icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Je browser is verouderd.

Update je browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.

Klik hier om te lezen welke browsers geschikt zijn

Vragen & antwoorden VOFP

VOFP-planners hebben allerlei vragen beantwoord van Geldgidslezers. Deze gaan over onderwerpen als pensioen, schenken, erven, lijfrentes en hypotheken. 

Bijgewerkt op:20 maart 2017


 

Gouden handdruk

Vraag genoemd in Geldgids nr. 6 - 2015Geldgids-6-WW
Is het mogelijk om een uitkering uit koopsom (lijfrente) te combineren met een uitkerende gouden handdruk? Dus 2 uitkeringen samen gieten in 1 uitkerende polis of bancaire geblokkeerde rekening?

Mij zijn geen producten bekend waarin deze combinatie mogelijk is. En als het al mogelijk zou zijn om deze 2 uitkeringen te combineren, dan is het bijzonder onverstandig om dat te doen. 
Ik vind dat je bij je financiële planning zoveel mogelijk flexibiliteit moet nastreven. Vanaf dit jaar zijn goudenhanddrukstamrechten "ontklemd". Dat betekent dat het mogelijk is om zonder wettelijke belemmeringen naar believen uitkeringen te doen. Bij een lijfrente gelden nog wel strikte voorwaarden. Er moet sprake zijn van vaste en gelijkmatige uitkeringen. Bovendien zijn er wettelijke beperkingen aan de hoogte en duur van de uitkering.

Afhankelijk van de overige (pensioen)inkomsten kan het wenselijk zijn om de hoogte van de uitkeringen te kunnen variëren. Zo kan belastingheffing in de hoogste belastingschijf wellicht worden voorkomen. Ook biedt het goudenhanddrukstamrecht mogelijkheden bij de overbrugging van de periode tussen de datum dat je stopt met werken en de ingangsdatum van pensioen en/of AOW. Redenen genoeg om dit gunstige regime niet overboord te gooien.

Drs. Martijn van Hulten FFP
Geplaatst op vrijdag 13 maart 2015

Hypotheek 

Eind 2015 ben ik gescheiden en mijn ex was toen al op een ander adres ingeschreven. Onze gezamenlijke eigen woning waar ieder 50% eigenaar van was, is door omstandigheden pas op 01-11-16 geheel op mijn naam geschreven. Ik heb van januari tot november de totale hypotheekrente betaald. Mag ik de totale hypotheekrente van mijn inkomen aftrekken?

Of en hoe u de hypotheekrente van de gezamenlijk eigenwoning in mindering kunt brengen op het inkomen en hoe u de bijtelling van het eigenwoningforfait regelt, is afhankelijk van wat in het echtscheidingsconvenant is bepaald. Het is aan te raden om samen vast te stellen wat de bedoeling is en te zorgen dat de mogelijke oplossing die u voorstaat fiscaal en juridisch juist is.

Indien u dit niet juist doet, kan het zijn dat de helft van de hypotheekrente van uw ex die de woning verlaten heeft niet aftrekbaar is en u wel de helft van het eigenwoningforfait als bijtelling bij uw inkomen ontvangt.   

Laat u over de financiële gevolgen van een echtscheiding informeren door een onafhankelijke financieel adviseur omdat een goede regeling financieel leed voorkomt. 

Greet Vernooij FFP
Geplaatst op maandag 10 april 2017

 

Vraag genoemd in Geldgids nr. 3 - 2017 geldgids-3-2017
Is het verstandig om mijn spaarhypotheek af te kopen nu de “tijdsklemmen” per 1 april komen te vervallen?

Het voordeel van een spaarhypotheek is dat de rente die u betaalt over uw lening ook vergoed wordt over uw gekoppelde spaardeel. Als dit spaardeel groot genoeg is geworden komt er daardoor een moment dat een hoge hypotheekrente lagere maandlasten voor u betekent dan die bij een lage rente.

De uitkering van uw spaarhypotheek of kapitaalverzekering eigen woning (KEW, SEW of BEW) is vrijgesteld van belasting als u hiermee uw hypotheek aflost, jaarlijks binnen een verhouding 1:10 spaarpremies inlegt én ten minste 15 of 20 jaar jaarlijks premies of bedragen betaalt. Deze laatste eis komt binnenkort te vervallen.

U kunt dus beslissen om eerder met uw opgebouwde spaartegoed een deel van uw hypotheek af te lossen. Over het algemeen zal dit niet voordelig zijn, omdat u dan uw voordelige spaarconstructie kwijt bent. Indien u zelf voldoende geld op de bank heeft om de hele hypotheek af te lossen kan het soms wel voordelig zijn omdat dan de bijtelling van het eigenwoningforfait komt te vervallen. Wat voor u verstandig is, is afhankelijk van uw opgebouwde spaardeel, overeengekomen hypotheekrente en uw totale financiele situatie.

Drs. Jacqueline van der Vorm- van Zoelen FFP RFEA
Geplaatst op maandag 6 maart 2017

Vraag genoemd in Geldgids nr. 7 - 2016geldgids 7 2016
Klopt het dat het deel aan overlijdensrisicopremie in mijn polis 'Spaarbeurs' (gekoppeld aan mijn hypotheek) omhoog gaat gedurende de looptijd? En moet ik nu bang zijn dat het saldo gedurende de resterende jaren hierdoor steeds lager wordt, dus de restschuld steeds hoger? Dit slokt zo al mijn spaarcenten voor mijn oude dag op.

Waarschijnlijk hebt u een woekerpolis met een gegarandeerde uitkering bij overlijden. De premies worden belegd en vervolgens worden de kosten en de overlijdensrisicopremie verrekend met de beleggingswaarde. De overlijdensrisicopremie is waarschijnlijk afhankelijk van uw leeftijd (stijgt). Lage beleggingsresultaten, kosten en stijgende overlijdensrisicopremie zorgen dat u inteert op de beleggingswaarde. Mogelijk is deze op einddatum lager dan uw hypotheekbedrag en ontstaat een restschuld. 

Om dit op te lossen kunt u aan uw verzekeraar vragen om de overlijdensrisicodekking apart te verzekeren. De tarieven hiervoor zijn aanzienlijk gedaald. Belangrijk is wel om te kijken of er gezondheidswaarborgen worden gevraagd en welk verzekerd bedrag in uw situatie nodig is. Kijk ook of de waarde-opbouw van uw polis kan worden verbeterd door bijvoorbeeld te kiezen voor een andere spaarvorm.

Laura Sinnema FFP
Geplaatst op 12 september 2016
 

We hebben een hypotheek van €150.000 tegen 5% en een spaarrekening van €50.000 met 0,5% rente. Kunnen we ons spaargeld niet beter aflossen op onze hypotheek? Onze dochter zit in een vergelijkbare situatie. Wat adviseert u ons?

Bij de huidige spaarrente is het aantrekkelijk om op uw hypotheek af te lossen. Hetzelfde geldt voor uw dochter. Wel zult u zich moeten bedenken dat u het spaargeld later niet zonder meer uit de hypotheek kunt opnemen. Als u nog wensen heeft in de toekomst (bijvoorbeeld een andere auto) is het beter niet alles af te lossen. In plaats van aflossen op uw eigen hypotheek kunt u ook €50.000 aflossen op de hypotheek van uw dochter in de vorm van een lening tegen, stel 3%. Andersom lost uw dochter haar spaargeld af op uw hypotheek tegen dezelfde condities. Zo verlaagt u de hypotheeklasten en verhoogt u tegelijkertijd het rendement op uw spaartegoed. Ook hier zult u goed moeten nadenken of u alles wilt aflossen. Informeer wel eerst of u boetevrij mag aflossen. Tot slot mag u de juridische aspecten van lenen binnen familieverband niet uit het oog verliezen. Laat u dus goed adviseren als dit overweegt.

Iris Brik FFP
Geplaatst op donderdag 11 augustus 2016
 

Vraag genoemd in Geldgids nr. 6 - 2016 geldgids 6 2016
Wij hebben een overlijdensrisicoverzekering afgesloten binnen onze hypotheekconstructie. Daarvan loopt de premie jaarlijks omhoog. Is overstappen naar een goedkopere maatschappij ook mogelijk? 

Onderzoek toont aan dat overlijdensrisicoverzekeringen de afgelopen jaren tot wel 50% goedkoper zijn geworden. Het is voor u dus zeker de moeite waard om te kijken of er voordeliger opties voor u zijn.

Een risicoverzekering kunt u bijna altijd wel ergens anders onderbrengen. Uw risicoverzekering is "gekoppeld" aan uw hypotheek. Dan is wel toestemming nodig van de bank of verzekeraar die de hypotheek verstrekte. De geldverstrekker zal ook vragen om verpanding van de nieuwe dekking (als zekerheid voor aflossing bij overlijden).

Wanneer u oversluit naar een andere verzekeraar kan er eerst een keuring nodig zijn met betrekking tot uw gezondheid. Zeg dus nooit uw oude verzekering op voordat u weet of uw nieuwe verzekering tegen het afgesproken (gelijkblijvend) tarief is geaccepteerd door de nieuwe maatschappij. U kunt ook eerst door een financieel planner laten bezien hoeveel overlijdensrisicodekking u écht nodig hebt. Die brengt voor u in beeld waar u risico loopt en waar dus "dekking" voor moet zijn. Ook dàt kan premie besparen!

Frans Nieuwhof FFP
Geplaatst op dinsdag 19 juli 2016
 

Binnenkort keert een spaarpolis, die bij mijn spaarhypotheek hoort, een bedrag van circa €45.000 uit. Dit bedrag kan ik goed gebruiken om mijn inkomen aan te vullen totdat het pensioen ingaat. Gaat mijn hypotheekverstrekker ermee akkoord dat ik hiermee niet aflos maar mijn inkomen aanvul?

Bijna altijd is een spaarpolis verbonden aan een spaarhypotheek, en dit betekent dat de uitkering verplicht aangewend zal moeten worden om de hypotheek af te lossen. Echter, wanneer de hypotheek relatief klein is ten opzichte van de waarde van de woning, dan kan de hypotheekverstrekker ermee akkoord gaan dat u de uitkering naar eigen inzicht besteedt. Wel zult u voldoende inkomen moeten hebben (ook na een eventueel overlijden) om de hypotheeklasten te kunnen blijven betalen.

Let op, wanneer de spaarpolis een zogenaamde KEW-clausule heeft, en u gebruikt de uitkering niet om de hypotheekschuld af te lossen, dan moet u belasting betalen over de uitkering minus de betaalde premies.

Overigens, aflossen van de hypotheek is vaak een voordelige keuze omdat de rentelasten (na belastingvoordeel) vaak hoger zijn dan de rentevergoeding op spaartegoeden, na belastingbetaling.

Weeg de voor- en nadelen van aflossen zorgvuldig tegen elkaar af. Kiest u ervoor de uitkering te gebruiken om uw inkomen aan te vullen, stem dit dan af met uw hypotheekverstrekker.

Drs. Angelika E.M. Arntz MFP FFP
Geplaatst op maandag 20 juni 2016
 

Vraag genoemd in Geldgids nr. 4 - 2016Webwinkel Geldgids 4
Ik heb mijn woning verkocht voor €146.000 en ik had geen hypotheek. De aankoopprijs van mijn nieuwe appartement was €274.000. Ik heb daarvoor een aflossingsvrije hypotheek afgesloten van €100.000.

Op de website van de Belastingdienst lees ik dat de afsluitkosten voor de hypotheek aftrekbaar zijn. In het online belastingformulier zie ik nergens een mogelijkheid om deze kosten te vermelden. Bij navraag bij de belastingtelefoon werd mij verteld dat dat niet nodig was omdat mijn verkoophuis een overwaarde had die hoger was dan het hypotheekbedrag en ik daardoor niet voor aftrek in aanmerking kwam. Klopt dit?

Vanwege de bijleenregeling bent u verplicht om uw overwaarde weer in een nieuwe woning te investeren. Voor uw appartement mag u van de fiscus dus voor €274.000 - €146.000= €128.000 een nieuwe hypotheek aangaan. U heeft zich met een hypotheek van €100.000 hieraan gehouden en mag de afsluitkosten voor de nieuwe hypotheek dus helemaal aftrekken.

De Belastingdienst heeft hiervan zelfs een keurig voorbeeld van op zijn website staan.

Drs. Jacqueline van der Vorm- van Zoelen FFP RFEA
Geplaatst op dinsdag 12 april 2016
 

Vraag genoemd in Geldgids nr. 7 - 2015Geldgids-7-WW
Kan ik mijn eigenwoningschuld aflossen en daarna weer een lening opnemen?

Wanneer u de hypotheekrenteaftrek wilt behouden dan is het toegestaan dat u de lening oversluit bij dezelfde of een andere kredietverstrekker. Wanneer u de lening uit eigen middelen aflost en daarna besluit om de financiering weer op te nemen, dan verliest u het recht op hypotheekrenteaftrek. U wilt eerder stoppen met werken en daarvoor hebt u een deel van uw spaargeld nodig.

Aflossen is iets anders dan uw hypotheek oversluiten. Uw huidige bank is bereid om u bij aflossing van de totale lening geen boeterente in rekening te brengen. Wanneer u de lening gaat oversluiten wordt wel een boeterente in rekening gebracht.

Mijn advies is om verder te kijken dan alleen een lage rente. Bij financiële planning gaat het om realisatie van uw doelen en niet alleen om de laagste rentelasten. Wanneer blijkt dat u na aflossing geen financiering meer kunt opnemen, komt uw plan om eerder te stoppen met werken in gevaar. Bij oversluiten met een boeterente houdt u uw spaargeld wel beschikbaar. Voordat u gaat aflossen is het dus verstandig om na te gaan of u daarna wel weer een financiering kunt opnemen tegen een aantrekkelijk tarief.

Gaston Hendriks MFP FFP
Geplaatst op dinsdag 24 november 2015
 

Ik overweeg een ander huis te kopen, maar heb mijn eigen huis nog niet verkocht. Om een overbruggingshypotheek te vermijden, zou ik eigen geld willen gebruiken, om het gat te dichten. Als het oude huis dan verkocht is, kan ik de overwaarde in het nieuwe huis steken en mijn kapitaal terugtrekken. Kan ik dit overbruggingsbedrag uit eigen geld financieren zonder hypotheekrenteaftrek in gevaar te brengen?

Stel dat u €100.000 overwaarde uit uw oude woning verwacht en een nieuwe woning van €225.000 koopt. Vanwege de bijleenregeling mag u dan een lening van €125.000 aangaan waar u de rente over mag aftrekken. Dat u de overige €100.000 alvast zelf inbrengt is geen probleem.

Stel nu dat bij verkoop de overwaarde echter maar €50.000 blijkt te zijn en u dus achteraf liever een nieuwe lening van €175.000 had gehad. De fiscus kan dan de renteaftrek over deze "extra" te lenen €50.000 ter discussie stellen. Deze discussie kunt u voorkomen door vooraf aan de Belastingdienst een brief te sturen waarin u duidelijk maakt wat u van plan bent en dat het "oogmerkvereiste" van de uiteindelijke lening voor uw nieuwe woning is bedoeld, na investering van de eigenwoningreserve.

Drs. Jacqueline van der Vorm- van Zoelen FFP RFEA
Geplaatst op donderdag 19 november 2015
 

Vraag genoemd in Geldgids nr. 7 - 2015Geldgids-7-WW
Mijn partner en ik hebben een notarieel samenlevingscontract met daarin opgenomen een wederzijdse zorgverplichting. De woning is van mijn vriend en staat te koop. De hypotheek is hoger dan de woningwaarde. Ik overweeg om mijn vriend geld te schenken, zodat hij bij verkoop van zijn huis de restschuld kan aflossen. Kan dit?

