icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Rutte III in een notendop (geldzaken)

Hieronder de belangrijkste financiële maatregelen uit het regeerakkoord.


Belastingen

Voordelen

 • Er komen minder belastingschijven: een van 36,9% voor inkomens tot €68.600 en een van 49,5% voor alles daarboven. AOW’ers krijgen een derde schijf van 19% voor inkomen tot €35.000 (2019).
 • Het eigenwoningforfait wordt verlaagd van 0,75% naar 0,6% van de WOZ-waarde (2020). 
 • De vrijstelling voor periodieke schenkingen aan goede doelen (ANBI-instellingen) blijft bestaan. Ook de verhoogde vrijstelling (125%) voor culturele schenkingen blijft na 2018.
 • De onbelaste vrijwilligersvergoeding gaat omhoog van €1500 naar €1700 per jaar (2019).
 • De algemene heffingskorting gaat omhoog. De arbeidskorting ook, maar vooral voor lagere inkomens (2019).
 • De vrijstelling voor vermogen stijgt van €25.000 naar €30.000 en het tarief voor de eerste €75.000 daalt naar ongeveer 0,6% per jaar (2018).
 • Papieren post moet mogelijk blijven. Er komen aanpassingen in mijnoverheid.nl, ook om anderen te kunnen machtigen.

Nadelen

 • Er komt een box 1-heffing voor de eigen woning. Het positieve saldo tussen het eigenwoningforfait en de rente (plus canon) wordt belast in box 1. Dit gaat stapsgewijs gedurende 30 jaar vanaf 2019.
 • Bij dure woningen weegt de nieuwe box 1-heffing zwaar, door het forfait van 2,35% voor de woningwaarde boven €1,05 miljoen. Een huis van €2 miljoen kost maximaal €14.000 per jaar in 2048. 
 • De hypotheekrenteaftrek en andere aftrekposten dalen stapsgewijs naar het lage belastingtarief van 36,9% (vanaf 2020).
 • Het belastingtarief in box 2 stijgt van 25% naar 27,3% in 2020 en naar 28,5% in 2021. 
 • De fiscale aftrek voor scholingskosten verdwijnt (2018 of 2019).
 • Het lage btw-tarief stijgt van 6% naar 9% (2019).

Wonen (zie ook Belastingen)

Voordeel

 • De energiebelasting voor elektriciteit daalt met €30 (op basis van 4200 KWh verbruik) per jaar (2019).  

Nadelen

 • De energiebelasting gaat omhoog met €45 per jaar voor gas (op basis van 1500 m3 verbruik per jaar) en de belastingteruggave energiebelasting daalt met €51 per jaar (2019).
 • De aftrek voor onderhoud van monumentenpanden verdwijnt in 2019. Er komt een nieuwe compensatieregeling.
 • De salderingsregeling voor mensen met zonnepanelen op hun dak verdwijnt. Er komt een subsidieregeling voor in de plaats (2020).

Pensioen

Kan positief en negatief uitvallen 

 • De pensioenopbouw wordt leeftijdsafhankelijk. Bij het stijgen van de leeftijd daalt de jaarlijkse opbouw (mogelijk al vanaf 2020).
 • De mogelijkheid om het pensioenvermogen ineens op te nemen, wordt onderzocht.

Werk

Voordelen

 • Vaders krijgen 5 dagen (in plaats van 2) betaald ouderschapsverlof na de geboorte van een kind (2019). Vanaf juli 2020 is 5 weken extra verlof mogelijk tegen 70% salaris (maximaal dagloon).

Kan positief en negatief uitvallen 

 • Er komt een fiscaal vrijgestelde leerrekening via de werkgever. De werknemer stort hier ook geld op. Dit kan ten koste gaan van het scholingsbudget van de werkgever.
 • Werkgevers moeten hun personeel na drie jaar een vast contract aanbieden (in plaats van na 2 jaar). Soms leidt minder dan 6 maanden tussen opeenvolgende contracten niet tot optelling.
 • Bij werkgevers met hooguit 25 personeelsleden wordt de Ziektewet verkort van 2 naar 1 jaar.

Nadelen

 • Het ontslagrecht wordt versoepeld door de opstapeling van ontslaggronden die afzonderlijk niet zwaar genoeg zijn voor ontslag.
 • De ontslagvergoeding daalt, behalve voor 50-plussers en bij opstapeling van ontslaggronden.

Sociale zekerheid

Voordeel

 • De IOW-uitkering voor mensen die vanaf 60 jaar in de WW belanden, wordt verlengd met 4 jaar tot 2024. De grens van 60 jaar wordt geleidelijk verhoogd.

Nadelen

 • De criteria voor volledige arbeidsongeschiktheid worden zwaarder, en (deels) gaan werken wordt straks afgedwongen via de hoogte van de uitkering (2019).
 • De uitkering via de Ziektewetuitkering wordt voor uitkeringsgerechtigden lager door het schrappen van de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Zorg

Voordelen

 • Het eigen risico blijft de komende vier jaar bevroren op €385. 
 • De vermogensbijtelling voor eigen bijdragen in het verzorgingshuis (Wlz-instelling) daalt van 8% naar 4% (2019).
 • Wie Wmo-zorg gebruikt, betaalt een vast bedrag van €17,50 per vier weken (2019).
 • De eigen bijdrage voor vergoede geneesmiddelen is maximaal €250 per jaar (2019).

Nadeel

 • De premie voor de zorgverzekering stijgt de komende jaren door het bevriezen van het eigen risico.

Ouderen

Kan positief en negatief uitvallen 

 • De ouderenkorting wordt verhoogd en niet langer ineens verlaagd bij een inkomen van 35 mille. Er vindt dan een geleidelijke afbouw plaats (2019).

Gezinnen

Voordelen

 • De kinderbijslag gaat omhoog met €85 per jaar (2019).
 • De kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget worden ruimer (2019).

Alleenstaanden

Nadeel

 • De zorgtoeslag voor alleenstaanden wordt lager door de veranderingen in de inkomstenbelasting. Partners met zorgtoeslag worden wel gecompenseerd (2019).

Zelfstandigen

Voordelen

 • Zelfstandigen die meer dan €15 tot €18 per uur verdienen, kwalificeren eerder als zelfstandigen; vooral als het uurloon boven €75 ligt. De wet DBA wordt niet ingevoerd. 
 • Zelfstandigen die meer dan 3 maanden ergens werken en maximaal €15 tot €18 per uur verdienen, hebben altijd een dienstverband. 

Nadeel

 • De zelfstandigenaftrek wordt vanaf 2020 geleidelijk verlaagd, zodat uiteindelijk het maximale voordeel met ongeveer €900 daalt naar €2700 per jaar.

Jongeren

Voordeel

 • Jongeren kunnen tegen een kleine vergoeding vrijwillig maatschappelijke diensttijd vervullen. Zij krijgen daarna voorrang bij sollicitaties bij de overheid en misschien ook bij bedrijven (2018). 

Studenten

Voordeel

 • Het collegegeld voor eerstejaarsstudenten wordt gehalveerd, van €2000 naar €1000 (2018). PABO-studenten krijgen de eerste 2 jaar een gehalveerd tarief.

Nadeel

 • De rente op de studieschuld is vanaf 2019 niet langer gebaseerd op de 5-jaars staatsrente, maar op de 10-jaarsrente (scheelt 0,6% tot 1% per jaar).

Terug naar Geldgids.nu