icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Genomineerd voor Website van het Jaar |

Wij gaan ervoor. Jij ook? Stem meteen

website van het jaar 2017

Nieuw in de aangifte over 2015

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen bij de aangifte inkomstenbelasting over 2015.
Nelleke Rookmaker
Nelleke Rookmaker

Expert Geld & Verzekering

Gepubliceerd op:  23 februari 2016


Eigen woning

 • De aftrek voor de eigen woning valt voor alle huiseigenaren lager uit. Dat komt doordat het eigenwoningforfait steeg. Voor de meeste woningen is het nu 0,75% van de WOZ-waarde (was 0,70%). In de online aangifte wordt dit automatisch uitgerekend.
 • Heb je een eigen woning waarbij je kosten aftrekt, dan krijg je in de aangifte over 2015 nog maar 51% van de kosten terug van de fiscus als je ze aftrekt in de vierde belastingschijf (bij een inkomen vanaf €57.586).
 • Bij opname van het hele nog aanwezige levenslooptegoed in 2015 (inclusief rente) is 20% van de waarde vrijgesteld. Tenminste voor zover het tegoed bij die opname niet hoger was dan op 31 december 2013.

Kinderen

 • Je mag de contante waarde van je toekomstige kinderalimentatieverplichting in 2015 in box 3 aftrekken als schuld. Je moet er wel zelf aan denken, want er is geen specifieke vraag die hierover gaat. Welk bedrag je mag invullen kun je hier zelf berekenen.
 • De alleenstaande ouderkorting is vervallen.
 • De ouderschapsverlofkorting is vervallen.
 • De aftrekpost 'levensonderhoud kinderen' is geheel vervallen.

Zorgkosten

 • Je kunt in 2015 een aantal specifieke zorgkosten niet meer aftrekken. Het gaat om de kosten voor geestelijke gezondheidszorg voor een persoon jonger dan 18 jaar, kosten voor dyslexiezorg voor iemand jonger dan 18 jaar en kosten voor een combinatietest in het kader van prenatale screening als er geen sprake is van een medische indicatie.

Studiekosten

 • Door een wijziging van het systeem van studiefinanciering is vanaf het studiejaar 2015/2016 geen aftrek van scholingskosten mogelijk voor studenten met studiefinanciering. De kosten uit 2015 voor het studiejaar 2014/2015 zijn onder voorwaarden nog wel aftrekbaar.

Mensen met een beperking

 • Vanaf 2015 heb je recht op de aftrekpost 'tijdelijk verblijf thuis van gehandicapten' als je als curator de persoonlijke belangen van een ernstig gehandicapte behartigt. Bijvoorbeeld als je zorgt voor verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. Voor mentoren was dit al het geval.

Pensioen en lijfrente

 • Hoeveel premies voor een lijfrente je kunt aftrekken, wordt bepaald door de zogenaamde 'jaarruimte'. Deze wordt berekend door het toepassen van een formule waarin het pensioentekort wordt berekend op basis van de AOW-leeftijd. Door een aanpassing daarvan, is deze formule in 2015 gewijzigd. De maximale opbouwpercentages voor pensioenen zijn daardoor per 1 januari 2015 verder verlaagd.
 • Het inkomen waarover de premiegrondslag wordt berekend, is in 2015 beperkt tot €100.000.
 • Al met al is de maximale jaarruimte flink gekelderd. Van €25.181 in 2014 naar €12.168 in 2015. Bereken je jaarruimte.
 • Bij een inkomen hoger dan €100.000 kun je een ‘nettolijfrente’ afsluiten. Dat is een lijfrente waarvan de premies niet aftrekbaar zijn, de uitkeringen niet zijn belast en waarvan de waarde tijdens de looptijd ook niet is belast in box 3. Het opbouwen van een nettolijfrente is aan strikte regels gebonden.
 • Tot en met 2014 moest men bij afkoop van een nog niet ingegane lijfrente altijd minimaal de gestorte premies aangeven, ook als de afkoopsom lager was. Vanaf 2015 hoeft dit niet meer. Geef nu altijd de afkoopsom op. Tip: vraag de Belastingdienst om een teruggave als je in 2011, 2012, 2013 of 2014 gestorte premies hebt aangegeven.

Belastingkortingen

Aan het eind van de aangifte wordt er nog een bedrag afgetrokken van de tot dan toe berekende belasting. Die belastingkorting is een optelsom van alle zogenoemde ‘heffingskortingen’. Er zijn er een heleboel heffingskortingen. Het hangt van je situatie af welke je krijgt. Twee heffingskortingen die héél veel Nederlanders krijgen zijn dit jaar flink veranderd.

 • De arbeidskorting stijgt voor de meeste mensen. Deze korting is er voor alle werkenden. Mensen met een arbeidsinkomen tussen de €50.000 en €84.000 gaan er het meest op vooruit: bijna €500. Met een arbeidsinkomen tussen de €19.463 en €49.770 heb je recht op de maximale arbeidskorting van €2.200 (AOW'ers €1132). Dat is €123 tot €475 meer dan in 2014. De minimale arbeidskorting (voor inkomens boven €100.670) daalt van €367 naar €184 (AOW'ers €94).
 • Het basisbedrag van de algemene heffingskorting wordt €100 hoger: in 2015 €2.203. Bijna alle inwoners van Nederland met een inkomen hebben hier recht op. Voor AOW-gerechtigden stijgt hij met €58 tot €1.123. Is het inkomen uit werk en woning hoger dan €19.822, dan wordt de algemene heffingskorting verlaagd. De algemene heffingskorting is €1.342 bij een inkomen boven €56.935. Dat is maar €24 hoger dan in 2014.  Voor AOW’ers is dat €685. Zij gaan er €8 op achteruit.

Transitievergoeding 

 • Heb je in 2015 een transitievergoeding (ontslagvergoeding) ontvangen? Geef deze dan in je aangifte aan onder 'Pensioen en andere uitkeringen', als 'andere uitkeringen'. Op 1 juli 2015 is de regeling van de transitievergoeding in werking getreden. Je hebt recht op deze vergoeding bij ontslag; ook als je tijdelijk contract niet verlengd wordt. Voorwaarde is wel dat je minimaal 2 jaar in dienst bent geweest.

Meer over belastingaangifte:

Lees ook nieuw in aangifte over 2016

Nieuw & interessant

 • Spaarrekening kiezen
  Nieuws  |  20 sep.

  Aanpassingen spaartaks op lange baan

  Nieuwe aanpassingen aan de vermogensrendementsheffing, die de heffing in box 3 meer in lijn moeten brengen met de werkelijk behaalde rendementen, worden overgelaten aan een volgend kabinet.
 • slim-nalaten-en-schenken-2017
  Nieuws  |  25 aug.

  Nieuwe editie Slim Nalaten & Schenken

  Het boek Slim nalaten & schenken van de Consumentenbond geeft heldere informatie over erfrecht, nalatenschapsplanning, erf- en schenkbelasting en de wettelijke regels rond schenken. Het boek is vanaf 29 augustus 2017 beschikbaar en het E-book per direct.
 • huis-te-koop
  Nieuws  |  5 jul.

  Einde belastingvoordeel bij restschuldfinanciering

  Huizenbezitters opgelet! Vanaf 1 januari 2018 kun je de betaalde rente over een restschuldfinanciering niet meer aftrekken bij je belastingaangifte
 • schenkbelasting
  Eerste indruk  |  1 jun.

  Aangifte Schenkbelasting

  Sinds medio mei kun je aangifte schenkbelasting doen via Mijn Belastingdienst. Voorheen kon dit alleen via een papieren formulier. De Consumentenbond probeerde deze manier van aangifte doen uit.