Allereerst moet de bank akkoord gaan met de verkoop van de woning als er een restschuld overblijft. De restschuld kan onder voorwaarden worden meegefinancierd bij een nieuwe hypotheek. Op basis van het inkomen berekent de geldverstrekker hoeveel uw partner maximaal kan lenen. De rente over het deel voor de restschuld is maximaal 15 jaar aftrekbaar. De benodigde lening moet dan voor 31 december 2017 zijn afgesloten.

U heeft het over de optie om geld schenken voor het aflossen van de restschuld op het huis. Dit kan belastingvrij als u fiscaal partners bent. Leg dit wel goed vast bij de notaris. Immers: bij relatieproblemen wilt u waarschijnlijk uw geld terug. U kunt ook kiezen voor een lening aan uw partner. Doe dit wel tegen een marktconforme rente, anders wordt de lening alsnog gezien als een schenking en is er schenkbelasting verschuldigd. 

Lian Hazelbag FFP
Geplaatst op dinsdag 1 september 2015
 

Vraag genoemd in Geldgids nr. 7 - 2015Geldgids-7-WW
In het maandbedrag dat ik voor mijn spaarhypotheek betaal, zit onder meer een premie van ongeveer €60 voor een overlijdensrisicoverzekering. Mijn spaartegoed is inmiddels zo hoog dat ik nagenoeg geen risico meer loop. Is er een mogelijkheid om de te veel betaalde premies terug te krijgen?

Een spaarhypotheek is een complex product dat bestaat uit een hypothecaire lening en een levensverzekering. De premie hiervoor is bedoeld voor een overlijdensrisicoverzekering en om een bedrag bij elkaar te sparen om de hypotheek op de einddatum te kunnen aflossen. De maandpremie blijft de gehele looptijd gelijk.

De afgelopen jaren zijn overlijdensrisicoverzekeringen een stuk goedkoper geworden en zoals u terecht opmerkt loopt u nu minder risico dan bij de start van de hypotheek. Dus is het zinvol te kijken of een besparing mogelijk is. De voorwaarden zijn hierbij heel belangrijk. De levensverzekering keert uit bij overlijden of bij in leven zijn. Door uw overlijdensrisicodekking te verlagen, krijgt u te weinig uitgekeerd om de hypotheek af te lossen. Dus dat is geen oplossing. U zou wel kunnen kiezen voor omzetting van de spaarhypotheek naar een bankspaarhypotheek. Dan is waarschijnlijk geen overlijdensrisicoverzekering meer nodig of alleen een losse overlijdensrisicoverzekering. De te veel betaalde premies kunt u helaas niet terugvorderen.

Anita Straatman FFP
Geplaatst op vrijdag 28 augustus 2015
 

Vraag genoemd in Geldgids nr. 6 - 2015 Geldgids-6-WW
Is aflossen van een hypotheek bij verkoop altijd boetevrij? 

Het vervroegd aflossen van de hypotheek is in beginsel niet boetevrij. In de algemene voorwaarden van de geldverstrekker is opgenomen of er sprake is van een boeterente. Voor de meeste hypotheken geldt, dat het aflossen van de hypotheek bij de verkoop van de woning boetevrij is. Let op, dat is niet bij alle geldverstrekkers het geval! Ook dat kunt u terugvinden in de algemene voorwaarden die u bij het afsluiten van de hypotheek ontvangen heeft. Tussentijds boetevrij aflossen is eveneens afhankelijk van de voorwaarden.

Bij sommige geldverstrekkers geldt de regel dat als u aflost met eigen middelen of met middelen uit een schenking er geen boeterente verschuldigd is. Veelal is er sprake van een boeterente bij gedeeltelijke of algehele aflossing van de hypotheek. Bij de meeste geldverstrekkers, is vaak de eerste 10% of 20% van de hoofdsom boetevrij af te lossen. Over het meerdere betaalt u een boete over het verschil tussen de huidige marktrente en de rente die u betaalt, over de resterende periode, contant gemaakt naar nu. U betaalt echter alleen een boete als de huidige marktrente lager is dan de rente die u betaalt.

Diana Dutilh FFP CPC
Geplaatst op woensdag 8 juli 2015
 

Mijn huis (woz-waarde €240.000) is hypotheekvrij, maar ik wil een nieuwe hypotheek van €40.000 afsluiten voor een verbouwing en voor de aankoop van een auto. Waarmee moet ik rekening houden?

U kunt een nieuwe hypotheek afsluiten. Die valt dan in twee stukken uiteen: Een deel dat u gebruikt voor de verbouwing van uw woning en een deel voor de aankoop van een auto.

Een lening die u gebruikt voor de aankoop van een eigen woning, maar ook voor een verbouwing of renovatie, valt in box 1. Dat betekent dat de rente aftrekbaar is als u de lening annuïtair of lineair aflost. Echter, alleen de rentelasten die uitkomen boven het woningwaardeforfait van €1.800 zijn aftrekbaar. Met de huidige lage rente is dat bij een lening van €40.000 waarschijnlijk niet het geval. Als u liever een aflossingsvrije hypotheek afsluit, valt deze in box 3 en dan is de rente niet aftrekbaar.

Een deel gebruikt u voor de aankoop van een auto (of een ander consumptiegoed). Dit deel van de financiering valt altijd in box 3. U mag het bedrag van de lening (behalve de drempel van €3.000 per persoon) aftrekken van uw vermogen in box 3. U betaalt dan minder vermogensrendementsheffing.

Drs. Paul van der Kwast FFP
Geplaatst op maandag 29 juni 2015
 

Vraag genoemd in Geldgids nr. 8 - 2015 Geldgids-8-WW-
Gezien de huidige lage rentestand is het voor mij verstandig om mijn hypotheek over te sluiten?

De hypotheekrente is nog nooit zo laag geweest. U betaalt misschien te veel hypotheekrente. Het kan zinvol voor u zijn om de hypotheekrente opnieuw vast te zetten maar doe dat niet zomaar: met het oversluiten van uw hypotheek zijn ook kosten gemoeid advieskosten en mogelijk betaalt u ook boeterente. Deze kosten moet u binnen enkele jaren kunnen terugverdienen met de lagere maandlasten. Is dat niet mogelijk dan heeft oversluiten geen zin. En oversluiten kan ook onvoordelig uitpakken bij een hypotheek waarbij u belastingvrij kapitaal opbouwt voor het aflossen van uw hypotheek, zoals de (bank)spaarhypotheek.

Bij de (bank)spaarhypotheek is de rentevergoeding die u ontvangt over uw spaarsaldo gelijk met de hypotheekrente die u betaalt over uw hypotheek. Wanneer de hypotheekrente 6% bedraagt, krijgt u ook 6% vergoeding op het in de spaarpolis gestorte vermogen. Dit heeft belangrijke consequentie bij rentewijzigingen. Op het moment dat de hypotheekrente zou gaan dalen, betekent dit dus automatisch dat het rendement binnen de spaarpolis afneemt, dit betekent dat de maandelijks inleg omhoog gaat. Een renteverlaging betekent dus een lagere rentelast, maar tevens een hogere spaarpremie.

Marieke Treffers FFP
Geplaatst op dinsdag 11 maart 2014

Sparen

Sparen of een vakantiewoning kopen?
Wij (Jan en Joke) zijn net de 50 gepasseerd. We sparen maandelijks ongeveer 10% van ons netto inkomen en zien tot onze grote ergernis dat spaargeld de laatste jaren nauwelijks rente oplevert. Wij worstelen met de vraag of we meer rendement uit ons spaargeld kunnen halen door een vakantiewoning te kopen en die te verhuren als we er geen gebruik van maken?

De voordelen van een vakantiewoning zitten vooral in het eigen gebruik. Genieten hoef je niet altijd in geld uit te drukken. Het financiële rendement is moeilijk te voorspellen. In de huidige nieuwstaat is de woning eenvoudig te verhuren maar over een jaar of acht zullen de meubels vervangen moeten worden en zal de woning opgeknapt moeten worden. De huurinkomsten zijn dus niet alleen maar winst. De waardeontwikkeling van de vakantiewoning is grotendeels afhankelijk van de voorzieningen en onderhoud van het park. Hierop hebben jullie zelf weinig invloed. Als jullie bijvoorbeeld eerder willen stoppen met werken kunnen jullie beter de lage rente op het spaargeld voor lief nemen, omdat het geld dan beschikbaar moet zijn.

Gaston Hendriks MFP FFP
Geplaatst op woensdag 15 maart 2017
 

Wat verandert er voor cliënten van de SNS, ASN Bank, Regio Bank, BLG Wonen en Zwitserleven Bank als per 1 januari 2017 de bankvergunning van de Volksbank N.V. geldt?

Dit betekent voor klanten dat al uw geld bij deze banken bij elkaar opgeteld onder het depositogarantiestelsel van De Nederlandsche Bank valt.

Het depositogarantiestelsel biedt bescherming voor de tegoeden van de rekeninghouders als de bank failliet gaat tot maximaal €100.000,- per rekeninghouder per bankvergunning. Als u boven de €100.000,- heeft staan bij deze banken, is het te overwegen om het meerdere onder te brengen bij een andere bank die een eigen bankvergunning heeft. Controleer dat altijd.

U kunt onder voorwaarden tot eind 2016 gebruik maken van een overgangsregeling. U kunt hiervoor het beste contact opnemen met de klantenservice van uw bank. Er is voor deze wijziging een speciaal team ingericht om u op maat verder te helpen.

Lian Hazelbag FFP
Geplaatst op dinsdag 29 november 2016
 

Vraag genoemd in Geldgids nr. 8 - 2016 geldgids 8 2016
Zal ik een spaar-BV oprichten?

De vermogensrendementsheffing ligt vanaf 2017 (afhankelijk van uw vermogen) tussen de 0,87% en 1,65%. Dat is meer dan wat haalbaar is op een spaarrekening.   

Alternatief is een spaar-BV op te richten. In een BV wordt alleen het werkelijk behaalde rendement belast. Bij de huidige spaarrente bent u dan in theorie veel beter af. Maar let op: met een BV heeft u extra kosten: notariskosten voor de oprichting (€400 tot €800) en jaarlijkse administratiekosten (€300 - €600) als u het opstellen van de jaarrekening en de belastingaangifte niet zelf doet, maar uitbesteedt. Als u uw geld weer uit de BV wilt halen, moet u daarvoor naar de notaris (kosten gemiddeld €500).

Verder moet u bij een BV een zakelijke rekening aanhouden. De kosten daarvan liggen doorgaans hoger dan de kosten van een privérekening.

Door de bank genomen is een spaar-BV rendabel bij een vermogen vanaf €250.000 en een rendement van minder dan 3%. Bij een hoger rendement is box 3 voordeliger.

Tenslotte nog een waarschuwing: het is niet ondenkbaar dat als de spaar-BV te populair wordt, de politiek dit soort constructies aan banden legt.

Drs. Paul van der Kwast FFP
Geplaatst op donderdag 29 september 2016
 

Vraag genoemd in Geldgids nr. 4 - 2016 Webwinkel Geldgids 4
Aflossen, sparen of beleggen? 
Wij, Piet (40) en Janna (36), vragen ons af of we met ons spaargeld nu beter onze hypotheek kunnen aflossen, blijven sparen of toch maar beleggen? We hebben een gedeeltelijk aflossingsvrije hypotheek.

In theorie moet u nog ongeveer 3 decennia werken, voordat u kunt genieten van AOW en pensioen. Dat is een lange periode waarin er nog veel kan gebeuren. Er is een eigen woning met een gedeeltelijk aflossingsvrije lening. De huidige spaarrente is laag; meer rendement is mogelijk door te gaan beleggen maar brengt uiteraard ook meer risico met zich mee. Het is handig om een financiële buffer aan te houden op een direct opneembare spaarrekening om tegenslagen op te vangen. Met het restant spaargeld kunt u aflossen op de aflossingsvrije lening als u zekerheid wenst over lage woonlasten bij pensionering. Blijft er daarna nog spaargeld over dan kunt u dat op de beurs beleggen. Daarmee kunt u met het uiteindelijke bedrag over 30 jaar het pensioen aanvullen. U wordt daardoor op den duur minder afhankelijk van het op te bouwen pensioen bij uw werkgevers en krijgt zelf meer grip op uw geld.

Gaston Hendriks MFP FFP
Geplaatst op maandag 18 april 2016
 

Vraag genoemd in Geldgids nr. 6 - 2015 Geldgids-6-WW
Onlangs werd ik gebeld door een bedrijf dat een rendement van 10% op mijn spaargeld beloofde. Kan ik met hen in zee gaan?

Deze bedrijven staan bekend als zogenaamde boilerrooms. Een boilerroom is een organisatie, die met behulp van gehaaide verkopers potentiële beleggers opbellen om te beleggen in waardeloze of nepaandelen. Deze personen deinzen er niet voor terug u onder druk te zetten. Daarbij maken ze gebruik van betrouwbaar ogende websites en namen die lijken op die van bekende financiële organisaties. Check of deze partij niet op de waarschuwingslijst tegen boilerrooms voorkomt.

Sowieso moet u nooit op een belegging ingaan zonder degelijke voorbereiding vooraf. Zo zult u zelf eerst moeten bepalen met welk doel u wilt gaan beleggen en welk rendement u daarvoor nodig heeft. Misschien heeft u dat hoge rendement helemaal niet nodig. Uiteraard zult u aan de aanbiedende partij kritische vragen moeten stellen over de kosten, de risico's en in- en uitstapmogelijkheden etc.

Tot slot kunt u zich afvragen waarom een bedrijf dat zegt zulke mooie rendementen te maken, nog aan telefonische acquisitie moet doen. Iets wat goed is vertelt zich vanzelf wel rond. Daar is helemaal geen agressieve verkoopactie voor nodig. Bezint dus eer gij begint!

Iris Brik FFP
Geplaatst op woensdag 5 februari 2014

Schenken

Mijn moeder heeft veel spaargeld en een eigen woning. Stel dat zij in de toekomst moet worden opgenomen in een verpleeghuis, moet zij dan een hoge eigen bijdrage betalen en haar eigen huis gaan opeten? Kan ze dan niet beter nu al aan gaan schenken om dat te voorkomen?​

Bij opname in een verpleeghuis moet inderdaad een eigen bijdrage worden betaald (maximaal € 2.312,60 per maand (2017)). Deze bijdrage wordt vastgesteld op basis van o.a. inkomen en vermogen in box 3 (spaargeld en beleggingen hoger dan de vrijstelling).

De eigen woning valt in box 1, en hoeft niet te worden 'opgegeten'. Is er geen partner die nog in de woning woont dan valt de woning, vanaf de opname in het verpleegtehuis, nog 2 jaar in box 1 (zogenaamde verhuisregeling). Bij verkoop/verhuur valt de verkoopopbrengst/de woningwaarde wel weer in box 3, wat gevolgen heeft voor de eigen bijdrage.

Verminderen van het vermogen in box 3 kan de eigen bijdrage verlagen. Hiervoor zijn verschillende maatregelen mogelijk. Bijvoorbeeld door het geleidelijk of ineens schenken aan (klein)kinderen. Hiervoor gelden verschillende vrijstellingen waardoor er geen schenkbelasting hoeft te worden betaald. De schenking kan herroepelijk worden gedaan en/of op papier. Schenken verlaagt mogelijk ook de erfbelasting bij een overlijden. Een andere optie is belast box 3 vermogen om te zetten naar 'onbelast' box 3 vermogen, zoals bijvoorbeeld via groene beleggingen. Belangrijk om te weten is dat de peildatum voor de bepaling van de bijdrage 2 jaar voor de zorgaanvraag ligt en genomen maatregelen dus niet direct werken. Bij een hoog netto inkomen kan verminderen van box 3 vermogen geen effect hebben. Iedere situatie staat op zich, dus laat u/ uw moeder goed voorlichten voordat u maatregelen treft.

