! Je browser is verouderd.

Update je browser voor meer veiligheid en snelheid om deze site optimaal te kunnen gebruiken.

Klik hier om te lezen welke browsers geschikt zijn

icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Fiscale wijzigingen

In 2018 zijn er weer een aantal belastingwetten veranderd. Hier heb je last van of je profiteert ervan, en soms kun je er een beetje op inspelen. Check of de belangrijkste wetswijzigingen goed of slecht nieuws zijn voor jou.

Nelleke Rookmaaker

Nelleke Rookmaaker , Expert Geld & Verzekering Bijgewerkt op:11 september 2018

Fiscale-wijzigingen-2018

Heffingskortingen stijgen

Heffingskortingen worden afgetrokken van de netto belasting die je in een jaar moet betalen. Met elke euro heffingskorting bespaar je daardoor ook precies een euro. Een verhoging is dan ook goed nieuws voor je portemonnee. De meeste heffingskortingen stijgen in 2018 een klein beetje door een soort jaarlijkse inflatiecorrectie. De heffingskortingen die grondiger zijn aangepast, stippen we los aan.

Ouderenkorting

Wie eind 2018 de AOW-leeftijd bereikt heeft of ouder is, heeft in 2018 recht op de ouderenkorting. Voor AOW’ers met een laag inkomen gaat de ouderenkorting volgend jaar omhoog. Is je verzamelinkomen niet meer dan €36.345, dan is de korting €1418. Dat is €126 meer dan in 2017. Voor ouderen met een hoger inkomen verandert er weinig. De ouderenkorting voor hen stijgt van €71 naar €72.

De alleenstaande ouderenkorting is in 2018 €15 lager dan in 2017, namelijk €423. 

Algemene Heffingskorting

De algemene heffingskorting, die bijna alle mensen in Nederland krijgen, stijgt iets ten opzichte van 2017. De hoogte van je algemene heffingskorting, hangt af van je inkomen. De korting is het hoogst, namelijk €2265, bij een inkomen van €6196 tot €20.142. Dat is €11 meer dan in 2017.

Veranderingen in belastingtarief

Het inkomstenbelastingtarief in de tweede en derde schijf stijgt met 0,05%-punt. Daarom betaal je meer belasting als je inkomen tussen de €20.142 en €67.072 ligt. Door deze wijzigingen kun je maximaal €23 meer belasting gaan betalen in 2018.

Het tarief in de vierde schijf daalt juist 0,05%-punt. Hier profiteer je van als je een inkomen hebt boven de €68.507. Voor elke €10.000 die je meer verdient dan dit bedrag, bespaar je door de tariefswijziging €5 belasting ten opzichte van 2017. Dat komt nog bovenop een vaste meevaller voor die groep van €136. De derde schijf wordt namelijk met €1435 verlengd van €67.072 naar €68.507. Dat levert 11,15% belastingvoordeel over dat bedrag op ten opzichte van 2017, namelijk het verschil tussen 52% en 40,85%. Dat is €160.

Nog geen AOW-leeftijd

Schijf

Belastbaar inkomen

Percentage

1

t/m €20.142

36,55%

2

vanaf €20.142 t/m €33.994

40,85%

3

vanaf €33.994 t/m €68.507

40,85%

4

vanaf €68.507

51,95%

AOW-leeftijd (geboren op of na 1 januari 1946)

Schijf

Belastbaar inkomen

Percentage

1

t/m €20.142

18,65%

2

vanaf €20.142 t/m €33.994

22,95%

3

vanaf €33.994 t/m €68.507

40,80%

4

vanaf €68.507

51,95%

AOW-leeftijd (geboren vóór 1 januari 1946)

Schijf

Belastbaar inkomen

Percentage

1

t/m €20.142

18,65%

2

vanaf €20.142 t/m €34.404

22,95%

3

vanaf €34.404 t/m €68.507

40,85%

4

vanaf €68.507

51,95%

Heffing over vermogen verandert

Het belastingvrije vermogen voor box 3 wordt verhoogd van €25.000 naar €30.000. Voor stellen geldt het dubbele vrijstellingsbedrag, dus €60.000. Een groter deel van je vermogen blijft dus belastingvrij in 2018. Voor het deel waarover je wél belasting betaalt, geldt bovendien dat het heffingspercentage lager is dan in 2017. Zeker over het vermogen tussen de €30.000 en €100.800 betaal je veel minder belasting.

Het fictief rendement op box-3-vermogen wordt sinds 2017 berekend met oplopende percentages die de opbrengst over het vermogen bepalen.

In 2018 zijn deze percentages voor het fictieve rendement als volgt:

  • Eerste schijf: 2,02% over het vermogen tussen €30.000 en €100.800;
  • Tweede schijf: 4,33% over het vermogen tussen €100.800 en €1.008.000;
  • Derde schijf: 5,38% over het vermogen dat meer is dan €1.008.000.

