icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Wat zijn de kosten van financieel advies?

Je betaalt een adviseur rechtstreeks voor advies, bijvoorbeeld een vast bedrag, een uurtarief of via een serviceabonnement. Je kunt niet altijd kiezen hoe je afrekent.
Barbara van der Est
Barbara van der Est

Expert Geld & Verzekering

Bijgewerkt op:  1 februari 2018

Financieel-adviseur3

Rechtstreeks afrekenen

Sinds het provisieverbod valt het op hoe duur financieel advies eigenlijk is. Voorheen kreeg de tussenpersoon de beloning (provisie) van banken en verzekeraars. De provisie zat versleuteld in de producten.

De adviseur had er belang bij om een bank of maatschappij te adviseren die hem het meest betaalde. Sinds januari 2013 geldt er een provisieverbod voor complexe producten en impactvolle producten.

Vast bedrag of abonnement

Financieel advies kun je nu op verschillende manieren betalen: een vast bedrag (met of zonder gespreide betaling over maximaal 24 maanden), via een serviceabonnement of tegen een uurtarief. Andere adviseurs werken niet met een serviceabonnement, maar met ‘onderhoudskosten’. De klant betaalt dan maandelijks €20 tot €40 bovenop de premies voor het ‘onderhoud’ van zijn verzekeringen.

Sommige financieel dienstverleners ontvangen nog provisie via oude producten of schadeverzekeringen en werken daarnaast met een serviceabonnement.

Tarieven van tussenpersonen

  Hypotheek Losse Overlijdens-risicoverzekering Pensioen Uurtarief
Gemiddeld €2361 €485 €701 €120
Minimum tarief  €600 €205 €275 €50
Maximum tarief  €3750 €1700 €2750 €200
  • Hypotheekadvies en uurtarief gebaseerd op tussenpersonen opgenomen in advieskeuze.nl (ruim 2500).
  • Tarieven overlijdensrisicoverzekering en pensioen gebaseerd op een steekproef van respectievelijk 39 en 37 dienstverleningsdocumenten (DVD's).
  • 2 tussenpersonen vragen voor hypotheekadvies respectievelijk €4000 en €5000.
  • Dit zijn indicaties van tarieven voor het afsluiten van een hypotheek, een overlijdensrisicoverzekering die niet verbonden is met een hypotheek en een pensioenadvies.

Bron: onderzoek Consumentenbond, januari 2016

Regels advieskosten

Er zijn geen duidelijke richtlijnen voor de tarieven van financieel dienstverleners, zoals adviseurs, notarissen en advocaten. Volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM) moeten de kosten redelijk zijn, gelet op de aard en omvang van de dienstverlening.

Die norm is dus tamelijk open. Wel moeten de kosten vooraf duidelijk aan de consument worden gemeld. Gebeurt dit niet, dan kun je een klacht indienen. Een adviseur of aanbieder mag geen extra kosten rekenen voor gespreide betaling, ook niet via versleuteling in de premie. Bij hypotheekadvies gaat het om een fors bedrag.

Afspraken over kosten

Wanneer je advies vraagt, maar geen product afsluit, betaal je toch. Bij een bank betaal je dan alleen advieskosten, maar bij zelfstandig adviseurs met een all-intarief betaal je wel de volle mep. Bij sommige dienstverleners zijn ook vaste tarieven mogelijk, inclusief service en nazorg. Anderen rekenen een vast tarief voor advies en voor bijkomende kostenposten, zoals voor het beantwoorden van een mailtje of telefoontje en reiskosten.

Tips:

  • Vraag altijd of er korting mogelijk is door een deel van het werk zelf te doen, zoals vooraf documentatie aanleveren.
  • Ook zijn afspraken over een maximumtarief vaak mogelijk.
  • Zet alle afspraken zwart-op-wit.

Btw over advieskosten

Financieel dienstverleners presenteren hun tarieven nogal eens exclusief 21% btw. Prijzen voor consumenten moeten inclusief btw en eventuele toeslagen gepresenteerd worden. Sommige kosten zijn niet vooraf te bepalen en mogen wel achteraf worden gefactureerd, zoals zogenoemde kantoorkosten die advocaten en sommige financieel dienstverleners rekenen. Wel moeten deze kosten vooraf worden gemeld, bijvoorbeeld als percentage van het uurtarief.

Heb je een overeenkomst gesloten met een dienstverlener met een afgesproken prijs en worden vervolgens meerkosten of btw gefactureerd? Maak dan schriftelijk bezwaar. Bij geschillen over de factuur kun je een klacht indienen via het Kifid.

Kosten financieel planners

De Consumentenbond vroeg in de zomer van 2014 aan 14 gecertificeerde financieel planners naar hun tarieven, wat een gemiddeld tarief van minimaal €170 opleverde (inclusief btw). De uurtarieven variëren van €115 tot bijna €220. Soms worden er minder kosten gerekend voor productadvies in plaats van uitgebreider financieel planningsadvies of bij vervolgopdrachten.

Voor een financieel plan ben je al snel €1200 tot €3900 kwijt.

Hypotheekadvies van de bank

Hypotheekadvies van de bank is vaak goedkoper dan van een tussenpersoon, maar een bank verkoopt doorgaans alleen eigen hypotheken. Wil je een hypotheek van een andere aanbieder, dan moet je dus opnieuw naar een tussenpersoon of andere bank, die weer opnieuw geld kan vragen voor advies. Je betaalt dan 2 keer. De SNS is de enige bank die niet alleen eigen producten aanbiedt.

Advies van buitenaf is behalve bij ABN Amro, ook niet welkom. Ondanks dat je al betaald hebt, moet je hierdoor opnieuw voor advies betalen bij de bank. Ook voor kleine handelingen worden vaak vaste bedragen gerekend. Denk hierbij aan een paar honderd euro voor een administratieve wijziging of voor het afsluiten van een lijfrente.

Omdat deze kosten vaak niet in uren of werkzaamheden zijn gespecifieerd, weet je als klant niet precies waarvoor je betaalt.