Laura Sinnema FFP
Geplaatst op dinsdag 17 januari 2017

 

Vraag genoemd in Geldgids nr. 7 - 2016 geldgids 7 2016
Is er een mogelijkheid om het vermogen van onze dementerende moeder aan mijn broers, zussen en mijzelf te schenken? Ik heb als bewindvoerder een algehele volmacht, maar mijn moeder heeft nog niet eerder geschonken dus er is geen sprake van een ‘schenkingstraditie’. Ik las dat veel rechters schenkingen dan afwijzen. Zijn er nog mogelijkheden om toch te schenken? 

Zolang de geestelijke toestand het toelaat, doppen de meeste mensen hun eigen boontjes. Naarmate je ouder wordt, neemt de kans op geestesziekten toe. Om hierop voor te sorteren bestaat de mogelijkheid om bij leven een 'algehele volmacht' op te stellen bij een notaris. In deze akte kunnen bepaalde rechtshandelingen aan derden worden overgedragen. Schenkingen kunnen hier ook deel van uitmaken, maar dit is niet gebruikelijk. Kijk dus eerst of het doen van schenkingen in de volmachtakte staat.

Staat dit er niet in, dan is er nog een andere optie. Het gerechtshof in Den Haag oordeelde onlangs dat schenken, wegens het ontbreken van een schenkingstraditie, niet mogelijk was. Echter, in hoger beroep lukte dit wel omdat de ouder in kwestie in het verleden tegen gunstige condities geld had geleend aan de kinderen. Daarmee was volgens de rechter voldoende aangetoond dat er wel een intentie was om vermogen over te dragen naar de volgende generatie. De werkelijke feiten en omstandigheden zijn dus ook bepalend of een schenking wel of niet mogelijk is.

Léon Slijkerman FFP
Geplaatst op maandag 12 september 2016
 

Vraag genoemd in Geldgids nr. 4 - 2016 Webwinkel Geldgids 4
Is een zelfgemaakte overeenkomst met mijn kinderen voldoende om het geld te beschermen tegen hun partners?

Het Burgerlijk Wetboek heeft het over 'bij de gift' bepalen/voorschrijven. Daarmee lijkt een dergelijke schenking ook al te kunnen via een overboeking met de omschrijving 'uitgesloten van iedere huwelijksgoederengemeenschap'. Maar ik zou liever gaan voor een echte overeenkomst, al dan niet onderhands. Een notariële akte is natuurlijk nog beter dan een onderhandse akte. Eén en ander hangt natuurlijk ook af van het bedrag dat geschonken wordt: is het een groot bedrag dan is het zeker de moeite waard om een notariele akte op te laten maken zodat u honderd procent rechtszekerheid heeft, maar het hoeft niet.

Iris Brik FFP
Geplaatst op maandag 25 april 2016 
 

Vraag genoemd in Geldgids nr. 6 - 2016 geldgids 6 2016
Is er een mogelijkheid om ons vermogen (spaargeld en huis zonder hypotheek) zoveel mogelijk 'op papier' te schenken aan onze 2 kinderen? Moet hiervoor een notariële akte worden opgemaakt? En kan dit in 1 akte worden vastgelegd?

Doel van veel ouders is om het bij leven opgebouwde vermogen zoveel mogelijk zonder fiscale gevolgen bij de volgende generatie te krijgen. Schenken betekent over het algemeen schenkbelasting betalen. De overheid heeft als tegemoetkoming een aantal vrijstellingen opgenomen in de wet als u bijvoorbeeld aan uw kind of kleinkind wilt schenken. Voor kinderen is dit €5.304 (2016) per kind per jaar. Daarboven betalen uw kinderen 10% schenkbelasting (tot €121.903, daarboven 20%). U wilt echter uw vermogen op papier schenken.

Met betrekking tot het schenken op papier heeft de Belastingdienst strikte regels opgesteld. U moet deze schuldigerkenning bijvoorbeeld bij een notaris vastleggen en daarnaast bent u een zakelijke rente van tenminste 6% verschuldigd aan uw kinderen. Uw kinderen krijgen hierdoor een niet-opeisbare vordering op u die pas bij uw overlijden opeisbaar wordt. Het op papier geschonken bedrag wordt vervolgens van uw nalatenschap afgetrokken waardoor uw kinderen minder erfbelasting betalen. Helaas dient u deze exercitie jaarlijks te herhalen, als u een reeks schenkingen in één akte vastlegt kan dit door de Belastingdienst als één schenking worden geïnterpreteerd.

Léon Slijkerman FFP
Geplaatst op donderdag 31 maart 2016
 

Vraag genoemd in Geldgids nr. 3 - 2016 Geldgids Webwinkel
Vermogen overdragen aan zoon
Ik ben 70 jaar, heb een huis met een overwaarde van €270.000, ik spaar per jaar €3.000 en mijn spaargeld bedraagt €20.000. Mijn zoon van 30 wil een huis kopen, maar zijn inkomen is ontoereikend. Ik zou hem graag helpen. Verder zou ik mijn woning bij overlijden zo voordelig mogelijk aan hem willen nalaten.

Geld overdragen aan kinderen tijdens het leven kan erfbelasting/schenkingsrecht besparen tot maximaal 20%. In 2017 kunt u maximaal €100.000 vrij van schenkingsrecht schenken als uw zoon hiermee een woning koopt. Uw voorraad contant geld is beperkt. U kunt uw hypotheek verhogen, maar dan gaat u rente betalen, die bovendien niet aftrekbaar is. Naarmate u een hogere leeftijd bereikt en dus langer rente betaalt, kan het voordeel van nu schenken omslaan in een nadeel. Wellicht is borg staan voor uw zoon en dan gaandeweg aan hem te schenken ter aflossing een voordeligere keuze.

Zolang u in het huis woont is het niet interessant dit al aan uw zoon over te dragen. Voor hem zou de woning fiscaal geen eigen woning zijn, zodat hij er box 3 belasting over moet betalen. Overdracht tijdens het leven is dan ook een dure optie. 

Drs. Angela van Kester FFP
Geplaatst op dinsdag 23 februari 2016
 

Vraag genoemd in Geldgids nr. 8 - 2015 Geldgids-8-WW-
Ik heb destijds aan mijn 3 kinderen gedurende meerdere jaren schenkingen op papier verstrekt voor in totaal €60.000. Hierover moet ik 6% rente betalen, dus €3.600 per jaar. Dit drukt zwaar op mijn financiën. Kan ik dit bedrag verlagen door de kinderen de lening gedeeltelijk kwijt te laten schelden?

Als uw kinderen de een 'op papier geschonken' bedrag kwijtschelden, dan is dit feitelijk een schenking van de kinderen aan u. Dat kan nadelig uitpakken, want u betaalt hierover 30% (!) schenkbelasting en de vrijstelling is nu slechts €2.111.

U kunt ervoor kiezen om te stoppen met betalen van de rente. Over de geschonken bedragen betalen de kinderen dan bij uw overlijden wel erfbelasting. Maar u mag de schuld in box 3 blijven aftrekken.

Uw kinderen kunnen ook de rente aan u terugschenken. Het rentebedrag per kind is lager dan de vrijstelling van €2.111, dus het kost geen schenkbelasting. De schenking wordt niet alsnog met erfbelasting. Let op dat u de bedragen wel daadwerkelijk over en weer betaalt via de bank. Er moet echt sprake zijn van een 'kasrondje'.

Drs. Martijn van Hulten FFP
Geplaatst op dinsdag 15 september 2015
 

Vraag genoemd in Geldgids nr. 5 - 2015 Geldgids-5-WW
Hoe kan ik het best mijn (spaar)geld overhevelen aan mijn kleinkinderen?

Aan een kleinkind kunt u jaarlijks belastingvrij maximaal €2.111(2015) schenken. Als u meer wilt schenken, is uw kleinkind hierover schenkbelasting verschuldigd. U kunt schenken in contanten of op papier. Als u controle wilt houden over het geld, kunt u een bewindvoerder aanwijzen. Iemand anders, bijvoorbeeld vader of moeder, beheerd dan het geld. Bestedingen/aankopen van het geld kunnen dan in overleg met uw kleinkind genomen worden.

Als u schenkt met uitsluitingsclausule (notariële akte) blijft, als uw kleinkind in de toekomst trouwt en het huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding, het geschonken bedrag in het bezit van uw kleinkind. De ex-partner kan dan geen aanspraak maken op dit vermogen.

Als u uw kleinkind laat erven bespaart u erfbelasting. U kunt een legaat opnemen in uw testament en zo regelen dat elk kleinkind bij uw overlijden het dan geldende bedrag vrijgesteld van erfbelasting erft €20.047 (2015).

Er kan onenigheid ontstaan tussen uw kinderen als bijvoorbeeld één van uw kinderen 3 kinderen heeft en de ander geen of 2 kinderen. Deze ongelijkheid kan opgeheven worden door in het testament op te nemen dat hetgeen de kleinkinderen krijgen in mindering komt op datgene wat de ouder van het kleinkind van u ontvangt.

Aandachtspunt: Het spaargeld van minderjarige kleinkinderen valt onder het eigen vermogen van de ouders. Hierover betalen de ouders boven de heffingsvrije grens (€21.330/€42.660) 1,2% vermogensrendementsheffing.

Lian Hazelbag FFP 
Geplaatst op dinsdag 24 februari 2015

Erfenis

Vraag genoemd in Geldgids nr. 8 - 2016 geldgids 8 2016
Wie voldoet de kosten van een uitvaart als de erfenis grotendeels bestaat uit een legaat?

Een nalatenschap wordt gevormd door de bezittingen en schulden van de overledene. Uitvaartkosten zijn een schuld van de nalatenschap en verlagen de hoogte van de nalatenschap.

Heeft de overledene een legaat opgenomen in het testament, dan is de legataris een schuldeiser van de nalatenschap. De wet bepaalt dat een legaat pas wordt voldaan als alle andere schulden volledig uit de nalatenschap kunnen worden voldaan. Dit kan in de praktijk gevolgen hebben voor degene aan wie de erflater een legaat nalaat.

Is de nalatenschap onvoldoende om de uitvaartkosten te voldoen, dan is de opdrachtgever aansprakelijk;

  • Is dit familie en hebben de erfgenamen de nalatenschap beneficiair aanvaard, dan zal de opdrachtgever het restant zelf moeten betalen
  • Is dit de gemeente omdat niemand anders de uitvaart verzorgt, dan worden de kosten verhaald op directe bloedverwanten (artikel 1:392 BW e.v.)

Laat u over de financiële gevolgen van een nalatenschap informeren door een onafhankelijke financieel adviseur. 

Greet Vernooij FFP
Geplaatst op dinsdag 25 oktober 2016 
 

Wij verkopen het ouderlijk huis omdat moeder in een verzorgingshuis gaat wonen. Op grond van het testament van vader is de helft van de woning bloot eigendom van de kinderen, met een recht van vruchtgebruik voor moeder. De eigendomsgegevens zijn vastgelegd bij het Kadaster. Is de verkoopopbrengst ook weer belast met vruchtgebruik? Of kunnen we dit beëindigen?

Als er bij afgifte van het vruchtgebruik een zogenaamde 'metterwoonclausule' is gevestigd, komt het vruchtgebruik bij verkoop te vervallen en wordt het 'eigendom met vruchtgebruik' automatisch vol eigendom. Is deze clausule er niet, dan geldt het vruchtgebruik ook voor de verkoopopbrengst. Moeder kan van het vruchtgebruik afzien. Over de waarde van het vruchtgebruik moet dan overdrachtsbelasting worden betaald. Het is dus zaak uit te zoeken wat er indertijd bij het overlijden van vader voor de vestiging van het vruchtgebruik is geregeld.

Linda Wulfert FFP
Geplaatst op maandag 12 september 2016
 

Mijn moeder is pas geleden overleden, mijn vader al wat langer geleden. Alle zaken zijn inmiddels geregeld, zoals opheffen bankrekeningen, betalingen van de uitvaart en de aangifte erfbelasting. De Belastingdienst heeft al laten weten dat er geen erfbelasting verschuldigd is. Er resteert nu alleen wat spaargeld. Ik wil dit gaan uitbetalen aan mijn broers en zussen. Maar overal op internet wordt geschreven over een verklaring van erfrecht. Zijn er punten waar ik rekening mee moet houden als ik zonder notaris de erfenis ga afwikkelen?

Met een verklaring van erfrecht kan aangetoond worden wie de erfgenamen zijn en wie er bevoegd is om namens de erfgenamen te handelen. Vaak vragen instanties zoals een bank of verzekeraar hierom. Maar is dat niet het geval dan is het zonde van het geld er eentje op te laten stellen.

Een notaris kan daarnaast helpen bij het afwikkelen van de nalatenschap en de aangifte erfbelasting. Dat komt vaak aan de orde bij wat complexere nalatenschappen en kost natuurlijk ook geld. Omdat u alles al helemaal zelf en met instemming van uw broers, zussen én de Belastingdienst heeft kunnen regelen, is het inschakelen van een notaris niet nodig.

Annemarie van Amelrooij FFP
Geplaatst op maandag 11 juli 2016
 

Vraag genoemd in Geldgids nr. 6 - 2016 geldgids 6 2016
Stel uw echtgenoot/echtgenote verblijft langdurig in het buitenland voor werkzaamheden hoe zit het dan met het erfrecht? 

Als de overledene geen testament heeft, bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. Elk land heeft zijn eigen erfrechtregels. Woon je als Nederlander in het buitenland? Dan geldt soms het Nederlandse recht bij de verdeling van uw nalatenschap. In andere gevallen geldt het recht van het land waar u woont. Van belang is hoe lang u al in het buitenland woont.

Sinds augustus 2015 zijn de bepalingen van de Europese Erfrechtverordening in werking getreden. Op een nalatenschap is het recht van het land van toepassing waar de overledene op het tijdstip van overlijden zijn gewone verblijfplaats had. Hiervan kan worden afgeweken door een rechtskeuze te maken, dit moet notarieel worden vastgelegd in een testament. U kunt de keuze maken: Het recht van het land van uw nationaliteit of het recht van het land waar u woont.

Iedere (gezins)situatie vraagt specifieke aandacht. Het is belangrijk om u zowel over een leven testament als over de vererving van uw nalatenschap goed te laten adviseren door de notaris. U kunt een testament opmaken met uw wensen en rechtskeuze. 

Lian Hazelbag FFP
Geplaatst op dinsdag 14 juni 2016
 

Mijn moeder is 79 jaar, ze woont nog zelfstandig maar gaat wel hard achteruit. Na de val waarmee ze een heup brak, is ze niet meer helemaal de oude geworden. Ook geestelijk gaat ze snel achteruit. Nu heb ik gehoord over het levenstestament. Wat is dit en zou dit zinvol zijn om dit nu met mijn moeder en broers en zussen te bespreken?

Het lijkt mij inderdaad nu het aangewezen moment om dit aan te kaarten. Uw moeder kan dan in een notariële akte laten vastleggen dat zij zich op bepaalde deelgebieden, waaronder financiën en gezondheidszorg, wil laten vertegenwoordigen. Zo hoeft er geen vertraging op te treden bij het uitvoeren van haar wil op het moment dat zij daar zelf niet meer toe in staat is in geval van dementie of na een ongeval of beroerte. Vragen als: wat gaat de vertrouwenspersoon doen, wie wordt de vertrouwenspersoon, hoe wil je het toezicht regelen, wat kun je regelen voor onvoorziene omstandigheden en wie informeert je over je levenstestament komen daar aan bod.

Op de site van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie staat een checklist waarmee je dit onderwerp bij je moeder/familie kunt aankaarten. Zij hebben een speciale site met praktische adviezen gemaakt die je verder wegwijs maakt, zie www.wievandedrie.nl.

Boek Het levenstestament
De Consumentenbond heeft i.s.m. EPN-notarissen het boek Het levenstestament uitgegeven. Het boek is een praktische wegwijzer voor iedereen die zijn zaken goed wil regelen voor zijn dierbaren, voor het geval die geconfronteerd worden met juridische en administratieve zaken bij een beroerte, ongeluk of dementie. Het boek is te bestellen in de webwinkel van de Consumentenbond. 

