icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Correcties Belastinggids 2018

Helaas wordt de Belastinggids van de Consumentenbond wel eens ingehaald door de actualiteit. Na het drukken van de gids kunnen er nog wijzigingen worden doorgevoerd, die niet in de Belastinggids staan vermeld. We verzamelen de actualiteiten en verschrijvingen op deze pagina.

Nelleke Rookmaaker

Nelleke Rookmaaker , Expert Geld & Verzekering Gepubliceerd op:6 maart 2018

belastingdienst online-2018

 belastinggids-cover-2018Voorbeeld genotsrecht 

In het voorbeeld op pagina 95, moet worden verwezen naar tabel 10. De waarde moet worden berekend met tabel 10: 4 x €8000 x 0,91 = €29.120.
In datzelfde voorbeeld moet Mieke dan 62% (de leegwaarderatio voor een onzakelijke huur) van de WOZ-waarde aangeven. Dat is €124.000.

Drempel specifieke zorgkosten

In de tabellen op pagina 14 staan verkeerde bedragen vermeld. De juiste tabellen zijn:

Tabel 14 Drempel specifieke zorgkosten fiscale partner

Drempelinkomen meer dan

Drempelinkomen maar niet meer dan

Niet-aftrekbare drempel

€0

€15.172

€258

€15.172

€40.296

1,65% van het gezamenlijk drempelinkomen

€40.296

 -

€664 + 5,75% van het drempelinkomen boven €40.296

Tabel 15 Drempel specifieke zorgkosten zonder fiscaal partnerschap

Drempelinkomen meer dan

Drempelinkomen maar niet meer dan

Niet-aftrekbare drempel

€0

€7586

€129

€7586

€40.296

1,65% van het gezamenlijk drempelinkomen

€40.296

 -

€664 + 5,75% van het drempelinkomen boven €40.296

Belastingtarief

In tabel 19 op pagina 144 staan verkeerde belastingpercentages genoemd. Hieronder staan in de ingekorte tabel de juiste percentages voor de kolom ‘belasting’:

Tabel 19 Belasting en premies volksverzekeringen voor de groep jonger dan de AOW-leeftijd

Bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van meer dan

Bij een belastbaar inkomen uit werk en woningmaar niet meer dan
 

bedraagt de belasting (exclusief premies)

 

€0

€19.981

8,90%

€19.981

€33.790

13,15%

€33.790

€67.071

40,80%

€67.071

 -

52,00%

Rekenvoorbeeld

In het rekenvoorbeeld dat is uitgewerkt op pagina 152, is het slimmer om het inkomen uit sparen en beleggen aan Mevrouw De Wit toe te rekenen. In totaal betalen meneer en mevrouw dan €517 minder belasting. De totaal te betalen belasting voor meneer De Wit wordt:

Belasting in box 1

€17.110

Heffingskortingen

  • Algemene heffingskorting
  • Arbeidskorting


€1104

€2591

Totale heffingskortingen

€3695 -

Te betalen belasting mijnheer

€13.415

De totaal te betalen belasting voor mevrouw De Wit wordt:

Belasting in box 1

€2156

Belasting in box 3

€517

Heffingskortingen

  • Algemene heffingskorting
  • Arbeidskorting
  • Inkomensafhankelijke combinatiekorting

 

€2254

€104

€1104

Totale heffingskortingen

€3462 -

Aftopping algemene heffingskorting

€789

Te betalen belasting mevrouw

€0

Tabel heffingskortingen en tekst algemene heffingskorting

Op pagina 168, rechtsboven, onder de tussenkop 'Algemene heffingskorting is inkomensafhankelijk', moet de derde zin luiden: Het bedrag van €2265 (voor AOW’ers €1157) wordt verlaagd met 4,683% (voor AOW’ers 2,389%) van het inkomen uit werk en woning boven €20.142. 

Boven tabel 28 op dezelfde pagina moet staan ‘Heffingskortingen 2018’.

Bekijk ook: