! Je browser is verouderd.

Update je browser voor meer veiligheid en snelheid om deze site optimaal te kunnen gebruiken.

Klik hier om te lezen welke browsers geschikt zijn

icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Tegemoetkoming boeterente Volksbank: vragen & antwoorden

De Volksbank gaat teveel betaalde boeterente terugbetalen aan klanten die hun hypotheek voor 14 juli 2016 vervroegd hebben afgelost. Hieronder staan 9 vragen en antwoorden over deze tegemoetkoming.

Gepubliceerd op:24 mei 2018

boeterente

1. Waarom betaalt de Volksbank teveel betaalde boeterente terug aan klanten die tussen 14 juli 2011 en 14 juli 2016 hun hypotheek vervroegd hebben afgelost? En hoe zit het met klanten die voor 14 juli 2011 hun hypotheek vervroegd hebben afgelost en mogelijk een te hoge boeterente hebben betaald?

Een reeks banken, waaronder de Volksbank, hebben gedurende een aantal jaren een te hoge boeterente in rekening gebracht aan klanten die een hypotheek vervroegd hebben afgelost. Boeterentes bleken vaak hoger te zijn dan het financiële nadeel van de bank door het vervroegde aflossen van de hypotheek.

De Autoriteit Financiële Markten heeft vorig jaar regels uitgevaardigd voor een eerlijke berekening van de boeterente, die per 14 juli 2016 van kracht zijn geworden. Klanten die op of na 14 juli 2016 een te hoge boeterente hebben betaald, hebben daarvoor inmiddels een compensatie van hun bank gekregen. De Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis dringen er bij banken op aan om de boeterente ook opnieuw te berekenen en te compenseren van klanten die hun hypotheek voor 14 juli 2016 hebben overgesloten. Daar zijn genoeg juridische grondslagen voor.

De Volksbank geeft nu als eerste bank gehoor aan onze oproep. In de gesprekken met de Volksbank hebben we aan de orde gesteld hoe ver terug in de tijd de bank zou moeten gaan. De Volksbank gaat klanten vanaf 14 juli 2011 compenseren. Klanten die voor 14 juli 2011 hun hypotheek vervroegd hebben afgelost en een boeterente hebben betaald zijn vrij om voor hun rechten op te komen.

2. De Volksbank heeft een nieuwe berekeningswijze opgesteld voor de berekening van de hoogte van de boeterente. Wat gaat de Volksbank nu anders doen?

De Volksbank gaat in de nieuwe berekeningswijze verschillende dingen anders doen:

  • Bij de annuïteitenhypotheek gaat de Volksbank bij de berekening van de boete ook rekening houden met contractueel overeengekomen aflossingen in de resterende rentevaste periode.
  • Bij een spaarhypotheek of bankspaarhypotheek gaat de Volksbank rekening houden met de opgebouwde kapitaal in de kapitaalverzekering of op de bankspaarrekening. De bank berekent de boete over het saldo van de hypotheek en het opgebouwde kapitaal. Ook wordt rekening gehouden met de contractuele opbouw van het kapitaal tijdens de resterende rentevaste periode.
  • De Volksbank gaat een hybride hypotheek (een hypotheek die u zowel kunt gebruiken als spaarhypotheek maar ook als beleggingshypotheek) hetzelfde behandelen als een spaarhypotheek, voor wat betreft het opgebouwde kapitaal in het spaarhypotheekgedeelte.
  • De Volksbank gaat de vergelijkingsrente bepalen door lineair te interpoleren (in plaats van te kiezen voor de naastlagere rente die de AFM voor vervroegde aflossing vanaf 14 juli 2016 voorschrijft. Bij de naastlagere rente rekent de bank met de voor de klant meest gunstige vergelijkingsrente).
  • De Volksbank gaat de vergoedingsvrije ruimte meenemen.

3. De nieuwe berekeningswijze die de Volksbank gaat toepassen bij het compenseren van klanten die hun hypotheek voor 14 juli 2016 vervroegd hebben afgelost, verschilt van de methode die in leidraad van de AFM verplicht is gesteld voor de berekening van de boeterente voor consumenten die hun hypotheek op of na 14 juli 2016 vervroegd hebben afgelost. Waarom is dat?

De berekeningswijze die geldt vanaf 14 juli 2016 is wettelijk voorgeschreven. Voor die tijd zijn er volgens de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis voldoende juridische grondslagen op grond waarvan het onredelijk is voor banken om meer boeterente te vragen dan het financiële nadeel dat ze lijden, maar uitgewerkte wettelijke voorschriften voor de precieze manier van berekenen zijn er niet. De Volksbank heeft een manier van berekenen vastgesteld, die de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis passend en eerlijk vinden in de context van de in die tijd geldende wetten. De berekeningswijze van de Volksbank leidt tot een wat lagere compensatie dan de berekeningswijze van de AFM, gemiddeld genomen ca. 20%.