Drs. Judith Bootsman-Wagemaker FFP
Geplaatst op dinsdag 10 mei 2015 
 

Mijn vader is overleden en er is geen testament. Mijn moeder wil, als langstlevende, het kindsdeel aan de drie kinderen op een gegeven moment uitkeren. Geldt er een termijn waarbinnen het erfdeel aan de kinderen moet worden uitgekeerd?

Nee. Bij wet is geregeld dat de langstlevende alle bezittingen en schulden van de overleden partner erft. De dag van overlijden geldt als peildatum voor de waardering van de nalatenschap. De helft van het vermogen valt in de nalatenschap voor de langstlevende ouder en de kinderen. De kinderen krijgen een vordering in geld ter grootte van hun erfdeel op de langstlevende ouder. Deze vordering is pas opeisbaar na overlijden van de langstlevende ouder.

Over de (niet opeisbare) erfdelen van de kinderen moet de langstlevende ouder binnen een jaar na het overlijden erfbelasting betalen. Op www.belastingdienst.nl is te zien hoe hoog de vrijgestelde bedragen en tarieven zijn. De langstlevende ouder mag het erfdeel (deels) tijdens zijn leven vrijwillig aan de kinderen aflossen zonder dat schenkbelasting verschuldigd is. Hieraan is dus geen termijn verbonden. De langstlevende ouder kan/mag ook de hele nalatenschap opmaken. Voor kinderen is het niet eenvoudig om dit tegen te houden

Lian Hazelbag FFP
Geplaatst op dinsdag 2 februari 2016
 

Erfenis bij bijstandsuitkering
Kan ik een deel van de erfenis van mijn moeder reserveren voor een uitvaartverzekering voor mijn broer, die in de bijstand zit? Zijn deel van de erfenis komt neer op €4000.

Iedere bijstandsgerechtigde moet zijn inkomsten - en dus ook een erfenis - doorgeven aan de gemeente. Als uw broer zou zwijgen over de erfenis, kan de gemeente een sanctie opleggen. 

Vanaf het moment dat uw moeder overlijdt ontstaat er een recht op de erfenis en verandert dus de vermogenspositie van uw broer. De erfenis moet hij daarom zo snel mogelijk doorgeven aan de gemeente, ook wanneer het geld later wordt uitgekeerd. Zijn vermogen wordt dan opnieuw vastgesteld. Blijft dit, inclusief de erfenis, onder de €5920 (bedrag voor 2016), dan wordt uw broer niet gekort op de bijstandsuitkering. Komt hij boven die grens uit, dan wordt het meerdere teruggevorderd door de gemeente. Omdat een uitvaartverzekering niet als noodzakelijke uitgave wordt gezien, mag hij de premie niet van het vermogen boven de €5920 betalen.

Het vrijgestelde vermogen (tot €5920) mag naar eigen inzicht besteed worden. Indien uw broer handelingsbekwaam is, kan hij van dat geld bijvoorbeeld een uitvaartverzekering afsluiten. Als u bewindvoerder over uw broer bent, kunt u dat samen met hem regelen. 

Anita Straatman FFP
Geplaatst op dinsdag 2 februari 2016
 

Vraag genoemd in Geldgids nr. 2 - 2016 Geldgids2
In 1986 stierf mijn toenmalige echtgenote. Zij had een langstlevende testament nagelaten waarbij mijn kinderen een niet opeisbare vordering kregen op mij. Hierin stond dat de verschuldigde rente bepaald is op de geldende wettelijke rentevoet op de dag van het overlijden. Op dat moment, 30 juni 1986, bedroeg de wettelijke rente 9%. 

Stel dat ik op 30 juni 2016 kom te overlijden, is het dan zo dat een schuld van €10.000 op 30 juni 1986 op 30 juni 2015 is aangegroeid met 30 x 900 = €27.000 (geen rente op rente). Zo ja, over welk bedrag moet dan belasting betaald worden?

Uw berekening klopt.

De vordering van uw kinderen is inmiddels bijna verdriedubbeld! Deze vordering wordt als schuld in mindering gebracht bij het berekenen van uw nalatenschap. Stel dat er bij uw overlijden ter waarde van €100.000 aan bezittingen zijn en de vorderingen van de kinderen zijn opgelopen tot €27.000. Uw nalatenschap bedraagt dan per saldo €63.000. Deze nalatenschap wordt gedeeld door het aantal kinderen. Ieder kind betaalt vervolgens erfbelasting over zijn deel na aftrek van een vrijstelling (in 2015 €20.047 per kind).

Annemarie van Amelrooij FFP
Geplaatst op dinsdag 24 maart 2015

Lijfrente 

Doordat SNS bank en BLG onder dezelfde bank vallen zit al ons vermogen op één plek. Is het verstandig om spaargeld over te hevelen naar een andere bank? Zijn daar kosten aan verbonden?

Met die 2 aparte banken had u tot 1-1-2017 een garantie van €200.000. Daarna is dat nog maar €100.000 omdat de afzonderlijke vergunningen zijn vervangen door die van de Volksbank. Het is verstandig het geld zodanig weg te zetten dat over een maximale saldo garantie wordt verkregen. Dan geeft maximale zekerheid. Bent u samen? Dan kunt u een ‘en/of rekening’ openen of ieder een aparte rekening openen en daarop € 100.000 te zetten.

Heeft u meer spaargeld, spreidt dat dan over meer banken. Wellicht dat dit iets kost (openingskosten). U krijgt er wel extra zekerheid voor terug. Als u een deposito moet openbreken, omdat u meer dan het maximale garantiebedrag op een deposito heeft staan, dan vergoedt SNS in principe de gederfde rente. Heeft u een advies nodig omdat het om een complex product gaat zoals een bancaire lijfrente? Dan kunnen ook advieskosten vergoed worden. Vraag daarnaar bij uw bank.

Meer informatie over het depositogarantiestelsel kunt u vinden op de website van de Consumentenbond en De Nederlandsche Bank.

Dick Kruijt MFP FFP
Geplaatst op dinsdag 14 februari 2017

 

Vraag genoemd in Geldgids nr. 2 - 2017geldgids 2 2017
Ik heb in 2014 mijn lijfrentepolis met twee jaren verlengd en wil die nog een keer verlengen. Levert dat fiscale problemen op?

Ik heb begrepen dat uw polis van 1995 is. Het gaat dan om een zogeheten Brede Herwaardering-polis. Deze valt onder de belastingregels die golden in de periode van 1992 tot en met 2000. Bij een zo’n polis ontstaan er geen fiscale problemen als de datum van de uitkering opschuift.

U moet er dan wel voor zorgen dat u die keuze doorgeeft binnen de wettelijke bedenktermijn (uiterlijk 31 december van het jaar dat volgt op het jaar na het vrijvallen van de polis). Ook moet de uitkering uiterlijk ingaan in het vijfde jaar volgend op het jaar dat u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. U kunt dus met een gerust hart uw polis verlengen.

Frans Nieuwhof FFP
Geplaatst op dinsdag 6 december 2016
 

Ik heb een lijfrentepolis volgens het oude regime (voor 1992). Ik laat het geld aan mijn dochter uitkeren (begunstigde). Nu stopt bij mijn overlijden de uitkering aan mijn dochter en het geld gaat naar de verzekeringsmaatschappij. Mijn vraag: Is dit normaal? Is er een verzekering die het geld bij mijn overlijden wel blijft uitkeren?

Een lijfrentepolis is een verzekering die periodieke uitkeringen geeft bij het in leven zijn van de verzekerde. De uitkering wordt gedaan in termijnen en afgesproken voor een bepaalde duur of levenslang. Bij overlijden gaat het resterende geld naar de verzekeringsmaatschappij. 

Een mogelijkheid is om voor 2 verzekerde personen te kiezen. Zodat na overlijden van de eerste verzekerde dit over gaat naar de 2e verzekerde. Maar dan is de hoogte van de uitkering lager omdat de kans dat beide verzekerden overlijden lager is.

Een andere mogelijkheid is een contraverzekering afsluiten. Dit kost u de premie voor een dalende overlijdensrisicoverzekering. Uw dochter verzekert u, zodat bij uw overlijden een bedrag tot uitkering komt dat gelijk is aan het vermogen dat in de lijfrentepolis zit.

Bij banksparen erft uw dochter het restant bedrag bij uw overlijden. Maar u heeft een oud regiem polis en bij banksparen moet u voldoen aan de huidige regels.

Anita Straatman FFP
Geplaatst op dinsdag 22 november 2016
 

Mijn lijfrente gaat uitkeren als ik 60 jaar wordt. Nu ontvangen we AOW voor mijn man en partner- AOW voor mij. Het inkomen uit lijfrente wordt in mindering gebracht op die partner- AOW, zodat daar niets van over blijft. Welke opties zijn er om de lijfrente wel te souperen met behoud van partner-AOW?

Een vervroegd pensioen of een uitkering van uw partner wordt inderdaad van de “partner-AOW” afgetrokken. Indien de uitkering meer dan € 763,33 per maand bedraagt, krijgt u de “partner-AOW” niet meer. Een lijfrenteuitkering wordt niet zonder meer gekort op de maximale toeslag. De vraag is alleen wat de oorsprong is van de lijfrenteuitkering. De vraag is of de oorsprong van de lijfrenteuitkering zich bevindt in de categorie “stoppen met het dienstverband” van uw werkgever of is het een reguliere lijfrenteuitkering uit hoofde van een lijfrenteverzekering of bancaire lijfrente. Ik adviseer u uw situatie met achtergrondinformatie voor te leggen aan een financieel planner zodat hij/zij met u mee kan kijken wat de mogelijke gevolgen zijn voor het al dan niet nu al laten uitkeren van uw lijfrentekapitaal. 

Diana Dutilh FFP CPC
Geplaatst op dinsdag 15 november 2016
 

Mijn verzekering komt tot uitkering. De verzekeraar zegt dat het een lijfrenteverzekering is. Als ik de verzekering in één keer uit laat keren moet ik belasting en een boete betalen. Volgens de verzekeraar had ik de premies af mogen trekken van de belasting. Dat heb ik nooit gedaan. Wat kan ik nu doen?

Als de verzekering een zogenaamde lijfrentepolis betreft moet u inderdaad een lijfrente aankopen met de uitkering. U kunt dan het beste kiezen voor een zogenaamde bankspaarvariant, dat levert het meeste op. U kunt proberen een 'saldoverklaring' te krijgen van de Belastingdienst. Daarmee hoeft u over de uitkeringen geen belasting te betalen tot het totaalbedrag van de niet-afgetrokken premies is bereikt. U moet wel kunnen bewijzen aan de hand van oude aangiftes en de polis dat u de premies inderdaad heeft betaald en niet afgetrokken. De saldoverklaring is een bewijs voor de uitkerende instantie dat ze niet in overtreding is door niet vanaf de allereerste uitkering belasting in te houden. Zodra het totaalbedrag aan niet-afgetrokken premies is overschreden moet u over het restant van de uitkeringen helaas wel belasting betalen. Daar is niets aan te doen. De saldoverklaring kan het leed dat belasting heet alleen verzachten.

Linda Wulfert FFP
Geplaatst op donderdag 31 maart 2016
 

Vraag genoemd in Geldgids nr. 3 - 2016 Geldgids Webwinkel
In 2000 heb ik een koopsomstorting gedaan van ƒ26.000 als voorziening voor mijn pensioen. In 2011 heb ik nog eens een storting in deze polis gedaan van €3.400. Ik ben 61 en zou het geld nu willen opnemen. Sinds 2008 ben ik volledig afgekeurd. Is dat mogelijk? En kan ik het dan beter ineens opnemen of in termijnen?

Uw polis is afgesloten vóór 2006. Dat betekent dat u een overbruggingslijfrente kunt aankopen. Dit is een tijdelijke lijfrente die uitkeert tot uw AOW datum.

Doordat u in 2011 nog een storting heeft gedaan kunt u alleen het opgebouwde saldo tot 31 december 2005 gebruiken. U schrijft echter dat u sinds 2008 volledig arbeidsongeschikt bent. Dat biedt meer mogelijkheden. Normaal gesproken betaalt u een boete van 20% bij volledige afkoop. Op 1-1-2015 is de wet gewijzigd. Als u kunt aantonen dat u de komende 12 maanden niet in staat bent om te werken, mag u de lijfrente boetevrij afkopen. Overleg met uw verzekeringsmaatschappij over wat u daarvoor moet aanleveren. Volledige afkoop is voordelig als uw totale inkomen, inclusief afkoopsom, onder de €19.922 uitkomt. Als dat niet het geval is kunt u het beter in termijnen laten uitkeren.

Fred Ruwe FFP
Geplaatst op maandag 14 maart 2016
 

Door nieuwe belastingregels kan ik als ondernemer niet langer pensioen opbouwen over inkomen boven de €100.000. Ik verdien jaarlijks meer dan dat bedrag. Kan ik nog op een andere manier aanvullend pensioen opbouwen?

Als u meer dan €100.000 verdient, kunt u een zogenaamde nettolijfrente opbouwen. Bij een reguliere lijfrente (ook wel banksparen genoemd) is de premie aftrekbaar. Pas de uitkeringen - na uw pensionering - worden belast. Bij een nettolijfrente, gebaseerd op het inkomen boven de €100.000, is de premie niet aftrekbaar en zijn de uitkeringen ook niet belast.

Wat is dan nog het voordeel boven 'gewoon' sparen en/of beleggen in box 3? U betaalt over het opgebouwde tegoed geen vermogensrendementsheffing (1,2 procent). 
Nadeel is dat u zich wel aan de fiscale regels voor lijfrentes moet houden en niet zomaar geld mag opnemen. Als u spaart of belegt in box 3 betaalt u weliswaar belasting over dat vermogen, maar u hoeft zich niet aan deze fiscale regels te houden. U kunt wanneer u maar wilt over het vermogen beschikken. Ander nadeel van de nettolijfrente is dat er, voor zover ik weet, maar weinig aanbieders zijn.

Drs. Paul van der Kwast FFP
Geplaatst op dinsdag 10 november 2015
 

Volgend jaar expireren twee lijfrentepolissen kort na elkaar. Het lijfrentekapitaal van beide polissen wil ik laten uitkeren via één uitkeerrekening bij een bank. Kan ik er zeker van zijn dat de verzekeraar de kapitaaloverdracht tijdig uitvoert, voor de datum genoemd in de offerte? En wanneer moet ik bij de verzekeraar aangeven dat ik beide polissen wil samenvoegen?

Het is een goede keuze om het lijfrentekapitaal van twee lijfrentepolissen te laten uitkeren via één uitkeerrekening. Hiermee bespaart u afsluitkosten voor opening van de rekening.

Na opening van de uitkeerrekening dient u bij de verzekeraar een verzoek in voor kapitaaloverdracht. Over de procedure van kapitaaloverdracht hebben banken en verzekeraars formele werkafspraken gemaakt. Zo zal de betaling moeten plaatsvinden uiterlijk 14 dagen nadat alle benodigde documenten zijn ontvangen door de verzekeraar. Overschrijdt de verzekeraar deze termijn, dan zal de verzekeraar wettelijke rente aan u vergoeden.

Om het proces van kapitaaloverdracht van de verzekeraar naar de bank zo soepel mogelijk te laten verlopen adviseer ik u ruim een maand voor de expiratiedata contact op te nemen met de bank en verzekeraar. Geef aan dat u de lijfrentekapitalen wilt samenvoegen en laten uitkeren via één uitkeerrekening. Vraag aan de verzekeraar welke documenten hiervoor nodig zijn.