De belastingheffing van 30% over het veronderstelde rendement blijft gelijk.

Een voorbeeld:

In 2018
Vermogen in box 3: €50.000
Heffingsvrij vermogen: €30.000
Belastbaar vermogen: €20.000
Totaal verondersteld rendement (2,02%): €404
Vermogensrendementsheffing (30% over €404): €121

Ter vergelijking: in 2017 betaalde je over een vermogen van €50.000 nog €215 euro belasting. En in 2016 incasseerde de fiscus nog €306 belasting over zo’n vermogen.

Minder aftrek hypotheekrente

Wie aftrekbare kosten heeft voor zijn eigen woning, kan deze niet tegen het hoge tarief van de vierde schijf aftrekken. Het hoge tarief is in 2018 51,95%, maar de maximale aftrek is in 2018 49,5%. Dit maximale tarief gaat tot en met 2019 in stapjes van 0,5%-punt omlaag. Daarna wil het kabinet het aftrekpercentage verlagen met 3%-punt per jaar, tot 37% in 2023.

Fiscale bijtelling voor eigen woning omlaag

De bijtelling voor je eigen woning, het eigenwoningforfait, bedraagt in 2018 voor de meeste woningen 0,70% van de WOZ-waarde. Dat is 0,05%-punt minder dan in 2017. Heb je een woning van €400.000 dan betekent dit dat je €200 minder bij je inkomen hoeft op te tellen. Is je inkomen tussen de €35.000 en €68.000, dan scheelt dit je €82 per jaar.

Restschuld financieren wordt duurder

Blijf je bij verkoop van je woning in of na 2018 achter met een restschuld? Dan kun je de rente die je betaalt over de lening die je afsluit om de restschuld te betalen niet aftrekken. De rente over een restschuld die is ontstaan bij verkoop van de eigen woning tussen 28 oktober 2012 en 31 december 2017 blijft aftrekbaar (tot 15 jaar na die verkoop).

Extra giftenaftrek blijft

Voor donateurs van culturele goede doelen geldt een extra giftenaftrek. Het gaat onder andere om ondersteuning van musea, theater en monumentenzorg. Je mag in je aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Er geldt een maximum van €1250. Dat betekent dat als je periodiek €5000 per jaar schenkt, je €6250 per jaar mag opvoeren als giftenaftrek. In de wet was bepaald dat dit voordeel zou komen te vervallen per 1 januari 2018, maar eind 2017 heeft de Tweede Kamer besloten dat deze extra giftenaftrek definitief blijft en niet wordt afgeschaft (onder voorbehoud van goedkeuring door de Europese Commissie). Doordat de extra giftenaftrek blijvend in de wet is opgenomen, is het ook weer interessant om hiervan een periodieke gift te maken. Je kunt dan (minstens) 5 jaar profiteren van de extra hoge giftenaftrek. Check wel of het goede doel is opgenomen in de lijst van de Belastingdienst als ‘ANBI’ en daarin een datum heeft staan bij ‘culturele begindatum’.

Toeslagen omhoog

Toeslagontvangers profiteren. De zorgtoeslag stijgt per 1 januari 2018 en ook het kindgebonden budget voor je tweede kind. Hoeveel precies is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Maak een proefberekening als je wilt weten wat de verhoging van deze toeslagen voor jou betekent. Meer ouders zullen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Voor kinderen op de peuterspeelzaal kun je namelijk in 2018 voor het eerst ook kinderopvangtoeslag krijgen (als de gemeente niet meebetaalt). Vraag die toeslag aan om geen rechten verloren te laten gaan.

Fouten toegeven

Wie zelf een fout aangeeft bij de Belastingdienst, voordat de fiscus die op het spoor is, kan schoon schip maken. Biecht je binnen 2 jaar na een verkeerde aangifte eerder verzwegen belasting op, dan kun je die alsnog voldoen zonder risico op een boete. Na die tweejaarstermijn wordt de maximale boete gematigd. Dit heet 'inkeer'.

Dit jaar werd aangekondigd dat deze gratis en goedkopere biechtmogelijkheid zou komen te vervallen, maar dat is op de valreep niet doorgegaan. De inkeermogelijkheid wordt per 1 januari 2018 alleen opgeheven voor inkomen uit buitenlandse spaarrekeningen en beleggingen. Vergeten binnenlandse belasting kun je nog steeds zonder boete aangeven binnen 2 jaar.

Toekomstmuziek

Verbaast het je dat je hier niets ziet staan over de afschaffing van de Wet Hillen, grote veranderingen in de inkomstenbelasting of dat het eigenwoningforfait naar 0,6% gaat? Of over het einde van de mogelijkheid om scholingskosten of onderhoudskosten voor monumenten af te trekken? Dat komt omdat deze (en andere) fiscale wijzigingen die de afgelopen maanden in het nieuws waren, pas in 2019 of zelfs daarna ingaan.

Nieuw & interessant