icon-menulogo_footerpredssymbol-afradersymbol-bestekoopsymbol-besteuittest
Je thuis toekomstbestendig maken?|

Bestel het boek Prettig blijven wonen.

Prettig blijven wonen 45x45

Garantie op activity tracker buiten garantietermijn

Ook na de garantieperiode van de winkel of fabrikant kun je nog recht hebben op gratis reparatie of vervanging. Dat is je wettelijk recht op een deugdelijk product. Wel moet je kunnen aantonen dat het product buiten jouw schuld kapot is gegaan.

Wettelijk recht op een goed product

Volgens de wet heb je recht op een deugdelijk (goed) product. Dat betekent dat het product moet voldoen aan de verwachting die je ervan mag hebben. Wat je mag verwachten is afhankelijk van bijvoorbeeld de prijs, de mededelingen van de verkoper en het soort product. Gaat een product eerder stuk dan verwacht of is er iets mis met het product, dan moet de verkoper het product repareren of vervangen. Het product moet wel normaal gebruikt zijn. 

Wat zijn je rechten?

 • Je hebt recht op een goed product dat beantwoordt aan de verwachting die je ervan mag hebben.
 • Als je op normale wijze met het product omgaat en er ontstaat een gebrek dat niet veroorzaakt is door slijtage, dan moet de verkoper repareren of vervangen. 
 • Als het product binnen 6 maanden na levering stuk gaat of als er iets mis mee is, gaat de wet ervan uit dat het product niet goed is. De verkoper moet het tegendeel bewijzen, bijvoorbeeld door aan te tonen dat het product niet goed is gebruikt.
 • Als het product na meer dan 6 maanden na levering stuk gaat of als er iets mis mee is, zul je zelf moeten aantonen dat het product ondeugdelijk is. Dit is anders als je 'extra garantie' hebt, zoals fabrieksgarantie of de bijgekochte garantie. Dan hoef je meestal niet aan te tonen dat het product ondeugdelijk is.
 • Als je een gebrek ontdekt aan een product, moet je dit zo spoedig mogelijk aan de verkoper laten weten. Als je binnen 2 maanden na ontdekking hebt geklaagd, ben je volgens de wet op tijd.
 • Je moet de verkoper de mogelijkheid geven om het probleem op te lossen. Je hebt in eerste instantie recht op gratis herstel of vervanging.
 • De verkoper moet het probleem kosteloos, binnen redelijke termijn en zonder ernstige overlast oplossen. De termijn is afhankelijk van het product en het probleem.
 • Als de reparatie de levensduur van het product verlengt, kun je afspreken dat je een deel van de reparatiekosten zelf betaalt.
 • Als de verkoper het product niet wil of kan herstellen of vervangen, kun je de overeenkomst ontbinden en je geld terugvragen. Een verkoper kan een deel van het betaalde bedrag inhouden voor de periode dat je het product al hebt gebruikt.
 • Als je het ondeugdelijke product wilt houden, kun je de verkoper voorstellen een lagere prijs ervoor te betalen waardoor je dus een deel van het aankoopbedrag moet terugkrijgen van hem.

Wat kun je zelf doen?

 • Als het product buiten de garantie stuk gaat, probeer er dan eerst mondeling uit te komen met de verkoper.
 • Kom je er samen niet uit, stuur dan een (aangetekende) brief of e-mail naar de verkoper. Leg het probleem duidelijk en chronologisch uit en vraag om een reactie binnen 2  weken. Hieronder staan een aantal voorbeeldbrieven die je kunt gebruiken. Bewaar zelf altijd een kopie van de definitieve brief of e-mail!
 • Reageert de verkoper niet of niet naar tevredenheid op jouw brief of e-mail dan kun je, als de verkoper is aangesloten bij een geschillencommissie, je klacht voorleggen bij de betreffende geschillencommissie. Let op: je kunt pas naar de geschillencommissie nadat je schriftelijk bij de verkoper hebt geklaagd.
 • Als de verkoper niet is aangesloten bij een geschillencommissie en je hebt een rechtsbijstandsverzekering dan kun je die inschakelen. Heb je die niet, dan kun je contact opnemen met de Consumentenbond (070 - 445 45 45).

Voorbeeldbrieven