Drs. Angelika E.M. Arntz MFP FFP
Geplaatst op dinsdag 6 oktober 2015 
 

Vraag genoemd in Geldgids nr. 8 - 2016 geldgids 8 2016
Ik heb bij de Rabobank een bankspaarsaldo. Het contract liep af op mijn 65e verjaardag. Nu krijg ik pas na 65,5jr mijn AOW. Loopt het contract automatisch door tot die tijd of moet/kan ik dat veranderen bij de bank? Ben ik verplicht het bedrag vrij te laten vallen op dat moment en het dan om te zetten in lijfrentes of kan ik dat ook uitstellen? En hoe doe ik dat?

Bij het bepalen van de ingangsdatum en de uitkeringsduur moet u rekening houden met de daarvoor geldende regels.

De uitkeringsfase moet uiterlijk ingaan in het jaar waarin u de 70-jarige leeftijd bereikt. U mag dus zelf bepalen of de rekening uit gaat keren op uw 65ste of tegelijk met het bereiken van uw AOW leeftijd (in uw geval 65,5 jaar). Wanneer de uitkeringen starten tussen uw 65- en 70-jarige leeftijd en de uitkeringen op jaarbasis hoger zijn dan €20.953 (2014), dan is de uitkeringsduur minimaal 20 jaar. Is de uitkering lager dan mag u ook kiezen voor een kortere uitkeringsperiode. Die periode moet dan wel minimaal 5 jaar zijn.

Het is verstandig om samen met een financieel planner te bezien wat voor u de fiscaal meest voordelige oplossing is.

Frans Nieuwhof FFP
Geplaatst op donderdag 10 september 2015
 

Vraag genoemd in Geldgids 5 - 2015 Geldgids-5-WW
In 1995 heb ik een saldolijfrente afgesloten en moet ik na 2020 progressief afrekenen over de restantwaarde van de polis. Wat kan ik hiertegen doen? 

In 2001 had u de keuze ineens afrekenen tegen het bijzondere tarief van 45% of de belastingheffing uitstellen tot 2021. Op verzoek kunt u in plaats van progressief tegen het bijzondere tarief van 45% afrekenen. Wij adviseren u uit te laten rekenen wat het voordeligst is. Ook kunt u de Belastingdienst verzoeken of gespreide belastingbetaling mogelijk is.

Daarna is uw vermogen in box 3 tot €21.330 per belastingplichtige vrijgesteld voor de vermogensrendementsheffing. Voor groene beleggingen geldt een extra vrijstelling van 
€56.928 per belastingplichtige plus een extra heffingskorting van 0,7 % voor dit vermogen.

Om huurtoeslag te behouden mag uw vermogen in box 3 niet meer bedragen dan €21.330. Voor de zorgtoeslag ligt deze grens op €103.423. U kunt uw box 3 vermogen verminderen door dit over te hevelen naar box 2 (sparen in een BV) of door uw vermogen tot een bedrag van €21.330 weg te schenken. Andere mogelijkheden zien wij zo op het eerste oog niet, daarvoor zullen wij meer informatie over uw financiële situatie moeten hebben.

Iris Brik FFP 
Geplaatst op dinsdag 26 mei 2015
 

Vraag genoemd in Geldgids nr. 8 - 2015 Geldgids-8-WW-
Wat is er met ingang van dit jaar veranderd ten aanzien van lijfrentes?

Voor op 31 december 2013 bestaande lijfrentes is een overgangsregeling getroffen zodat tijdelijke ouderdaglijfrenten niet verplicht moeten ingaan op de toekomstig latere AOW-leeftijd.

De AOW-leeftijd is met ingang van 1 januari 2013 gewijzigd. Stapsgewijs zal deze worden verhoogd. Bij lijfrente-uitkeringen speelt de pensioenleeftijd een belangrijke rol. Dit was tot 2013 gelijk aan de AOW-leeftijd, voorheen 65 jaar. Toegestaan waren de volgende uitkeringen: de overbrugggingslijfrente , van leeftijd x tot 65 jaar; de oudedagslijfrente: vanaf 65 jaar en levenslang en de tijdelijke oudedagslijfrente: vanaf 65 jaar gedurende een bepaalde periode.

Nieuw te sluiten lijfrentes zullen als tijdelijke oudedagslijfrente alleen nog maar kunnen ingaan vanaf de datum van ingang van de AOW. Alle regelingen die afhankelijk zijn van de leeftijd hebben aansluiting gekregen bij de nieuwe pensioengerechtigde leeftijd, zijnde de AOW leeftijd.

Voorbeeld: u bent geboren op 1 november 1954, dan wordt u 65 jaar op 1 november 2019, voor u is de huidige verhoogde AOW-leeftijd 1 mei 2021 en op basis van de voorgenomen versnelling 1 november 2021. Had u een lijfrenteverzekering lopen op 31 december 2013 dan mag u deze toch op 1 november 2019 laten ingaan voor bijvoorbeeld 5 jaren.

Mr. Paul H.M. Stijns FFP
Geplaatst op dinsdag 4 november 2014

Pensioen

De eis van ingaan pensioen bij einde dienstbetrekking is sinds kort toch niet meer van toepassing?

Een ouderdomspensioen gaat normaal gesproken in op de in de regeling vastgestelde pensioendatum, maar de pensioenuitkeringen mogen ook later ingaan dan de in de regeling vastgestelde pensioendatum.

Wanneer u nog in dienstbetrekking werkt of als ondernemer resultaat uit onderneming behaalt, kunt u de pensioeningangsdatum uitstellen tot uiterlijk 5 jaar na uw AOW-leeftijd. Dit is ook het geval als u in deeltijd gaat werken. Zodra het ouderdomspensioen 100% van het pensioengevend loon bedraagt, voordat u de AOW-leeftijd bereikt, dient de uitkering uiterlijk in te gaan op uw AOW-leeftijd. Gebeurt dit nadat u uw AOW-leeftijd hebt bereikt, moet het pensioen direct ingaan. Wettelijk is dit toegestaan. 

Tot voor kort gold dat u een doorwerkverklaring moest laten zien. Verzekeraars wilden om die reden nog weleens weigeren mee te werken aan uitstel van de pensioenuitkering, vanwege de administratie maar ook om eventuele aansprakelijkheid te voorkomen. In het belastingplan 2017 is het vereiste van de doorwerverklaring komen te vervallen. Bij einde dienstbetrekking geldt nog steeds de eis dat uw pensioen dient in te gaan. 

Iris Brik FFP
Geplaatst op maandag 20 maart 2017
 

Ik hoor dat de AOW-leeftijd inmiddels naar 67 jaar en 3 maanden is verhoogd. Wat heeft dat voor gevolgen voor mij?

De stijging van de AOW-leeftijd is een voldongen feit. Afgesproken is dat deze gaat oplopen naar 67 jaar en 3 maanden in 2022. Dat is wat we nu weten. Daarna zal de stijging afhangen van de gemiddelde levensverwachting. Goede kans dat de AOW-leeftijd nog verder gaat stijgen. Of de komende verkiezingen zorgen weer voor een andere systematiek.

In onze financiële planningspraktijk rekenen we bijvoorbeeld met een AOW-leeftijd van 69 jaar voor iemand die nu 50 is. Dit heeft nogal wat consequenties. Wilt u eerder stoppen met werken dan 69 jaar? Dan moet u zorgen voor voldoende vermogen de komende jaren. De belasting die u betaalt na AOW-datum is in de eerste twee schijven lager. Dan kan het mogelijk lonen om bijvoorbeeld een lijfrente of pensioen later te laten ingaan. Of juist naar voren te halen om een inkomensval te overbruggen. Maar dat gaat dan weer ten koste van uw inkomen na AOW-leeftijd. Wilt u zelf uw pensioendatum kunnen bepalen? Dan is het zaak om tijdig uw financiële planning ter hand te nemen. 

Fred Ruwe FFP
Geplaatst op dinsdag 28 februari 2017

 

Ik heb altijd pensioen opgebouwd in mijn BV. Nu lees ik over het afschaffen van pensioen in de BV. Wat zijn de mogelijkheden?

De discussie over afschaffing van pensioen in de eigen BV loopt al jaren. Het legt teveel beslag op de Belastingdienst. Tevens valt door de fiscale waarderingsvoorschriften de balanswaarde veel lager uit dan de werkelijke, commerciële pensioenverplichting. Hierdoor is de ruimte voor dividend beperkt, of zelfs onmogelijk.

In het huidige wetsvoorstel staat dat het niet meer mogelijk is (extra) pensioen op te bouwen in de BV. De verwachting is dat deze wet wordt aangenomen. Wat te doen met het reeds opgebouwde pensioen?

U kunt het pensioen in eigen beheer ‘bevriezen’ tegen de commerciële waarde. Ook mogelijk is de pensioenafspraak geruisloos af te waarderen naar de lagere fiscale waarde. U dient dan het pensioen om te zetten naar een spaarvariant of het pensioen af te kopen met een belastingkorting. Bij afkoop dienen er voldoende liquide middelen te zijn om deze belasting te kunnen voldoen. Ook voor reeds ingegane pensioenen geldt in beginsel hetzelfde. Ook van belang is dat uw (ex) echtgenote akkoord dient te gaan met de afkoop of omzetting naar een spaarvariant. Zij geeft in dat geval namelijk pensioenrechten op.

Om te komen tot een passend advies is een integrale analyse van uw totale financiële situatie nodig. Raadpleeg altijd een specialist!

Drs. Peter W.M. Seuren FFP RB
Geplaatst op dinsdag 21 februari 2017

 

Vraag genoemd in Geldgids nr. 3 - 2017 geldgids-3-2017
Mijn echtgenote (55) en ik (63) gaan scheiden en willen graag weten wat er met onze pensioenen gebeurt?

Standaard worden de tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioenen 50/50 verdeeld tussen u beiden. Naast deze zogenaamde standaard pensioenverevening kunt u ook kiezen voor een andere verdeling dan de 50/50-verdeling, een andere periode dan de huwelijkse periode of afzien van verdeling van pensioenen.

Om ervoor te zorgen dat verdeelde pensioenen rechtstreeks aan u en uw echtgenote worden uitbetaald, dient u de verdeling binnen 2 jaren na de scheiding te melden bij de pensioenuitvoerders.

Een nadeel van pensioenverevening is dat u het deel van de pensioenuitkering van uw echtgenote (pas) ontvangt wanneer zij met pensioen gaat. Deze afhankelijkheid kan onwenselijk zijn, met name omdat u acht jaar ouder bent dan uw echtgenote.

Oplossing is dan om af te zien van pensioenverevening en te kiezen voor conversie: de opgebouwde pensioenaanspraken (ouderdomspensioen en (bijzonder) partnerpensioen) worden omgezet in een zelfstandige aanspraak op ouderdomspensioen. U bent niet afhankelijk van uw echtgenote en bepaalt zelf wanneer u het pensioen wilt laten ingaan. De pensioenuitkering is mogelijk hoger dan bij standaard pensioenverevening, maar daarentegen vervalt het recht op (bijzonder) partnerpensioen.

Laat u goed adviseren over de gevolgen van pensioenverevening/conversie.

Drs. Angelika E.M. Arntz MFP FFP
Geplaatst op donderdag 9 februari 2017

 

Hoeveel geld moet ik hebben om de periode tot de AOW (67 jaar en 9 maanden) te overbruggen? De hypotheek is bijna geheel afgelost en ik wil mijn pensioen vervroegen naar 60 jaar. Er is een ruime spaarpot.

Het gaat niet alleen om hoeveel vermogen en inkomen u nodig heeft in de jaren dat u niet werkt. De inflatie is een belangrijk element dat vaak ontbreekt in een berekening. De kans dat het pensioenfonds de komende jaren de pensioenen gaat indexeren is zeer klein, de rente op uw spaargeld is navenant laag. Bij een jaarlijkse inflatie van 2% voor consumptiegoederen zijn de reguliere kosten levensonderhoud over 10 jaar bijna 22% hoger en over 20 jaar 50%. Als het pensioen dan niet met eenzelfde percentage is verhoogd kunt u per saldo dus minder kopen. Een aantal van de huidige vaste lasten bent u dan kwijt maar daar staan wellicht heeft u wel hogere zorgkosten.

Denk ook aan mogelijke inkomsten van uw partner. Hoe is dit bij ziekte of pensioneren? En wat gaat u met de hypotheek doen? Een andere belangrijke vraag is natuurlijk of uw AOW-ingangsdatum niet nog verder omhoog gaat. Kortom, ondanks goede berekeningen is een goed overzicht niet eenvoudig. Binnen het bestek van deze rubriek kunnen alleen aandachtspunten gegeven worden. Wilt u weten wat in uw situatie belangrijk is om te doen, neem dan contact op met een onafhankelijk financieel planner.

Linda Wulfert FFP
Geplaatst op maandag 30 januari 2017

 

Kan meneer de Vries (60) eerder stoppen met werken? Zijn AOW leeftijd is 67 jaar en 3 maanden. Zijn vrouw (54) ontvangt AOW vanaf ca. 68 jaar en heeft geen pensioen. Hij heeft pensioen, een lijfrentepolis en een levensloopregeling (€95.000). Zijn salaris bedraagt maandelijks €4.500 bruto (€2.988 netto). De hypotheek is afbetaald. Ze houden maandelijks €450 over. Er is een spaarsaldo van €50.000.

Voor een financieel planner een leuke, uitdagende puzzel. Dankzij de levensloopregeling en spaargeld is het mogelijk om op zijn 64e te stoppen. De levensloop keert gedurende 3 jaar maandelijks netto €2.035 uit.

Kan de lijfrente vanaf het 65e jaar ingaan en in 5 jaar uitgekeerd worden, dan is er vanaf zijn AOW-datum maandelijks netto € 2.546 ondanks het stoppen van pensioenopbouw door het eerder stoppen met werken. Vanaf de AOW-leeftijd van mevrouw verhoogt het maandelijks inkomen. Voor die tijd teren ze iets in op het spaargeld. Er blijft voldoende buffer over voor onvoorziene zaken.

Bovenstaande is een eenvoudige weergave. Er kunnen haken en ogen zijn aan dit plaatje (bv de keuze van het pensioen en de gevolgen van overlijden). Laat u adviseren over wat voor u van belang is. 

Fons de Bilde FFP MFP
Geplaatst op maandag 7 november 2016
 

Eerder stoppen met werken? 
Kunnen wij (Jan, 51 en Pieter, 53) eerder stoppen met werken? Wij hebben allebei een leuke en goedbetaalde baan maar we willen niet tot op hoge leeftijd doorwerken. We willen stoppen als Pieter 65 is.

Op de website van Wijzer in Geldzaken kunnen jullie de nieuwe AOW-leeftijd raadplegen. Dit zal straks geen 67 jaar zijn: vanaf 2022 is de AOW-leeftijd afhankelijk van de levensverwachting. Voor Jan komt het vermoedelijk uit op 68 jaar en 3 maanden. Pieter mag daar nog eens 3 maanden bij optellen. Het is handig om naar de huidige inkomsten en uitgaven te kijken: wat geef je uit aan niet per se noodzakelijke dingen als korte uitstapjes, etentjes en drankjes buiten de deur. Als je bewuster met je uitgaven omgaat, kun je nu meer reserveren voor later en heb je minder nodig als je niet meer werkt.

Gaston Hendriks MFP FFP 
Geplaatst maandag 10 oktober 2016
 

Vraag genoemd in Geldgids nr. 7 - 2016 geldgids 7 2016
Mijn KLM-pensioen gaat dit najaar uitkeren. Ik word dan 63. Kan ik mijn pensioen uitstellen? Ik werk nu voor een andere werkgever en wil nog blijven werken. 

Bij KLM kunt u, net als bij de meeste pensioenregelingen, uw pensioen uitstellen. U moet dan wel voldoen aan het zogeheten doorwerkvereiste. Dat houdt in dat u na de ingangsdatum van het pensioen net zo veel uren blijft werken als vóór de ingangsdatum. Dus als u nu 32 uur per week werkt, moet u 32 uur blijven werken. Als u minder gaat werken, zal een evenredig deel van het pensioen vanaf dan gaan uitkeren. Dus als u vanaf uw 63'ste 24 uur gaat werken (een kwart minder), gaat u verplicht met deeltijdpensioen. U krijgt dan een kwart van het normale pensioen.

