icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Dien een klacht op tijd in bij het Kifid

Nieuws | Wie bijna 2 jaar wacht met het indienen van een klacht bij Kifid, krijgt nul op het rekest. Dat blijkt uit een uitspraak van de Geschillencommissie.
Barbara van der Est
Barbara van der Est

Expert Geld & Verzekering

Gepubliceerd op:  5 december 2016

Kifid klacht

Conclusie

Heb je een klacht over een financiële dienst of een financieel product, dan stuur je een klacht naar de betreffende partij. Ben je niet tevreden met de afhandeling? Dan kun je terecht bij het het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Dit moet wel binnen een bepaalde periode.

Een klacht voorleggen aan het Kifid moet:

  • binnen 1 jaar na indiening van de klacht bij de financiële dienstverlener op wie de klacht betrekking heeft;
  • binnen 3 maanden na de dagtekening van de brief of het bericht waarin de financiële dienstverlener definitief schriftelijk zijn standpunt over de klacht aan de consument kenbaar heeft gemaakt.

De langste van deze 2 termijnen geldt.

Niet gewezen op Kifid?

Heeft de financiële dienstverlener bij de schriftelijke afwijzing niet gewezen op de mogelijkheid de klacht aan het Kifid voor te leggen? Dan moet je als consument de klacht indienen binnen een redelijke termijn nadat je begreep of had horen te begrijpen dat je met je klacht bij het Kifid terecht kon. Dat geldt ook als de financiële dienstverlener op wie de klacht betrekking heeft in de interne klachtprocedure niet binnen 6 weken heeft gereageerd op de klacht.

Zaak en uitspraak

De zaak met de uitspraak van de Geschillencommissie, betrof een klacht over een hypotheek met beleggersrekening. De Geschillencommissie stelt op basis van het dossier dat de klager de financiële adviseur op 24 april 2013 per brief aansprakelijk heeft gesteld. Op basis van de inhoud van die brief en de inhoud van de te behandelen klacht stelt de commissie vast dat dit over hetzelfde onderwerp gaat.

‘Hieruit volgt dat consument destijds bekend was met de beweerdelijke aansprakelijkheid van adviseur. Consument heeft op het naar aanleiding hiervan geformuleerde voorwaardelijk aanbod van adviseur en XXX niet gereageerd. Het aanbod is daardoor komen te vervallen.'

'Adviseur heeft consument niet gewezen op de mogelijkheid zijn klacht aan Kifid voor te leggen. Met inachtneming van artikel 12 lid 3 van het Kifid-reglement moest consument, omdat hij niet gewezen was op de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan Kifid, binnen een redelijke termijn na die afwijzing zijn klacht bij Kifid indienen. De termijn van 3 maanden die in artikel 12 lid 1 is vermeld, is dus niet van toepassing.'

'Door de klacht tegen adviseur eerst op 10 augustus 2015 aan Kifid voor te leggen, heeft consument niet voldaan aan artikel 12 van het Reglement. Een termijn van bijna 2 jaar kwalificeert niet als een redelijke termijn in de zin van dit artikel.'

Kifid

Bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) kunnen consumenten terecht met een klacht over een financieel product of een financiële dienst. Benieuwd of Kifid jouw klacht in behandeling kan nemen? Doe de sneltest. Is jouw klacht behandelbaar, dan probeert de Financiële Ombudsman te bemiddelen tussen jou en de financiële dienstverlener. Lukt dat niet of vindt de Ombudsman dat bemiddeling geen zin heeft, dan neemt de Geschillencommissie een beslissing. Op deze manier helpt Kifid consumenten binnen de juridische mogelijkheden.

Bron: Kifid.

Bekijk ook: