icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Storm- en waterschade

Stormschade en wateroverlast? Sla de voorwaarden van je opstal- en/of inboedelverzekering er op na. De ene polis dekt meer dan de andere.
Rien Meijer
Rien Meijer

Expert Geld & Verzekering

Bijgewerkt op:  15 maart 2018

Artikel stormschade auto

Schade door storm gedekt

Van storm is in verzekeringstermen al sprake vanaf windkracht 7, oftewel bij windsnelheden van meer dan 50 kilometer per uur. De meeste opstalverzekeraars hanteren wel een verhoogd eigen risico bij stormschade, dat kan oplopen tot €450.

Schade als gevolg van storm en directe neerslag wordt door alle woonverzekeraars gedekt. Neem bij schade dus contact op met de verzekeraar of je eventuele tussenpersoon. Woon je in een appartement, dan is er waarschijnlijk een opstalpolis afgesloten via de Vereniging van Eigenaren (VvE) en moet je mogelijk bij deze verzekeraar aankloppen.

Stormschade bij de buren

Ontstaat er stormschade door de buren, bijvoorbeeld door een omvallende boom of door tuinspullen die tegen de schutting zijn gewaaid? Dan moet je dit ook bij de eigen inboedel- of opstalverzekeraar claimen. Die keert meestal uit op basis van nieuwwaarde. Stormschade is vaak overmacht, dus dan zijn buren of ben jijzelf vaak niet aansprakelijk voor schade aan anderen. Voor schade zónder storm kun je de buren wel aansprakelijk stellen. Een eventuele toegekende uitkering volgt dan veelal via de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP), op basis van dagwaarde.

Waterschade niet altijd gedekt

Waterschade is bij veel verzekeraars níet gedekt als de neerslag is binnengedrongen door openstaande ramen, deuren of luiken. Ook waterschade die ontstaat tijdens een verbouwing is vaak niet gedekt. Dit geldt eveneens voor schade door neerslag aan daken, dakgoten en afvoerpijpen.

Indirecte neerslag

Géén uitsluitingen kennen de opstalpolissen van ABN Amro (allrisk), ANWB, Hema, ING (allrisk), Nationale-Nederlanden (Maatwerk All-in) Unigarant en United Insurance. Ook schade als gevolg van ‘indirecte’ neerslag - die via de grond is binnengedrongen - is doorgaans gedekt. Echter niet op de Budget-polis van Klaverblad.

Sinds de Watersnoodramp van 1953 kunnen Nederlanders zich niet meer via een gewone opstalpolis verzekeren tegen de gevolgen van een dijkdoorbraak. Dit kan sinds 2016 wel met de Overstromingsrisicoverzekering van de kleine maatschappij de Neerlandse.

Hevige regenval

De meeste verzekeraars vergoeden de schade echter wel als een overstroming het gevolg is van hevige plaatselijke regenval. Dit houdt in ten minste 40 millimeter in 24 uur. Uitzonderingen zijn Allianz, ANWB, Aon Direct, De Nederlanden van Nu, Hema, Klaverblad (Budget), Unigarant, United Insurance en Verzekeruzelf.nl en de Standaard-opstalverzekeringen van Nationale-Nederlanden. Brand en ontploffing als gevólg van een overstroming zijn altijd gedekt.

Maar water kan ook op andere manieren voor overlast zorgen. Schade als gevolg van water dat onvoorzien uit leidingen is gestroomd, is bijvoorbeeld altijd gedekt. Dat geldt ook voor rioolwater, zij het bij Allianz alleen als de schade het gevolg is van een verstopping van rioolputten of -buizen.

Vorst

Als de temperatuur daalt en leidingen niet voldoende worden verwarmd, of zich buiten de woning bevinden, kunnen deze bevriezen. Schade die ontstaat door vorst is niet verzekerd bij Allianz en Klaverblad. Bij andere verzekeraars, waaronder BLG, Reaal en SNS, wordt alleen schade bij leidingen die zich aan de buitenzijde van de woning bevinden niet vergoed. Woongarant stelt als voorwaarde dat er geen sprake mag zijn van nalatigheid.

Lekkage

Ook door lekkage van leidingen kan waterschade in je huis ontstaan. De kosten voor het hak- en breekwerk om de leidingen te bereiken en de schade te herstellen, zijn bij alle opstalverzekeraars gedekt. Doorgaans geldt dit ook voor de schade aan de leidingen zelf, behalve bij ABN Amro, FBTO en InShared.

Grondwater

Schade als gevolg van grondwater is daarentegen doorgaans níet gedekt. Gunstige uitzonderingen zijn hier Aegon, EAG Assuradeuren, ING (allrisk) en Nationale-Nederlanden (Maatwerk All-in). ABN Amro, Allianz en Woongarant vergoeden deze schade alleen als het grondwater is binnengedrongen via afvoerleidingen en de daarop aangesloten (sanitaire) toestellen. Schade als gevolg van vochtdoorlating van muren, ten slotte, is uitsluitend gedekt met een allrisk-polis van ING, een Maatwerk All-in-polis van N-N of bij InShared.

Let op: de meeste woonverzekeraars vergoeden niet als je de schade op eigen houtje herstelt. Meld de schade daarom altijd eerst bij je verzekeraar. Dit kan ook het eigen risico drukken.

Bron: MoneyView/Consumentenbond, peildatum: maart 2018

Test inboedel- en opstalverzekeringen