Het uitstellen van pensioen heeft voordelen. U krijgt dan maandelijks meer pensioen, omdat de pensioenduur wordt verkort.

Ander voordeel is dat u mogelijk minder inkomstenbelasting over uw pensioen betaalt. Als het pensioen bovenop uw salaris komt, valt het al snel in een hogere belastingschijf dan wanneer u alleen pensioen ontvangt. Bovendien gelden vanaf de AOW-leeftijd - in uw geval 66 jaar en 8 maanden - lagere belastingtarieven voor inkomen tot €34.000.

Drs. Paul van der Kwast FFP
Geplaatst op vrijdag 2 september 2016
 

Binnenkort gaat mijn pensioen in van €3.000 netto per maand, voldoende voor mijn gezin. Hoe kan ik de opbrengst van een pensioenrekening (nieuw regime lijfrente, €50.000) en gouden handdrukrekening (€250.000) optimaliseren?

Over beide uitkeringen is inkomstenbelasting verschuldigd. Gezien uw overig pensioen betaalt u over een kleine jaaruitkering 42%, daarboven 52%. Na uitkering betaalt u box 3 heffing van 1,2% per jaar, afgezien van het heffingsvrij vermogen. Uitsmeren over een groter aantal jaren en uitstellen van de uitkeringen is fiscaal aldus voordelig, het optimum hangt mede af van de leeftijd waarop u zal overlijden, gelukkig doorgaans niet te voorzien.

Fiscaal zijn er voorschriften. Van de pensioenrekening dient uiterlijk vijf jaar na AOW-leeftijd een lijfrente met een uitkeringsduur van tenminste vijf jaar te worden aangekocht. Afkopen kan, maar wordt beboet met revisierente van maximaal 20%, mogelijk lager afhankelijk van de looptijd van de polis. De gouden handdruklijfrente moet uiterlijk ingaan in het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt. Afkoop kan vrij van revisierente. Bij afkoop wordt steeds het grootste deel tegen 52% belast. Ga na of de bedragen nodig zijn voor aanvulling van een nabestaandenpensioen. In dat geval zal de belastingdruk waarschijnlijk ook lager zijn.

Drs. Angela van Kester FFP
Geplaatst op maandag 11 juli 2016
 

Sinds enkele jaren ontvang ik een WIA-uitkering omdat ik arbeidsongeschikt ben. Deze uitkering zal doorlopen tot de AOW-gerechtigde leeftijd in mei 2017. In augustus dit jaar wordt ik 65 jaar en ontvang ik vanuit mijn pensioenverzekeraar pensioenuitkeringen. Is het mogelijk dat ik de uitkeringsdatum van mijn pensioen uitstel tot mei 2017?

Helaas is het in uw situatie niet mogelijk om de pensioenuitkeringen uit te stellen tot mei 2017. In de Wet op de loonbelasting staat dat u de ingangsdatum van het pensioen mag opschuiven zo lang er nog een dienstbetrekking is. Wanneer de dienstbetrekking al is geëindigd dan gaat de uitkering in op de in de pensioenregeling vastgestelde pensioendatum. In uw situatie is dat vastgesteld op 65 jaar.

Door de pensioenuitkeringen verandert dan wel de hoogte van uw inkomen. U moet dit binnen een week na de ingangsdatum van het pensioen melden bij het UWV. Dit kan uiteraard gevolgen hebben voor de hoogte van de uitkering.

Drs. Martijn van Hulten FFP
Geplaatst op donderdag 30 juni 2016
 

Kan ik eerder stoppen met werken?

Deze vraag komt bij iedereen meerdere malen in het leven op. Jaren geleden was het niet ongebruikelijk om met pensioen te gaan op 57-jarige leeftijd. Gevoelsmatig was dat een mooi moment voor de toen 45-jarigen. De praktijk is echter anno 2016 weerbarstig. Met een beetje geluk hoef je maar tot je 67e door te werken.

Om te berekenen of je eerder kan stoppen met werken, is het alleen naar je pensioen kijken niet voldoende. Gemiddeld genomen heeft 57-jarige verschillende financiële producten, een (spaar)hypotheek, lijfrentepolissen, spaarplannen, pensioen bij verschillende werkgevers.

Op de vraag: "Kan ik eerder stoppen met werken"? is geen snel antwoord mogelijk. Er zijn vele wegen die leiden naar het antwoord op deze vraag. Je kunt de hypotheek anders inrichten, bijstorten op de spaarhypotheek, storten op een lijfrenterekening, niets doen, spaargeld gaan gebruiken en/of pensioen bijsparen. Het is belangrijk om alle financiële en fiscale zaken goed aan elkaar te knopen, samen met een adviseur.

Diana Dutilh FFP CPC
Geplaatst op dinsdag 31 mei 2016
 

Sinds 1 april 2015 neem ik geld op uit de levensloopregeling die ik heb opgebouwd bij het bedrijf waar ik werkte. Per 1 april 2016 ga ik met prepensioen. Ben ik verplicht om mijn ouderdomspensioen naar voren te halen? Kan ik niet eerst gebruik maken van de WW?

Het gaat hier om een bijzondere regeling bij een groot Nederlands bedrijf. Om recht te hebben op een WW-uitkering moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Een van de voorwaarden is dat u direct voorafgaand aan de aanvraag voor de WW een dienstbetrekking dient te hebben en een verlies van arbeid van minimaal 5 uur per week. Uit uw vraag krijg ik de indruk dat u al geruime tijd uit dienst bent. In dat geval kunt u geen WW meer aanvragen (zie eventueel www.uwv.nl)

Los van deze vraag kunt u niet verplicht worden om de uitkering van het ouderdomspensioen naar voren te halen. U bepaalt zelf de ingangsdatum van uw pensioen. Gezien uw situatie lijkt het mij verstandig om de verschillende inkomens- en vermogensbestanddelen door een financieel planner te laten beoordelen hoe u het beste uw financiele zaken kan regelen. 

Diana Dutilh FFP CPC
Geplaatst op dinsdag 26 januari 2016
 

Kan een wijziging van de pensioenregeling eenzijdig aan een werknemer worden opgelegd?

Uw vraag is niet eenvoudig te beantwoorden omdat het veel meer een juridische dan een financiële planning vraag is. Eenzijdige pensioenwijzigingen zijn schering en inslag. Vakbonden en arbeidsrechtadvocaten hebben er hun handen vol aan.

Bij pensioen zijn drie partijen betrokken: de werkgever, de werknemer en de pensioenuitvoerder (een pensioenfonds of -verzekeraar). Pensioen is een arbeidsvoorwaarde tussen werkgever en werknemer.

Hoofdregel is dat wijziging van het pensioen niet zonder meer mogelijk is. In de arbeidsvoorwaarden, het pensioen regelement of de verzekeringsovereenkomst moet vastgelegd zijn dat een eenzijdige wijziging van de pensioenregeling mogelijk is. Bovendien moeten er zwaarwegende redenen zijn om het pensioen te wijzigen en er moet een zorgvuldig traject worden gevolgd. Informatieverstrekking aan de deelnemers is hierbij van essentieel belang.

Advies 
Ga na wat er in uw situatie is vastgelegd over eenzijdige wijziging van het pensioen. Helaas is uw vroegere werkgever failliet verklaard en blijft alleen de pensioenverzekeraar over die een toelichting kan en moet geven op de wijziging van uw pensioen. Wanneer de uitkomsten van die toelichting niet acceptabel zijn, rest u niets anders dan juridische hulp in te schakelen.

Gaston Hendriks MFP FFP
Geplaatst op dinsdag 27 oktober 2015
 

Bij de echtscheiding is het beider opgebouwde pensioen verdeeld. Ik ben twee jaar ouder dan mijn ex. De ingangsdata van de verevende pensioenen verschillen. Hierdoor moet ik twee jaar eerder dan mijn ex een deel missen, dat terwijl mijn ex dit zal ontvangen naast haar reguliere salaris. Is dit wel 'eerlijk'?

Uw beider recht op uitbetaling, zoals het verevend pensioen wordt genoemd, ontstaat bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van uw ex en u. De pensioenleeftijd kan echter verschillen. Omdat uw leeftijden verschillen heeft dit de door u geschetste consequenties. De ingangsdata van het ouderdomspensioen zouden niet anders zijn, indien het huwelijk op pensioendatum nog in stand zou zijn.

Op basis van de flexibiliseringsmogelijkheden zou u, indien de pensioenreglementen dit toestaan, kunnen overwegen uw eigen pensioendatum uit te stellen. Ook uw ex heeft deze mogelijkheid. Hiermee wijzigt tevens de ingangsdatum van de beider rechten op uitbetaling. Tevens is het mogelijk om, indien geregeld, andere flexibiliseringsmogelijkheden toe te passen. Informeer hiervoor bij beide pensioenuitvoerders. Flexibilisering moet overigens wel passen binnen uw financiële behoeften.

Mr. Paul H.M. Stijns FFP
Geplaatst op dinsdag 27 oktober 2015

In Geldgids september/oktober 2015 staat op pagina 30: 'Zodra de (opgerente) pensioenuitkeringen 100% van het pensioengevend loon bedragen, moet uw pensioen ingaan.' Geldt dit ook als ik nog werk en mijn pensioenleeftijd nog niet bereikt heb? En tellen opgebouwde lijfrentekapitalen mee?

Als u voor het bereiken van de pensioendatum binnen uw pensioenregeling 100% van het pensioengevend loon aan pensioen heeft opgebouwd, hoeft uw pensioen niet direct in te gaan. Wel heeft het bereiken van de 100%-grens wel andere gevolgen.

Ligt de pensioendatum voor de AOW-leeftijd en wilt u de ingang van de pensioenuitkering uitstellen, dan wordt het op dat moment opgebouwde pensioen bevroren. De uitkering moet uiterlijk ingaan op de AOW-leeftijd. Gaat u met pensioen op of na uw AOW-leeftijd, dan gaat het pensioen direct in.

Voor het bepalen of de 100%-grens binnen een pensioenregeling bereikt is, tellen lijfrentekapitalen of andere pensioenaanspraken niet mee.

Annemarie van Amelrooij FFP
Geplaatst op vrijdag 2 oktober 2015 
 

Extra pensioen
Mijn werkgever betaalt extra salaris in plaats van pensioenpremie. Ik ben 60 en overweeg een bankspaarproduct af te sluiten om extra pensioen op te bouwen. Hoeveel inleg mag ik aftrekken?

Uw werkgever biedt u een flexibele beloning. U kunt het extra salaris op een spaarrekening zetten totdat het nodig is om uw inkomen aan te vullen. Dit is een heel goedkope manier om te sparen voor uw oude dag en het geld blijft beschikbaar, zonder beperkende fiscale regels. 
Een bankspaarlijfrente levert fiscaal voordeel op als de premie tegen een hoger tarief kan worden afgetrokken dan het belastingtarief waartegen de uitkering te zijner tijd belast is. Ook bespaart u, afhankelijk van de omvang van het overige vermogen, box 3-heffing. Het verwachte rendement bij een bankspaarproduct zal niet noemenswaardig hoger zijn dan bij een spaarrekening. Tenzij u gaat beleggen, maar dat raad ik af vanwege de korte beleggingshorizon. 
Hoeveel inleg u in 2015 mag aftrekken (de jaarruimte) hangt af van de hoogte van uw inkomen en de 'pensioenaangroei' in 2014. De jaarruimte over de zeven voorgaande jaren kan de aftrekruimte vergroten. Op www.belastingdienst.nl vindt u een tool om de jaarruimte te berekenen.

Drs. Angela van Kester FFP
Geplaatst op donderdag 24 september 2015
 

Vraag genoemd in Geldgids nr. 5 - 2015 Geldgids-5-WW
Ik ben 58 jaar en verwacht nog tot mijn 67ste door te werken om mijn studerende dochters te ondersteunen. Mijn ex-partner is 61 jaar en voor een deel met pensioen gegaan. Ik krijg vanwege de afgesproken pensioenverevening nu een klein bedrag uitgekeerd.

Kan dit niet wachten tot ik zelf met pensioen ga? Of in mijn eigen pensioenpot worden gestort of in een lijfrente? En wanneer krijg ik de rest van het pensioen? Ook is het verschil tussen bruto en netto erg groot.

Bij een verdeling van het pensioen bij de echtscheiding (standaard verevening) krijgt u een deel van uw partners pensioen. Dit is onafhankelijk van uw eigen leeftijd en pensioen. Als uw ex volledig met pensioen gaat ontvangt u dan ook de rest. De belasting die door het ABP wordt ingehouden is als de loonbelasting op uw salaris; als dit teveel is kunt u dit verrekenen bij uw aangifte inkomstenbelasting.

Heeft u het geld nu niet nodig en valt u na uw eigen pensionering in een lager belastingtarief dan is storten in een bancaire lijfrente inderdaad een optie. U moet dan wel een fiscaal aantoonbaar pensioentekort hebben om deze inleg af te mogen trekken. Op de site van de Belastingdienst staat hiervoor een rekenhulp.

Drs. Jacqueline van der Vorm- van Zoelen FFP RFEA
Geplaatst op maandag 1 juni 2015
 

Vraag genoemd in Geldgids nr. 4 - 2015 Geldgids-4-WW
Ik lees dat de kostendelersnorm voor de AOW is verschoven naar 1 juli 2016. Mijn vrouw en ik krijgen nu beiden AOW. Betekent dit dat we vanaf 1 juli 2016 beiden minder AOW krijgen?

Op 1 juli heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel om de kostendelersnorm in te voeren. Huishoudens van twee of meer personen kunnen kosten delen. Hierdoor zijn de kosten per persoon lager. De kostendelersnorm houdt in dat de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO-aanvulling), AOW of nabestaandenuitkering (ANW) lager wordt als er meer personen van 21 jaar of ouder op één adres wonen. De relatie tussen de kostendelers doet er niet toe.

Woont u alleen en blijft u alleen wonen? Of woont u nu met uw partner en verder niemand anders en blijft dit zo? Dan verandert er niets voor u. Uitzonderingen zijn: huisgenoten die een studie of opleiding volgen, een kamer huren of kostganger zijn (commerciële relatie), worden niet als kostendeler gezien. Een commerciële relatie is niet mogelijk met een ouder, kind, broer of zus.

Volgens mij hoeft u zich geen zorgen te maken; uw AOW-uitkering blijft zoals hij was omdat u alleen met uw echtgenote woont en al AOW krijgt.

Fons de Bilde FFP MFP
Geplaatst op dinsdag 20 januari 2015
 

Vraag genoemd in Geldgids nr. 4 - 2015 Geldgids-4-WW
In 1991 is mijn man gescheiden. Er is geen echtscheidingsconvenant opgemaakt. Heeft de ex-partner van mijn man recht op de helft van zijn ouderdomspensioen? 

Voor een huwelijk dat is beëindigd in 1991 is het Boon/Van Loon arrest van toepassing. Of de ex-partner van uw man aanspraak kan maken op een deel van het pensioen hangt af van drie voorwaarden.

*Er was ouderdomspensioen opgebouwd op het moment van scheiding. 
*Er is bij de scheiding en deling van het pensioen geen of niet volledig rekening gehouden met het Boon/Van Loon arrest. 
*Tot slot hangt het af van de wijze waarop zij zijn getrouwd. Als zij getrouwd waren en elke gemeenschap van goederen hebben uitgesloten bestaat er geen recht op ouderdomspensioen voor de ex-partner. Wanneer zij waren gehuwd in gemeenschap van goederen kan de ex-partner eventueel aanspraak maken op een deel van het ouderdomspensioen van uw man. 

