Extra informatie

Wat is een zonneboiler?

Hoe werkt een zonneboiler?

Een zonneboiler gebruikt zonne-energie niet voor het opwekken van elektriciteit, maar voor warm water. Een zonneboiler geeft geen energie terug aan het energienet (zoals bij zonnepanelen het geval is). Het warme water dat je niet gebruikt, gaat verloren.

Op het dak van de woning plaats je een zonnecollector. Deze is aangesloten op een buizenstelsel met daarin een vloeistof.

Met de opgevangen zonne-energie verwarmt de zonnecollector de vloeistof. De vloeistof transporteert de warmte door het buizenstelsel naar een voorraadvat (boiler) met leidingwater. De warmte verwarmt het water in het voorraadvat. Het voorraadvat kun je aansluiten op een cv-ketel (met het Gaskeur NZ-label), die het water uit het voorraadvat zo nodig naverwarmt. Zo heb je dus warm water.

Er zijn ook zogenaamde 'compacte zonneboilers', waarbij de watervoorraad in de collector op het dak zit. Er is dan geen apart voorraadvat, wat ruimte scheelt.

Zonneboiler aansluiten op cv-installatie

Je kunt de warmte uit een zonneboiler ook gebruiken om de woning mee te verwarmen, dus als ondersteuning van de cv-installatie. Vanwege ons klimaat is deze toepassing in Nederland nauwelijks rendabel. Er is weinig kans dat je de extra investering die dit vergt, terugverdient.

Er zijn geen subsidiemogelijkheden op landelijk niveau. Voor mogelijkheden op lokaal niveau, zie www.energiesubsidiewijzer.nl

Zonneboiler installeren: vakman of zelf doen?

De meeste consumenten laten een zonneboiler installeren door de vakman, maar er zijn ook zelfinstallatiepakketten verkrijgbaar. Denk in elk geval vóór aanschaf na waar de collectoren moeten komen te liggen, hoeveel er op de beschikbare plaats passen en hoe de installatie eruit gaat zien vanaf het dak tot aan de gedeelten die zich binnen bevinden. 

Stand van de zon

De zonnecollectoren moeten zodanig worden gericht dat ze zo veel en zo lang mogelijk zonlicht opvangen. Daarbij moet je niet alleen rekening houden met de bewegingen van de zon gedurende een etmaal, maar ook met de stand van de zon door de seizoenen heen: in de winter staat de zon veel lager dan in de zomer.

Plaatsingshoek

Rekening houdend met de stand van de zon is voor zonnecollectoren een opstelling in een hoek van 36° ten opzichte van het horizontale vlak en 5° westelijk ten opzichte van het zuiden optimaal. Hoeveel en hoe vaak de collectoren in de schaduw liggen en hoeveel zonuren er gemiddeld zijn op de plek in Nederland waar de woning staat, kan ook uitmaken in het rendement.

Benodigde ruimte

Op een schuin (pannen)dak kunnen collectoren tegen elkaar aan worden gelegd. Per vierkante meter collector is dus ook ongeveer een vierkante meter dak nodig aan ruimte. Bij plaatsing op een plat dak moet er wat ruimte tussen de collectoren in zitten om te voorkomen dat de schaduw van de voorste collectoren op de achterste valt. Reken per vierkante meter collector ongeveer 2,5 vierkante meter dak.

Vergunningen

Per 1 januari 2003 is de Woningwet veranderd. Sindsdien is het makkelijker om kleine veranderingen uit te voeren aan gebouwen. Daardoor is het vaak niet nodig om voor zonnecollectoren een bouwvergunning aan te vragen. Maar de installatie moet dan wel aan een paar voorwaarden voldoen, zoals dat de collectoren niet mogen uitsteken en op een plat dak niet te dicht bij de rand mogen staan. Op een rijksmonument of in een beschermd dorps- of stadsgezicht mogen geen collectoren worden geplaatst. De gemeente kan je vertellen of er voor je woning bijzondere voorwaarden gelden.

Kopen

Een goed startpunt voor de aanschaf van collectoren is de branchevereniging Holland Solar. Op de website www.hollandsolar.nl staat een overzicht van aangesloten verkopers. De richtprijzen verschillen nogal, dus het is aan te raden om meerdere offertes aan te vragen.

Op de website van Milieu Centraal staat meer informatie over het kiezen en plaatsen van een zonneboiler.

Lees ook meer over zelf stroom opwekken met zonnepanelen.

Deel bericht via: