icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Florius Verzilver Hypotheek

Eerste indruk
|
Florius vernieuwde in juli 2017 de Verzilver Hypotheek en is daarmee een van de 3 aanbieders van hypotheken waarmee je de overwaarde van je huis kunt opnemen. Je kunt hiervoor ook terecht bij Rabobank en SNS.

Let op! Deze eerste indruk is van 2017. De informatie is verouderd.

Mark Drabbe

Mark Drabbe , Expert Geld & Verzekering Gepubliceerd op: 7 september 2017

Aanbieder Florius

Rente 4,3%

Product Verzilver Hypotheek

Bedoeld voor 60-plussers met overwaarde

Floriusverzilverhypotheek-eerste-indruk

Conclusie

De Florius Verzilver Hypotheek is van alle opeethypotheken de veiligste manier om de overwaarde in je huis te kunnen opnemen (verzilveren). In tegenstelling tot bij het Rabo OverwaardePlan hoef je niet gedwongen je huis te verkopen, zodra de kredietlimiet is bereikt en je de verschuldigde rente niet meer kunt betalen.

De opnamelimiet - dat is het bedrag dat je maximaal mag lenen -  is nogal laag ten opzichte van de woningwaarde. Met andere woorden: er moet dus een forse overwaarde aanwezig zijn, voordat het de moeite waard is een Verzilver Hypotheek af te sluiten.

Te hoog

Juist omdat Florius vrijwel geen risico loopt, is de hypotheekrente van 4,3% in onze ogen te hoog. Deze rente hoort normaal gesproken bij een hypotheek met een looptijd van 30 jaar en een hypotheekschuld tot 85% van de woningwaarde. Dat is echter niet reëel voor iemand van bijvoorbeeld 75 jaar.

Stel dat Florius zou uitgaan van 20 jaar (met een rente van 3,25%), dan zou de opnamemogelijkheid ineens een stuk ruimer worden. Iemand van 60 jaar zou dan €79.883 kunnen opnemen, in plaats van nu €57.175.

Kenmerken

De Florius Verzilver Hypotheek is bedoeld voor consumenten van 60 jaar en ouder die veel overwaarde hebben, bijvoorbeeld omdat de hypotheek is afgelost. Het is een ‘omgekeerde hypotheek’. Tijdens de looptijd los je niet af én betaal je geen rente.

De verschuldigde rente wordt maandelijks bijgeschreven op de hypotheeklening. Hierdoor neemt de schuld toe gedurende de looptijd. Nadat de langstlevende woningeigenaar is overleden, moet de lening worden afgelost uit de verkoopopbrengst van de woning. Het opgenomen bedrag mag je vrij besteden.

De hoogte van de opnamelimiet hangt onder andere af van je leeftijd, de gezinssamenstelling en de hoogte van de hypotheekrente. Het percentage van de woningwaarde dat je mag opnemen, verschilt:

Opnamelimiet 60 jaar 85 jaar
alleenstaande 28,6% 54,4%
echtpaar (leeftijd geldt voor jongste partner) 25,1% 49,4%

Opnamemogelijkheden

Er is een aantal manieren om het geld op te nemen. De afspraken hierover staan in de offerte en gaan in bij de notaris op de passeerdatum. Je moet voor minimaal 50% van de opnamelimiet vastleggen hoe je dit wilt opnemen. Je kunt daarbij kiezen voor:

  • het aflossen van een nog bestaande hypotheek;
  • een eenmalige opname bij aanvang van de lening;
  • maandelijkse opnames tijdens een bepaalde periode.

De gemaakte afspraken kun je tijdens de looptijd van de hypotheek nog aanpassen indien nodig. 

Terugbetalen

De schuld moet uiterlijk binnen 12 maanden na verhuizing of overlijden van de langstlevende schuldenaar worden afgelost.

Als je tijdens de looptijd van de Verzilver Hypotheek (her)trouwt, dan kan de nieuwe partner geen mede-schuldenaar worden. Dat betekent dat de nieuwe partner in geval van overlijden van zijn of haar echtgenoot binnen 12 maanden de schuld moet terug betalen. In de meeste gevallen is de consequentie dat de woning moet worden verkocht.

Opbrengst voor de erfgenamen

De opbrengst van de woning bij verkoop minus de opgebouwde schuld, is voor de erfgenamen. Voor een alleenstaande die op 60-jarige leeftijd een Verzilver Hypotheek afsloot, is de resterende woningwaarde gemiddeld 24,5% van de waarde bij het afsluiten plus de waardestijging vanaf die datum. Dit percentage loopt op tot 30% voor een 85-jarige alleenstaande.

