icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Kiezen moet kunnen

Er zijn grote verschillen in de zorg. Maar het ontbreekt vaak aan goede en heldere informatie over de voor- en  nadelen van een behandeling of over de kwaliteit van een arts of ziekenhuis. Daardoor wordt het voor de consument heel lastig om de juiste keuze te maken. Dat moet anders, vinden wij. Want kiezen moet kunnen! 

Fauve Panis

Fauve Panis , Expert Voeding & Gezondheid Gepubliceerd op:7 februari 2013


Wij hebben in 2011 campagne gevoerd voor meer openheid in de zorg. 'Kiezen moet Kunnen' heeft ervoor gezorgd dat het onderwerp (prominenter) op de kaart is gezet. Ook hebben we voor een aantal verbeteringen gezorgd, met als een van de hoogtepunten de steun van minister Schippers van Volksgezondheid bij het versterken van de juridische positie van slachtoffers van een medische misser. 

Wat is het probleem?

Kiezen in de zorg is niet makkelijk. Je kiest er niet voor om patiënt te zijn. Als je het toch wordt, is het moeilijk om te kiezen voor de beste zorg door een gebrek aan duidelijke, toegankelijke én vergelijkbare informatie.

Soms zijn er wel gegevens over de kwaliteit van een behandeling of hulpverlener, maar worden ze (nog) niet openbaar gemaakt. Bijvoorbeeld uit angst dat de cijfers verkeerd worden uitgelegd, of uit angst een bepaalde operatie niet meer te mogen uitvoeren.

Daarnaast is er een groep consumenten die zich er niet bewust van is dat er grote verschillen tussen zorgverleners zijn. Hierdoor is een verkeerde keuze makkelijk gemaakt. En ga dan maar eens een klacht of claim indienen: dat kost veel tijd, geld en energie.

Het 5-puntenplan

Wij pleiten al jaren voor het openbaar maken van gegevens die iets zeggen over de kwaliteit van de zorg. In de campagne 'Kiezen moet Kunnen' stelden we 5 punten op die we samen met de consument willen aanpakken. Wat hebben we bereikt?

1. Stop de doofpotcultuur
Ziekenhuizen en artsen moeten open zijn over fouten en incidenten en deze met de patiënt bespreken.

Patiënten die nu met een medische fout te maken krijgen, lopen vaak tegen de heersende doofpotcultuur op. Dat bleek ook uit onze Meldactie Arts luistert naar longen medische missers die we in de zomer van 2011 hielden. In korte tijd kregen we bijna 2000 reacties binnen over (de abominabele afhandeling van) medische missers.

Met deze resultaten is een reportage gemaakt door KRO Brandpunt, waarin artsen toegaven dat er een doofpotcultuur heerst in de Nederlandse zorgsector en waarin slachtoffers hun verhaal deden. Hiermee is het onderwerp op de kaart gezet en hebben wij de politiek opgeschud om dit onderwerp op te pakken. 

Een selectie van deze verhalen is opgenomen in ons boek 'Dokter, luister nou!'. Dit boek is aangeboden aan de vaste Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en aan de minister van VWS, om duidelijk te maken dat er een probleem is dat niet ontkend mag worden.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft naar aanleiding van het boek contact opgenomen met ons. De IGZ gaat vanuit haar toezichthoudende taak na of de betrokken zorgaanbieder in een aantal van de beschreven situaties alle noodzakelijke maatregelen heeft genomen om te voorkomen dat een andere patiënt in de toekomst hetzelfde overkomt.

2. Maak klagen makkelijk
Het moet eenvoudig worden voor patiënten om een klacht in te dienen.

Wij hebben de Minigids 'Ken uw rechten als patiënt' ontwikkeld, waarin informatie staat over wat je rechten en plichten zijn, wat je kunt doen bij een klacht en hoe je een second opinion kunt aanvragen en krijgen.