4. Wat vinden de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis van de aanpak van de Volksbank en wat adviseren zij consumenten?

De Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis vinden de aanpak van de Volksbank passend en eerlijk. Wij staken de juridische actie tegen de Volksbank. We zijn van mening dat de aanpak van de Volksbank voor de bulk van de klanten leidt tot voldoende compensatie. Bovendien hoeven we op deze manier geen jarenlange rechtszaak te voeren. De Volksbank heeft toegezegd alle gedupeerden actief te benaderen, ook al zijn ze geen klant meer van de bank. We beseffen dat er klanten zijn die niet onder de regeling vallen, maar hun rechtspositie is niet nadelig beïnvloed.
Of individuele klanten het aanbod van de Volksbank al dan niet aanvaarden, is uiteindelijk aan hen. Klanten die buiten de regeling vallen of die geen genoegen willen nemen met de aanpak van de Volksbank zijn vrij om voor hun rechten op te komen.

Meer voordelen bij je lidmaatschap

Van hypotheek tot verhuisdoos. Wij helpen je met tips en tools voor het afsluiten en aanpassen van je hypotheek. Met een lidmaatschap ontvang je meer voordelen. Bijvoorbeeld toegang tot al onze testinformatie over diensten of hulp bij juridische vragen.

Word lid

5. Welke klanten kunnen geld terug verwachten?

Klanten met een hypotheek van de Volksbank (merknamen SNS, Regiobank en BLG Wonen) die tussen 14 juli 2011 en 14 juli 2016 een vergoeding voor een vervroegde aflossing of voortijdige renteherziening hebben betaald. Zij ontvangen van de Volksbank een herberekening. Als blijkt dat de vergoeding volgens de nieuwe berekening lager is, betaalt de Volksbank hen het verschil terug, inclusief de wettelijke rente. Klanten die hebben gekozen voor rentemiddeling, waarbij de vergoeding wordt uitgesmeerd over resterende jaren, krijgen geen nieuwe berekening.

Het merendeel van de klanten die tussen 14 juli 2011 en 14 juli 2016 hun hypotheek hebben overgesloten, hebben een te hoog bedrag aan boeterente betaald en zullen geld terug krijgen. De berekeningswijze is voor iedere klant hetzelfde, maar de uitkomst (de hoogte van de compensatie) verschilt per klant. De Volksbank geeft aan dat ruim 20.000 klanten een bedrag terug krijgen na de herberekening. De hoogte van bedrag verschilt per klant. Gemiddeld genomen gaat het om een bedrag van ruim 200 euro per klant, aldus de Volksbank.

6. Wat moeten klanten doen om hun geld terug te krijgen?

De meeste klanten hoeven hiervoor zelf niets te doen. Zij ontvangen van een brief van de Volksbank. Op het moment dat de Volksbank ziet dat de vergoeding volgens de nieuwe berekening lager is, dan betaalt de Volksbank het verschil terug. Dit bedrag ontvangen klanten zo snel mogelijk, aldus de Volksbank. De Volksbank zegt zijn uiterste best te doen om alle klanten te benaderen. Het kan zo zijn dat klanten zijn verhuisd en de Volksbank geen actuele contactgegevens meer heeft. Deze klanten kunnen terecht op de website van de Volksbank.

7. Als een klant geld terugkrijgt, wordt hier dan ook de wettelijke rente in verwerkt?

Ja.

8. Heeft dit effect op de belastingaangifte?

De Volksbank zegt hierover het volgende: “De klant heeft de vergoeding al in aftrek gebracht. Deze krijgt de klant nu terugbetaald. Het deel dat terug wordt betaald is dus onterecht in aftrek gebracht. Dit betekent dat deze weer moet worden opgegeven in de aangifte inkomstenbelasting 2018 bij de eigen woning. Wij zullen dit ook zo doorgeven aan de belastingdienst. Als uw hypotheek nog actief is, dan ontvangt u aan het einde van het jaar een jaaropgave waarin dit is verwerkt. De klant is zelf verantwoordelijk voor het juist doen van de aangifte inkomstenbelasting”.

9. Zouden andere banken het voorbeeld van de Volksbank moeten volgen?

Ja. Er zijn meer banken die hun klanten ten onrechte jarenlang een te hoge boeterente in rekening hebben gebracht.  Wij vinden dat zij hun klanten ook moeten compenseren. De Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis dienen op korte termijn een dagvaarding in tegen Delta Lloyd Bank. Ook andere banken zullen door ons worden aangesproken.