icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Proefprocessen over box 3

Er komen mogelijk nieuwe proefprocessen rond de vermogensheffing in box 3. Er is nog grote onvrede onder niet-bezwaarmakers over de belastingjaren 2017 tot en met 2020. Ook het handhaven van de forfaitaire heffing vanaf 2021 oogst kritiek, mede door de beleggingsverliezen in 2022.

Gepubliceerd op: 13 oktober 2022

Proefprocessen over box 3

Er komt waarschijnlijk nog voor het einde van dit jaar een proefproces over belastingplichtigen die voor het jaar 2017 geen compensatie van de box 3-heffing hebben gekregen, omdat zij niet tot de groep bezwaarmakers horen. Diverse organisaties dringen daarop aan, omdat de termijn voor ambtshalve bezwaar over 2017 eind december afloopt. Dit proefproces dient tevens voor de belastingjaren 2018 tot en met 2020 waarvan de bezwaarperiode in latere jaren afloopt. Na 5 jaar verloopt de termijn voor ambtshalve bezwaar.

Nog meer proefprocessen

Veel belastingadviseurs worden door hun cliënten verantwoordelijk gesteld voor het feit dat zij geen bezwaar hebben aangetekend tegen de box 3-heffing, meldt het Financieele Dagblad. Voor de zekerheid zullen die adviseurs aandringen op een pro forma bezwaar over de belastingjaren 2021 tot en met 2025, zolang het vernieuwde forfaitaire stelsel (de ‘spaarvariant’) uitgangspunt blijft.

Een stortvloed aan bezwaarschriften zal tot uitvoeringsproblemen leiden bij de Belastingdienst en bij de fiscaal dienstverleners. De verwachting is dat er daarom ook een proefproces komt over de houdbaarheid van de spaarvariant. Met een proefproces kan de fiscus alle bezwaren in een keer afdoen. Dat scheelt de fiscus een hoop werk.

Standaardzin

Een lezer laat ons weten in de toekomst bij elke aanslag bezwaar te zullen maken met de volgende zinsnede: ‘Ik maak bezwaar tegen mijn definitieve aanslag op grond van mogelijke toekomstige gerechtelijke uitspraken, waaruit mogelijk volgt dat deze aanslag onrechtmatig is. Ik zal mijn bezwaar te zijner tijd nader toelichten.’

Claimservice

Wil je op de hoogte blijven van de actie die de Consumentenbond onderneemt om te zorgen voor compensatie voor alle box 3 gedupeerden, meld je dan aan bij de Consumentenbond Claimservice