De ex-partner kan alleen aanspraak maken op het deel dat is opgebouwd totdat het huwelijk in 1991 is beëindigd. Degene die het ouderdomspensioen heeft opgebouwd, in dit geval uw man, moet zelf een deel van dat pensioen afstaan aan de ex-partner.

Frans Nieuwhof FFP
Geplaatst op maandag 29 september 2014

Sociale voorzieningen

Een vriendin krijgt naast een nabestaandenpensioen een aanvulling uit de bijstand. In het nabestaandenpensioen is het vakantiegeld inbegrepen. De gemeente geeft haar nu jaarlijks alleen vakantiegeld op de bijstandsuitkering en niet op het nabestaandengeld. Zij krijgt nu ongeveer de helft van het vakantiegeld van iemand, die een volledige bijstandsuitkering heeft. Klopt het, wat de gemeente nu doet?

Ja, dat klopt. Het nabestaandenpensioen wordt normaliter berekend als aanvulling op de ANW. Uw vriendin komt blijkbaar niet voor ANW in aanmerking en heeft ook geen vervanging voor de ANW in de vorm van een ANW-hiaatverzekering. Haar nabestaandenpensioen is in ieder geval lager dan de bijstandsnorm, zodat er een aanvulling uit de bijstand is gevraagd. De aanvulling wordt berekend op de uitkering, inclusief vakantietoeslag. Bijstandsnorm per maand inclusief vakantiegeld vanaf 1-1-2016 is € 972,70.

Het nabestaandenpensioen keert veelal de vakantietoeslag maandelijks uit, terwijl de bijstand de vakantietoeslag achter houdt en eenmaal per jaar uitkeert. De vakantietoeslag die de gemeente inhoudt in de bijstand is 5%. Logischerwijs wordt dit alleen over de aanvulling door de gemeente ingehouden en dus als vakantiegeld uitgekeerd. Het maandelijks ingehouden bedrag moet dus overeenkomen met de uitgekeerde vakantietoeslag. 

Anita Straatman FFP
Geplaatst op vrijdag 10 juni 2016
 

Vraag genoemd in Geldgids nr. 5 - 2016 Webwinkel Geldgids 5
Hebben huurinkomsten uit een tweede woning invloed op een WW-uitkering?

Inkomen uit vermogen (box 3) wordt niet gezien als inkomen uit arbeid (box 1). Het is niet van invloed op uw WW-uitkering tenzij u verhuur als bedrijfsmatige activiteit gaat ontplooien. Het UWV zal beoordelen of u arbeid verricht. Inkomsten uit arbeid zijn wel van invloed op uw WW-uitkering. Belangrijk is dus waar de grens ligt.

De Rechtspraak hanteert als regel dat sprake is van arbeidsinkomen als verhuur gepaard gaat met persoonlijke werkzaamheden die onmiskenbaar zijn gericht op het behalen van voordelen die het te verwachten rendement van normaal vermogensbeheer te boven gaan. Hieruit valt op te maken dat er sprake moet zijn van door de verhuurder zelf uit te voeren werkzaamheden (zoals reparaties, schoonmaakwerkzaamheden en het zoeken van huurders), en dat deze werkzaamheden puur gericht zijn op het behalen van voordeel. Meerdere panden verhuren kan ook gezien worden als een bedrijfsmatige activiteit. Ik adviseer u de huurinkomsten wel door te geven aan het UWV om misverstanden te voorkomen. Het is mij niet bekend dat in de nabije toekomst van deze regeling wordt afgeweken.

Fons de Bilde FFP MFP
Geplaatst op vrijdag 27 mei 2016
 

Vraag genoemd in Geldgids nr. 5 - 2016 Webwinkel Geldgids 5
Ik ben met pensioen. Wat zijn de gevolgen voor mijn inkomen als ik trouw?

Als u nu AOW voor een alleenstaande (ongeveer €14.000 bruto per jaar) ontvangt, krijgt u straks minder. Na uw trouwen heeft u recht op een AOW voor gehuwden (ongeveer €10.000 bruto per jaar). De verlaging geldt ook als u zou gaan samenwonen.

Pensioenen met een alleenstaande-toeslag verlagen eveneens. Heeft uw partner geen inkomen, dan komt u misschien wel in aanmerking voor een aanvulling uit de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO-aanvulling). Verder kan samenwonen gevolgen hebben voor belastingtoeslagen (de zorg- en huurtoeslag). Die kunnen lager of hoger worden. Verder heeft uw partner geen recht op nabestaandenpensioen als uw ouderdomspensioen al is ingegaan.

Kortom: de hoogte van uitkeringen, toeslagen, belastingkortingen en aftrekbare kosten kunnen wijzigen op het moment dat u duurzaam gaat samenleven of trouwen. Hiermee rekening houden voorkomt dat u misschien later een 'financiële kater' krijgt. 

Greet Vernooij FFP
Geplaatst op donderdag 19 mei 2016
 

Ik ben op mijn zestigste werkloos geraakt. Als ik over een jaar nog geen werk gevonden heb, val ik onder de IOW (Inkomensvoorziening Oudere Werklozen). Van mijn oud-werkgever heb ik een ontslagvergoeding gekregen, welke ik op een bankspaarrekening heb weggezet. Nu laat ik mijn inkomen maandelijks aanvullen met een bedrag uit deze rekening. Mijn vraag is - als ik volgend jaar onder de IOW val - wordt de IOW-uitkering dan gekort met het bedrag uit de bankspaarrekening?

Omdat u 60 jaar was toen u werkloos werd, heeft u na afloop van uw WW-uitkering mogelijk recht op een IOW-uitkering.

De IOW-uitkering is maximaal 70% van het minimumloon en ontvangt u uiterlijk tot uw AOW-leeftijd. De maandelijkse inkomsten uit uw bankspaarrekening worden niet gekort op uw IOW-uitkering, mits u kunt aantonen dat u de ontslagvergoeding bij uw ontslag naar eigen inzicht kon besteden. Dit betekent dat u de keuze moet hebben gehad om de ontslagvergoeding in één keer uit te laten keren of bijvoorbeeld op een bankspaarrekening te laten storten.

Het UWV als uitkeringsinstantie van de IOW beslist of u aan de voorwaarden voldoet en in hoeverre er een korting plaatsvindt op de IOW-uitkering, omdat u ander inkomen ontvangt.

Drs. Angelika E.M. Arntz MFP FFP
Geplaatst op maandag 7 maart 2016 
 

Vraag genoemd in Geldgids nr. 2 - 2016 Geldgids2
Ik heb sinds 2013 een WW-uitkering. In 2016 kom ik in de IOAW. Wat betekent dat voor mijn gouden handdruk en lijfrentepolissen?

De IOAW is een regeling die oudere werkloze werknemers na de WW- of WGA-periode een inkomensgarantie biedt op het niveau van het sociaal minimum of op het niveau van het voorheen genoten loon als dat lager was. Een belangrijk verschil met de bijstand is dat er geen vermogenstoets is.

Inkomsten van u of uw partner in verband met arbeid (bijvoorbeeld loon, pensioen, ANW-, WAO- of WIA-uitkering) komen in principe wel volledig in mindering op de IOAW-uitkering. De gemeente kan besluiten dat u gedurende korte tijd een deel van uw inkomen uit arbeid mag houden als dit bijdraagt aan volledige uitstroom uit de IOAW.

Een stamrechtuitkering komt niet in mindering op de IOAW-uitkering, mits u bij het vertrek van de werkgever de keus heeft gehad tussen een geldbedrag ineens of een periodieke stamrechtuitkering. Bij de kortingsregeling worden lijfrentepolissen niet genoemd, dus ik ga ervan uit dat die niet in mindering komen op een IOAW-uitkering.

Iris Brik FFP
Geplaatst op vrijdag 4 december 2015
 

Heeft mijn ouderdomspensioen bij 65 jaar invloed op mijn WIA-vervolguitkering en of andersom?

Omdat u niet meer werkt is het niet mogelijk de ingangsdatum van het pensioen uit te stellen. Als het ouderdomspensioen op 65 jaar geheel is opgebouwd voor de ingang van de WIA-vervolguitkering wordt de pensioenuitkering niet gekort op de WIA. Wel kan in overgangsregelingen in pensioenregelingen zijn opgenomen dat de WIA-uitkering op de pensioenuitkering wordt gekort indien het totaal van de uitkeringen een bepaalde grens (bijvoorbeeld een percentage van het laatstverdiende loon) overschrijdt.

De kans bestaat dat u vanaf uw 65-jarige leeftijd tot de einddatum van de WIA-uitkering een lagere ouderdomspensioenuitkering ontvangt. Een en ander wordt dan rechtgetrokken per de einddatum van de WIA-uitkering. Uw pensioenfonds kan u precies vertellen hoe welke regels het hanteert.

Linda Wulfert FFP
Geplaatst op dinsdag 3 november 2015 
 

Vraag genoemd in Geldgids nr. 3 - 2016 Geldgids Webwinkel
Is er een mogelijkheid om te voorkomen dat het spaargeld van mijn partner na haar overlijden via haar dochter bij de bijstand belandt? Is het idee om nieuwe afspraken te maken over mijn erfenis zinvol en het idee op zich een goed idee?

De Participatiewet kent een tweetal mogelijkheden waarop verhaal van een bijstandsuitkering bij een nalatenschap mogelijk is, namelijk op de nalatenschap van de persoon indien:

1. aan die persoon ten onrechte bijstand is verleend en voor zover voor het overlijden nog geen terugvordering heeft plaatsgevonden;
2. bijstand is verleend in de vorm van geldlening of als gevolg van borgtocht.

Van verhaal zal in uw situatie dus geen sprake zijn, de dochter van uw partner is immers degene aan wie de nalatenschap toekomt en niet degene die iets nalaat. Uiteraard is het wel de vraag in hoeverre uw dochter recht houdt op een bijstandsuitkering. Gezien het vermogen van uw partner zal zij het recht op haar uitkering verliezen.

Met betrekking tot uw nalatenschap adviseer ik u om eens met een notaris te praten over een zogenaamde tweetrapsmaking. Op deze wijze kunt u twee keer over uw nalatenschap beslissen zodat uw nalatenschap bij het overlijden van uw partner toch bij uw kinderen terecht komt

Léon Slijkerman FFP
Geplaatst op dinsdag 27 oktober 2015 
 

Vraag genoemd in Geldgids nr. 4 - 2015 Geldgids-4-WW
Wij hebben een inwonende zoon met een Wajong-uitkering. Moet hij bij verlies hiervan eerst zijn erfdeel opeisen vóór hij een bijstandsuitkering kan aanvragen?

Wajongers die niet kunnen werken, behouden hun uitkering. Wajongers die wél kunnen werken, krijgen van UWV hulp bij het vinden van geschikt werk. Ook zij behouden de uitkering. De hoogte gaat op 1 januari 2018 wel omlaag van 75% naar maximaal 70% van het minimumloon.

Voor "nieuwe"-Wajongers (na 1 januari 2015) geldt, dat als ze wél een mogelijkheid tot werken hebben, ze géén recht meer hebben op een Wajong-uitkering maar soms op bijstand. Een (gezins)bijstandsuitkering moet worden aangevraagd bij de gemeente. Daarbij wordt rekening gehouden met het totale gezinsinkomen en -vermogen inclusief de overwaarde in de woning.

Deze situatie is voor u niet van toepassing omdat uw zoon reeds een Wajong-uitkering ontvangt ("oude"-Wajonger). Hij behoudt de Wajonguitkering en hoeft geen bijstand aan te vragen.

Drs J.A.C.J.M. (Jeannette) Scheepers-van Hal FFP
Geplaatst op maandag 9 februari 2015

Lenen 

Wij hebben onze dochter ruim drie jaar geleden geld geleend voor de aankoop van een appartement. Er is een leningsovereenkomst en ze betaalt ons maandelijks keurig rente en aflossing. Daar vullen wij ons pensioen mee aan. Vorig jaar is onze dochter getrouwd. Haar man is een lieverd maar ook een slecht verdienend kunstenaar en een ramp waar het geld betreft. Wij vragen ons af wat er met de lening gebeurt als onze dochter overlijdt. Hebben wij dan recht op terugbetaling?

De leningsovereenkomst loopt ongewijzigd door na overlijden van uw dochter. Dat betekent dat de lening in de nalatenschap van uw dochter valt. U krijgt in plaats van op uw dochter een vordering op uw schoonzoon. Mocht dat niet uw bedoeling zijn dan raad ik aan de overeenkomst hierop aan te passen. U kunt hierin bijvoorbeeld opnemen dat de lening binnen één jaar na overlijden moet worden afgelost.

Als u zekerheid wil hebben voor de aflossing, zou u via de notaris een hypotheekrecht kunnen laten vestigen. Daarnaast zou uw schoonzoon een overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten die bij overlijden van uw dochter voldoende uitkeert om de lening af te lossen. Deze verzekering kan aan u verpand worden.

Annemarie van Amelrooij FFP
Geplaatst op donderdag 29 december 2016

 

Vraag genoemd in Geldgids nr. 2 - 2017 geldgids 2 2017
Hoe regel ik een bouwdepot als ik geld voor ons nieuwbouwhuis leen van mijn ouders?

Er zijn twee mogelijkheden.

Het kind leent het totaalbedrag voor de nieuwbouw ineens lenen van zijn ouders, die het bedrag op een aparte rekening op hun eigen naam zetten. Zij lenen het dus eerst uit en daarna lenen ze het weer terug tegen dezelfde of een iets lagere rente. Vervolgens kunnen de nota’s door je ouders worden vergoed. Gedurende twee jaar kun je de ontvangen rente over het terug geleende bedrag verrekenen met de betaalde rente over de totale schuld. Voor jouw ouders staat tegenover de bankrekening een even grote schuld in box 3.

Het alternatief is dat de nota’s steeds door jouw ouders worden betaald en dat de eigenwoningschuld dus geleidelijk aangroeit tot de uiteindelijke omvang. Als het jouw eerste eigenwoningschuld is, zal je wel minimaal volgens een annuïtair schema in 30 jaar af moeten lossen. In deze tweede variant is dat wel een lastigere berekening, omdat dan niet duidelijk is wanneer die 30-jaarsperiode aanvangt.

Drs. Martijn van Hulten FFP
Geplaatst op donderdag 22 december 2016
 

Lenen voor een verbouwing
Wij hebben een verbouwing laten uitvoeren voor €25.000. Hiervoor hebben wij onze spaartegoeden aangewend. Met deze besteding hebben we geen reserves meer voor onvoorziene kosten. Met de huidige rente denken wij goedkoop te kunnen lenen. Echter wat is dan slim? We denken zelf aan afbetaling op termijn van 2 jaar. We hebben een aanbieding voor een persoonlijke lening of een doorlopend krediet.

Geld geleend voor een verbouwing is aftrekbaar als dat is geleend binnen 6 maanden na aanvang van de verbouwing. Terecht ziet u de lage rente als een voordeel bij lenen en een nadeel bij sparen. Echter, de kosten om de lening af te sluiten zijn hoger dan het openen van een spaarrekening. U kunt weliswaar direct een auto of wasmachine kopen als deze het begeeft maar stel dat dat pas over 2 jaar gebeurt. Dan heeft u nog steeds geen geld en wel rente naar de bank gebracht. Ik raad u aan toch een spaarrekening te openen en daarop iedere maand het bedrag te storten dat u volgens de offerte aan aflossing en rente kwijt zou zijn. Tot een bedrag van €50.000 (2017) kan dat vrij van vermogensrendementsheffing.

Linda Wulfert FFP
Geplaatst op dinsdag 20 september 2016
 

In november dit jaar is mijn echtgenoot overleden. Mijn huis is hypotheekvrij. Ik heb €28.000 aan spaargeld, waardoor ik op 1 januari 2016 boven de box 3-vrijstelling van €21.437 kom. Ik wil een auto kopen om wat mobieler te zijn. Wat is wijsheid: hier geld voor lenen of de auto met eigen middelen betalen?

