icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Ga naar hoofdinhoud

Vermogensheffing deugt niet

De fictieve rendementsheffing op vermogen is niet langer te handhaven. Dat heeft de Hoge Raad op 24 december 2021 laten weten. Honderdduizenden burgers kunnen hiervan profiteren, maar het is nog onbekend hoe dit precies gaat verlopen.

Gepubliceerd op: 10 januari 2022

Hoge Raad oordeelt

De Hoge Raad boog zich over een zaak aangespannen door een echtpaar dat in 2017 en 2018 een vermogen bezat van ongeveer €1 miljoen. Daarvan stond ruim 80% op diverse spaarrekeningen. De Belastingdienst bracht over beide jaren €24.674 belasting in rekening, terwijl het werkelijke rendement over hun vermogen in die jaren €10.140 bedroeg. De fiscus had 30% van ongeveer €8.000 mogen belasten en heeft dus 10 keer te veel gerekend.

Vernieuwing 2017

Sinds 2017 hanteert de Belastingdienst een systeem waarbij een fictief rendement wordt belast, afhankelijk van de hoogte van het vermogen. Hoe meer vermogen, hoe hoger het veronderstelde rendement. Voor zo’n stelsel waarbij het werkelijk behaalde rendement geen rol speelt, is volgens de Hoge Raad ‘geen toereikende rechtvaardiging’ aan te wijzen. Het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) garandeert een ‘ongestoord recht op eigendom’, terwijl Nederlandse belastingplichtigen met veel vermogen nu gedwongen zijn om risicovol te beleggen.

De uitspraak is in eerste instantie belangrijk voor de circa 60.000 belastingbetalers die meededen aan een zogenoemde massaalbezwaarprocedure tegen de vermogensheffing voor aanslagen vanaf 2017. Het kabinet moet nu gaan nadenken over de verdere afhandeling. Het kan besluiten dat deze compensatie óók geldt voor belastingplichtigen die geen bezwaar hebben gemaakt.

Regeerakkoord

In het regeerakkoord staat dat in 2023 de vermogensvrijstelling wordt verhoogd van €50.650 naar €80.000 per belastingplichtige. Dit wordt deels gecompenseerd door vanaf dat jaar ook de leegwaarderatio af te schaffen. Dat is een verlaging van de WOZ-waarde voor huiseigenaren die een woning volledig verhuren. Vanaf 2025 zou het kabinet een vermogensheffing op basis van het werkelijk behaalde rendement invoeren.

Aangifte 2021

Tot die tijd kan iedere belastingplichtige bezwaar maken tegen de belastingaanslag als hij meer vermogen in box 3 heeft dan het vrijgestelde bedrag van €50.000 (cijfer 2021).