icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Genomineerd voor Website van het Jaar |

Wij gaan ervoor. Jij ook? Stem meteen

website van het jaar 2017

Je appartement verzekeren

Wie een appartement bezit, hoeft geen eigen woonhuisverzekering af te sluiten. Daar moet de Vereniging van Eigenaren (VvE) voor zorgen. Maar wat als die niet actief is? Of als het appartement beduidend luxer is dan de rest?
Jan Klinckenberg
Jan Klinckenberg

Expert Geld & Verzekering

Artikel_jeappartementverzekeren

Geen weldenkend mens haalt het in zijn hoofd zijn huis niet te verzekeren. Bij een hypotheek is het zelfs verplicht. Ook een Vereniging van Eigenaren (VvE) is wettelijk verplicht het gebouw te verzekeren. Toch zijn veel appartementencomplexen niet of onvoldoende verzekerd.

Woon je in zo’n complex, dan adviseren we alles in het werk te stellen een VvE op te richten of te activeren. Lukt dat niet of kost het te veel moeite, dan is bij ongeveer de helft van de aanbieders een losse woonhuisverzekering af te sluiten. Kies een polis met een appartementenclausule. Die vergoedt ook schade door toedoen van de buren. De verzekeringen van Nationale-Nederlanden online en Verzekeruzelf.nl hebben deze clausule niet.

Meerwaarde verzekeren

Zijn in de woning verbeteringen aangebracht, zoals een luxe badkamer of een glazen schuifpui naar het balkon, dan kunnen die meestal mee op de eigen inboedelverzekering. Bij schade krijg je dan het verschil uitgekeerd tussen de uitkering van de verzekeraar van de VvE en de werkelijke schade (zie verderop meer over Eigenarenbelang).

 • Bij Delta Lloyd, Interpolis, Lancyr en OHRA zit dit zogeheten eigenarenbelang standaard en zonder maximum in de verzekering.
 • Bij Bovag en Verzekeruzelf.nl is het eigenarenbelang niet verzekerbaar.
 • Bij 13 andere maatschappijen is het een optie.
 • Bij Centraal Beheer Achmea kan het via een losse Eigenaarsbelangverzekering. Deze kost €24,20 per jaar tot en met een verzekerde som van €15.000. Daarboven bedraagt de premie €48,40.
 • Bij Nationale-Nederlanden en ZLM sluit je een losse woonhuisverzekering af voor het eigenarenbelang. De verzekerde som is hier niet gelijk aan de herbouwwaarde van de woning, maar aan de waarde van het eigenarenbelang. De premie is een percentage hiervan.
 • Tot slot is er een groep verzekeraars die standaard een beperkte dekking van het eigenarenbelang heeft. Dit kan uiteenlopen van €5000 tot €50.000. Wie meer wil verzekeren, betaalt een premieopslag.

Bij een aantal verzekeraars kan ook de VvE als geheel het eigenarenbelang tegen premietoeslag meeverzekeren. Dit betekent wel dat de eigenaren van een eenvoudig appartement meebetalen aan het verzekeren van de luxe badkamer en keuken van hun buren. Voordeel van deze constructie is dat er één verzekeraar is. Je krijgt dus niet te maken met verzekeraars die bij schade naar elkaar wijzen.

Los appartement

Als een appartementencomplex geen actieve VvE heeft, dan is er waarschijnlijk ook geen woonhuis- of opstalverzekering afgesloten voor het gebouw. Met alle risico’s van dien – nog afgezien van het feit dat hypotheekverstrekkers eisen dat er een opstalverzekering is. Het verdient altijd de voorkeur de VvE (weer) tot leven te brengen. Maar als dat niet lukt, zit er niets anders op dan een opstalverzekering voor je eigen appartement af te sluiten. Dit kan echter lang niet bij alle verzekeraars (zie tabel).
 

 Verzekeraar

Eigenarenbelang

(standaarddekking) 

 Eigenarenbelang

(maximale dekking)

 Los appartement
 ABN Amro  €50.000   €50.000   ja 
 Aegon  geen  onbeperkt  ja 
 Allianz  geen  individueel  ja
 ANWB/Unigarant  €25.000   €25.000   ja 
 Aon Direct  €6000  €15.000  nee
 ASR  €6000  onbeperkt   ja 
 Avéro Achmea  €25.000  onbeperkt  nee
 BLG Wonen  geen  €50.000  nee
 Bovag  geen  niet mogelijk  nee
 Centraal Beheer Achmea  geen   onbeperkt  nee
 Delta Lloyd  onbeperkt  onbeperkt  ja
 Ditzo  €6000  €6000  nee
 EAG Assuradeuren  geen  onbeperkt  nee
 FBTO  €15.000  €15.000  nee
 Generali  €6000  onbeperkt  ja
 Goudse, De  geen  €75.000  nee
 Hema  geen  onbeperkt  nee
 ING  geen  niet mogelijk  ja
 Inshared  geen  €25.000  nee
 Interpolis  onbeperkt  onbeperkt   nee
 Klaverblad  geen  onbeperkt  nee
 Lancyr  onbeperkt  onbeperkt   ja
 London Verzekeringen  geen  individueel  ja
 Nationale-Nederlanden (online Basis)  €10.000  €10.000  ja
 Nationale-Nederlanden (online All-in)  €20.000  €20.000  ja
 Nationale-Nederlanden (maatwerk)  geen  onbeperkt  ja
 Nederlanden van Nu  €6000  onbeperkt  ja
 OHRA  onbeperkt  onbeperkt  nee
 Proteq  €5000  €20.000  nee
 Reaal  €50.000  €50.000  nee
 SNS  geen  €50.000  ja
 Turien & Co. (Primair)  15% van verzekerde som  onbeperkt  ja
 Turien & Co. (Prima)  20% van verzekerde som  onbeperkt  ja
 Turien & Co. (Premium)  25% van verzekerde som  onbeperkt  ja
 United Insurance  €5000  €70.000  ja
 Univé  €10.000  €50.000  ja
 Verzekeruzelf.nl  geen  niet mogelijk  ja
 Woongarant  €10.000  onbeperkt  ja
 Zelf  €5000  €5000  nee
 ZLM  geen  onbeperkt  nee

Peildatum: 01-05-2016

Let op: Sinds 01-05-2016 kun je bij Aegon geen nieuwe verzekering meer afsluiten voor een appartement.

Toelichting op tabel
Standaarddekking: is het verzekeren van het eigenarenbelang standaard opgenomen in de inboedelverzekering?
Maximale dekking: welk bedrag aan eigenarenbelang kan maximaal worden verzekerd?
Verzekeren los appartement: kun je, als de VvE in gebreke blijft, zelf een woonhuisverzekering voor je appartement afsluiten?

Bij ABN Amro, United Insurance en Univé: hoger eigenarenbelang op aanvraag. Bij ING kan het eigenarenbelang alleen verzekerd worden door een woonhuisverzekering voor de hele woning af te sluiten.

Eigenarenbelang

Stel, het appartement brandt volledig uit. De verzekerde herbouwwaarde van het complex is €1,5 miljoen. Bij een eigendomsdeel van 1/10 ontvang je €150.000. Het appartement is echter voorzien van een nieuwe luxe keuken en badkamer. Je komt dan flink geld tekort. Om dit gat te dichten, bieden veel verzekeraars de mogelijkheid het eigenarenbelang mee te verzekeren op de inboedelverzekering. Je krijgt dan een aanvullende uitkering voor de extra’s die zijn aangelegd.

Activeer de VvE

Elk appartementencomplex is wettelijk verplicht een VvE te hebben die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het maakt niet uit of het gebouw 2 of 200 zelfstandige wooneenheden bevat. Toch heeft lang niet elk appartementencomplex een actieve VvE. In Den Haag, de stad met de meeste appartementencomplexen, hebben 4000 van de 20.000 complexen geen actieve VvE. Er wordt dus niet streng gehandhaafd.

De VvE is verantwoordelijk voor het beheer van de gezamenlijke delen van een appartementsgebouw, waaronder normaliter de hele buitenkant (dak, gevel) valt en bijvoorbeeld ook de hal en de lift. In de wet staat dat een VvE jaarlijks minstens 0,5% van de herbouwwaarde van het appartementencomplex moet reserveren voor onderhoud van het gebouw.  Dit bedrag moet de VvE in een reservefonds stoppen. Er kan van het bedrag worden afgeweken als er een meerjarenonderhoudsplan van maximaal 5 jaar oud is. Dat plan bepaalt hoeveel er opzij gelegd moet worden.

Bij de verkoop van het appartement is een actieve VvE noodzakelijk. Hypotheekverstrekkers willen namelijk weten of hun onderpand goed verzekerd en goed onderhouden wordt. Zonder actieve VvE wordt dat een moeilijk verhaal. Niet elke bank gaat hier hetzelfde mee om. Hieronder een overzicht van het beleid van de banken medio juli 2016.
 

 Aanbieder   Hypotheek als VvE geen woonhuis-verzekering heeft afgesloten Hypotheek als geen reservering voor onderhoud gebouw
ABN AMRO nee afhankelijk situatie
Aegon nee nee
Argenta nee nee
ASR ja nee
Attens Hypotheken ja afhankelijk situatie
bijBouwe nee nee
BLG Wonen ja afhankelijk situatie
Centraal Beheer Achmea nee nee
De Hypotheekshop (AZ) nee nee
De Hypotheekshop (DL) ja nee
De Hypotheekshop (Allianz) nee nee
De Hypotheker (DL) ja nee
De Hypotheker (SKP HQ) nee nee
Delta Lloyd ja nee
Duitse Volksbank nee nee
Florius nee afhankelijk situatie
Hypotheekcentrum Academici ja ja
Hypotrust Comfort nee afhankelijk situatie
Hypotrust Elan nee nee
Hypotrust Goede Start nee afhankelijk situatie
Hypotrust OK nee afhankelijk situatie
Hypotrust Woon Bewust nee nee*
ING ja afhankelijk situatie
IQWOON nee nee*
Lloyds Bank nee afhankelijk situatie
MoneYou nee afhankelijk situatie
MUNT Hypotheken nee nee
Nationale Nederlanden ja ja
NIBC Direct Hypotheken afhankelijk situatie afhankelijk situatie
Obvion ja nee
Philips Pensioenfonds nee afhankelijk situatie
Rabobank nee afhankelijk situatie
Regiobank ja afhankelijk situatie
Selectief Hypotheken nee nee
SNS ja afhankelijk situatie
Syntrus Achmea ja afhankelijk situatie
Tellius Hypotheken ja afhankelijk situatie
Van Lanschot ja ja
Venn Hypotheken ja/nee* nee
Woonfonds nee nee

*IQWoon en Hypotrust Woon Bewust: afhankelijk situatie bij hypotheek met NHG.
*Venn Hypotheken: 'Een slapende VVE is toegestaan indien het minder dan 3 woonheden betreft. Uit het taxatierapport dient tevens te blijken dat de staat van onderhoud voldoende tot goed is.' 

Hulp bij activeren

Inwoners van Den Haag, Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen hebben het iets gemakkelijker dan de rest van Nederland. Deze gemeenten hebben instanties die hulp bieden bij het activeren van de VvE. Deze service is alleen beschikbaar voor inwoners van die gemeente. De sites van deze organisaties bevatten echter veel informatie waarmee iedereen zijn voordeel kan doen. Op de sites van de instanties in Den Haag en Rotterdam staat een stappenplan en voorbeelden van een uitnodiging voor een VvE-vergadering, agenda, presentielijst, notulen en een volmacht.

Ga allereerst na wie de eigenaren van de appartementen zijn. Het kan zijn dat de buren hun woning huren van een derde. Stuur de eigenaren een uitnodiging en een agenda met te bespreken punten. Zonder dat laatste is de vergadering niet rechtsgeldig. Als er niet genoeg leden komen opdagen, schrijf dan een tweede vergadering uit.

Belangrijkste punten om te bespreken zijn:

 • activeren van de VvE; is de VvE ingeschreven bij de Kamer van Koophandel?
 • bankrekening openen;
 • benoemen van bestuurder en voorzitter;
 • verzekeren van het pand;
 • sparen voor onderhoud;
 • financiën.

Maak een verslag van de vergadering met daarin de besluiten en actiepunten. Na al deze stappen is de VvE actief.

Test inboedel- en opstalverzekeringen