icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Belastingvoordeel na gewijzigd beleid

Welk goedkeurend beleid heeft de staatssecretaris in het jaar 2016 bekendgemaakt? Ga na of je daar (met terugwerkende kracht) belastingvoordeel uit kunt halen.

Asha Stuivenwold

Asha Stuivenwold , Expert Geld & Verzekering Gepubliceerd op:22 april 2016

Artikel toeslagpartner

Soms komt de staatssecretaris van Financiën met goedkeurend beleid, waarin hij uitlegt hoe de Belastingdienst voortaan in een bepaalde praktijksituatie zal handelen. Heb jij te maken met een soortgelijke situatie, dan kun je een beroep doen op de goedkeuring. In sommige gevallen kun je zelfs tot 5 jaar terug een verzoek indienen bij de Belastingdienst om toepassing van de goedkeuring, óók als je aanslag over dat jaar al vaststaat. Dit kan in 2016 voor aanslagen over 2011 tot en met 2015. Om welke goedkeuringen van 2015 en 2016 gaat het?

Dubbele vrijstelling bij uitkering kapitaalverzekering

Ontving je na 31 december 2010 een uitkering uit een kapitaalverzekering boven de €151.000 en had je destijds een fiscaal partner?

Was op de polis van een uitgekeerde kapitaalverzekering maar een van jullie beiden vermeld als begunstigde? Dan kon alleen de begunstigde partner de vrijstelling voor de kapitaalverzekering toepassen. Je hebt dan kans dat je - achteraf gezien - onnodig belasting betaald hebt in box 1. Maar door een goedkeuring van de staatssecretaris kun je alsnog verzoeken om in dat geval toch te doen alsof jullie beiden recht hadden op de helft van deze uitkering.

Met als voordeel dat iedere partner voor zijn deel van de uitkering de vrijstelling kan benutten (die bedraagt in 2016 maximaal €162.000). De vrijstelling verdubbelt hierdoor van ongeveer €150.000 tot ruim €300.000. De precieze bedragen zijn afhankelijk van het jaar van de uitkering. Het gaat om kapitaalverzekeringen in box 3 van vóór 2001 en om een kapitaalverzekering eigen woning (KEW) als deze vóór 1 januari 2016 tot uitkering is gekomen.

Wil je deze dubbele vrijstelling alsnog claimen? Dan kun je samen met je fiscaal partner bij de belastinginspecteur een verzoek indienen om aan iedere partner de helft van de uitkering toe te rekenen. Voor kapitaalverzekeringen die na 1 januari 2016 tot uitkering (zijn ge)komen, kun je om dubbele begunstiging vragen bij het indienen van je aangifte. 

Lees meer over het goedkeurende besluit van de staatssecretaris.

Boeterente bij rentemiddeling volledig aftrekbaar

Heb je boeterente moeten betalen bij het (gedeeltelijk) aflossen, oversluiten of wijzigen van een hypotheekschuld?

De boeterente is aftrekbaar bij je aangifte inkomstenbelasting. Dat geldt volgens een goedkeuring van de staatssecretaris ook als je gebruik hebt gemaakt van rentemiddeling. Rentemiddeling houdt in dat je de boeterente niet in één keer hoeft te betalen, maar kan uitsmeren over de nieuwe rentevastperiode. Dit regelt de bank door een opslag op de reguliere rente.

Heb je het gedeelte van de rente dat je betaalt voor de rentemiddeling niet (helemaal) kunnen aftrekken, dan kun je nu verzoeken die rente (sinds 2011) alsnog in aftrek te brengen. Dien bij de belastinginspecteur een verzoek in tot ambtshalve vermindering.

Let op, in 2015 onderzocht de Consumentenbond dat rentemiddeling vaak nadelig is voor consumenten.

Lees meer over het goedkeurende besluit van de staatssecretaris.

Belastingvrij te hoge premie lijfrente terugkrijgen

Heb je de afgelopen jaren premies betaald voor een lijfrenteverzekering of geld ingelegd op een lijfrentespaarrekening en kon je niet het hele premie- of inlegbedrag aftrekken?

Laat dan de te hoge premie of inleg terugstorten. Anders treedt er dubbele heffing op: de bedragen kon je nu niet aftrekken, maar zullen in de uitkeringsfase wel belast zijn. Dit geldt als de te veel afgetrokken premie hoger is dan €2269. Tot dat bedrag geldt de saldomethode en is er geen sprake van dubbele heffing. Normaliter treden er fiscale nadelen op als je later dan 3 maanden na de betaling van die bedragen, verzoekt de bedragen aan je terug te betalen.

