verwachten dat hun gegevens door die bonden worden verkocht voor marketingdoeleinden. Als daar dan bovendien toestemming voor wordt gevraagd via een soort omweg, namelijk een Algemene Ledenvergadering van de overkoepelende sportbond, dan is dat volgens ons geen duidelijke toestemming van de betrokkene.

Delen van gegevens is geen algemene praktijk

Gelukkig zijn het uitzonderingen en worden gegevens van leden niet standaard door sportbonden verkocht. Deze 3 sportbonden doen dit bijvoorbeeld niet:

  • Het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond (KNKV) verkoopt geen gegevens en noemt ook geen ledenvergadering waar zoiets goedgekeurd kan worden.
  • Ook de Nederlandse Volleybalbond (Nevobo) doet dit netjes. Deze bond verkoopt geen gegevens en noemen ook geen ALV waar het verkopen van gegevens goedgekeurd kan worden.
  • De Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB) verkoopt geen gegevens aan derden. Ook deze bond noemt niet de ALV als overleg om alsnog goedkeuring te krijgen. 

De Nederlandse tennisbond (KNLTB) liet onder druk van een kort geding weten dat ze hun beleid hebben aangepast en niet langer telefoongegevens verstrekt zonder individuele toestemming van hun leden. 

Wat kun jij doen?

Zit jij, via jouw sportclub, aangesloten bij een sportbond die jouw gegevens deelt en heb je daar bezwaar tegen? Laat dat dan aan de sportbond weten en vraag of ze hiermee willen stoppen.

Je kunt je eigen club ook vragen met welke bedrijven jouw gegevens (of die van je kind) al zijn gedeeld (eventueel via de bond). Het is zelfs je formele recht dit te weten te komen. Dit recht oefen je uit via een zogeheten inzageverzoek. Binnen 4 weken moet elke organisatie die je een inzageverzoek stuurt vertellen welke persoonsgegevens ze van je hebben én met wie ze die hebben gedeeld. Lees ons stappenplan voor het doen van een inzageverzoek.

Uit ons onderzoek blijkt voorlopig alleen de KNVB gegevens te delen. Het e-mailadres voor het maken van bezwaar tegen het gebruik van je gegevens voor marketingdoeleinden van de KNVB is: privacy@knvb.nl.

Heb je vragen?

Heb je vragen of heb je problemen met het maken van bezwaar? Laat het ons weten via de community.

Meer lezen: