icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Woningbrand: checklist waarop te letten?

Vergelijk bij het afsluiten van een inboedel- en opstalverzekering goed welke vergoedingen je krijgt als je wordt getroffen door een woningbrand. De verschillen tussen de verzekeraars zijn groot. Lees ook onze tips wat je kunt doen als je huis (deels) afbrandt.
Rien Meijer
Rien Meijer

Expert Geld & Verzekering

Bijgewerkt op:  15 januari 2018


Essentieel

Een inboedel- en opstalverzekering zijn essentieel, zéker als je huis afbrandt. Een opstalverzekering vergoedt de herbouw van je afgebrande koopwoning. Een inboedelverzekering vergoedt de schade aan je interieur. Breekt er brand uit bij de buren en heb jij last van de gevolgschade (zoals roetschade of bluswater in huis) dan zijn deze kosten niet te verhalen op de inboedel- en opstalverzekering van de buren. Je moet deze kosten zélf claimen op je eigen inboedel- of opstalverzekering. Wie niet verzekerd is, moet proberen de schade te verhalen op de aansprakelijkheidsverzekering van de buren. Lukt dat niet, dan zijn de kosten voor eigen rekening.

Vergoeding bij calamiteit

Kijk bij het afsluiten van een inboedel- en opstalverzekering goed welke uitkering je krijgt na een calamiteit zoals een brand, blikseminslag of ontploffing. Deze vergoedingen komen bovenop het verzekerde bedrag op de polis en gaan dus niet ten koste van je schade-uitkering:

 • de kosten voor een contra-expert (deze deskundige helpt jou bij het vaststellen van de schade en onderhandelt namens jou met de expert van de verzekeringsmaatschappij)
 • bereddingskosten (dit zijn de kosten die gemaakt moeten worden om meer schade te voorkomen)
 • opruimings- en saneringskosten
 • een vergoeding voor vervangende woonruimte als je tijdelijk niet in je oude huis kunt wonen
 • een vergoeding voor het vervoeren en tijdelijk opslaan van je inboedel als je huis onbewoonbaar is
 • tuinherstel (de kosten om een nieuwe tuin aan te leggen na een calamiteit)

Deze gegevens kun je vinden in de polisvoorwaarden van de verzekering. De hoogte van de uitgekeerde bedragen verschillen enorm tussen de verzekeraars. Sommige aanbieders vergoeden dit soort kosten volledig, terwijl anderen slechts een relatief laag bedrag uitkeren. Is de schade groter dan de uitkering, dan betaal jij zelf het verschil. Kijk in onze vergelijker naar de beste premie en verzekeringsvoorwaarden.

Saneringskosten

Saneringskosten, zoals voor het verwijderen van asbestdeeltjes, worden niet vergoed door Aegon, ANWB, Klaverblad en Unigarant. Bij Allianz alleen als onderdeel van de opruimingskosten. Bij Centraal Beheer Achmea moet je voor saneringskosten een losse tuinverzekering afsluiten. Bovendien vergoeden ook niet alle verzekeraars automatisch de kosten voor de aanleg van een nieuwe tuin als die afbrandt. Heb je een royale tuin met veel beplanting, check dan de maximale vergoeding in de polisvoorwaarden.

Contra-expert

Door een contra-expert in te schakelen, zorg je ervoor dat de verzekeraar de schade niet zonder pardon in je nadeel kan vaststellen. Maar zo'n expert kost al snel €150 tot €160 per uur. In de wet (artikel 959 Burgerlijk Wetboek) staat dat de redelijke kosten die worden gemaakt om de schade vast te stellen, ten laste komen van de verzekeraar. Verzekeraars mogen dus niet zomaar een vergoeding voor een contra-expert weigeren of de verzekerde laten opdraaien voor een deel van de nota.

Beperkte vergoeding

Toch gebeurt dat vaak, blijkt uit de polisvoorwaarden van veel schadeverzekeringen. Bij de inboedel- en opstalverzekering bieden alle verzekeraars het recht op contra-expertise, maar de aangeboden vergoeding is vaak beperkt tot de kosten die de verzekeraar zelf aan het expertonderzoek uitgeeft. Bij andere schadeverzekeringen is het vaak nog slechter geregeld.

Recht op redelijke vergoeding

De Consumentenbond vindt dat het recht op contra-expertise en het recht op een redelijke vergoeding ervan door alle verzekeraars in de polisvoorwaarden moet worden opgenomen. Verzekeraars mogen deze kosten niet op voorhand beperken. Als verzekeraars hun polisvoorwaarden niet uit eigen beweging of onder aandrang van de AFM aanpassen, moet de wet worden aangescherpt.

Woonlasten

Na een brand lopen de hypotheeklasten gewoon door. Ook als er niets meer over is van je huis. Bij een huurwoning kun je direct de huur opzeggen. Als je na een brand elders moet verblijven, is een royale vergoeding voor vervangende woonruimte (door verzekeraars ook wel huurderving genoemd) belangrijk. Sommige verzekeraars vergoeden deze kosten onbeperkt, terwijl anderen maximaal €5000 uitkeren. En dat is niet genoeg om met een gezin één jaar lang een gemeubileerde woning in de Randstad te huren. 

Bewijslast

Bij de afwikkeling van een schade krijgt de consument te maken met bewijslast. Je moet aan de verzekeraar kunnen aantonen dat je in het bezit was van een product, wat de aanschafprijs was en hoe oud het was. Dit kan heel lastig zijn, zeker als er van je hele huis weinig over is. Lees hier wat je kunt doen om brand in je huis te voorkomen en wat je moet doen om de schade ná een onverhoopte brand zoveel mogelijk te beperken.

Lagere uitkering door afschrijving

Alle verzekeraars rekenen met afschrijving. Goederen waarvan de dagwaarde lager is dan 40% van de nieuwwaarde, krijgen slechts dagwaarde uitgekeerd. Soms valt het uitgekeerde schadebedrag erg tegen. Vaak is dit bedrag té laag om dezelfde spullen opnieuw te kopen. Maar hoe weet je hoeveel geld je bankstel, tafel, kleding of televisie nog waard is? Bijna alle verzekeraars werken met afschrijvingstabellen, alleen zijn deze vaak niet openbaar.

Oproep Consumentenbond

De Consumentenbond vindt dat alle schadeverzekeraars duidelijkheid moeten geven over de vergoeding van producten die niet meer nieuw zijn. Na een oproep in 2016 maken de volgende inboedelverzekeraars inmiddels op hun website openbaar hoe snel zij bepaalde producten afschrijven:

 • Aegon
 • Allianz
 • ASR
 • Centraal Beheer
 • Ditzo
 • Generali
 • Interpolis
 • London
 • Reaal
 • SNS
 • Univé
 • Zelf
 • ZLM

(peildatum: 16 juni 2017)

De Goudse en United Insurance verstrekken hun afschrijvingstabellen op verzoek aan hun klanten.

Wat doet stichting Salvage?

Tijdens een brand of ontploffing krijg je te maken met de Stichting Salvage. De Salvagecoördinator wordt ingeschakeld door de brandweer. Salvage biedt namens alle Nederlandse brandverzekeraars gedupeerden persoonlijke hulp na een brand of ontploffing. De hulpverlening duurt maximaal tot de eerstvolgende werkdag. De hulp is gratis en wordt betaald door alle brandverzekeraars samen, zélfs als je geen woonverzekering hebt.

Wil je weten welke inboedel- en opstalverzekering voor jou de beste premie én verzekeringsvoorwaarden heeft, kijk dan in onze vergelijker.

Lees ook

 

Test inboedel- en opstalverzekeringen