icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Ga naar hoofdinhoud

Verbeterde huurtoeslag voorkomt inkomensval

Vanaf 2020 verdwijnt de harde inkomensgrens voor de huurtoeslag. Deze uitkering vervalt dan niet meer zodra iemand meer dan €23.000 (alleen) of €31.300 (samen met partner) aan jaarinkomen heeft. Voor alleenstaanden wordt de huurtoeslag stapsgewijs afgebouwd naar €0 bij een inkomen van ongeveer €28.000 en voor partners naar €0 bij ongeveer €37.000.

Gepubliceerd op: 19 september 2019

Door deze maatregel hoeven minder mensen later de huurtoeslag terug te betalen. Ook krijgen naar schatting 115.000 huishoudens vanaf 2020 ineens recht op circa €50 huurtoeslag per maand. Huurders die nu voor hun huur een eigen bijdrage betalen die hoger is dan de voor hen geldende ‘aftoppingsgrens’ (tussen €607 en €651 per maand), kunnen eveneens in aanmerking komen voor huurtoeslag. Ongeveer de helft van alle huurders ontvangt nu huurtoeslag.

De huren in de grote steden stijgen te hard, vindt het kabinet. Vanaf 2020 telt de WOZ-waarde minder mee bij het vaststellen van de huurprijs. Dat remt de huurstijging af, maar tegelijkertijd worden maatregelen genomen die ervoor zorgen dat sociale huurders met een hoog inkomen meer huur gaan betalen. Bij een gezinsinkomen van twee keer modaal of meer kan de huur dan uitkomen boven de huidige grens van €720 per maand.

Het kabinet trekt extra geld uit om meer nieuwbouwwoningen te bouwen. Daarnaast verhoogt het de inkomensgrens voor een sociale huurwoning, zodat meer gezinnen recht krijgen op zo'n woning. De grens voor deze middeninkomens gaat van ruim €38.000 naar €42.000. Die van eenpersoonshuishoudens wordt juist wat verlaagd naar €35.000.