icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) voorziet medewerkers in loondienst die arbeidsongeschikt raken van inkomen. Uitgangspunt van de WIA is dat je zoveel mogelijk blijft werken: ‘Het gaat niet om wat u niet meer kunt, maar om wat u nog wel kunt.' De WIA bestaat uit 2 regelingen en een aantal subregelingen. We leggen de regelingen uit.

Rien Meijer

Rien Meijer , Expert Geld & Verzekering Bijgewerkt op:8 januari 2018

arbeidsvermogen

Wat is de WIA?

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) geeft werknemers in loondienst die na een wachttijd van 104 weken (2 jaar) nog minstens 35% arbeidsongeschikt zijn, recht op een uitkering.

De WIA bestaat uit 2 regelingen: 

 • Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA)
 • Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten (WGA)

IVA: inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten

Als je volledig en duurzaam arbeidsongeschikt bent, val je in de Inkomensvoorziening volledige arbeidsongeschikten (IVA). Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt houdt in dat je maximaal 20% van je voorgaande loon kunt verdienen. Je ontvangt dan een uitkering van 75% van je laatstverdiende loon, met een maximum van 75% van €53.706 (2017).

Er is alleen sprake van duurzame arbeidsongeschiktheid als er sprake is van een stabiele of verslechterende situatie. Ook als er op lange termijn een geringe kans op herstel bestaat, wordt gesproken van duurzaam.

WGA: werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten 

Als je niet in aanmerking komt voor een IVA-uitkering en je voor minimaal 35% arbeidsongeschikt bent, kom je in aanmerking voor een WGA-uitkering.

De WGA kent 3 soorten uitkeringen:

 1. Loongerelateere uitkering (LGU)
 2. Loonaanvullingsuitkering (LAU)
 3. Vervolguitkering (VVU)

LGU: loongerelateerde uitkering

Je krijgt alleen een loongerelateerde uitkering (LGU) als je voldoet aan de zogeheten referte-eis. Dit betekent dat je in de 36 weken direct voorafgaand aan de arbeidsongeschiktheid minimaal 26 weken moet hebben gewerkt óf recht op een WW-uitkering moet hebben gehad. Als je werkt, vult de uitkering je inkomen aan tot 75% van je eerder verdiende inkomen. Na 2 maanden wordt dat 70%. De duur van de uitkering is gekoppeld aan je arbeidsverleden.

Het arbeidsverleden bestaat uit 2 periodes:

 • Het fictieve arbeidsverleden: dit zijn de jaren vanaf het jaar waarin je 18 jaar werd tot en met 1997.
 • Het feitelijke arbeidsverleden: dit zijn de jaren vanaf 1998 tot het jaar waarin de WGA-uitkering ingaat.

Voor ieder volledig jaar arbeidsverleden, heb je recht op 1 maand loongerelateerde uitkering. Heb je bijvoorbeeld een arbeidsverleden van 18 jaar, dan krijg je 18 maanden lang een loongerelateerde uitkering.

LAU: loonaanvullingsuitkering 

Als de duur van de loongerelateerde uitkering is verstreken, kun je eventueel in aanmerking komen voor een loonaanvullingsuitkering (LAU). Bij een ongewijzigde situatie houd je die uitkering tot je AOW.

Je hebt recht op de loonaanvullingsuitkering als je voor minimaal 80% arbeidsongeschikt bent, maar (nog) niet in aanmerking komt voor de IVA-uitkering óf tenminste 50% verdient van het loon dat je nog kunt verdienen, de zogenaamde restverdiencapaciteit.

Je loonaanvullingsuitkering is 70% van je WIA-maandloon min je theoretische verdiencapaciteit. De loonaanvullingsuitkering is nooit lager dan het bedrag dat je zou krijgen als je een vervolguitkering zou ontvangen.

Rekenvoorbeeld
Aan de hand van een voorbeeld laten we zien hoe de LAU berekend wordt:

 • In het verleden verdiende Jan €40.000 per jaar.
 • Hij kan volgens de arbeidsdeskundige nog €14.000 verdienen.
 • In werkelijkheid verdient hij nog €8400.

De uitkering is €18.200. Dat is 70% van €26.000 (€40.000 - €14.000).
Zijn totale inkomen bedraagt €26.600 (€18.200 + €8400).

VVU: vervolguitkering 

Je hebt recht op de vervolguitkering (VVU) als je gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent en minder dan 50% verdient van het bedrag dat je volgens de arbeidsdeskundige van het UWV nog kunt verdienen. De uitkering is een percentage van het minimumloon. Als je een baan vindt waarmee je 65% of meer van je oude loon verdient, dan eindigt de uitkering.

Lees ook:

Woonlastenverzekering

Als je arbeidsongeschikt raakt heeft dat grote financiële gevolgen. Je inkomen daalt maar je woonlasten niet. Een woonlastenverzekering voorkomt dat je je hypotheek niet meer kunt betalen.

woonlastenverzekering

Nieuw & interessant

 • Robuust-ZZP-Hypotheek
  Eerste indruk  |  8 okt.

  Robuust Hypotheken

  Robuust Hypotheken is een nieuwe hypotheekaanbieder. Het bedrijf richt zich uitdrukkelijk ook op ZZP’ers en mensen met een flexibel arbeidscontract.
 • Artikelen_persoonlijkeleningofdoorlopendkrediet
  8 okt.

  Persoonlijke lening of doorlopend krediet

  Als je geld nodig hebt kijk je vaak eerst naar een persoonlijke lening of doorlopend krediet. Je kunt besparen bij een voordelige aanbieder.
 • verhuischecklist-deurposter

  Gratis verhuischecklist

  Ga je verhuizen en wil je zeker weten dat je niks vergeet? Met de ultieme checklist heb je alles op een rij.

 • eerste-huis-kopen

  Nieuw huis?

  Wij helpen je stap voor stap op weg. Van de ultieme verhuischecklist tot de beste verhuisdoos.