icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Je browser is verouderd.

Update je browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.

Klik hier om te lezen welke browsers geschikt zijn

Actievoorwaarden 1 jaar gratis energie

 

Let op! Het Zekergroencollectief en deze actie zijn afgelopen. Je kunt je weer vrijblijvend inschrijven voor een nieuw Energiecollectief.

Inschrijven

 

De Consumentenbond geeft 1 jaar gratis energie weg aan één van de consumenten die via het Zekergroen Energiecollectief april-juli 2020 naar een duurzame energieleverancier overstapt. Op deze actie zijn zowel de Algemene voorwaarden van de Consumentenbond als deze  “Actievoorwaarden één jaar gratis energie” van toepassing.

Gepubliceerd op:18 juni 2020


1 - Algemeen

1.1 - De actie wordt georganiseerd door de Consumentenbond, gevestigd en kantoorhoudende te (2521 DA) Den Haag aan het Enthovenplein 1 (hierna “Consumentenbond”) in samenwerking met Stichting Natuur en Milieu, statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende te (Arthur van Schendelstraat 600) Utrecht (hierna te noemen “Natuur & Milieu”).

1.2 - Door deel te nemen aan de actie verklaren deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met de onderhavige actievoorwaarden (hierna: ‘Actievoorwaarden’).

1.3 - De actie is een promotioneel kansspel. Het spel wordt georganiseerd ter promotie van het Zekergroen Energiecollectief dat door de Consumentenbond in samenwerking met Natuur & Milieu wordt aangeboden.  

1.4 - Elke consument die via het Zekergroen Energiecollectief overstapt en een contract afneemt bij één van de winnende energieleveranciers, doet – behoudens hetgeen bepaald in deze Actievoorwaarden- automatisch mee aan de actie. 

2 - Wie kan er deelnemen?

De actie staat open voor iedere consument die:

  • Via het Zekergroen Energiecollectief daadwerkelijk overstapt en een contract afneemt bij Greenchoice, Vandebron of Pure Energie, onder de voorwaarde dat hij geen gebruik maakt van zijn wettelijke bedenktijd;
  • Bij de start van de actie minimaal 18 jaar is; 
  • En zijn woon- en verblijfplaats  in Nederland heeft.

Van deelname zijn uitgesloten:

  • Personeelsleden en medewerkers van de Consumentenbond en Natuur & Milieu; 
  • Elke persoon die direct of indirect aan voormelde organisatoren van deze actie zijn verbonden;
  • Voor personen die handelen uit hoofde van hun bedrijf of beroep.

 

3 - Verloop van de actie

Gedurende het Zekergroen Energiecollectief 2020 kunnen consumenten zich inschrijven voor een aanbod bij een duurzame energieleverancier. De consumenten die daadwerkelijk ingaan op het aanbod en een contract afnemen bij een van de drie eerdergenoemde energieleveranciers, doen automatisch mee met de verloting van de prijs.

De verloting wordt door de Consumentenbond gefaciliteerd, ter uitvoering waarvan de notaris ten kantore van Pels Rijcken en Droogleever Fortuijn in opdracht van hem de notariële trekking zal verzorgen. De notariële trekking en de bekendmaking van de winnaar vinden plaats op 20 augustus 2020.

De winnaar ontvangt persoonlijk bericht, waarna de uitslag zowel via de eigen kanalen als via social media kenbaar zal worden gemaakt. Over de beslissing die valt tijdens de verloting kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die tijdens de actie genomen wordt is definitief. 

 

4 - Prijs

4.1 - Door via het Zekergroen Energiecollectief over te stappen maak je als consument kans op één eerste jaar gratis energie, waarbij het totaal te vergoeden bedrag gelijk is aan het bedrag op de jaarnota, niettemin gemaximeerd op €1.822 incl. btw.

4.2 - Het in artikel 4.1 genoemde bedrag á €1.822 behelst het gemiddelde van de in juni 2020 berekende verwachte jaarkosten voor Vandebron (€1.808), Greenchoice (€1.799) en Pure Energie (€1.859). De berekeningen van de verwachte jaarkosten voor Vandebron, Greenchoice en Pure energie zijn gebaseerd op het verbruik van een gemiddeld huishouden van 3.500 kWh elektriciteit en 1.500 m3 gas, gasregio 1 en een netwerk dat wordt beheerd door Liander.  

4.3 - Zeven kalenderdagen na bekendmaking van de uitslag dient de winnaar de aanvangsdatum van zijn nieuwe contract door te geven. Deze informatie dient ter verificatie van de jaarnota. Je ‘claimt’ je prijs vervolgens door je eerste jaarnota per e-mail of post bij de Consumentenbond in te dienen, ter attentie van Merk & Integrale Communicatie, onder vermelding van Zekergroen Energiecollectief.

4.4 - Het opstrijken van de prijs kan alleen als je voldoet aan de hiervoor geldende actievoorwaarden. Let erop dat de door jou opgegeven (persoons)gegevens bij het winnen van de prijs zullen worden geverifieerd.

 

5 - Kosten voor deelname

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname voor deze actie.

 

6 - Overige bepalingen

6.1 - De winnaar dient desgevraagd mee te werken aan (foto)sessies voor publicatie of commerciële doeleinden.

6.2 -Je persoonsgegevens worden verwerkt om jouw deelname aan de actie mogelijk te maken en om jou in het kader daarvan te kunnen informeren. Ter uitvoering van de verloting zal de Consumentenbond jouw persoonsgegevens met de notaris ten kantore van Pels Rijcken en Droogleever Fortuijn delen. Zowel de Consumentenbond als de notaris staan ervoor in dat de verwerking van persoonsgegevens geen strijd oplevert met hetgeen is bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De notaris zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan ter uitvoering van de verloting en zal deze nimmer aan derden ter beschikking stellen. Na afloop van deze actie zullen de bestanden – na het verstrijken van de hiervoor geldende bewaartermijn – door de notaris worden vernietigd. Lees verder onze privacyverklaring.

6.3 - De prijs is niet overdraagbaar, noch inwisselbaar voor andere diensten en/of producten.  

6.4 - De te winnen prijs vertegenwoordigt een waarde die hoger is dan € 449, waardoor er een verplichte kansspelbelasting over de waarde van de prijs wordt geheven. De Consumentenbond zal de kansspelbelasting over de waarde van de weg te geven prijs voor eigen rekening nemen en rechtstreeks aan de Belastingdienst afdragen.  

6.5 - De Consumentenbond en Natuur & Milieu zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enigerlei andere wijze verband houdt met de actie.