icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Kabinet overweegt aparte spaartaks

Staatssecretaris Snel van Financiën overweegt een aparte spaartaks in te voeren, gebaseerd op het werkelijke rendement. Het plan wordt op Prinsjesdag 2019 gepresenteerd. De huidige vermogensheffing is gebaseerd op een fictief rendement en maakt geen onderscheid tussen beleggen en sparen.

Gepubliceerd op: 7 mei 2019

Uit de toelichting op het voornemen blijkt dat Snel weinig heil ziet in een spaartaks. Er ontstaan dan ‘afbakeningsproblemen en ontwijkingsmogelijkheden rond de peildatum waarmee men vermogen onder de meest gunstige categorie kan laten vallen’, schrijft hij. Een alternatief zou kunnen zijn het huidige stelsel in stand te houden en de vrijstellingen te verhogen of het fictieve rendement te baseren op de marktrente. Beide opties zullen leiden tot een flinke verlaging van de belastingopbrengst in box 3. Dat is nu nog €4 tot €5 miljard per jaar. 

Ondertussen broedt het ministerie van Financiën op plannen om de overwaarde in de eigen woning belastbaar te maken. Daarvoor is een ingrijpende aanpassing van het belastingstelsel nodig, omdat de eigen woning nu onderdeel is van box 1 en niet beschouwd wordt als vermogen. De uitvoering van die plannen komen te liggen op het bord van een nieuw kabinet dat vanaf 2021 aantreedt.

De Belastingdienst verwacht dat ook dit jaar weer veel belastingplichtigen bezwaar zullen maken tegen de vermogensheffing in box 3 in de aanslag inkomstenbelasting 2018. Net als vorig jaar zal Snel deze aanwijzen als massaal bezwaar. Dat betekent dat ze tegelijkertijd en eensluidend zullen worden behandeld. Vorig jaar werden er 35.000 bezwaarschriften ingediend tegen de box 3-heffing. Meer hierover op de website van de Bond voor Belastingbetalers.

Ga naar Geldgids.nu