icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Compensatie van hoge ziektekosten (29 november 2013)

Reinout van der Heijden, hoofdredacteur Geldgids

Wie hoge uitgaven aan zorg heeft, kan deze kosten opvoeren bij de aftrekpost specifieke zorgkosten. Deze aftrekpost zou in 2014 verdwijnen. Er was al een wetsvoorstel in de Tweede Kamer ingediend. Dat wetsvoorstel is nu ingetrokken, als onderdeel van het begrotingsakkoord van het kabinet om steun te krijgen voor de bezuinigingen in de Eerste Kamer. 

Gepubliceerd op: 6 september 2016

In 2014 blijft de aftrekpost specifieke zorgkosten dus nog bestaan. Dat betekent dat over 2013 en 2014 de hoge zorgkosten nog kunnen worden opgevoerd in de belastingaangifte. De kosten worden wel verminderd met een drempelbedrag, dat afhankelijk is van het inkomen. Als u een partner heeft, moet u de inkomens bij elkaar optellen om de drempel te berekenen. Dat heet het verzamelinkomen. Maar bij het vaststellen van de zorgkosten mag u ook de uitgaven van uw partner meenemen.

Bij een verzamelinkomen van €30.000 ligt de niet-aftrekbare drempel op ongeveer €500. Bij een inkomen van €39.618 is die €653 en voor iedere €10.000 meer, komt er €575 bij. Bij een hoog inkomen moet u dus wel heel veel kosten maken om van deze aftrekpost te kunnen profiteren. Zeker aangezien u de premie voor de zorgverzekering niet mag meetellen en de kosten die onder het verplichte en het vrijwillige eigen risico vallen evenmin.

Als u nog grote uitgaven voor de boeg heeft, moet u die in 2013 of 2014 doen. Het liefst in één jaar, zodat u meer boven de drempel uitkomt. Denk daarbij  aan een grondige renovatie van het gebit. En let op: de zorgkosten zijn alleen aftrekbaar in het jaar waarin u de rekening betaald heeft. 

In 2015 blijft er ook nog een aftrekpost bestaan, maar het budget daarvoor wordt 60% lager. Chronisch zieken en gehandicapten krijgen vanaf 2015 extra hulp van de gemeenten. Dat heeft wel wat consequenties. Iedere gemeente voert zijn eigen beleid. Het valt dus niet te voorspellen of u de hulp krijgt waar u om vraagt.

Steun van de gemeente valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo). Die wet kent zijn beperkingen. Zo geeft de Wmo wel mogelijkheden tot specifieke voorzieningen, maar niet tot inkomensondersteuning. Inkomenssteun is alleen mogelijk in de vorm van bijzondere bijstand. Maar die gaat alleen naar mensen die niet meer verdienen dan 110% van de bijstandsnorm. Daarnaast kijkt de Wmo naar het inkomen. Wie een modaal inkomen of meer verdient, komt minder makkelijk in aanmerking voor hulp via de Wmo. Als er toch recht is op steun, moet de ontvanger een hogere eigen bijdrage betalen.