Deze percentages gelden als de limiet in één keer wordt opgenomen. 

Garantie bij marktwaarde

De opnamelimiet is dermate laag dat in normale omstandigheden de woning bij verkoop voldoende zal opbrengen om de schuld af te lossen. Alleen als de woning fors in waarde is gedaald sinds het afsluiten van de hypotheek, kan er een restschuld overblijven. Voor wie dat risico niet wil lopen, biedt Florius optioneel de 'garantie bij marktwaarde'. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Als je gebruik wilt maken van deze garantie, dan moet je voorafgaand aan de verkoop de woning laten taxeren. De taxatiekosten zijn voor rekening van Florius. Is de hypotheekschuld hoger dan de getaxeerde waarde, dan vergoedt Florius het deel van de schuld dat hoger is dan de getaxeerde waarde. 

Overige kenmerken

  • Een Verzilver Hypotheek is niet mogelijk in combinatie met een andere hypotheek.
  • Het geld van de Verzilver Hypotheek mag je wel gebruiken om er een andere hypotheek mee af te lossen. Als de rente voor de bestaande hypotheek fiscaal aftrekbaar was, dan geldt dat ook voor het bedrag dat je hebt gebruikt voor de aflossing vanuit de Verzilver Hypotheek.
  • Een Verzilver Hypotheek kan alleen worden afgesloten via een hypotheekadviseur.
  • Normaal gesproken wordt de verschuldigde rente bijgeschreven. Je mag de rente echter ook (deels) zelf betalen uit de eigen inkomsten. Dit betekent niet dat de opnamelimiet omhoog gaat. Wel zal bij verkoop de nog openstaande schuld een stuk lager zijn en dus de erfenis hoger.

Voordelen

Florius bood de Verzilver Hypotheek vroeger ook al aan. De opnamelimiet is aan de lage kant, maar wel ruimer dan bij de oude variant. De nieuwe Verzilver Hypotheek is ook een stuk flexibeler. Bij aanvang geef je voor minimaal 50% van de opnamelimiet aan hoe het bedrag wordt ingezet. Over de andere 50% heb je de volledig vrije beschikkking.

Nadelen

Het grote nadeel van de Verzilver Hypotheek is de lage opnamelimiet. Gebaseerd op een woningwaarde van €200.000 en na aftrek van €2500 afsluitkosten, ziet het plaatje er als volgt uit:

Opnamebedrag 60 jaar 85 jaar
alleenstaande €54.675 €87.178
echtpaar (leeftijd geldt voor jongste partner) €47.775 €76.356

Florius heeft de limiet zo ingesteld dat de bank vrijwel geen risico loopt. Het meeste risico loopt de bank als de klant bij aanvang van de lening de hele limiet in één keer opneemt. Het omslagpunt waar de hoogte van de hypotheekschuld door rentebijschrijving hoger is dan de woningwaarde ligt dan rond de leeftijd van 90 jaar. Als de huizenprijzen gemiddeld met 1% per jaar stijgen, dan ligt het omslagpunt bij minstens 98 jaar.

Kosten

Voor alle opeethypotheken geldt dat een groot deel van het geld opgaat aan kosten. Bij het afsluiten van een Verzilver Hypotheek heb je te maken met taxatiekosten, notariskosten en advieskosten. Veel groter is het bedrag dat opgaat aan hypotheekrente. We gaan opnieuw uit van een woningwaarde van €200.000. Als je in één keer het maximale bedrag opneemt tot aan de limiet, bedraagt het totaal aan kosten:

Aanvangsleeftijd Totale kosten
60 jaar 48,2%
70 jaar 34,8%
80 jaar 22,2%

Als je het geld in termijnen opneemt, dan is de Verzilver Hypotheek een stuk goedkoper.

De rente bedraagt momenteel 4,3%. Dat is aan de hoge kant. De bank loopt immers nauwelijks risico. De rente ligt voor de gehele looptijd vast.

Lees ook:

Schrijf je in voor onze e-mails

Blijf op de hoogte van nieuws, acties en tips. Zo bespaar je geld, voorkom je een miskoop én weet je wat jouw rechten zijn als consument.
We gaan zorgvuldig om met je gegevens. Ben je ingelogd op onze website en heb je de personalisatie cookies geaccepteerd? Dan combineren we je klikgedrag met je persoonlijke gegevens. Zo ontvang je e-mails die zijn afgestemd op jouw interesses. Afmelden kan altijd. Lees ook onze privacyverklaring.