Ik ga er even van uit dat u genoeg inkomen heeft om dit bedrag bij de bank te lenen. Stel, u leent €10.000 en betaalt hierover 4% rente. Dat is per jaar dan €400. U mag dan €7000 van die €10.000 in aftrek brengen op uw box-3-vermogen. De eerste €3000 is namelijk niet aftrekbaar. Het gevolg is dat het hele vermogen vrijgesteld is van de box-3-heffing. U bespaart dus slechts €79 (1,2% over €6563) aan vermogensrendementsheffing, terwijl u €400 aan rente kwijt bent.

U kunt de auto dus beter zelf betalen. De Belastingdienst bekijkt hoeveel spaargeld u op 1 januari 2016 heeft. Betaalt u de auto nog voor het einde van het jaar van uw spaargeld, dan bent u over 2016 helemaal geen vermogensrendementsheffing verschuldigd. U betaalt dan dus minder belasting en u hoeft geen rente voor een lening te betalen.

Drs. Judith Bootsman-Wagemaker FFP
Geplaatst op vrijdag 11 december 2015

Belasting 

Mijn partner en ik zijn gescheiden op 1 juni 2016 (indiening echtscheidingsverzoek). We zijn co-ouder. Ik heb gehoord dat we nu allebei recht hebben op inkomensafhankelijke combinatiekorting. Klopt dat? Voor de inkomstenbelasting willen we in 2016 graag fiscaal partner zijn, omdat we daarmee de hypotheekrente van de toen nog gezamenlijke woning zo optimaal mogelijk kunnen toerekenen aan mijn ex-partner met het hoogste inkomen. Ik verdien € 23.000,- en mijn ex-partner € 60.000,-.

U krijgt deze korting als u een werkende ouder bent en uw kind op 1 januari jonger is dan 12 jaar. Uw inkomen uit werk is hoger dan € 4.895 en uw kind staat minstens 6 maanden ingeschreven op uw adres. Bij co-ouders mag dit mag ook het adres van de andere ouder zijn. U bent co-ouder als uw kind minstens 3 dagen per week bij u en 3 of 4 dagen per week bij de andere ouder verblijft. De korting is dus voor u van toepassing.

Uw ex-partner heeft in 2016 ook recht op de korting aangezien hij ook alleenstaande ouder is, ook al was hij minder dan zes maanden met het kind op één adres ingeschreven.

Drs. Judith Bootsman-Wagemaker FFP
Geplaatst op donderdag 30 maart 2017

Vraag genoemd in Geldgids nr. 2 - 2017 geldgids 2 2017
Ik wil over een paar jaar naar Spanje verhuizen en met vervroegd pensioen gaan. Welk land heft belasting over mijn pensioen? 

Meestal betaalt u belasting over uw salaris en pensioen in het land waar u woont. Uit welk land dat inkomen komt, doet er niet toe. Als u officieel staat ingeschreven in Spanje, betaalt u over uw Nederlandse pensioen dus belasting in Spanje. Uw AOW wordt ook in Spanje belast. Maar er zijn uitzonderingen: pensioen dat is opgebouwd terwijl u in dienst van de overheid was, wordt belast in Nederland. Dus als u ambtenaar bent geweest, wordt uw ABP-pensioen in Nederland belast. Uw AOW wordt in Spanje belast.

Om het nog ingewikkelder te maken: niet alle ABP-pensioenen worden in Nederland belast; als u een ABP-pensioen heeft opgebouwd, maar geen ambtenaar was, wordt het pensioen in Spanje belast. Het gaat dan bijvoorbeeld om leraren in het bijzonder onderwijs en medewerkers van geprivatiseerde bedrijven, zoals Nuon. 

Naast belasting betaalt u als inwoner van Spanje ook zorgpremie over uw pensioen (zogeheten buitenlandpremie ZVW). Deze premie wordt altijd in Nederland geheven. U heeft daarmee echter geen recht op zorg in Nederland, maar wel op de zorg waarop ook Spaanse burgers recht hebben. 

Drs. Paul van der Kwast FFP, Amsterdam
Geplaatst op maandag 9 januari 2017
 

Ik heb in 1983 een kapitaalverzekering afgesloten (bedoeld voor begrafenis), samen met mijn echtgenote. Deze wordt in november 2016 uitgekeerd. Moet ik dat bedrag, net als spaargeld, als bezit bij de Belastingdienst opgeven?

Verzekeringen die een kapitaal (een bedrag ineens) uitkeren bij leven of overlijden, horen bij uw bezittingen in box 3. Als de polis voor 14 september 1999 is afgesloten en de looptijd is na die datum niet verlengd en het verzekerde bedrag is niet verhoogd, dan is de uitkering onbelast tot een bedrag van €123.428 per persoon. Is de waarde hoger? Dan geeft u alleen de waarde boven €123.428 aan bij 'niet-vrijgesteld deel kapitaalverzekeringen'.

Een begrafenisverzekering die alleen uitkeert bij overlijden met een uitkering in geld of in natura kan fiscaal vrij zijn als deze is afgesloten voor:
•    uzelf
•    uw fiscale partner
•    een bloed- of aanverwant, zoals uw kinderen, ouders, broers of zussen en hun echtgenoten

Voor een kapitaalverzekering die alleen uitkeert bij overlijden, geldt dat deze 'los' moet zijn afgesloten. Dat houdt in dat deze kapitaalverzekering geen combinatie mag vormen met een verzekerde uitkering bij in leven zijn op een bepaalde datum. Dan geldt de vrijstelling van €6957 (2016) per persoon.

Drs. Judith Bootsman-Wagemaker FFP
Geplaatst op maandag 31 oktober 2016
 

Wanneer ben ik op 31 december a.s. belastingplichtig? Wat mag ik op mijn betaal- e/o spaarrekening op die datum bezitten? 

Volgens de wet inkomstenbelasting bent u belastingplichtig als u in Nederland woont of in het buitenland woont maar inkomen uit of in Nederland geniet. Als buitenlands belastingplichtige heeft u (mits 90% of meer van uw inkomen in Nederland wordt belast) de keuze uit binnenlandse of buitenlandse belastingplicht. 

Voor de belastingheffing in box 3 telt de omvang van uw vermogen maar is een bedrag van  €24.437 (2016) per belastingplichtige vrijgesteld voor de vermogensrendementsheffing. 

Wanneer u uw vermogen van box 3 naar box 1 of box 2 verplaatst, moet u uw bezittingen meetellen als de verplaatsing niet meer dan 3 achtereenvolgende maanden duurt en in die periode 1 januari van het jaar van aangifte ligt. Dit geldt ook wanneer de verplaatsing meer dan 3 achtereenvolgende maanden duurt, maar niet meer dan 6 achtereenvolgende maanden en in die periode 1 januari van het jaar van aangifte ligt. Dit geldt overigens niet als u aannemelijk kunt maken dat u de gelden om zakelijke redenen naar box 1 of box 2 heeft geboekt. 

Iris Brik FFP
Geplaatst op donderdag 20 oktober 2016
 

Vraag genoemd in Geldgids nr. 5 - 2016 Webwinkel Geldgids 5
Aan welke fiscale regels moet ik mij houden als ik mijn huis via Airbnb verhuur? 

Uw huurinkomsten vallen in box 1. Als het gaat om 'tijdelijke verhuur' - er is geen sluitende definitie van wat 'tijdelijk' is, maar voorwaarde is in elk geval dat het uw hoofdverblijf blijft - trekt u van de inkomsten eerst de kosten af. Let wel: alleen de kosten die direct te maken hebben met de verhuur, zoals de energie- en schoonmaakkosten en de kosten die u aan Airbnb betaalt. De hypotheekrente en andere vaste lasten mag u niet aftrekken. Van wat er na aftrek van de kosten overblijft, geeft u bij uw jaarlijkse aangifte 70 procent aan als 'Inkomsten uit tijdelijke verhuur van het hoofdverblijf'; u krijgt die vraag bij het onderdeel 'Eigen woning'. 

Als de verhuur van uw huis volgens de fiscus een bedrijfsmatig karakter heeft of als u een bed & breakfast exploiteert, moet u álle inkomsten aangeven, wederom na aftrek van de kosten. 

Als de Belastingdienst er achter komt dat u de inkomsten verzwijgt, kunt u een boete krijgen van 50 procent van de te weinig betaalde belasting. Daarnaast moet u aan uw gemeente ook toeristen- of logiesbelasting betalen.

Drs. Paul van der Kwast FFP
Geplaatst op maandag 4 april 2016 
 

Vraag genoemd in Geldgids nr. 5 - 2015 Geldgids-5-WW
Wie is uw fiscaal partner indien u samenwoont met meerdere kinderen?

Het fiscaal partnerschap beïnvloedt de hoogte van uw inkomstenbelasting en de hoogte van toeslagen.

Indien u samenleeft (= inschrijving op één adres) met twee kinderen dan kan één kind als fiscaal partner beschouwd worden als de kinderen ouder zijn dan 27 jaar en de eerst mogelijke situatie uit het onderstaand overzicht van toepassing is; 

  • Samen een notarieel samenlevingscontract afgesloten
  • Mede-eigenaar van de eigenwoning
  • Het minderjarig kleinkind staat ook bij u ingeschreven
  • U was voorgaand jaar al fiscale partners

Indien één van uw kinderen met zijn kind bij u ingeschreven is en het ander kind heeft geen kind, dan zal de eerste door de fiscus als uw fiscaal partner beschouwd worden.

Verhuurt u een deel van uw eigen woning aan de kinderen en is er sprake van verhuur op zakelijke gronden (schriftelijke huurovereenkomst), dan bent u geen fiscale partners. Blijft de jaarlijkse huur onder de kamerverhuurvrijstelling (€4.748,00; 2015) dan blijft uw hypotheekrente aftrekbaar.

Wilt u weten wat in uw situatie belangrijk is om te doen, neem dan contact op met een onafhankelijk financieel planner via VOFP.nl

Greet Vernooij FFP
Geplaatst op maandag 8 juni 2015 

Directeur Groot Aandeelhouder

Vraag genoemd in Geldgids nr. 2 - 2016 Geldgids2
In 2016 is de Gebruikelijkloonregeling veranderd. Ik ben een DGA en kom er niet uit. Graag zou ik willen weten hoe je het 'gebruikelijk loon' berekent.

Een DGA is in dienst van zijn eigen bv en moet zichzelf een loon toekennen. Deze beloning moet overeenkomen met een inkomen dat in de markt gebruikelijk is voor het werk dat hij doet. Er zit ook een minimum aan: in 2016 €44.000.

Op internet kunt u zoeken naar gangbare salarissen voor vergelijkbare functies. U moet hiervan minimaal 75% nemen. Van de Belastingdienst mag het loon namelijk maximaal 25% afwijken van wat gebruikelijk is.

Heeft u dit berekend, dan zijn de regels als volgt. Het loon van een DGA moet voldoen aan de volgende criteria: 
a. Het moet minimaal 75% bedragen van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
b. Het moet hoger zijn dan het loon van de andere werknemers van de bv
c. Het moet minimaal €44.000 zijn.

Voor de fiscus moet u kunnen onderbouwen hoe u aan het 'gebruikelijk loon' bent gekomen. Kunt u dat niet en twijfelt de fiscus, dan riskeert u een boete. Een en ander kan door een fiscalist of accountant worden berekend. Ook een auto van de zaak of pensioen dat u opbouwt in de eigen bv telt mee bij deze berekening. Rekeninghouden met dividenduitkeringen of overige winst binnen de bv hoeft niet. Er zit geen maximum aan 'het gebruikelijk loon'.

Fons de Bilde FFP MFP
Geplaatst op dinsdag 19 januari 2016

Overig

Mijn vrouw en ik gaan scheiden. Op internet zien wij echter, door de enorme hoeveelheid informatie, door de bomen het bos niet meer. Daarnaast is er veel aanbod in soorten echtscheidingsbemiddeling. Waar moeten we op letten bij het zoeken van de juiste adviseur?

Tientallen jaren geleden was het afhandelen van echtscheidingen uitsluitend het werk van een advocaat. Sinds de jaren negentig heeft mediation als methode voor echtscheidingsbemiddeling aan populariteit gewonnen.

De laatste tien jaar is hier een keur aan adviseurs bijgekomen. Omdat het beroep niet beschermd is kan iedereen zich mediator noemen. Uit onderzoek is gebleken dat een echtscheiding voornamelijk over geld gaat. Dit staat in schril contrast tot veel convenanten waarin in toenemende mate een fiscale disclaimer staat opgenomen, dat wil zeggen dat de mediator niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor eventuele nadelige financiële/fiscale gevolgen.

Er zijn ook advocaten die online convenantmodellen ter beschikking stellen. De advocaat geeft hierbij géén advies. Hij dient uitsluitend het verzoekschrift tot echtscheiding in. Deze methode is ook niet zonder gevaar, immers bent u hiermee zelf verantwoordelijk voor financiële en juridische juistheid van uw convenant.

Tot slot. Het adequaat afhandelen van een echtscheiding kost tijd en dus geld. Achteraf blijkt goedkoop niet zelden duurkoop te zijn omdat zaken fiscaal of financieel toch anders uitpakken.

Léon Slijkerman FFP
Geplaatst op maandag 23 januari 2017

 

Een kennis is na een motorongeluk blijvend invalide geraakt. Als ondernemer overweeg ik nu een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten, maar schrik van de tarieven. Hoe maak ik hierin een goede keuze?

Puur rationeel is het risico op langdurige volledige arbeidsongeschiktheid, en daarmee blijvende inkomensderving, een risico dat je slechts beperkt zelf kan dragen. Baart dat je zorgen en is dat de belangrijkste drijfveer om een verzekering af te sluiten? Een bredere blik kan helpen om een weloverwogen keuze te maken. Het leven is vergankelijk, het risico op arbeidsongeschiktheid hoort daarbij. Kan je dat aanvaarden, beschik je over veerkracht? Het risico (deels) verzekeren kan rust geven. En juist dat kan een goede overweging zijn, want stressvrij leven draagt bij aan een goede gezondheid. Welk deel je moet verzekeren om die rust te bereiken, verlangt inzicht en keuzes. Inventariseer of je recht hebt op uitkeringen uit bestaande verzekeringen. Loop eens door je vaste lasten heen, welk deel is echt vast? Ben je bereid om zonodig kleiner te gaan wonen? En zou je partner meer kunnen verdienen? Als je beschikt over spaargeld zou je met een langere eigen risicoperiode je premielast verlagen. Neem de tijd en schakel indien gewenst, hulp in. 

Drs. Angela van Kester FFP
Geplaatst op dinsdag 20 december 2016
 

Wat is het verschil tussen een levenstestament, een levensdossier en een testament?

In een levensdossier of persoonlijk memorandum kun je alle persoonlijke gegevens opnemen zoals financiën, uitvaartwensen, polisnummers, adviseurs, abonnementen, social media e.d. Een gemakkelijk naslagwerk die dierbaren kunnen raadplegen. Dit document kun je zelf opstellen.

In een levenstestament geef je iemand een volmacht die je vertrouwt om zaken te regelen als je niet meer zelf kunt handelen bijvoorbeeld door ziekte. Het gaat om zaken als privé en/of zakelijke financiën, eventuele toekomstige schenkingen e.d. Maar ook wensen ten aanzien van het al dan niet mogen verrichten van medische handelingen, euthanasieverklaring, donorcodicil. Voor het opmaken van een levenstestament moet je op het moment van tekenen handelingsbekwaam en wilsbekwaam zijn. Het is niet verplicht een levenstestament via de notaris te regelen maar het is wel verstandig.

In een testament worden de wensen voor na overlijden opgenomen. Zie www.wievandedrie.nl en vraag vrijblijvend advies bij uw notaris.

Lian Hazelbag FFP
Geplaatst op maandag 15 augustus 2016