icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Waarom wordt de alleenverdiener zo zwaar belast? (27 november 2015)

Reinout van der Heijden, hoofdredacteur Geldgids @ReinoutvanderH

Om steun te krijgen voor het belastingplan 2016 heeft de coalitie van VVD en PvdA overleg gevoerd met de religieuze oppositie, te weten CDA, ChristenUnie en SGP. Met name ChristenUnie en SGP zagen hierop hun kans schoon een oud stokpaardje naar voren te brengen: de discriminatie van alleenverdiener bij de inkomstenbelasting. 

Gepubliceerd op: 6 september 2016

Het is een goed punt, ook voor mensen die geen religieuze motieven hebben om een van beide partners buiten het arbeidsproces te houden. De coalitie kon geen oplossing bedenken om de oppositie tegemoet te komen, dus er verandert niets aan de situatie.

Wie geen partner heeft met eigen inkomsten uit arbeid, betaalt aanzienlijk meer belasting. Dat geldt voor de kostwinner van wie de partner thuiszit om op de kinderen te passen. Het geldt in gelijke mate voor de alleenstaande die helemaal geen partner heeft of voor het echtpaar van wie de partner werkloos is geworden en niet meer aan de slag komt.

Pleitbezorger van deze achtergestelde groepen is hoogleraar staats- en bestuursrecht Jos Teunissen. Hij hoort zelf tot de gedupeerden. Zijn vrouw kan niet werken, omdat zij moet zorgen voor een gehandicapt kind. Hij vergelijkt Nederland met de Duitse Democratische Republiek (DDR) waar het overheidsbeleid ook gericht was op zo volledig mogelijke arbeidsparticipatie van de vrouw. Daar namen vrijwel alle vrouwen deel aan de arbeidsmarkt. Werken was er gewoon verplicht, op straffe van uitsluiting van sociale voorzieningen, gezondheidszorg en pensioen.

In Nederland worden mensen op een subtielere manier tot werken gedwongen. Tweeverdieners zijn financieel zoveel beter af, dat je een dief bent van je eigen portemonnee als een van de twee besluit thuis te blijven. Een alleenverdiener met €40.000 bruto inkomen betaalt volgens berekeningen van Teunissen volgend jaar ruim €10.000 belastingen. Een werkend echtpaar met hetzelfde inkomen en een kind jonger dan 12 jaar, betaalt volgend jaar slechts €2000 belastingen. Dat is dus vijf keer minder.

In het Reformatorische Dagblad van 17 september 2015 staat het Belastingplan 2016 als volgt samengevat: 'Naast een verlaging van de belastingtarieven zijn het vooral de aanpassingen van de heffingskortingen die grote gevolgen hebben voor het verschil in belastingdruk. Zo verhoogt het kabinet de arbeidskorting, waarvan tweeverdieners dubbel profiteren, en stijgt de inkomensafhankelijke combinatiekorting die alleen geldt voor tweeverdieners met kinderen. Deze maatregelen komen bovenop de al in 2009 ingezette afbouw van de overdraagbare algemene heffingskorting voor niet-werkende partners.'

Het is in Nederland veel lucratiever om samen met je partner laagbetaald werk te doen dan om te investeren in je eigen carrière als je partner niet kan werken. Ik weet niet hoeveel salaris Teunissen ontvangt, maar laat het een ton zijn. Dat is drie keer modaal. Tweeverdieners die allebei een modaal inkomen hebben, houden naar mijn schatting netto evenveel over.

Het is dan ook niet verbazingwekkend dat er in Nederland zoveel parttimers zijn. En misschien verklaart het ook wel waarom zo weinig vrouwen kiezen voor een hoge functie in het bedrijfsleven. Allebei een beetje werken loont gewoon veel beter.