Wij hebben ons ook hard gemaakt voor de komst van de 'Wet clëntenrechten zorg (Wcz)' die de positie van cliënt en patiënt sterk moet verbeteren. We ontwikkelden de 'Wegwijzer voor zorgklachten', die helpt om de juiste keuzes te maken als je een klacht hebt over een zorgaanbieder.

En we blijven strijden voor een betere positie voor consumenten die slachtoffer zijn geworden van een medische misser.

3. Maak kwaliteit zichtbaar
Cijfers over onder andere de ervaring van artsen, resultaten van behandelingen, complicaties en sterftecijfers moeten openbaar gemaakt worden.

Wij proberen op verschillende manieren om zoveel mogelijk informatie over de zorg openbaar te krijgen, zodat consumenten een weloverwogen keuze kunnen maken. Het openbaar maken van sterftecijfers van ziekenhuizen is een voorbeeld; de discussie hierover sleepte zich al jarenlang voort en wij volgen die nauwgezet. Sinds 2014 moeten ziekenhuizen de sterftecijfers op hun website plaatsen. Een goede onwikkeling.

4. Zorg voor goed geïnformeerde patiënten
Patiënten moeten voor de behandeling weten wat hen te wachten staat.

Stapel boekenNatuurlijk heeft de arts de verplichting om jou als patiënt goed in te lichten, maar je hebt hier ook zelf een rol. De Consumentenbond heeft daarom vraagwijzers ontwikkeld waarop de belangrijkste vragen staan die je aan je arts kunt stellen. Deze vraagwijzers zijn gratis te downloaden:

Ook zijn - om te laten zien dat vragen stellen kan en mag - in Nederlandse ziekenhuizen posters verspreid met de belangrijkste vragen die een cliënt aan zijn arts zou moeten stellen om goed geïnformeerd te raken. Deze posteractie maakt hopelijk tegelijkertijd artsen zich ervan bewust dat cliënten recht hebben op informatie. Hoe beter de arts vooraf instrueert en informeert, des te minder communicatiestoringen en ontevreden consumenten er zijn.

5. Stop het BIG-geheim
Patiënten moeten makkelijker hun medisch hulpverlener kunnen opzoeken in het Big-register, het kwaliteitsregister voor zorgverleners.

We hebben een grote BIG-meldactie gehouden. Consumenten konden met hulp van ons hun zorgverlener opzoeken in het BIG-register. Hiermee wilden we niet alleen dit belangrijke register onder de aandacht brengen, ook wilden we aantonen dat het gebruik van dit register hard aan verbetering toe is. Naar aanleiding van deze BIG-actie zijn verbeterpunten besproken met de beheerder van het register, het CIBG.

 

Nieuw & interessant

 • medisch-kinddossier
  Nieuws  |  6 feb.

  Opvragen van medisch kinddossier moeizaam proces

  Het opvragen van medisch dossiers van kinderen bij een consultatiebureau of GGD is niet eenvoudig, blijkt uit een steekproef van de Consumentenbond.
 • ziekenhuis-keurmerken-ster
  6 okt.

  Keurmerken ziekenhuizen gekeurd

  Ziekenhuizen kunnen verschillende keurmerken ontvangen. Bieden ze goede keuze-informatie voor de patiënt? Niet altijd, blijkt uit ons onderzoek.
 • glurende websites nieuwsbericht
  Nieuws  |  14 sep.

  Hardleerse gezondheidssites blijven privacy schenden

  Veel gezondheidswebsites plaatsen nog steeds commerciële cookies zonder toestemming van de bezoekers. Dit blijkt uit een herhaalonderzoek van de Consumentenbond naar websites die informatie bieden over ziektes en verslavingen.
 • de beste behandling

  Boek: De beste behandeling

  Zelf meebeslissen als je ziek bent? Over bijvoorbeeld therapie en medicijnen? In het boek 'De beste behandeling' staat informatie over 41 chronische ziektes. Van migraine en dementie tot kanker en diabetes.