Maar er is nu een tijdelijke goedkeuring waardoor je de financiële instelling kunt vragen de te veel betaalde premie op een lijfrenteverzekering terug te storten, zonder inhouding van revisierente en zonder dat je negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen in aanmerking hoeft te nemen.

Lijfrente
Dit geldt ook voor een te hoge inleg op een lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht. Er is sprake van een te hoge premiestorting of te hoge inleg als het overgemaakte bedrag hoger is dan de aftrekruimte - jaarruimte en/of reserveringsruimte - in dat jaar. Het deel dat hoger was dan de aftrekruimte kan de financiële instelling nu tijdelijk zonder belastingheffing of revisierente naar je terugstorten. Het teruggestorte bedrag telt dan wel alsnog mee voor je vermogen in box 3. Het verzoek om terugstorting moet gelden voor het hele niet-aftrekbare bedrag. Dus ook voor de €2269 die onder de 'beperkt saldomethode' valt.

Wil je van deze goedkeuring gebruikmaken, dan heb je een ‘verklaring geruisloze terugstorting’ van de belastinginspecteur nodig over het terug te storten bedrag. Let op, de goedkeuring geldt voor gedane betalingen tot en met 31 december 2016. Het verzoek moet je uiterlijk op 31 december 2017 indienen. De betaling van de premie of de inleg moet bij een verzoek in 2016 gedaan zijn in of na 2011. De instelling is niet verplicht om mee te werken aan deze terugbetaling.

Lees meer over het goedkeurende besluit van de staatssecretaris.

Minder belasting bij afkoop lijfrente

Heb je er de afgelopen jaren voor gekozen om je lijfrente geheel of gedeeltelijk af te kopen?

Bij een (geheel of gedeeltelijke) afkoop heeft de fiscus belasting en revisierente geïnd. Tot en met de aangifte inkomstenbelasting over 2014 moest je in je aangifte minstens het totaalbedrag invullen van de premies of stortingen. De fiscus rekende dan belasting over het totale gestorte bedrag. Je had immers over deze stortingen belastingaftrek ontvangen en dat moet worden terugbetaald. Dit pakte ongunstig uit als de totale stortingen hoger waren dan de afkoopsom die je in werkelijkheid kreeg. Bijvoorbeeld bij een woekerpolis.

Dat was wel erg zuur. Daarom is goedgekeurd dat je in zo’n geval voortaan belasting betaalt over de lagere afkoopwaarde. Dit is in de wet geregeld vanaf 1 januari 2016. Maar ook als je in de afgelopen 5 jaar een afkoop deed, kun je nog om een ambtshalve vermindering verzoeken. Zelfs als de definitieve aanslag over dat jaar al onherroepelijk vaststaat. Je krijgt dan de betaalde belasting terug over het verschil van het totaal aan gestorte premies en de afkoopwaarde en dat kan behoorlijk wat opleveren.

Lees meer over het goedkeurende besluit van de staatssecretaris.

Hoe krijg je het 'voordeel'?

Stuur een brief waarin je een beroep doet op de goedkeuring en verzoekt om een ‘ambtshalve vermindering’, een teruggave van te veel betaalde belasting. Vermeld daarbij om welke aanslag het gaat (bijvoorbeeld de aanslag inkomstenbelasting over 2014) en om welke goedkeuring (nummer van het besluit van de staatssecretaris). Welk belastingkantoor je moet aanschrijven vind je in de adressenlijst van de Belastingdienst. Je krijgt dan binnen 8 weken bericht van de fiscus.

Nieuw & interessant

 • spaargeld-belasting
  Nieuws  |  28 jun.

  Belasting op spaargeld

  Meer belasting betalen over je spaargeld dan dat je rente vangt, voelt voor veel spaarders oneerlijk. De Hoge Raad heeft bevestigd dat dat gevoel klopt.
 • vermogende-bejaarde
  13 jun.

  Veel vermogen? Verlaag je eigen bijdrag

  Als je naar een verzorgingshuis gaat, moet je een eigen bijdrage betalen. Wij geven tips om de eigen bijdrage zo laag mogelijk te houden.
 • combikorting-toeslagen
  Nieuws  |  25 okt.

  Belastingkorting voor ouders in 2019 soms €1000 lager

  Werkende ouders gaan meer belasting betalen dan in 2018. Mits de wetsvoorstellen die op Prinsjesdag bekend zijn gemaakt ook echt doorgaan.
 • Blok 5 1200x800_aftrek-kortingen
  11 jul.

  Aftrekposten

  Handige checklist: de belangrijkste aftrekposten die je kunt opvoeren bij de belastingaangifte.