icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Wat valt onder het garantiestelsel?

Het tegoed dat je hebt opgebouwd met banksparen valt onder het garantiestelsel. Maar, er gelden wel voorwaarden. 


Spaargeld

Je spaargeld is veilig als je het onder brengt bij een bank die valt onder het Nederlandse garantiestelsel.

Op de website van de toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) kun je zien welke banken aangesloten zijn bij het Nederlandse garantiestelsel.

Je kunt bij jouw bank informeren of het product dat je bij die bank hebt afgesloten of wilt afsluiten onder een garantieregeling valt. Alle banken, ongeacht hun land van herkomst, zijn wettelijk verplicht jou hierover te informeren.

Wat zijn je rechten?

De garantie tot een maximum van €100.000 geldt per persoon per bank. Bij een en/of rekening geldt dus het dubbele bedrag. Heb je meerdere rekeningen bij 1 bank dan moet je alles optellen en in totaal onder dat maximum van €100.000 blijven om onder de garantie te vallen.

Wat kun je het beste doen?

Check het volgende:

  • Onder welk garantiestelsel valt de bank?
  • Valt het product onder het Nederlandse stelsel? Dan geldt het maximum van €100.000. Voor buitenlandse banken kan dat een ander bedrag zijn. Vraag dat na!
  • Valt het product überhaupt wel onder het garantiestelsel? Een achtergesteld deposito valt bijvoorbeeld niet onder de garantieregeling. Welke producten er wel en niet onder vallen kun je navragen bij de bank.
  • Is het spaarbedrag niet hoger dan het gegarandeerde bedrag?
  • Heb je geen andere rekeningen bij dezelfde bank? Soms vallen verschillende banken onder dezelfde vergunning. Een voorbeeld zijn de banken ABN Amro, MoneYou en MeesPierson. In het geval van een faillissement van deze 3 banken, heb je maar één keer recht op het garantiebedrag van maximaal €100.000.
  • Heb je ook schulden (bijvoorbeeld een persoonlijke lening of hypotheek) bij die bank? Bij de afwikkeling van het faillisement heeft de curator de mogelijkheid om je spaargeld en schulden met elkaar te verrekenen. Als het saldo positief is, dan kun je voor dat bedrag aanspraak maken op het garantiestelsel tot het maximum van €100.000.

DNB is verantwoordelijk voor de uitvoering van het garantiestelsel. Mocht je vragen hebben over de garantieregeling, neem dan contact op met de Informatiedesk van DNB. Dat kan via e-mail: info@dnb.nl; of telefonisch op werkdagen van 09.00 - 17.00 uur, 0800-0201068 (gratis).

Tips

Achtergesteld deposito

Het kenmerk van een achtergesteld deposito is dat dit bedrag pas als laatste wordt terugbetaald in het geval van een faillissement. De andere schuldeisers gaan voor. Omdat dit product meer risico kent, krijg je vaak een hogere rentevergoeding.

Lijfrente en kapitaalverzekering

Het garantiestelsel is alleen van toepassing op bankproducten. Lijfrente- en kapitaalverzekeringen zijn verzekeringsproducten en vallen niet onder het garantiestelsel.